her

listen to the pronunciation of her
Englisch - Türkisch
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

onu

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

dişil onun
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

dişil onu
(dişil) onu
o
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

her majesty
Kraliçe hazretleri
her highness
ekselansları
her highness
altes
Her conscience pricked her
Vicdanı kendisini rahatsız etti
her bed
yatağında
this
bu
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

that
o
them
onlara

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

it
o
she
o
his
eril onun
him
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

US
amerika
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
bu kadar

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
hayret
my
vay be
that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
hers
dişil onunki
hers
onun

Onun tarafından oraya tek başına gitmemesi tavsiye edildi. - She was advised by him not to go there by herself.

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

his
eril onunki
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
ones
birileri
she
kendileri

O kekelemeye başladığında sınıf arkadaşları gülmekten kendilerini alamadılar. - When she began to stutter, her classmates couldn't help laughing.

İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı. - People devised shelters in order to protect themselves.

she
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

hers
(dişil) onunki
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
someone
biri

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

One's
-nin
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
beni
me
bana kalırsa
me
bendee
ones
siraye
smb
konuk olmak
something
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

Onlardan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. - He did not know how many of them needed help.

this
böyle

İşte ben İngilizce'yi böyle öğrendim. - This is how I learned English.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

us
bizden
us
bizimle
you
sizden

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

hers
onunki

Bu onun tişörtü. O tişört de onunkidir. - This is her T-shirt. That T-shirt is hers, too.

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

hers
{z} dişil onunki; onun: Take hers. Onunkini al. That's hers. O onun. That damn goat of hers is eating my roses. Onun o kör olası keçisi
him
His veya Her Imperial Majesty
him
eril onu
his
onunki

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
cazibe
it
şahsiyet
it
çekicilik
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
ilişki
it
önemli kimse
one's
birinin

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

one's
nin
she
kadın

455 kadından bir kadın gebeliğinin yirminci haftasına kadar hamile olduğunu fark etmez. - One out of 455 women doesn't realize she's pregnant until the twentieth week of pregnancy.

O, yaşlı bir kadın gibi başını eğip yürüdü. - She walked with her head down like an old woman.

she
dişi

O, sınavı geçmek için canını dişine taktı. - She made great efforts to pass the examination.

Son elli senedir canını dişine takıp çalışıyor! Kendini tükenmiş hissetmesi çok normal! - She's been working her butt off for the last 50 years! Of course, she feels burnt out!

somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
şahsiyet
somebody
kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

somebody
kimisi
somebody
bazısı
someone
şahsiyet
someone
kimse

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

Neden kimseye söylemedin? - Why didn't you tell someone?

someone
önemli kimse
take her at her word
sözüne güvenmek
that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

that
o kadar

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

that
ki
this
işbu
you
seni

İstasyona giderken ben seni geçtim. - I can beat you to the station.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
her halde
her halükarda
Her zaman
daima
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
Her zaman
(Osmanlı Dönemi) YEKSAN
Her zaman
her dem
her zaman
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
HERS
(Osmanlı Dönemi) Kedi
HERS
(Osmanlı Dönemi) Arslan
HERS
(Osmanlı Dönemi) Tokmak ile dövmek
HERS
(Osmanlı Dönemi) Mersin ağacı
Her an
anbean
Her bir
beher
Her biri
(Hukuk) BEHER
Her gece
geceleri
Her gün
yevmiye
Her gün
gündüzleri
Her gün
günde
Her gün
(Osmanlı Dönemi) KÜLLE YEVM
Her sabah
sabahları
Her yıl
yıldan yıla
Her zamanki
(Osmanlı Dönemi) ÂDÎ
Her şey
(Osmanlı Dönemi) ÂLEM
Her şey
ne
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her bir
Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher
her biri
Ayrı ayrı hepsi
her gün
Süreklice, sürekli olarak
her halde
Her durumda, ne yapıp yapıp, kesinlikle, mutlaka
her ne kadar
Başına getirildiği şartlı cümledeki yargının doğru veya doğal görüldüğunü, fakat bunun yeterli olmadığını anlatır
her nedense
Sebebi bilinmez
hers
Tiyatro sahnelerinin yanlarında önden arkaya eşit bir şekilde duran lambalara verilen ad
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
Englisch - Englisch
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

Belonging to her

This is her book.

High Efficiency Red
adv: here 32
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
Sah'english | adronato
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
pron. specific female; possessive form of she
Of them; their
{p} belonging to a female or woman
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
Herpa 1: 43 resin Germany
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
le
HER-2
Receptor which is the target for the drug trastuzumab in chemotherapy
HER-2
Human Epidermal growth factor Receptor 2
Her Maj
Her Majesty
Her Majesty
A title of respect used when referring to a queen
Her Royal Highness
A title given to certain female members of a royal family, abbreviated HRH

Ladies and gentlemen, I present to you Her Royal Highness The Crown Princess Victoria.

her ass
she

Her ass is always late.

her indoors
one's wife, especially a domineering one
her heart failed her
her heart stopped beating, she became ill because of an unhealthy heart
her.
hor
hers
That which belongs to her; the possessive case of she, used without a following noun
him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

hers
{p} the femal possessive
hers
HERS (Home Energy Rating System) is a standardized system for rating the energy efficiency of residential buildings Home Energy Rating Systems are currently governed by two national industry standards: (1) the HERS Council Guidelines, which prescribe the accepted methods and procedures for rating a home, and (2) Mortgage Industry HERS Accreditation Procedures, which prescribe the method and procedures for the certification of Home Energy System by individual governments and the national home mortgage industry
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
Their
tin
US
uk
hers
Hers is a third person possessive pronoun
hers
You use hers to indicate that something belongs or relates to a woman, girl, or female animal. His hand as it shook hers was warm and firm He'd never seen eyes as green as hers Professor Camm was a great friend of hers
hers
Home Energy Rating Systems are programs to provide the homebuyer with an estimate of a home's overall energy performance before purchase
hers
pron. belonging to a specific female
hers
See the Note under Her, pron
hers
In written English, hers is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or hers' or `theirs'. The author can report other people's results which more or less agree with hers
hers
pron   His
hers
Hers is sometimes used to refer to a country or nation. Used to indicate the one or ones belonging to her: If you can't find your hat, take hers. used to refer to something that belongs to or is connected with a woman, girl, or female animal that has already been mentioned
hers
hern
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
pron. belonging to a specific male
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
Information Technology
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Short form meaning Information Technology
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information technologies
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - see ICT
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
my
be
my
be-
our
aka
robbed her of her innocence
raped a virgin
she
ella
she
eam
somebody
sb
something
somewhat

Although this chap came into the world in a somewhat impudent fashion, before he was sent for, his mother was pretty; we had fun making him, and the illegitimate fellow must be acknowledged. - Though this knave came something saucily into the world before he was sent for, yet was his mother fair; there was good sport at his making, and the whoreson must be acknowledged.

that
dat
that
as
their
thor
this
dis

That is not a discovery, everybody knows it! - This is not a discovery, everybody knows it!

Have you discussed this with anyone? - Have you discussed this with anybody?

this
dis-
us
ak
you
mush
you
ya
Türkisch - Englisch
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

(Askeri) each

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

soever
(Bilgisayar) recur every
(Bilgisayar) refresh every
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

(Bilgisayar) start every
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

every; each
ladyship
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

her biri
each

The principal presented each of the graduates with diploma. - Okul müdürü mezunların her birine diplomasını sundu.

She treated each of us to an ice cream. - O, her birimize bir dondurma ikram etti.

her yer
everywhere

A function that is differentiable everywhere is continuous. - Ayırdedilebilir bir işlev her yerde süreklidir.

She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such. - O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır.

her zaman
always

Mother always gets up early in the morning. - Anne her zaman sabahları erken kalkar.

You're always singing. - Her zaman şarkı söylüyorsun.

her şey
everything

The customer rejected everything that I showed her. - Müşteri, gösterdiğim her şeyi reddetti.

Some people believe that Japan is No.1 in everything. - Bazı insanlar Japonya'nın her şeyde 1 numara olduğuna inanıyor.

his
feeling

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

it
dog
her neyse
anyway

Anyway, I know you must be busy, so let me go. - Her neyse, ben sizin meşgul olmak zorunda olduğunuzu biliyorum, bu yüzden gideyim.

Anyway, I won't take up any more of your time. - Her neyse, daha fazla zamanını almayacağım.

her şey
anything

You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great. - Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın.

If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage. - Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın.

his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

elinden her iş gelme
versatility
his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

her ikisi
both

Tom and his sister are both students at this university. - Tom ve kız kardeşi her ikisi de bu üniversitede öğrenciler.

Both of my parents were brought up in the country. - Ebeveynlerimin her ikisi de ülkede yetiştirildiler.

her ikiside
both

They are both unmarried. - Onların her ikiside evli değil.

her gün
every day

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

I play tennis every day. - Ben her gün tenis oynarım.

her nasılsa
somehow

Somehow, he saved himself. - Her nasılsa kendini kurtardı.

Somehow I can't picture Tom working as a bartender. - Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum.

her bir
each

Each of the brothers has a car. - Erkek kardeşlerin her birinin bir arabası var.

She treated each of us to an ice cream. - O, her birimize bir dondurma ikram etti.

her şeye inanan
credulous
her biri ayrı olarak
respectively
her ihtimale karşı
keeping every possibility in mind; just in case
her ihtimale karşı
just in case
her yerde birden bulunan
ubiquitous
her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlanıldığı Hristiyan bayramı
Christmas
her zaman olduğu gibi
as usual

You look very pretty, as usual. - Her zaman olduğu gibi çok güzel görünüyorsun.

Needless to say, Judy came late as usual. - Hiç söylemeye gerek yok, her zaman olduğu gibi Judy geç geldi.

her iki
both

Both the brothers were out. - Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı.

Both my parents are at home now. - Ebeveynlerimin her ikisi de şu an evdeler.

her ne zaman
whenever

Whenever my uncle comes, he brings some nice things for us. - Amcam her ne zaman gelse, o bizim için bazı güzel şeyler getirir.

Tom brings us gifts whenever he visits. - Tom her ne zaman ziyarete gelse bize hediyeler getirir.

her nasılsa
for some reason
her (bir)
every
her derde deva
panacea
her gün
daily

I speak English daily. - Her gün İngilizce konuşuyorum.

I speak English daily. - Her gün İngilizce konuşurum.

her gün işe trenle gidip gelen kimse
commuter
her iki cinse de uyan
unisex
her ne
any

Anyway, I did my best. - Her neyse, ben elimden geleni yaptım.

Anyway, I won't take up any more of your time. - Her neyse, daha fazla zamanını almayacağım.

her nedense
for some reason

He looks blue for some reason. - O her nedense mavi görünüyor.

For some reason, people have been avoiding me like the plague ever since I got back from India. - Her nedense, Hindistan'dan döndüğümden beri insanlar benden bir veba gibi kaçıyorlar.

her tarafta
all over
her türlü
every

The United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate. - Harika değişik iklimleri sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, hemen hemen her türlü spor için bir cennettir.

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. - Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

her zamanki gibi
as usual, as ever as
her şeye burnunu sokan
meddlesome
her şeye gücü yeten
almighty
her şeye inanma
credulity
her şeye kadir
almighty

Man is not as almighty as God. - İnsan Allah kadar her şeye kadir değildir.

her şeye rağmen
regardless
her şeye rağmen
for all that

She told him once and for all that she would not go to the movie with him. - Ona bir kez söyledim ve her şeye rağmen onunla sinemaya gitmedim.

I told her once and for all that I would not go shopping with her. - Ona bir kez söyledim ve her şeye rağmen onunla alışverişe gitmedim.

her şeye çare bulur
resourceful
her (bir)
each
her akşam
every evening
her an
any moment

A fire may happen at any moment. - Her an bir yangın meydana gelebilir.

Trade friction might arise between the two nations at any moment. - İki ülke arasında her an bir ticari sürtünme ortaya çıkabilir.

her an
at any time

It may rain at any time. - Her an yağmur yağabilir.

Tom may come at any time. - Tom her an gelebilir.

her an
any day of the week
her an
at every turn
her ay
(Bilgisayar) monthly
her biri için
for each
her biri için
cum
her cuma
fridays
her daim
every time
her daim
always
her de
each time
her diğer
every other
her durum
any case
her gece
every night

Tom used to be drunk by this time every night. - Tom her gece bu zamanda sarhoş olurdu.

Tom calls Mary every night. - Tom her gece Mary'yi arar.

her gün
day after day

That pretty bird did nothing but sing day after day. - O güzel kuş her gün ötmekten başka bir şey yapmadı.

I worked on it day after day. - Her gün onun üzerinde çalıştım.

her gün
(Ticaret) per diem
her günkü
routine
her günkü
diurnal
her günkü
per diem
her günkü
usual
her günkü
day-to-day
her günkü
everyday

It's just an everyday thing. - O sadece her günkü bir şeydir.

her hafta
each week
her hafta
per week
her hafta
every weekday
her halde
anyhow
her halde
at discretion
her halde
by all manner of means
her halde
at any rate
her ikisi
either

Both of Tom's parents died when he was just a baby, so he doesn't remember either one of them. - Tom'un ebeveynlerinin her ikisi de o sadece bir bebekken öldüler bu yüzden onlardan herhangi birini hatırlamıyor.

Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both! she reproached Tom. - Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi! o, Tom'a serzenişte bulundu.

her ikisi
both of them

Both of them are in the room. - Onların her ikisi de odadalar.

I like both of them very much. - Onların her ikisini de çok seviyorum.

her ikisi de
both of

Both of my parents were brought up in the country. - Ebeveynlerimin her ikisi de ülkede yetiştirildiler.

The Brown twins, both of whom got recently married, held a party. - Brown ikizleri, son zamanlarda her ikisi de evlendi, bir parti düzenledi.

her ikisi de
both and
her için
for each
her kim ise
no matter who
her kim ise
whoever
her kimse
whomever
her nasıl
however

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

her ne ise
anyway
her ne ise
whatever it is

Whatever it is, I didn't do it. - O her ne ise, ben yapmadım.

Whatever it is, I'd like to know what Sami wants. - Her ne ise, Sami'nin ne istediğini bilmek isterim.

her ne ise
anyhow
her ne ise
at any rate
her neyse
(deyim) at least
her neyse
whatsoever
her neyse
at any rate

At any rate, I'll go to college after graduating from high school. - Her neyse, ben liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gideceğim.

At any rate, Ozawa hurriedly took off his raincoat and quickly put it on the naked girl's shoulders. - Her neyse, Ozawa aceleyle yağmurluğunu çıkardı ve hızlı bir şekilde çıplak kızın omuzlarına koydu.

her salı
tuesdays
her sene
every year
her sene
each year
her taraf
everywhere

I feel itchy everywhere. - Her tarafım kaşınıyor.

We have people everywhere. - Her tarafta insanlar var.

her tür
gamut of
her türlü
all kinds of

He comes into contact with all kinds of people. - Her türlü insanla bağlantı kurar.

The athlete excelled in all kinds of sports. - Atlet her türlü sporda yükseldi.

her türlü
whatever
her vakit
all through
her yer
(deyim) up hill and down dale
her yer
anywhere

They looked everywhere for him, but couldn't find him anywhere. - Ona her yerde baktılar, ama hiçbir yerde bulamadılar.

That kind of thing can't be found just anywhere. - O tür şey her yerde bulunamaz.

her yer
everyplace
her yer
every place
her yerde
the world over
her yerde
allover
her yerde
everyplace
her yerde
here there and everywhere
her yerde
anywhere

That kind of thing can't be found just anywhere. - O tür şey her yerde bulunamaz.

They looked everywhere for him, but couldn't find him anywhere. - Ona her yerde baktılar, ama hiçbir yerde bulamadılar.

her yerde
no matter where
her yerde
left right and centre
her yerinde
all over

The man is well-known all over the village. - Adam köyün her yerinde iyi tanınmıştır.

The branch offices of the bank are located all over Japan. - Bankanın şubeleri Japonya'nın her yerinde bulunmaktadır.

her yol
everyway
her yöne
omnidirectional
her yöne
(Havacılık) omni directional
her yıl
yearly
her yıl
year in year out
her yıl için
per annum
her yıl olduğu gibi
like every year
her yıl yapılan
(Politika, Siyaset) per annum
her zaman
in season and out of season
her zaman
forever

He will forever live on in our memories. - O her zaman anılarımızda yaşayacak.

He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever. - Soran beş dakika bir aptaldır fakat sormayan her zaman bir aptal kalır.

her zaman
at any time

You can call me at any time. - Beni her zaman arayabilirsin.

An earthquake can happen at any time. - Bir deprem her zaman olabilir.

her zaman
(deyim) for ever and a day
her zaman
every time

Every time I hear that song, I think of my high school days. - O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm.

Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary. - Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı.

her zaman
e'er
her çeşit
gamut of
her çeşit
whatever
her şey
(Argo) lock, stock and barrel
her şeyden önce
before hand
her şeyden önce
start with
her şeyden önce
(deyim) first things first
her şeyden önce
primarily
her şeyden önce
above all things
her şeyden önce
in the first place
her tarafa
abroad
Her felakette bir hayır vardır
(Atasözü) Every cloud has a silver lining
Her inişin bir çıkışı her çıkışın bir inişi vardır
(Atasözü) Every declivity has an acclivity and every acclivity has a declivity
Her sakallıyı deden sanma
(Atasözü) All that glitters is not gold
her akşam üst üste
on top of each month
her düşünceden
anyone with any sense
her hakkı saklıdır
All rights are reserved
her koşulda
under all circumstancesin any condition
her zaman
always, for ever, forever, evermore
her şey yolunda
all good
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can start all over
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can start from scratch
her şeyin kötüs
everything kötüs
her şeyin ucuzunu arayan
Cheap call to everything that
her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır
(Atasözü) All problems eventually get worked out
her zaman her yerde var olan
omnipresent
her biri
everyone
her zaman
ever

Every time I hear that song, I think of my high school days. - O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm.

He is stronger than ever. - O, her zamankinden daha güçlüdür.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her ne kadar
albeit
her iki
either

A referee should not favor either side. - Hakem her iki tarafı da desteklememelidir.

I haven't read either book. - Ben her iki kitabı okumadım.

her ikisi de
{s} both

Both the brothers were out. - Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı.

Both my parents are at home now. - Ebeveynlerimin her ikisi de şu an evdeler.

her ihtimale karşı
wisely
her sene
annual
her zaman
any time

You can call me at any time. - Beni her zaman arayabilirsin.

You can call me any time. - Beni her zaman arayabilirsin.

her zaman
for ever

Tom always blames me for everything. - Tom her zaman beni her şey için suçluyor.

Tom always blames Mary for everything. - Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor.

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
her günkü
ready
her bir
{s} every

AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it. - Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir.

Tom comes here every few days. - Tom her birkaç günde bir buraya gelir.

her gün
each day
her halukarda
in any case

In any case, you don't need to worry. - Her halukârda endişelenmene gerek yok.

In any case you had better obey your parents. - Her halukârda ebeveynlerine itaat etsen iyi olur.

her ne
whatever

Do whatever you want to do. - Her ne yapmak istiyorsan yap.

Please help yourself to whatever you like. - Her ne istiyorsanız buyrun.

her yerde
everywhere

They looked everywhere for him, but couldn't find him anywhere. - Ona her yerde baktılar, ama hiçbir yerde bulamadılar.

She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such. - O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır.

her yönden
all over
her zaman
everytime
her zaman
all the time

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

He stayed there all the time. - O her zaman orada kaldı.

her zaman
routinely
her zaman
year

With a microwave oven like this, it's always New Year's Eve! - Böyle bir mikrodalga fırınla, her zaman Yılbaşı gecesidir!

There's always next year. - Her zaman gelecek yıl vardır.

her zaman
all times
her zaman
all the while

He kept smoking all the while. - O her zaman sigara içmeye devam etti.

She did nothing but cry all the while. - O her zaman ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadı.

her zaman
invariably
her zamanki
late

As usual, the physics teacher was late for class. - Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı.

He came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

her zamanki gibi
as usual

She came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

He came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

her şekilde
all the way
hers
theat. borderlight
it
{f} thrust
us
{i} sense
her şey
{i} all

All you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive. - Şu ana kadar yaptığın bütün şey her şeye kusur bulmak, keşke daha yapıcı bir şey söyleyebilsen.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her bir
any

I am not writing about myself. Any similarity is purely coincidental. - Kendim hakkında yazmıyorum. Her bir benzerlik tamamiyle tesadüftür.

her durumda
anyway

Why do I have to be here anyway? - Neden her durumda burada olmak zorundayım?

her durumda
no matter what
her durumda
anyhow
her durumda
in all cases
her durumda
at all events
her durumda
invariably
her geçen gün
each passing day
her geçen gün
every passing day
her halukarda
either case
her iki
on both
her ne kadar
in spite of the fact that
her türlü
in any case
her yönden
in all aspects of
her zamanki
routine

We expected the routine, but we got the extraordinary. - Her zamanki gibi olacağını umuyorduk, ama sıra dışı bir durumla karşılaştık.

her zamanki
habitual

Grandfather sat in his habitual place near the fire. - Büyükbaba ateşin yanındaki her zamanki yerine oturdu.

her zamanki
stock
her zamanki
ordinary
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

her
Favoriten