block

listen to the pronunciation of block
Englisch - Türkisch
{f} engellemek

Azınlık partisi, faturaların geçişini engellemek için son çabayı sarfetti. - The minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.

Ay dünyadan en uzak mesafede olduğunda meydana gelen tutulma tipi halkalı güneş tutulmasıdır. Ay sonra güneş diskini tamamen engellemek için çok küçük görünür. - The eclipse type that occurs when the Moon is at its farthest distance from the Earth is an annular eclipse. The Moon then appears too small to completely block out the disk of the Sun.

{i} blok

O, bir blok ötede yaşıyor ve onun adı Susan. - She lives a block away and her name is Susan.

Liman bloke edilebilir. - The harbor can be blocked.

tıkanıklık

Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır. - Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.

kalıp
(Otomotiv) ayırıcı blok
(Bilgisayar) önle

Güney senatörleri 1930'lu yıllara kadar linç önleme yasasını engelledi. - Southern senators blocked anti-lynching legislation through the 1930s.

tıkanmak
tıkayan şey
alıkoymak
bloklamak
parsel
binalar dizisi
kanton
kütük/kaya/taş parçası
tıkama
arsa parçası
engel oluşturmak
kapamak
engel

Trafik bir heyelan tarafından engellendi. - Traffic was blocked by a landslide.

Facebook, Çin'de engellidir. - Facebook is blocked in China.

tıkamak
bir bütün olarak düşünülen miktar
(matbaa) blok
önünü kesmek
{f} tıka

Sadece burnum tıkanmadı fakat aynı zamanda ateşim yüksek. - Not only my nose is blocked but also my temperature is high.

Bana gözyaşı kanalımın tıkandığı söylenildi. - I was told my tear duct was blocked.

birlik
{i} kütük
{i} makara
{f} tika
{i} iki cadde arasındaki binalar [amer.]
(Nükleer Bilimler) öbek
(Tıp) İlaçla sınırlı bir bölgenin duyarsız hale getirilmesi, bölgesel his iptali
{i} sıkışıklık
şapka kalıbı
üzerinde kelle uçurulan tahta
(Tıp) Tıkanma, kesilme, engel
{i} İng. büyük bina: block of flats apartman. office block (büroların bulunduğu) iş hanı
sinyalleri beraber çalışan hat
{i} kütle
{i} blok, büyük parça
(Tekstil) klişe, kalıp
(Tıp) Tıkamak, yolunu kesmek, geçmesine engel olmak
(Askeri) EŞYA BLOĞU: İki veya daha çok birim genişlikte, iki veya daha çok birim derinlikte, birbirini destekler durumda, muntazam ikmal maddeleri istifi. Bir eşya bloğu, dikdörtgen veya piramit şeklinde olabilir
{i} palanga
{i} tutukluk
büyük parça bitişik bir sıra bina
(Tıp) Sinirsel uyarı iletiminin kesilmesi
{f} durdurmak
{f} kalıplamak
apartman

Yolun hemen karşısındaki apartman dairelerde yaşıyoruz. - We live in the block of flats just across the road.

Altı katlı bir apartmanın en üst katında yaşıyorum. - I live on the top floor of a six storey apartment block.

yol kesmek
kesmek
iki cadde arasındaki binalar
block up
(deliği/boşluğu) doldurarak kapamak
block arc
(Bilgisayar) blok yay
block brick
(İnşaat) blok tuğla
block flute
(Muzik) blok flüt
block gage
(Otomotiv) ayar takozu
block glide
(Çevre) blok kayması
block house
(Askeri) korugan
block mold
(İnşaat) blok kalıbı
block off
yolunu tıkamak
block off
geçişine izin vermemek
block off
erişimi engellemek
block out
(Diş Hekimliği) doldurma
block party
(Bilgisayar) açık hava partisi
block plan
(İnşaat) kütle planı
block plan
(İnşaat) blok planı
block size
(Bilgisayar) blok boyutu
block size
blok büyüklüğü
block stone
(İnşaat) blok taş
block text
(Bilgisayar) öbek metni
block text
(Bilgisayar) blok metni
block tin
külçe halindeki kalay
block type
(Bilgisayar) blok türü
block up
karşılamak
block user
kullanıcıya izin vermemek
block wall
(İnşaat) blok duvar
block and tackle
makara takımı
block and tackle
palanga takımı
block and tackle
palanga
block capital
büyük harf
block delete
blok silme
block letter
büyük matba harfi
block letters
büyük matbaa harfleri
block mark
blok işareti
block move
öbek taşıma
block of flats
apartman

Yolun hemen karşısındaki apartman dairelerde yaşıyoruz. - We live in the block of flats just across the road.

Caddenin diğer tarafındaki apartman dairelerinde yaşıyoruz. - We live in the block of flats just there on the other side of the street.

block of metal
metal bloğu
block of rooms
bitişik oda
block pavement
blok kaplama
block policy
toplu poliçe
block polymerization
blok polimerizasyonu
block position
blok konumu
block printing
el baskısı
block radiator
blok radyatör
block selection
öbek seçimi
block sort
blok sıralama
block sorting
blok sıralama
block structured language
blok yapılı dil
block transfer
blok transferi
block up
tıka
block board
blok kurulu
block book
blok kitap
block brake
pabuçlu fren, çeneli fren
block caving
blok göçertme metodu, kütle göçertme yöntemi
block chain
makaralı zincir
block check character
blok çek karakteri, öbek sinama karakteri
block condenser
tıkama kondansatörü
block gauge
aralık mastarı
block header
blok başlığı, öbek başlığı
block heater
blok ısıtıcı
block in
blok

Tom ugg botlarıyla blok etrafında yürüdü. - Tom walked around the block in his ugg boots.

block multiplex
blok çoklamali, öbek çoklamali
block of stone
taş blok
block plane
blok uçak
block sale
blok satış
block search
belirli bir karakter ya da sözcük aramak
block the wind
rüzgarı kesmek
block transaction
blok halinde satım
block-like
blok gibi
block and pulley
palanga
block cancel character
obek silme damgasi
block caving
blok göçertme
block chaining
blok zincirleme
block code
(Nükleer Bilimler) öbek kod
block construction
(Havacılık) blok dikiş konstrüksiyonu
block control
(Askeri) BLOK KONTROLÜ: Kıta ve ikmal maddeleri nakliyatının, diğer trafik tarafından aksatılmaması için kullanılan usul. Bu usulde, askeri inzibata ait trafik devriyeleri, kıta veya malzeme konvoylarının önünden giderek diğer trafiği durdurur ve yolu açık bulundurur. Buna "block system" da denir
block copy
(Bilgisayar,Teknik) öbek kopyası
block copy
(Bilgisayar,Teknik) blok kopyası
block copy
blok kopyalama
block diagonal matrix
obek (blok) kosegen matris
block encryption
blok sifreleme
block equipment
palanga teçhizatı
block exemption
(Avrupa Birliği) grup muafiyeti
block gap
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) öbek aralığı
block gap
(Askeri) ÖBEK ARALIĞI: Bir bilgi ortamı içinde bir blok veya kayıt sorununu belirtmek için kullanılan bir anlam
block ignore character
(Bilgisayar,Teknik) blok ihmal karakteri
block ignore character
(Bilgisayar,Teknik) öbek unut karakteri
block letter
kitap yazısıyla yazılan büyük harf
block load
(Askeri) BLOK YÜK: Bak. "block shipment"
block mark
(Bilgisayar,Teknik) öbek işareti
block mode
blok blok iletim
block move
blok taşıma
block of buildings
ada
block overhead
blok destek bitleri
block paragraphs
İki yana yaslı Paragraflar
block payload
blogun yararli yuku
block plot
(Askeri) ŞEFFAF TATBİK KROKİSİ: Bak. "control sheet"
block plot
(Askeri) şeffaf tatbik krokisi
block point
(Nükleer Bilimler) durdurma noktası
block polymerization
(Tekstil) blok polimerizasyon
block print
(kumaşı/kitabı) kalıpla basmak
block punch index test
makaslama indeks deneyi
block quantization
obek (blok) nicemlemesi
block quotation
blok alıntı
block sale
(Ticaret) borsada blok satış
block seam
(Havacılık) blok dikişi
block selection
blok seçim
block shipment
(Askeri) BLOK SEVKİYAT: Dengeli bir kuvvete belirli miktarda gün için dengeli bir stok temini maksadıyla, denizaşırı bölgelere ikmal maddeleri sevk usulü. Örneğin, 10.000 kişilik bir kuvvet için 30 günlük ikmal gibi
block sort
(Bilgisayar,Teknik) öbek sıralama
block sort
(Elektrik, Elektronik) blok ayırma
block storing
(Askeri) BLOK DEPOLAMA: Aynı cinsten kapların bir blok halinde istif edilmesi. Ayrıca bakınız: "commodity loading"
block stowage loading
(Askeri) BLOK İSTİF YÜKLEME: Belirli bir yere gidecek bütün yük bir arada istiflenecek şekilde bir yükleme usulü. Maksat, gittiği yerde, yükün, diğer noktalara ait yüklere zarar vermeden, süratle tahliyesini kolaylaştırmaktır. Ayrıca bakınız: "loading"
block system
(Askeri) BLOK SİSTEMİ: Bak. "block control"
block time
(Havacılık) uçuş müddeti
block time
(Askeri) TAKOZ ZAMANI (HV.): Bir tayyarenin rampaya veya terminal sahasına varış veya ayrılış zamanı
block up
tıkamak
block up
kapamak
block vote
toplu oy
block vote
(Politika, Siyaset) blok oy
block, group
öbek
block buster
kuvvetli patlayıcı madde
block out
taslak yapmak
block out
(Spor) blok-aut
blocked
(Bilgisayar) engellenmiş
blocked
(Bilgisayar) engellendi

Trafik bir heyelan tarafından engellendi. - Traffic was blocked by a landslide.

Ben birçok kez engellendim. - I have been blocked many times.

blocked
(Ticaret) kapalı

O cadde çalışma nedeniyle kapalı. - That street is blocked because of the works.

blocked
(Dilbilim) engelli

Facebook, Çin'de engellidir. - Facebook is blocked in China.

blocked
engellemek
blocked
bloke

Liman bloke edilebilir. - The harbor can be blocked.

Tom Mary'nin yumruğunu bloke etti, sonra sağ eliyle ona tokat attı. - Tom blocked Mary's punch, then slapped her with his right hand.

blocker
(Biyokimya) engelleyici
blocker
(Tıp) bloke edici
blocker
(Biyokimya) önleyici
blocker
(Tıp) blokör
blocking
kalıplama
blocking
engellemek
blocking
(Elektrik, Elektronik) bloke eden

Nehri bloke eden baraj çok geniş. - The dam blocking the river is very wide.

blocking
(Otomotiv) bloke

Nehri bloke eden baraj çok geniş. - The dam blocking the river is very wide.

O araba trafiği bloke ediyor. - That car is blocking traffic.

blocking
(Havacılık) yapışma
blocking
tıkayarak
blocking
tıkamak
blocking
engelleyerek
blocking
kapatma
blocking
kapama
blocking
tıkanma
blocking
(Bilgisayar) engelliyor

Sen benim ışığımı engelliyorsun. - You're blocking my light.

blocking
(Tıp) baraj

Nehri bloke eden baraj çok geniş. - The dam blocking the river is very wide.

blocking
öbekleme
blocked
bloklanmış
blocked
öbeklenmiş
blocked
{f} engelle

Trafik bir heyelan tarafından engellendi. - Traffic was blocked by a landslide.

Onlar onun teklifini engellediler. - They blocked his proposal.

blocking
blokaj
blocking
bloke etme
blocking
{i} tıkama
V-block (Vee-block)
(Mühendislik) V-yatağı
blocked
bloke et

Tom Mary'nin yolunu bloke etti ve onun odasına girmesine izin vermedi. - Tom blocked Mary's way and wouldn't let her enter the room.

Tom Mary'nin yumruğunu bloke etti ve ona tekrar tekme attı. - Tom blocked Mary's punch and kicked her again.

blocking
engelle
blocking
{f} tika
blocks
bloklar

Çocuklar oyuncak bloklarla oynadılar. - The children played with toy blocks.

Tom ahşap bloklarla oynuyor. - Tom is playing with wooden blocks.

blocked
{s} bloke edilmiş
blocked
{f} bloke et: adj.bloke edilmiş
blocked
{f} engelle: adj.engelle
blocked
{s} tıkalı

Yollar kötü havadan dolayı tıkalıydı. - The roads are blocked due to the bad weather.

Lavabodaki boru tıkalıydı. - The drain in the washbasin is blocked.

blocking
YAPI$MA
blocking
{i} engel olma
blocking
{f} engelle: prep.engelleyerek
blocking
(Tıp) İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama
blocking
{f}

Park caddesine bir ağaç düştü, trafiği tıkadı. - A tree has fallen across Park Street, blocking traffic.

blocking
(Nükleer Bilimler) çevreleme
the block
idam kütüğü
Englisch - Englisch
To prevent (something or someone) from passing

You're blocking the road - I can't get through.

To impede an opponent in sports

The offensive linemen tried to block the blitz.

A cuboid of wood, plastic or other material used as a base on which to cut something

Anne Boleyn placed her head on the block and awaited her execution.

To disable communication via telephone, instant messaging, etc., with an undesirable someone

I tried to message, but you blocked me!.

A set of sheets (of paper) joined together at one end

A block of 100 tickets.

To play a block shot
A residential building consisting of flats

A block of flats.

A joined group of four (or in some cases nine) postage stamps, forming a roughly square shape
To hit with a block
To prevent (something from happening or someone from doing something)

His plan to take over the business was blocked by the boss.

A region of code in a program that acts as a single unit, such as a function or loop
Something that prevents something from passing (see blockage)

There's a block in the pipe that means the water can't get through.

A section of split logs used as fuel
To wait

When the condition expression is false, the thread blocks on the condition variable.

A substantial, often approximately cuboid, piece of any substance

A block of stone.

The distance from one street to another in a city that is built (approximately) to a grid pattern

The place you are looking for is two long blocks east and one short block north.

To fill (something) so that it is not possible to pass

The pipe is blocked.

A group of urban lots of property, several acres in extent, not crossed by public streets

I'm going for a walk around the block.

A portion of a macromolecule, comprising many units, that has at least one feature not present in adjacent portions
To specify the positions and movements of the actors

It was very difficult to block this scene convincingly.

A shot played by holding the bat vertically in the path of the ball, so that it loses momentum and drops to the ground
The human head

I'll knock your block off.

An action to interfere with the movement of an opposing player or of the object of play (ball, puck)
to shape or mould into the desired shape
A logical data storage unit containing one or more physical sectors (see cluster)
A case with one or more sheaves/pulleys, used with ropes to increase or redirect force, for example, as part of the rigging of a sailing ship
A defensive play by one or more players meant to deflect a spiked ball back to the hitter’s court
{v} to shut or stop up, inclose, hinder
{n} a heavy piece of wood pulley, hindrance
If you block something that is being arranged, you prevent it from being done. For years the country has tried to block imports of various cheap foreign products
A block of wood hollowed out to form a hemispherical recess After it has been dipped in water to reduce charring and to create a "cushion" of steam, the block is used to form the gather into a sphere, prior to inflation
housing in a large building that is divided into separate units; "there is a block of classrooms in the west wing"
A piece of wood more or less bulky; a solid mass of wood, stone, etc
a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings; "he lives in the next block"
an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe"
A subdivision of a census tract (or, in 1990, a block numbering area), a block is the smallest geographic unit for which the Census Bureau tabulates 100-percent data Many blocks correspond to individual city blocks bounded by streets, but blocks -- especially in rural areas - may include many square miles and may have some boundaries that are not streets The Census Bureau established blocks covering the entire nation for the first time in 1990 Previous censuses back to 1940 had blocks established only for part of the nation
If something blocks your view, it prevents you from seeing something because it is between you and that thing. a row of spruce trees that blocked his view of the long north slope of the mountain. = obstruct
If you have a mental block or a block, you are temporarily unable to do something that you can normally do which involves using, thinking about, or remembering something. see also breeze-block, building block, roadblock, starting block, stumbling block, tower block
{f} obstruct; hinder, thwart
To shape on, or stamp with, a block; as, to block a hat
usually with one or more plane, or approximately plane, faces; as, a block on which a butcher chops his meat; a block by which to mount a horse; children's playing blocks, etc
be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are blocking the name of your first wife!"
run on a block system; "block trains"
A block of a substance is a large rectangular piece of it. a block of ice
Group of contiguous recorded characters treated as a unit and containing one or more logical records Normally used to characterize a DVD ECC block or a CD subcode block, or section, but can also refer to a CD frame
In binding, to impress or stamp a design upon the cover The design can be blocked in coloured inks, gold leaf or metal foil (see blind) In printing, a letterpress block is the etched copper or zinc plate, mounted on wood or metal from which an illustration is printed
A block of something such as tickets or shares is a large quantity of them, especially when they are all sold at the same time and are in a particular sequence or order. Those booking a block of seats get them at reduced rates
run on a block system; "block trains
A defensive play by one or more players meant to deflect a spiked ball back to the hitter's court
A block in a town is an area of land with streets on all its sides. She walked four blocks down High Street He walked around the block three times
a three-dimensional shape with six square or rectangular sides shape into a block or blocks; "block the graphs so one can see the results clearly"
A group of adjacent cells in a rectangle is called a block A block is defined by the addresses of the two cells that are in the opposite corners of the rectangle block area, from the top left cell in the block to the bottom right cell in the block Once a block is defined, you can move it, copy it, delete it, or change the contents, format, or mathematical functions
To block a road, channel, or pipe means to put an object across it or in it so that nothing can pass through it or along it. Some students today blocked a highway that cuts through the center of the city He can clear blocked drains
A shot played by holding he bat vertically in the path of the ball, so that it loses momentum and drops to the ground
A square, or portion of a city inclosed by streets, whether occupied by buildings or not
A large or long building divided into separate houses or shops, or a number of houses or shops built in contact with each other so as to form one building; a row of houses or shops
See Block system, below
obstruct; "My nose is all stuffed"; "Her arteries are blocked"
hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His brother blocked him at every turn"
A section of a railroad where the block system is used
A piece of box or other wood for engravers' work
A grooved pulley or sheave incased in a frame or shell which is provided with a hook, eye, or strap, by which it may be attached to an object
a platform from which an auctioneer sells; "they put their paintings on the block"
a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine; "the engine had to be replaced because the block was cracked"
A block of flats or offices is a large building containing them. blocks of council flats. a white-painted apartment block
The solid piece of wood on which condemned persons lay their necks when they are beheaded
a chip off the old block: see chip. Herbert Lawrence Block block and tackle Block Island block mill
Used to describe a section of track on the course of a roller coaster Blocks are separated by brakes, lifts, stations or other devices that enable a train to be stopped and most coasters are designed to operate with only one train moving in each block at any time
(v ) To suspend one's own operation, or the operation of another process A process may block itself, or be blocked by the system, until some event occurs If all processes are simultaneously blocked, and no external event can cause any of them to become unblocked, then deadlock has occurred The term block is also often used to refer to a chunk of data or program See also basic block
Some amount of data treated as a single unit For example, the DES block cipher has a 64-bit block So DES ciphers 64 bits (8 bytes or typically 8 ASCII characters) at once A 64-bit block supports 264 or about 1 8 x 1019 block values or code values Each different permutation of those values can be considered a complete code A block cipher has the ability to select from among many such codes using a key It is not normally possible to block-cipher just a single bit or a single byte of a block An arbitrary stream of data can always be partitioned into one or more fixed-size blocks, but it is likely that at least one block will not be completely filled Using fixed-size blocks generally means that the associated system must support data expansion in enciphering, if only by one block Handling even minimal data expansion may be difficult in some systems
block and tackle
A system of two or more pulleys (the tackles) each enclosed by a housing (the block) with a rope or cable threaded between them, usually used to lift or pull heavy loads
block and tackle
human male external genitalia
block capital
A capital letter written by hand
block capitals
plural form of block capital
block capitals
text written entirely in capital letters
block copolymer
a copolymer that is a block polymer - adjacent blocks being multiples of different monomers
block diagram
A pictorial representation of a system or process in which subsystems or other components are represented by geometric shapes joined by lines or arrows
block diagrams
plural form of block diagram
block dump
A small image that contains the sectors read off the original disc, during a computing process. It includes all the data the emulator reads off the original ISO image, and is used in problem solving by developers
block heater
an electric heater that heats the engine of a car to ease starting in cold weather
block heaters
plural form of block heater
block hour
A service hour of an aircraft, measured as an hour after leaving the departure gate and before arriving at the destination gate

Some airlines average more than twelve block hours a day from their long-haul aircraft.

block hours
plural form of block hour
block length
The number of characters in a block
block length
The length of a block
block letter
A capital letter written by hand
block letters
plural form of block letter
block level element
an HTML element that normally begins on a new line, and may or may not contain other block level elements or inline elements
block macromolecule
any macromolecule composed of a linear sequence of blocks
block of flats
A residential building consisting of apartments
block out
to prevent (a thought) from entering one's mind

After finding out she had terminal cancer, she tried to block out any thoughts of her own mortality.

block out
to cover something, so as to make it impossible to see
block out
to prevent from entering or penetrating

High-factor suncream blocks out the sun's rays.

block parties
plural form of block party
block party
A festive event held in the street of a city block
block party
A slang term for a game where a single player blocks the shots of many other players. Used frequently on Inside the NBA

Charles Barkley: Everybody.

block polymer
A polymer which is a block macromolecule
block polymers
plural form of block polymer
block up
to completely block or obstruct
block up
to be completely blocked or obstrctued
block of flats
An apartment building, block of flats or tenement is a multi-unit dwelling made up of several (generally four or more) apartments (US) or flats (UK). Where the building is a high-rise construction, it is termed a tower block in the UK and elsewhere. The term apartment building is used regardless of height in the US
block out
SKETCH, adumbrate, chalk (out), characterize, draft, outline, rough (out), skeleton, skeletonize
Block Island
An island off southern Rhode Island at the eastern entrance to Long Island Sound. Visited by Dutch explorers in 1614, it was settled in 1661. Island, Rhode Island, U.S. It lies at the eastern entrance to Long Island Sound, 9 mi (15 km) southwest of Point Judith, R.I. It has an area of about 11 sq mi (29 sq km) and is coextensive with the town of New Shoreham (pop., 2000: 1,010). Called Manisses by its original Indian inhabitants, Block Island (named for the Dutch explorer Adriaen Block) received its first European settlers in 1661 and was admitted to the colony of Rhode Island in 1664. Once dependent on fishing and farming, it is now primarily a resort
block out
prevent from entering; "block out the strong sunlight"
block out
indicate roughly; "We sketched out our plan"
block out
plan where and when songs should be inserted into a theatrical production, or plan a theatrical production in general
block out
shield from light
block and tackle
A lifting device consisting of one or more pulley blocks reeved with chains, wire ropes, or fibre ropes used solely for raising and lowering a load or moving a load horizontally
block and tackle
n. An apparatus of pulley blocks and ropes or cables used for hauling and hoisting heavy objects. a piece of equipment with wheels and ropes, used for lifting heavy things. Combination of pulleys with a rope or cable, commonly used to augment pulling force. Two or more of the pulleys are attached to a fixed block, and the remaining pulleys are free to move as well as rotate. A block and tackle can be used to lift heavy weights or to exert large forces in any direction. Higher force ratios may be obtained by the use of more pulleys, but this advantage may be offset by increased friction
block and tackle
A combination of one or more blocks and the associated tackle necessary to give a mechanical advantage Useful for lifting heavy loads
block and tackle
The rope and pulley assembly used to obtain a mechanical advantage for hoisting or pulling
block and tackle
a kind of two-part pulley system that contains one rope wound around two separate sets of pulleys
block and tackle
pulley blocks with associated rope or cable
block book
A book printed from engraved wooden blocks instead of movable types
block capital
a plain hand-drawn letter
block capitals
Block capitals are simple capital letters that are not decorated in any way. letters in their large form such as A, B, C, rather than a, b, c
block capitals
{i} plain capital letters
block chain
A chain in which the alternate links are broad blocks connected by thin side links pivoted to the ends of the blocks, used with sprocket wheels to transmit power, as in a bicycle
block diagram
A three-dimensional illustration showing the surface features and the geological features under the ground
block diagram
A simple drawing, using rectangles and lines, that shows how sensors, computers, and actuators are interconnected
block diagram
perspective drawing portrayed in a three-dimensional manner; drawing which uses boxlike figures to represent an image
block diagram
A diagram in which the major components of a piece of equipment or a system are represented by squares, rectangles, or other geometric figures, and the normal order of progression of a signal or current flow is represented by lines
block diagram
a diagram that shows the operation, interrelationships, and interdependencies of components in a system Boxes, or blocks (hence the name), represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces There are two types of block diagrams: a functional block diagram, which shows a system’s subsystems and lower-level products, their interrelationships, and interfaces with other systems; and a reliability block diagram, which is similar to the functional block diagram except that it is modified to emphasize those aspects influencing reliability
block diagram
A diagram that represents how the components, represented by "blocks," are arranged and related reliability-wise in a larger system This is often but not necessarily the same as the way that the components are physically related
block diagram
a diagram showing the interconnections between the components of system (especially an electronic system)
block diagram
A schematic representation of the optional paths a signal can take through a piece of electronic gear
block diagram
  A diagram of a system, a computer, or a device in which the principal parts are represented by suitably annotated geometrical figures to show both the basic functions of the parts and their functional relationships
block diagram
Less structured visualization than a flow chart, this diagram shows the operation, interrelationships and interdependencies of components in a system Boxes or blocks represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces
block diagram
A circuit or system drawing concerned with major functions and interconnections between functions
block diagram
In electronics, a block diagram provides a simple way of analysing how a system works Block diagrams don't show details of how components work, but simply show how information or signals should travel through the system They are usually drawn using rectangles and arrows
block diagram
A relatively simple diagram that quickly identifies the relationships between systems, groups, people, or other physical or abstract entities (See also flow diagrams )
block diagram
A system diagram that shows all of the major parts and their interconnections
block diagram
A diagram that shows the operation, interrelationships and interdependencies of components in a system Boxes, or blocks (hence the name), represent the components; connecting lines between the blocks represent interfaces There are two types of block diagrams: a functional block diagram, which shows a system's subsystems and lower level products and their interrelationships and which interfaces with other systems; and a reliability block diagram, which is similar to the functional block diagram except that it is modified to emphasize those aspects influencing reliability
block diagram
(n) A relatively simple diagram that quickly identifies the relationships between systems, groups, people, or other physical or abstract entities (See also flow diagrams )
block diagram
The block diagram is a simple pictorial representation of a system/sub-systems linked to illustrate the relationships between components/subsystems Click here for more information
block diagram
n Method of representing people, places, things, or actions which take place within a process or system
block diagram
(블록선도)
block grant
usually awarded to state or local governments for broad purposes and in large amounts
block grant
An intergovernmental transfer of Federal funds to states and local governments for broad purposes such as health, education or community development in general A block grant holds few requirements for how the money is to be spent, instead offering state and local discretion within general guidelines established by Congress and the executive branch Annual program plans or applications are normally required Also see categorical grant or formula grant
block grant
broad grant of funds to a level of government with few conditions attached
block grant
The total amount of funding provided by the Council to an institution for teaching and research
block grant
Federal funds made to a state for the delivery of a specific group of related services, such as drug abuse related services
block grant
An unrestricted federal grant, as to a locality
block grant
a grant of federal money to state and local governments to support social welfare programs; "block grants reduce federal responsibility for social welfare
block grant
Lump sum of money given to a state or local governing agency based on a formula to be spent in generally eligible areas Purposes are broadly defined and few restrictions are mandated from the funding source Restrictions can be imposed by the re-granting agency
block grant
[managed care] A proposed method of administering Medicaid benefits Under a block grant system, Medicaid would not be federally controlled-instead, each state would be given a single grant, and the state would have to decide who is eligible for the benefits and how to divide the funds
block heaters
(Otomotiv) Devices that keep the engine warm when a car sits idle in very cold temperatures. These are especially important for starting diesel engines at extremely low temperatures
block in
If you are blocked in, someone has parked their car in such a way that you cannot drive yours away. Our cars get blocked in and we can't leave for ages Oh, is that your car outside? I may have blocked you in
block in
To sketch the primary areas and points of reference of an illustration in preparation for going to final design or production
block in
roughly mark the outline of a design or picture (Art); confine a person or thing within a space by blockading the exit
block length
length of a city block
block letter
a plain hand-drawn letter
block letter
capital letter, upper-case letter
block letters
Block letters are the same as block capitals. block capitals
block letters
capital letter, upper-case letter
block level
type of level (construction tool which indicates if a surface is level)
block mill
Earliest mechanized factory for mass production. It was conceived by Samuel Bentham, with machinery designed by Marc Brunel and built by Henry Maudslay, and built at England's Portsmouth naval dockyard. By 1805 it was producing 130,000 pulley blocks per year. It remained in production for over 100 years. See also American System of manufacture
block of ice
{i} large piece of ice
block of religious parties
{i} group of religious political parties
block off
block off the passage through
block off
render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road"
block off
obstruct access to
block off
When you block off a door, window, or passage, you put something across it so that nothing can pass through it. They had blocked off the fireplaces to stop draughts
block operation
{i} execution of a command on an entire block at once
block out
Something that blocks out light prevents it from reaching a place. Thick chipboard across the window frames blocked out the daylight Those clouds would have cast shadows that would have blocked some sunlight out
block out
If someone blocks out a thought, they try not to think about it. She accuses me of having blocked out the past I had to block the thought out of my mind
block out
plan where and when songs should be inserted into a theatrical production, or plan a theatrical production in general indicate roughly; "We sketched out our plan
block out
{f} repress, take out of mind, ignore
block party
An outdoor public party organized by the residents of a neighborhood or city block. a party held in the street for all the people living in the area
block plane
A small plane used by carpenters for cutting across the grain of wood
block plane
a small plane used on end grains of wood
block print
{i} print made by stamping ink onto a surface using carved blocks of wood or metal (Art)
block schedule
(Ticaret) A schedule based on blocks or periods of time rather than quantities. Sometimes required when the process dictates a fixed drying or curing time, or a contracted vendor turnaround time
block signal
The signal is often so coupled with a switch that act of opening or closing the switch operates the signal also
block signal
A fixed signal at the entrance to a block to govern a train or engine entering or using that block
block signal
A signal, that indicates, if the way after it is free Than it's green otherwise it's red
block signal
A fixed signal displayed to trains at the entrance of a block to govern use of that block
block signal
A fixed signal at the entrance to a railroad block, indicating whether or not trains may enter
block signal
One of the danger signals or safety signals which guide the movement of trains in a block system
block structured language
language that supports use of block phrasing
block system
A system for controlling and safeguarding the flow of railway trains in which track is divided into blocks, each controlled by automatic signals
block system
A system by which the track is divided into short sections, as of three or four miles, and trains are so run by the guidance of electric, or combined electric and pneumatic, signals that no train enters a section or block until the preceding train has left it, as in absolute blocking, or that a train may be allowed to follow another into a block as long as it proceeds with excessive caution, as in permissive blocking
block system
series of sequential blocks; system of blocks for controlling train flow wherein railroad track is divided into short sections and trains are guided by automatic signals
block tin
See under Tin
block up
render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road"
block vote
A block vote is a large number of votes that are all cast in the same way by one person on behalf of a group of people
block vote
a vote proportional in magnitude to the number of people that a delegate represents
1-2-3 block
A tool used in machining fields, especially milling, to aid in setup. It is a block of steel that is precisely squared and parallel whose sides are 1, 2, and 3 inches long, respectively. Similar, larger blocks are called 2-4-6 blocks
2-4-6 block
A tool used in machining fields, especially milling, to aid in setup. It is a block of steel that is precisely squared and parallel whose sides are 2, 4, and 6 inches long, respectively. 2-4-6 blocks are a larger version of the more-common 1-2-3 block
basic block
A sequence of contiguous instructions that contain no jumps or labels

Dividing the code into basic blocks makes analysis of control flow much easier.

blocked
obstructed impeding total flow in a pipe, etc

The drain is 'blocked, so we must call the plumber.

blocker
A playing card, needed by one player, that is held by another
blocker
Agent noun of block; something that blocks something specific
boot block
A dedicated block usually at the beginning (first block on first track) of a storage medium that holds special data used to start a system. Some systems use a boot block of several physical sectors, while some use only one boot sector. Other manufacturers use the terms boot block and boot sector interchangeably
breeze-block
A lightweight building block made from cinders and concrete
building block
A component that is part of a larger construction

Cells are the building blocks of life.

bur block
A block (cuboid) with holes in it of varying sizes, designed for various-sized burs (drill bits)
chip off the old block
Someone who takes after their parent

He’s a chip off the old block for following in his father’s footsteps.

cinder block
A lightweight building block made from cinders and concrete
city block
The distance from one street to the next

A city block in Lawrence is generally 1/12 of a mile East-West or 1/8 of a mile North-South.

city block
A distance comparable to the distance between streets in a city, in the approximate range of 0.2 - 0.4 km

Go along that road for about a city block and you should see an old barn.

city block
The smallest part of a town enclosed by streets

The store is huge, occupying an entire city block.

clinker block
A lightweight building block made from cinders and concrete
clump block
a thick, strong single block
code block
A string, usually of a certain specific length, of characters, which have been encoded and transmitted to a receiver
code block
A block of sourcecode; often one which is delimited by brackets, or in some similar way, depending on the language
do one's block
To become enraged
ecology block
A large concrete block with a groove in the bottom face and a tongue on the top face to eliminate slippage when they are stacked. There is also a steel loop on the top face to facilitate lifting. The blocks are stacked in an offset manner to create a wall for retaining earth by means of their great mass. A wall built with them can be readily dismantled and the blocks reused (in ecological fashion)
extended basic block
A sequence of contiguous instructions that contain no labels; unlike basic blocks they may contain jumps

An extended basic block can show more easily when expressions have already been calculated.

falling block
a single-shot firearm action in which a solid metal breechblock slides vertically in grooves cut into the breech of the rifle and actuated by a lever
gapers block
Alternative spelling of gapers' block
gapers' block
A traffic jam resulting from motorists slowing to look at a motor vehicle collision or other roadside distraction

In the pretty, tranquil valley, elk were feeding just off the highway, creating a gapers block.

gawkers' block
Alternative name of gapers' block
have been around the block
Alternative form of have been around
heart block
A disease in the electrical system of the heart, opposed to coronary artery disease, which is disease of the blood vessels of the heart
mental block
Repression of painful thoughts

His mental block is due to a childhood trauma which he will not confront.

mental block
Inability to continue a train of thought
mounting block
A small block, often carved with steps, used for mounting or dismounting a horse at a pub, courthouse etc
new kid on the block
Someone or something new to an existing community

While the Reform Party is the new kid on the block, its members who attended its first national convention this weekend acted like delegates to any other political convention.

new kids on the block
plural form of new kid on the block
block
Favoriten