every

listen to the pronunciation of every
Englisch - Türkisch
her

Üzülmeyin, her şey düzelecek. - Don't worry, everything will be OK.

O her sabah koşmaya gider. - She goes running every morning.

every now and again ara sıra
aradaevery once in a while aradaevery other day iki günde bir
everyother
{s} her bir

Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

Tom her birkaç günde bir buraya gelir. - Tom comes here every few days.

everyfour days dört gündeevery now and then
alışılmış
düzensiz
günaşırı

O, günaşırı onu aradı. - He called her every other day.

Ben günaşırı onu ziyaret ederim. - I visit him every other day.

mutat
{s} bütün

Kütüphanede bütün kitapları okudum. - I have read every book in the library.

Her cumartesi bütün evi temizleriz. - Every Saturday we clean the whole house.

{s} her türlü

Öyle yapmak için her türlü nedeni vardı. - He had every reason for doing so.

Harika değişik iklimleri sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, hemen hemen her türlü spor için bir cennettir. - The United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.

her (bir)
herbir
each
her biri

Erkek kardeşlerin her birinin bir arabası var. - Each of the brothers has a car.

O, her birimize bir dondurma ikram etti. - She treated each of us to an ice cream.

every day
hergün
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Her işte bir hayır vardır
every other day
iki günde bir

İki günde bir banyo yaparım. - I take a bath every other day.

İki günde bir o onu aradı. - She called him every other day.

every time
her defasında
every time
daima
every time
hep

Ne zaman bu romanı okusam bana hep çok ilginç gelir. - Every time I read this novel, I find it very interesting.

every bit
tam

O, tam bir beyefendi. - He is every bit a gentleman.

every bit
tamamıyla
every day
gün be gün
every day
gün geçmiyor ki
every fourth
her dördüncü
every inch
tamamiyle
every inch
(deyim) sapına kadar
every inch of
karış karış
every man jack
son ferde kadar
every morning
sabahları

Sabahları her zaman bir fincan kahve içerim. - I always drink a cup of coffee every morning.

every now and again
ara sıra
every passing day
her geçen gün
every second days
iki günde bir
every single day
gün be gün
every so often
zırt pırt
every so often
ara sıra
every thing is fine
her şey yolunda
every third
her üçüncü
every weekday
her iş günü
every weekday
haftanın her günü
every which way
her tarafa düzensiz
every which way
düzensiz
every which way
her tarafa
every whipstitch
ikide bir
every bit as much
tam onun kadar
every day
her gün

Her gün futbol oynarım. - I play football every day.

Her gün futbol oynarım. - I play soccer every day.

every few days
birkaç günde bir
every hour
her saat

Sami, her günün her saatinde Leyla'ya mesaj attı. - Sami texted Layla every hour of every day.

Leyla'nın ölme şansı her saat artıyordu. - Layla's chances of dying were increasing with every hour.

every inch
tepeden tırnağa
every month
her hafta
every mother's son
herkes
every now and again
bazen
every now and again
arada bir
every now and then
ara sıra

Tom ara sıra bizi ziyarete gelir. - Tom comes to visit us every now and then.

Tom ara sıra bir bardak şarabı sever. - Tom enjoys a glass of wine every now and then.

every now and then
arada bir
every one
her biri

Onların her biri o filmi izlemeye gitti. - Every one of them went to see that movie.

Onun şarkılarından her biri bir liste başıydı. - Every one of her songs was a hit.

every other day
günaşırı
every place
her yerde
every so often
bazen
every so often
arada sırada
every time
her zaman

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

every week
her hafta

O her hafta arabayı yıkar. - He washes the car every week.

O her hafta annesine yazmaktan geri kalmaz. - He never fails to write to his mother every week.

every which way
her yöne
every year
her yıl
every cloud has a silver lining
gün gelir devran döner
every cloud has a silver lining
(Argo) Her şeyde/işte bir hayır vardır

The hurricane has given the construction industry more business, every cloud has a silver lining.

every couple of weeks
hafta her çift
every day that goes by
geride kalan her gün
every day that goes by
her geçen gün
every dog has his day
Her köpek onun gün var
every evening
her akşam
every few
Her birkaç
every girl's dream
her genç kızın rüyası
every goods or service is produced up
her mal ve hizmet üretildi
every last
Her geçen
every little helps
Her küçük yardımcı olur
every minute counts
(deyim) Zamanın çok değerli olduğu ve/veya aciliyeti olan durumlarda kullanılır. "Zamanımız kıymetli, acele et!" gibisinden

Hurry up mate, every minute counts.

every moment counts
her anın bir önemi vardır
every night
her gece

O çift neredeyse her gece içer. - That couple gets soused nearly every night.

Tom her gece Mary'yi arar ve onunla en az 45 dakika konuşur. - Tom calls Mary every night and talks with her for at least 45 minutes.

every night has a morning after
her gecenin bir sabahı var
every night in my dreams
her gece rüyamda
every now and then
Arada bir, ara sıra, zaman zaman, bazen
every once in a while
(deyim) Arada sırada

Alice calls us every now and then.

every other day
aşırı

O, gün aşırı balık tutmaya gider. - He goes fishing every other day.

Annem gün aşırı banyo yapar. - My mother takes a bath every other day.

every second (person, etc.)
Her (ikinci kişi, vb)
every trick in the book
(deyim) Mümkün olan, akla gelen her yol, her yöntem
every two weeks
Her iki haftada
every walk of life
Her (sosyal) tabakadan insanlar
every weekend
Her hafta sonun(da)
every where
her yerde
every 5 seconds
her 5 saniyede bir
every 5 seconds
her 5 saniye
every bad has its worse
(deyim) beterin beteri vardır
every bit
her parçası
every bit
tam olarak
every bit
tamamı
every blessed day
tanrı`nın günü
every blessed day
her allahın günü
every couple of weeks
her iki haftada bir
every damned one
herkes
every darn day
allahın günü
every dog has it's day
herkesin şansı bir gün güler
every few days
(deyim) bir kaç günde bir
every few hours
birkaç saatte bir
every fifth
her beşinci
every fortnight
her iki haftada bir
every four days
dört günde bir
every jot and tittle
en ufak her şey: She's particular about every jot and tittle. En ufak noktaya dikkat eder
every jot and tittle
en ufak her şey
every man jack
herkes
every man jack of them
(Konuşma Dili) tek tek hepsi
every man jack of them
(Konuşma Dili) her biri
every new page
her yeni sayfada
every new section
her yeni bölümde
every nook and cranny
(deyim) every nook and cranny (search...) kose bucak (aramak)
every nook and cranny
köşe bucak
every now and then
arada sırada
every once in a while
ara sıra

Tom ara sıra Boston'a gider. - Tom goes to Boston every once in a while.

Tom ara sıra beni ziyaret etmeye gelir. - Tom comes to visit me every once in a while.

every once in a while
nadiren
every once in a while
arada bir
every other person
her iki kişiden biri
every segment of society
toplumun her kesimi
every single
her: She remembers every single mistake they made. Yaptıkları her hatayı hatırlıyor
every sixth
her altıncı
every slide
(Bilgisayar) her slayt
every thing went with a swing
her şey tam yolunda gitti
every twelfth
her onikinci
every twelfth
her on ikinci
every two months
iki ay ara ile
every week
haftada bir olarak
each
{i} herbirisi
each
{s} her bir

Genel müdür her bir adamı görevine atadı. - The president appointed each man to the post.

Her biri bin dolar ödedi. - Each person paid one thousand dollars.

each
{s} her, her bir. zam. her biri, tanesi. two million liras each tanesi iki milyon lira
every day
yevmiye
every day
günbegün

Ben günbegün iyileşiyorum. - I'm getting better every day.

every other
her diğer
every other day
birer gün arayla
every so often
arada bir

Arada bir golf oynarım. - I play golf every so often.

every so often
sık sık
every time
her daim
exert every effort
çırpınıp durmak
hang on someone's every word
can kulağıyla dinlemek
have a finger in every pie
(deyim) her tarakta bezi olmak
in every respect
her konuda
in every respect
her açıdan
must for every household
her eve lazım
try every cunning way
allem etmek kullem etmek
at every turn
her yerde
at every turn
her an
each
tanesine
each
her birine

Tom onların her birine bir kamera satın aldı. - Tom bought them each a camera.

Tom her birine bir kamera satın aldı. - Tom bought each of them a camera.

each and every
herbir ve her
explore every avenue
her yola başvurmak
hang on sb's every word
can kulağıyla dinlemek
have a finger in every pie
her işte parmağı olmak
in every day
her gün
in every hour
her saat
in every week
her hafta
in every year
her yıl
use every trick in the book
her yola başvurmak
each
{s} her

Her biri bin dolar ödedi. - Each person paid one thousand dollars.

Genel müdür her bir adamı görevine atadı. - The president appointed each man to the post.

each and every one
herkes, teker teker hepsi
every morning
her sabah
follow so. at every step
izleyin çok. her adımında
for every day that goes by
her geçen gün için
in every case
her durumda
in every sense
Her bakımdan, tüm yönleriyle
in every sense of the word
Kelimenin tam anlamıyla
on every bookshelves
Her raflarında
on every side
her tarafta
one out of every four people
her dört kişiden biri
each
tanesi

Onların tanesi otuz dolar. - They're thirty dollars each.

Biletlerin her biri 3 dolar veya üç tanesi 8 dolardır. - Tickets are $3 each or three for $8.

each
(İnşaat) herbiri
every other day
gün aşırı
Englisch - Englisch
All of a countable group, without exception

Every person in the room stood and cheered.

Used with ordinal numbers to denote those items whose position is divisible by the corresponding cardinal number, or a portion of equal size to that set

Decimation originally meant the execution of every tenth soldier in a unit.

{a} each, each one of all, belonging to all
You use every in order to say how often something happens or to indicate that something happens at regular intervals. We were made to attend meetings every day A burglary occurs every three minutes in London They meet here every Friday morning
You use every in front of a number when you are saying what proportion of people or things something happens to or applies to. Two out of every three Britons already own a video recorder About one in every 20 people have clinical depression
All the parts which compose a whole collection or aggregate number, considered in their individuality, all taken separately one by one, out of an indefinite number
Cf
{s} each

Everyone knows they like each other, except for them. - Everyone knows they like each other, except them.

Tom has given everybody three apples each. - Tom has given everyone three apples each.

emphasis If you say that someone's every whim, wish, or desire will be satisfied, you are emphasizing that everything they want will happen or be provided. Dozens of servants had catered to his every whim
If something happens every other day or every second day, for example, it happens one day, then does not happen the next day, then happens the day after that, and so on. You can also say that something happens every third week, every fourth year, and so on. I went home every other week
kazdy [KAZH-dee] See entry for each Date of entry: 13 April 2000
being the same way or having the same thing -- "The soldiers in boot camp marched for 38 kilometers every day for fifteen days " (195)
(used of count nouns) each and all of the members of a group considered singly and without exception; "every person is mortal"; "every party is welcome"; "had every hope of success"; "every chance of winning"
You use every in the expressions every now and then, every now and again, every once in a while, and every so often in order to indicate that something happens occasionally. Stir the batter every now and then to keep it from separating Every so often the horse's heart and lungs are checked
You use every to indicate that you are referring to all the members of a group or all the parts of something and not only some of them. Record every expenditure you make. recipes for every occasion. Every is also an adjective. His every utterance will be scrutinized
adj setiap (tiap) 2 adj tiap-tiap (tiap)
Every one
emphasis You can use every before some nouns, for example `sign', `effort', `reason', and `intention' in order to emphasize what you are saying. The Congressional Budget Office says the federal deficit shows every sign of getting larger I think that there is every chance that you will succeed Every care has been taken in compiling this list. no
each and all of a series of entities or intervals as specified; "every third seat"; "every two hours"
every bit as good as: see bit every which way: see way
every cloud has a silver lining
In every bad situation there is an element of good

But the most popular attitude toward what we may call sad plays is the peculiar one of believing that, since every cloud has a silver lining,.

every day is a school day
You learn something new every day
every dog has its day
Everyone has a time of success and satisfaction
every five minutes
very frequently; continually

Ever since I appeared on television, the phone has been ringing every five minutes.

every good boy deserves fudge
A mnemonic phrase to help remember the order of the five lines on a musical treble stave in order from the bottom to the top. E G B D F
every inch
totally, completely
every last
every; without exception; used for emphasis

He never leaves without checking every last door.

every little helps
Even the smallest things are helpful when towards a common goal
every man Jack
All the members of a group with no exceptions

When the captain offered a free round of grog to the crew, every man Jack of them lined up for a cupful.

every man for himself
An expression of panic, that everyone should forget about comradeship and save themselves
every man for himself
selfish

I quit showbusiness because there was too much of an every-man-for-himself attitude going on.

every man has a price
Everyone can be bribed or corrupted for a certain price
every man jack
Alternative spelling of every man Jack
every old nook and cranny
Alternative form of every nook and cranny
every other
Every second; each alternate; the second of each pair in turn (perhaps used because "every second" could also refer to "second" as a unit of time or be interpreted as meaning "only the second")

Every other person in the line wore a pink bowtie.

every other
All except for some previously mentioned set

Two of the bolts were loose, but every other bolt I checked was fine.

every rule has an exception
Alternative form of there is an exception to every rule
every second
Very frequently; more frequently than is desired

Why do you keep bothering me every second?.

every second
Every other; each alternate

Take the medication every second day.

every silver lining has a cloud
Every good situation has the potential to turn bad

A great partnership isn't a self-maintaining entity. Perseverance and persistence make it thrive. For every silver lining has a cloud. Ignorance of this reality is not an option.

every so often
occasionally; intermittently; irregularly; now and then; once in a while

Check on the houseplants every so often to see if they need water.

every time
At each occasion that

Every time I see you, it makes me happy.

every time
Used to express a strong preference for something

If I had the choice between going to work and staying at home, I'd pick staying at home every time.

every trick in the book
All possible knowledge of a subject matter

He was always one step ahead of me, as he seems to know every trick in the book.

every trick in the book
All possible means, both honest and dishonest

The solicitor tried every trick in the book to get me to sign the contract, but I wasn't having any of it!.

every which way
All over; in every direction

The kids got to the park and ran every which way.

every which way
In all sorts of ways or manners

You can't keep doing it every which way if you want a consistent result.

every which where
A more emphatic version of everywhere
every day
each day
Every cloud has a silver lining
(Atasözü) Every bad situation has some good aspect to it. This proverb is usually said as an encouragement to a person who is overcome by some difficulty and is unable to see any positive way forward
Every man for himself
(Every man for himself and the devil take the hindmost) Everyone has to fight for his or her own survival. (You can use this to describe an extremely competitive situation.)
Every man for himself and the devil take the hindmost
(Every man for himself and the devil take the hindmost) Everyone has to fight for his or her own survival. (You can use this to describe an extremely competitive situation.)
every cloud has a silver lining
(Argo) Every trouble has something hopeful that you can see in it, like the bright edge around a dark cloud

The doctor told Tommy to cheer up when he had measles. Every cloud has a silver lining, he said.

every trick in the book
(deyim) Every possible way

I've tried every trick in the book to seduce him and still no luck!.

every Tom, Dick and Harry
every person, anyone, every person possible
every beginning is difficult
new undertakings or experiences are always difficult or challenging at first
every being is equal and free
every living thing is equal to every other living thing and all are inherently free to do as they wish
every bit
to the same degree (often followed by `as'); "they were equally beautiful"; "birds were singing and the child sang as sweetly"; "sang as sweetly as a nightingale"; "he is every bit as mean as she is"
every bit
every drop, completely, all of it
every bullet has its billet
each bullet is meant for a specific target
every cloud has a silver lining
every bad situation has an up side
every day
occurring or done each day; "a daily record"; "day-by-day labors of thousands of men and women"- H S Truman; "her day-after-day behavior"; "an every day occurrence"
every day
without missing a day; "he stops by daily"
every dog has his day
everyone has some good luck in his life
every evening
each evening
every few
each few, each group of several
every few days
once per several passing days, every several days
every few hours
every several hours, once per several passing hours
every hour
every 60 minutes, each hour
every inch
in every way; completely; "he was every inch a statesman
every inch
all the parts, each bit, each and every solitary portion
every inch of one
completely, totally
every jack to his trade
each person has his place in the world; every person should concentrate on his own talents and abilities
every last
each and every, every, every single, to the last
every last
every last(p): (used as intensive) every; "every last one of you"
every last(p)
(used as intensive) every; "every last one of you
every little helps
any contribution or aid makes a difference, every little bit helps
every man has his hour
everyone gets some attention or good luck in his lifetime
every man jack
Every single person of a group
every man to his taste
each person has a right to his own preferences
every month
each month
every mother's son
anyone, each one
every night
each night
every night
at the end of each day; "she checks on her roses nightly"
every now and again
now and then, sometimes, from time to time, occasionally
every now and then
sometimes, from time to time, occasionally, every once in a while
every now and then
occasionally; "every so often she visits her father"
every once in a while
sometimes, from time to time, occasionally, every now and then
every one
each one
every other
every second (person, etc.)
every other day
each alternate day
every pot has its lid
there's a suitable match for everyone
every so often
from time to time, now and then
every so often
occasionally; "every so often she visits her father"
every so often
occasionally; "every so often she visits her father
every spring
during each passing spring, in all of the seasons of spring
every time
each time, all the time that, every instance that
every time that
whenever something occurs
every week
without missing a week; "she visited her aunt weekly"
every which way
all over, in all directions; in all types of ways; randomly; helter-skelter, haphazardly
every whit
completely, wholly
every word counts
each word is important
every year
each year, each 365 days
every year
without missing a year; "they travel to China annually"
every(a)
each and all of a series of entities or intervals as specified; "every third seat"; "every two hours
every(a)
(used of count nouns) each and all of the members of a group considered singly and without exception; "every person is mortal"; "every party is welcome"; "had every hope of success"; "every chance of winning"
a chicken in every pot
suggestive of general welfare or prosperity

At least nowadays we have a chicken in every pot, and a car in every garage to boot!.

at church every time the doors are open
religious to the point of excess; ridiculously religious

I was at church every time the doors were open. I started learning more about the Bible and even got baptized in the back of the church in a toddler pool.

each and every
Each without exception; used for emphasis

Do not leave without checking each and every door to make sure it is locked.

hang on every word
To be completely attentive to what another person is saying
know every trick in the book
to know all that is known about a certain discipline
there are two sides to every question
One should not make a judgement until one hears the other side
there is an exception to every rule
Usually said in a situation when the rule is incorrect and unusable
there's a grain of truth in every joke
Every time when any person is kidding, he or she is actually disguising thoughts and emotions, either subconsciously or deliberately
there's a sucker born every minute
There are a great number of fools in the world, and there always be
worth every penny
Completely worthwhile
you learn something new every day
Uttered after acquiring new knowledge
every one
{a} all
Every one
everychon
Every one
everichon
Every time
whenever

I cry whenever I listen to this song. - Every time I listen to this song, I cry.

Whenever they meet, they quarrel. - Every time they meet, they quarrel.

Every week
weekly
every day
daily

I speak English daily. - I speak English every day.

every day
on a daily basis
every night
nightly
every one
{e} each
every
Favoriten