stop, halt, cease, discontinue

listen to the pronunciation of stop, halt, cease, discontinue
Englisch - Türkisch
Durdurulması, ateşkes, durdurma durdurmak
pause
{f} duraklamak
pause
{i} durma
pause
vakfe
pause
duraklatmak
pause
(Tıp) pauz
pause
tereddüt
pause
(Bilgisayar) duraklatma

Tom duraklatma butonuna bastı. - Tom pressed the pause button.

pause
ara

Benim parmaklarım her sözcüğü telâffuz eder, her aralık ve her aksan. - My fingers pronounce every word, every pause and every accent.

Kısa bir ara verelim. - Let's take a short pause.

pause
{i} duruş
pause
{f} durakla

Tom bir an için durakladı. - Tom paused momentarily.

Tom duraklatma butonuna bastı. - Tom pressed the pause button.

pause
Durdurma
pause
{i} mola
pause
durgu
pause
Duraklama

Kısa bir duraklama vardı ve sonra müzik başladı. - There was a brief pause and then the music began.

Müzikte veya konuşmada, bir duraklama sık sık dramatik bir etki için kullanılmaktadır. - In music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.

pause
(fiil) duraklamak, ara vermek, duraksamak, tereddüd etmek
pause
{i} tereddüd
pause
{i} uzatma işareti [müz.]
pause
{i} teneffüs
pause
{f} mola vermek
Englisch - Englisch
{f} pause
stop, halt, cease, discontinue
Favoriten