begin

listen to the pronunciation of begin
Englisch - Türkisch
başlamak

Ne zaman başlamak istersin? - When would you like to begin?

O, bize başlamak için sinyal verdi. - He gave us the signal to begin.

{f} başlatmak
başla

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

Okul dokuzda başlar ve altıda biter. - School begins at nine and is over at six.

vücut bulmak
ihdas etmek
zuhur etmek
{f} girişmek
ön ayak olmak
başlangıç

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur. - At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning.

atılmak
açmak
adım atmak
çığır açmak
bismillah demek
başlama

Şaşırmak, merak etmek, anlamaya başlamaktır. - To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Başlamaya hazır mısın? - Are you ready to begin?

{f} koyulmak
{f} doğmak
{f} meydana gelmek
{f} (be.gan, be.gun, --ning)
{f} önayak olmak
ilk adımı atmak meydana gelmek
yüz tutmak
beginning
başlangıç

Başlangıç işin en önemli kısmıdır. - The beginning is the most important part of the work.

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

beginning
{i} baş

Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır. - Birth is, in a manner, the beginning of death.

Başlangıç işin en önemli kısmıdır. - The beginning is the most important part of the work.

begin a new season
perdelerini açmak
begin to play
vizyona girmek
begin with
(Konuşma Dili) en başta
begin a business
(Ticaret) bir işe başlamak
begin a business
(Ticaret) işyeri açmak
begin a career
meslek hayatına atılmak
begin a career
kariyere başlamak
begin a group
(Bilgisayar) grup başlat
begin a group
(Bilgisayar) gruba başla
begin a quest
arayış içine girmek
begin afresh
yeniden başlamak
begin again
baştan almak (işi/konuyu)
begin an operation
operasyon düzenlemek
begin an operation
operasyon başlatmak
begin beat
girişmek
begin check
(Bilgisayar) denetleme başlangıcı
begin date
(Bilgisayar) başlangıç tarihi
begin decline
zevale yüz tutmak
begin dictation
(Bilgisayar) dikte etmeye başla
begin erase
(Bilgisayar) silmeyi başlat
begin freeform
(Bilgisayar) serbest formu başlat
begin legal action against
(Kanun) yasal işlem başlatmak
begin legal action against
(Kanun) yasal yollara başvurmak
begin message on cover
(Bilgisayar) iletiye kapakta başla
begin one's career
kariyerine başlamak
begin print job
(Bilgisayar) yazdırma işine başla
begin print job
(Bilgisayar) yazdırma işini başlat
begin production
üretime geçmek
begin quarreling
kavgaya tutuşmak
begin scan
(Bilgisayar) taramayı başlat
begin searching
(Bilgisayar) aramaya başla
begin size
(Bilgisayar) başlangıç boyutu
begin studies
çalışmalara başlamak
begin style
(Bilgisayar) başlangıç stili
begin time
(Bilgisayar) başlangıç saati
begin time
(Bilgisayar) başlama zamanı
begin to act crazily
çılgınlaşmak
begin to be forgotten
unutulmaya yüz tutmak
begin to develop
filizlenmek
begin to enjoy prosperity
feraha çıkmak
begin to fight
savaş açmak
begin to go well
adama dönmek
begin to go well
bir adama benzemek
begin to grow
terlemek
begin to hope
umutlanmak
begin to loathe
ikrah getirmek
begin to make sense
anlamlı gelmeye başlamak
begin to mourn
mateme girmek
begin to scream
feryadı basmak
begin to speak
söz almak
begin to suspect
şüpheye düşmek
begin to talk
dillenmek
begin to use
kullanıma başlamak
begin to work
hayata atılmak
begin to worry
endişeye kapılmak
begin to worry
endişelenmeye başlamak
begin with
(Konuşma Dili) başlangıçta

O, başlangıçta bir şeyi ne kadar severse sevsin bir süre sonra ondan sıkılacaktır. - He soon grows tired of a thing regardless of how much he liked it to begin with.

begin with
evvela
begin with
(Konuşma Dili) ilk neden olarak
begin with
(Konuşma Dili) başlangıç olarak
begin works
çalışmalara başlamak
begin to flag
yorulmaya başla
begin to seem older
yaşlı gözükmeye başla
begin a new season
yeni bir sezona başlamak
begin of
başlamadan
begin of life
yaşam başlayacak
begin (of pain)
ağrının başlaması
begin at the wrong end
tersi den başlamak
begin morning civil twilight
(Askeri) sabah alacakaranlık başlangıcı, sabah deniz tanı başlangıcı
begin morning nautical twilight
(Askeri) sabah alacakaranlık başlangıcı, sabah deniz tanı başlangıcı
begin spell
(Askeri) HARF GRUBU BAŞLIYOR: Kriptografide; müteakip grupların harf grupları olduğunu gösteren bir kod grubunun açık karşılığı
begin spell
(Askeri) harf grubu başlıyor
begin to seem older
yaşlı gözükmeye başlamak
begin to walk
ayaklanmak
begin with
(Fiili Deyim ) ile başlamak
before you begin
başlamadan önce
began
başla

Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı. - He began his meal by drinking half a glass of ale.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

began
başlamak

Yağmur yağmaya başladığında biz başlamak üzereydik. - We were about to start, when it began to rain.

begin with
ilk önce
begin with
bir kere
begin with
ilk olarak
begin with
(Konuşma Dili) öncelikle

Öncelikle,devlet tahvilleri bir bakkal dükkânı çalıştırmak için yeterli değiller. - To begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.

Onun tezi bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle onun teması belirsiz. - His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.

beginning
başlangıç noktası
beginning
neşet
beginning
başlayarak

Önümüzdeki hafta başlayarak yeni bir ders kitabı kullanacağız. - Beginning next week, we'll be using a new textbook.

beginning
milad
beginning
evvel
beginning
esas
begun
başlamış

Birisi kapıyı çaldığında, o tam kitabı okumaya başlamıştı. - She'd just begun to read the book when someone knocked on the door.

1812 Savaşı başlamıştı. - The War of 1812 had begun.

beginning
{f} başla

Başlangıç işin en önemli kısmıdır. - The beginning is the most important part of the work.

Bütün başlangıçlar zordur. - All beginnings are difficult.

beginning
başlangıç çekidi
begun
başla

Salona gittiğimizde, konser çoktan başlamıştı. - When we went to the hall, the concert had already begun.

1812 Savaşı başlamıştı. - The War of 1812 had begun.

to begin with
ilk neden olarak
to begin with
evvela
to begin with
bir kere
began
başlardı
begins
başlar

Yardımseverlik evde başlar. - Charity begins at home.

Okul dokuzda başlar ve altıda biter. - School begins at nine and is over at six.

begins
başlıyor
commence, begin, start
başlayacak olup, başlamak start
autoformat begin
(Bilgisayar) otomatik biçim başlat
began
f., bak. begin
beginning
menşe
beginning
mebde
beginning
{i} köken
beginning
{s} ilk

O zaman ilkbaharın başlangıcıydı. - It was then the beginning of spring.

İlk başta işimden hoşlanmadım ama artık ondan hoşlanmaya başlıyorum. - At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now.

beginning
{i} kaynak

Kaynaklar tükenmeye başlıyor. - The supplies are beginning to give out.

beginning
mübaşeret
beginnings
baş

Bütün başlangıçlar zordur. - All beginnings are difficult.

Aşkta, sadece başlangıçlar vardır. - In love, there are only beginnings.

beginnings
bağ
beginnings
esas
begun
f., bak. begin
move to line begin
(Bilgisayar) satır başına taşı
move to paragraph begin
(Bilgisayar) paragraf başına taşı
not begin with
(Bilgisayar) ilk karakter farklı
when does boarding begin
uçağa ne zaman bineceğiz
when does the game begin
oyun kaçta başlayacak
when does the match begin
maç kaçta başlayacak
when does the race begin
at yarışı kaçta başlayacak
Englisch - Englisch
To start, to initiate or take the first step into something
{i} family name; Menachem Begin (1913-1992) Zionist leader, 6th Israeli prime minister (1977-1983) who was awarded the 1978 Nobel Peace Prize jointly to Egyptian president Anwar al-Sadat
{v} to take rise, enter upon, try, do the first act
{f} start, commence
Beginning

In the beginning God created the heavens and the earth. - In the beginning God created Heaven and Earth.

In the beginning God created the heaven and the earth. - In the beginning God created the heavens and the earth.

When something begins or when you begin it, it takes place from a particular time onwards. The problems began last November He has just begun his fourth year in hiding The US is prepared to begin talks immediately. = start, commence end
{Begin should restore your session to the state it was in just about before the abort, but it can sometimes, although not always, return you to a stuck session if you escaped from one If still stuck try to abort the session again and use the command: }
You use begin to mention the first thing that someone says. `Professor Theron,' he began, `I'm very pleased to see you' He didn't know how to begin. conclude
To enter on; to commence
The quality or state of being beggarly; meanness
An element attribute representing the starting time of an effect or object display Begin times are typically specified in seconds, but can be of any value
If a word begins with a particular letter, that is the first letter of that word. The first word begins with an F. = start end
One who assumes in argument what he does not prove
v to do the first part of an action; to start
In the condition of, or like, a beggar; suitable for a beggar; extremely indigent; poverty-stricken; mean
To have or commence an independent or first existence; to take rise; to commence
started a war in the Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new chapter in your life" begin to speak or say; "Now listen, friends," he began begin to speak, understand, read, and write a language; "She began Russian at an early age"; "We started French in fourth grade" achieve or accomplish in the least degree, usually used in the negative; "This economic measure doesn't even begin to deal with the problem of inflation"; "You cannot even begin to understand the problem we had to deal with during the war" begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object; "begin a cigar"; "She started the soup while it was still hot"; "We started physics in 10th grade" have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes start at $250,000" have a beginning characterized in some specified way; "The novel begins with a murder"; "My property begins with the three maple trees"; "Her day begins with a work-out"; "The semester begins with a convocation ceremony" have a beginning, of a temporal event; "WWII began in 1939 when Hitler marched into Poland"; "The company's Asia tour begins next month" be the first item or point, constitute the beginning or start, come first in a series; "The number 'one' begins the sequence"; "A terrible murder begins the novel"; "The convocation ceremoney officially begins the semester" One who makes it his business to ask alms
To do the first act or the first part of an action; to enter upon or commence something new, as a new form or state of being, or course of action; to take the first step; to start
If one thing began as another, it first existed in the form of the second thing. What began as a local festival has blossomed into an international event. = start
be the first item or point, constitute the beginning or start, come first in a series; "The number 'one' begins the sequence"; "A terrible murder begins the novel"; "The convocation ceremoney officially begins the semester"
If you say that a thing or place begins somewhere, you are talking about one of its limits or edges. The fate line begins close to the wrist end
started a war in the Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new chapter in your life"
To cause to seem very poor and inadequate
begin to speak, understand, read, and write a language; "She began Russian at an early age"; "We started French in fourth grade"
set in motion, cause to start; "The U S started a war in the Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new chapter in your life"
have a beginning, of a temporal event; "WWII began in 1939 when Hitler marched into Poland"; "The company's Asia tour begins next month"
To begin to do something means to start doing it. He stood up and began to move around the room The weight loss began to look more serious Snow began falling again. = start stop
have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes start at $250,000"
One who makes it his business to ask alms
emphasis If you say that you cannot begin to imagine, understand, or explain something, you are emphasizing that it is almost impossible to explain, understand, or imagine. You can't begin to imagine how much that saddens me
have a beginning characterized in some specified way; "The novel begins with a murder"; "My property begins with the three maple trees"; "Her day begins with a work-out"; "The semester begins with a convocation ceremony"
The condition of being a beggar; also, the class of beggars
(v ) glo, gloh
One who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
If you begin with something, or begin by doing something, this is the first thing you do. Could I begin with a few formalities? a businessman who began by selling golf shirts from the boot of his car He began his career as a sound editor. = start end
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
To trace or lay the foundation of; to make or place a beginning of
Rieam
begin to speak or say; "Now listen, friends,"
he began begin to speak, understand, read, and write a language; "She began Russian at an early age"; "We started French in fourth grade"
a reserved word used at the start of an executable part 2 4, 2 5, 2 6, 6 1, 6 4, A 1
begin to speak or say; "Now listen, friends," he began
begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object; "begin a cigar"; "She started the soup while it was still hot"; "We started physics in 10th grade"
vi mulai (mula)
to begin life: see life
Israeli statesman (born in Russia) who (as prime minister of Israel) negotiated a peace treaty with Anwar Sadat (then the president of Egypt) (1913-1992) set in motion, cause to start; "The U
To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
achieve or accomplish in the least degree, usually used in the negative; "This economic measure doesn't even begin to deal with the problem of inflation"; "You cannot even begin to understand the problem we had to deal with during the war"
You use to begin with when you are talking about the first stage of a situation, event, or process. It was great to begin with but now it's difficult
Beggary
You use to begin with to introduce the first of several things that you want to say. `What do scientists you've spoken with think about that?' --- `Well, to begin with, they doubt it's going to work.' = firstly
gin
begin a countdown
start counting backwards
begin deliberations
start negotiations, begin talks
begin summations
begin the final presentation of facts and arguments (Law)
Benny Begin
{i} (born 1942) Israeli politician and son of the late Menachem Begin
beginning
Present participle of begin

He is beginning to read a new book.

beginning
The initial portion of some extended thing

The house you want is down at the beginning of the street.

beginning
The act of doing that which begins anything; commencement of an action, state, or space of time; entrance into being or upon a course; the first act, effort, or state of a succession of acts or states
beginning
incipience
beginning
inceptive
began
Began is the past tense of begin. the past tense of begin
begun
Begun is the past participle of begin. the past participle of begin
beginning
{n} the first part of time, original, first cause, act or state, commencement
begun
{v} past participle of to begin
Beginning
ginning
Beginnings
roots
Menachem Begin
an Israeli politician and prime minister from 1977 to 1983. In 1979 he signed a peace treaty with President Sadat of Egypt which was known as the Camp David agreement (1913-92). (b. Aug. 16, 1913, Brest-Litovsk, Russia d. March 9, 1992, Tel Aviv, Israel) Prime minister of Israel (1977-83). He earned a law degree from the University of Warsaw, Pol. During World War II (1939-45) the Soviet authorities sent him to Siberia, but he was soon released to join the Polish army in exile. He escaped to Palestine, where he became leader in 1943 of the Irgun Zvai Leumi (a right-wing underground movement in favour of a Jewish state). From 1948 to 1977 he led the opposition in the Israeli Knesset, except for three years when he sat in the Government of National Unity (1967-70). As head of the Likud party coalition, he became prime minister in 1977. He shared the 1978 Nobel Prize for Peace with Anwar el-Sdt for negotiations that resulted in the 1979 Israel-Egypt peace treaty. His 1982 invasion of Lebanon turned world opinion against Israel, and he resigned in 1983. See also Arab-Israeli wars; Vladimir Jabotinsky
Menachem Begin
(1913-1992) Zionist leader, 6th Israeli prime minister (1977-1983) who was awarded the 1978 Nobel Peace Prize jointly to Egyptian president Anwar al-Sadat
Menachem Wolfovitch Begin
(b. Aug. 16, 1913, Brest-Litovsk, Russia d. March 9, 1992, Tel Aviv, Israel) Prime minister of Israel (1977-83). He earned a law degree from the University of Warsaw, Pol. During World War II (1939-45) the Soviet authorities sent him to Siberia, but he was soon released to join the Polish army in exile. He escaped to Palestine, where he became leader in 1943 of the Irgun Zvai Leumi (a right-wing underground movement in favour of a Jewish state). From 1948 to 1977 he led the opposition in the Israeli Knesset, except for three years when he sat in the Government of National Unity (1967-70). As head of the Likud party coalition, he became prime minister in 1977. He shared the 1978 Nobel Prize for Peace with Anwar el-Sdt for negotiations that resulted in the 1979 Israel-Egypt peace treaty. His 1982 invasion of Lebanon turned world opinion against Israel, and he resigned in 1983. See also Arab-Israeli wars; Vladimir Jabotinsky
began
simple past of begin
beginning
the event consisting of the start of something; "the beginning of the war"
beginning
the first part or section of something; "`It was a dark and stormy night' is a hackneyed beginning for a story"
beginning
The condition of being a beggar; also, the class of beggars
beginning
Enterprise
beginning
the act of starting something; "he was responsible for the beginning of negotiations" the first part or section of something; "`It was a dark and stormy night' is a hackneyed beginning for a story" the event consisting of the start of something; "the beginning of the war" the place where something begins, where it springs into being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source of the Ohio River"; "communism's Russian root" the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her" One who makes it his business to ask alms
beginning
That which is begun; a rudiment or element
beginning
Of or relating to the first portion of some extended thing
beginning
To cause to seem very poor and inadequate
beginning
To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
beginning
That which begins or originates something; the first cause; origin; source
beginning
The beginning of a piece of written material is the first words or sentences of it. the question which was raised at the beginning of this chapter. end
beginning
One who assumes in argument what he does not prove
beginning
The beginning of a period of time is the time at which it starts. The wedding will be at the beginning of March. end
beginning
The beginnings of something are the signs or events which form the first part of it. The discussions were the beginnings of a dialogue with Moscow
beginning
Beggary
beginning
the act of starting something; "he was responsible for the beginning of negotiations"
beginning
One who makes it his business to ask alms
beginning
{i} start, commencement
beginning
The quality or state of being beggarly; meanness
beginning
serving to begin; "the beginning canto of the poem"; "the first verse"
beginning
The beginning of an event or process is the first part of it. This was also the beginning of her recording career Think of this as a new beginning. = start end
beginning
the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her"
beginning
One who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
beginning
{s} just created or formed; introductory, basic
beginning
In the condition of, or like, a beggar; suitable for a beggar; extremely indigent; poverty-stricken; mean
beginning
If you talk about the beginnings of a person, company, or group, you are referring to their backgrounds or origins. His views come from his own humble beginnings
beginning
the place where something begins, where it springs into being; "the Italian beginning of the Renaissance"; "Jupiter was the origin of the radiation"; "Pittsburgh is the source of the Ohio River"; "communism's Russian root"
beginnings
plural of beginning
begins
third-person singular of begin
begun
The quality or state of being beggarly; meanness
begun
One who assumes in argument what he does not prove
begun
To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
begun
One who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
begun
Beggary
begun
In the condition of, or like, a beggar; suitable for a beggar; extremely indigent; poverty-stricken; mean
begun
To cause to seem very poor and inadequate
begun
The condition of being a beggar; also, the class of beggars
begun
past participle of begin
begun
of Begin
begun
One who makes it his business to ask alms
scheduled to begin
set to begin, planned to start
to begin with
first of all, firstly, first and foremost
Türkisch - Englisch

Definition von begin im Türkisch Englisch wörterbuch

çıkmaz ayın son çarşambası when pigs begin
to fly, on a latter Lammas (i.e. never)
begin
Favoriten