it

listen to the pronunciation of it
Englisch - Türkisch
ona
o
cinsel ilişki
(Bilgisayar) bilişim
ebe (oyunlarda)
ebe (oyunda)
(oyunda) ebe
onu
(Bilgisayar) (ınformation Technology) Bilişim Teknolojisi, BT
(Bilgisayar) BT, Bilgi Teknolojileri
bilişimci
belenme
Hava kelimesini işaret eden zamir

It is going to rain because it is very cloudy.

(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
İtalyan
(Askeri) bilgi teknolojileri (information technologies)
ıtalyan
önemli kimse
ilişki
{i} (oyunlarda) ebe
çekicilik
cazibe
şahsiyet
her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

somebody
biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

this
bu
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

that
o
them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

my
benim
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

her
dişil onun
her
dişil onu
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

its
onun

Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir. - No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself.

Bölümün sonunda onun anlamını tahmin etmiş olacaksınız. - You will have guessed its meaning by the end of the chapter.

its
kendi

Onun kendisi şiir olmadıkça, şiirle ilgili hiçbir tanım yeterli değildir. - No definition of poetry is adequate unless it be poetry itself.

Herkes kendi yaptığıyla övünür. - Every fox praises its tail.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
vay be
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
million years
my
vay be!
my
ünl
my
hayret
something
falan

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

that
böyle

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

us
amerika birleşik devletleri
her
kendi

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

his
eril onunki
it depends
yerine göre
it seems that
görünüyor ki
it seems that
öyle görünüyor ki
it sucks
(Argo) berbat
it works
çalışıyor
it works
uyar
its
-in
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
its
-ın
me
mi
me
beni
me
ben
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
bir şey

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
someone
biri

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
be it
olması
it depends
Duruma göre değişir!

Onun hakkında emin değilim. Duruma göre değişir. - I'm not sure about that. It depends.

it is
bunar
it is worth
buna değer
it sucks
(deyim) Berbat!
me
bendee
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bana kalırsa
ones
siraye
smb
konuk olmak
smb
etmek
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

that
yaptığı
them
onlardan

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

this
böyle

Böyle bir sözlükte buzdolabı ile ilgili en az iki cümle olmalıdır. - In a dictionary like this one there should be at least two sentences with fridge.

İşte ben İngilizce'yi böyle öğrendim. - This is how I learned English.

us
bizimle
us
bizden
you
sizden

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

you
sizleri
you
sende

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

Senden oldukça memnunum. - I am pretty pleased with you.

ıt
hiçbir önemi

Suçunu kabul edip etmemesinin hiçbir önemi yok. - It doesn't matter whether she admits her guilt or not.

Söylediği şeyin hiçbir önemi yok. - It doesn't matter what he said.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
his
onunki

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

it is
reported that -diği söyleniyor
it seems
gözüküyor

Çok ilginç gözüküyor. - It seems very interesting.

İlginç bir iş gibi gözüküyor. Tam olarak ne yapıyorsun? - It seems like an interesting job. What do you exactly do?

it seems
gibi geliyor

Anahtarlarımı kaybettim gibi geliyor. - It seems that I have lost my keys.

Bana şimdi gitmemiz gerekiyor gibi geliyor. - It seems to me that we should go now.

it seems
görünüyor

O bana ilginç görünüyor. - It seems interesting to me.

Haber yanlışmış gibi görünüyor. - It seems that the news was false.

its
{z} onun (it'in iyelik hali)
its
onunki
one's
birinin

Birinin ününü sürdürmek zordur. - It is hard to maintain one's reputation.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

one's
nin
ones
olan

Japon olanları bir yana bırak, onun çok sayıda yabancı pulları var. - He has many foreign stamps, not to mention Japanese ones.

Japon flütleri çoğunlukla bambu kamışından yapılır, fakat son zamanlarda bazı ağaç olanları ortaya çıkmıştır. - Most Shakuhachi are made from bamboo, but recently some wooden ones have appeared.

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
somebody
bazısı
somebody
kimse

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
şahsiyet
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
hatırı sayılır kimse
somebody
büyük şahsiyet
someone
kimse

Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez. - No one ever really knows what's going through someone else's head.

Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın. - You can't shake someone's hand with a clenched fist.

someone
önemli kimse
someone
şahsiyet
someone
bir kimse

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

that
ki
that
o kadar

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

this
işbu
you
seni

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

you
size

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum. - I will be glad to help you.

your
senin

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Bu senin Japonya'ya ilk ziyaretin mi? - Is this your first visit to Japan?

Türkisch - Türkisch
Köpek
Terbiyesiz kimse
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
Değersiz, terbiyesiz kimse
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Duygu
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Sezgi, sezme
his
Duyu
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
it dirseği
arpacık
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
Information technology
Inclusive Tour
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

Italy
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

Italian
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
You use it as the subject of a link verb to describe the weather, the light, or the temperature. It was very wet and windy the day I drove over the hill to Milland It's getting dark. Let's go inside
You use it when you are telling someone who you are, or asking them who they are, especially at the beginning of a phone call. You also use it in statements and questions about the identity of other people. `Who is it?' he called. --- `It's your neighbor.' Hello Freddy, it's only me, Maxine
You use it in passive clauses which report a situation or event. It has been said that stress causes cancer
You use it before certain nouns, adjectives, and verbs to introduce your feelings or point of view about a situation. It was nice to see Steve again It seems that you are letting things get you down
IT is an abbreviation for information technology. It is a third person singular pronoun. It is used as the subject or object of a verb, or as the object of a preposition
You use it as the subject of `be', to say what the time, day, or date is. It's three o'clock in the morning It was a Monday, so she was at home
You use it to refer in a general way to a situation that you have just described. He was through with sports, not because he had to be but because he wanted it that way
You use it to refer to an object, animal, or other thing that has already been mentioned. It's a wonderful city, really. I'll show it to you if you want My wife has become crippled by arthritis. She is embarrassed to ask the doctor about it
You use it with some verbs that need a subject or object, although there is no noun that it refers to. Of course, as it turned out, three-fourths of the people in the group were psychiatrists
You use it in expressions such as it's not that or it's not simply that when you are giving a reason for something and are suggesting that there are several other reasons. It's not that I didn't want to be with my family
You use it to refer to a child or baby whose sex you do not know or whose sex is not relevant to what you are saying. She could, if she wanted, compel him, through a court of law, to support the child after it was born
if it wasn't for: see be. Italy (in Internet addresses). information technology. information technology the study or use of electronic processes and equipment for storing information and making it available
emphasis When you are emphasizing or drawing attention to something, you can put that thing immediately after it and a form of the verb `be'. It was the country's rulers who devised this system
general name for methods of calculating and processing information and data communications
hit
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
Short form meaning Information Technology
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
information technology TI
Information Technology Computer-aided information processing
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
Information Technology Directorate (FEMA)
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
Information Technology - see ICT
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
Information technologies
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Belonging to him

This is his book.

its
Its is extremely rare as a pronoun, the pronoun it being very rarely stressed. There is also very rarely a need for its as a possessive pronoun

The mind has its reasons and the heart has its.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone has
someone's
someone is
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
To a high degree
something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{a} rather
it sucks
Be very bad, be awful, be terrible, be dreadful, be horrible
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
Mah'english | adronato
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
pron: his 46
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
it is
tis
it seems
apparently, it appears as though, probably
it seems that
it appears that, presumably, apparently
its
Integrated Titling System - LPI computerised record for land titles
its
Its is a third person singular possessive determiner. You use its to indicate that something belongs or relates to a thing, place, or animal that has just been mentioned or whose identity is known. You can use its to indicate that something belongs or relates to a child or baby. The British Labor Party concludes its annual conference today in Brighton. Japan, with its extreme housing shortage. Its is the possessive form of the pronoun it and is correctly written without an apostrophe. It should not be confused with the contraction it's (for it is or it has), which should always have an apostrophe. used to refer to something that belongs to or is connected with a thing, animal, baby etc that has already been mentioned (it)
its
It links the R/3 application server with one or more Web servers, thus enabling the R/3 to communicate with the Internet
its
Belonging to it (used as a possessive adjective)
its
Intelligent Transportation System; an umbrella term, includes an advanced technology approach to traffic management; original name was IVHS
its
pron. belonging to it
its
Intelligent Transportation Systems A broad range of diverse technologies, including information processing, communications, control and electronics, which, when applied to our transportation system, can save time, money and lives
its
Information Technology Systems
its
Information Technology Services
its
Intelligent transportation system A network of changeable message signs and highway advisory radio that notifies drivers of changing roadway and traffic conditions
its
[BSG] (1) Indirect To Segment 635/645/ 6180 indirect words contain a "further indirection tag", which allows for iteration of the indexing/indirection process after the address in the word has been picked up The Multics processors added a feature whereby the appending unit watches the pike as these words come by, and if this "further indirection" field of an even-addressed word contains octal 43 ("ITS"), hijacks it before it even gets to the CU, interpreting its "address" field as a segment number (of the TPR) and passing on the odd word of the pair on to the control unit in its place The net effect is that the word-pair can be viewed as a segment-word "pointer pair", a pointer to a location in two-dimensional virtual memory, and this pair of words, referred to as an "ITS pair" or "ITS pointer", is the standard Multics pointer format On the 6180, a ring number (see TRR) was added Both processors had instructions to store pointer registers in this format
its
Individual Training Standard
its
Information Technology Services - We look after computing services on both campus' of University College Northampton
its
Information Technology services is an in house service provider on campus (pg 49 in current UCT Phone book) Responsible for the hardware, operation and support of general computing services, networks, systems software support, approved software applications support, hardware support and computer acquisitions (see MAG) Enquiries to ITS should be routed via the Help Desk on 4500 (see Help Desk) See also PCS and TSS
its
Intelligent Transportation System
its
Intelligent Transport Systems
its
Integrated Technology Services IVR - Interactive Voice Response
its
Intermarket Trading System - Links the NYSE and other national market centers in a communications and data-processing network ITS, cooperatively developed by the system's competing markets, enables brokers and partici-pating market-makers to reach electronically into any of the markets within seconds, whenever the Consolidated Quote System (CQS) indicates the possibility of better execution
its
A system that uses modern electronic, communication and control technologies to provide travelers with better information on traffic condition, provide vehicles with safety equipment and improve the transportation infrastructure
its
Information Technology System
its
Intelligent Transportation Systems
its
See: Intermarket Trading System
its
Intelligent Transport Systems - Use of modern electronic techniques to utilise better existing transport infrastructure
its
Information Technology Services, the University department responsible for computer services, including staffing, maintenance and operation of Users Branches
its
Information Technology Services, the name of a UCSF communications services provider
its
Possessive form of the pronoun it
its
Inter-Plan Teleprocessing System
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
One
me
mean error
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
Missionary Enrichment Conference (summer)
me
A piratical way to say, "my"
me
Myalgic Encephalitis
me
mine (first person possessive)
me
According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other
me
maintenance test flight evaluator
me
Methyl
me
pron: me 1
me
Management Entity
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
me
a state in New England
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
Mercury
me
Middle-earth
me
Mobile Equipment Also known as Mobile Unit (MU)
me
Whatever I appear to be
me
ari Me-nashi - one eye against no eye
me
pron. first person in objective case
me
The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me
me
Mechanical Entities
me
See Men, pron
Türkisch - Englisch
dog
{f} thrust
scoundrel
lower
{f} jog
dig into
{f} pushing
pooch
bastard
push
{f} shove
mutt
cur
vulg. son of a bitch, bastard
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

it is
{k} it's
us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

us
{i} sense
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
soever
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
(Bilgisayar) recur every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
us
reason
it to
to push
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} consciousness
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it is
(Kısaltma) tis
us
{i} senses
it
Historie
Favoriten