break

listen to the pronunciation of break
Englisch - Türkisch
kırmak

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı. - Tom began trying to break down the door.

kırılmak
{f} kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

{f} bozmak

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

Tom Mary'ye nişanı bozmak istediğini söyledi. - Tom told Mary that he wanted to break off the engagement.

{i} ara

Araba bozulursa, yürürüz. - If the car breaks down, we'll walk.

Hırsız arabaya girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

mola

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

Oralarda bir yerde bir çay molası verelim. - Let's have a tea break somewhere around there.

{i} kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo gave but did not break.

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo bent but did not break.

{i} teneffüs
{i} kırık

Bazı kötü kırıklarım vardı. - I had some bad breaks.

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

{f} yenmek
{i} kırma

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

{f} bozdurmak
{i} fren
{i} fırsat

Bu benim büyük fırsatım. - This is my big break.

Bana bir fırsat ver. Söyleyecek bir şeyin varsa, surat asmayı bırak ve onu söyle. - Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.

gün doğmak
bozuşmak
ara verme

Dün gece ara vermeden çalıştı. - He worked last night without taking a break.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

(Bilgisayar) satır sonu
şafak atmak
çıtlatmak
atılma
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

dönmek
bozulmak
şafak sökmek
bozuşma
sökme
ufalamak
iş molası
ortalık ağarmak
haklamak
dağıtmak
(Bilgisayar) çık

Savaş çıksa ne yaparsın? - What would you do if war were to break out?

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

tan ağarmak
uymamak
sınmak
mahvetmek
bitmek
kontrol etmek
ani değişim
sona ermek
{f} kır

Sanat hayatın monotonluğu kırar. - Art breaks the monotony of our life.

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

şans

Tom bir şans yakalayamaz. - Tom can't catch a break.

Bir ayna kırarsan yedi yıl kötü şansa uğrayacağına inanıyor musun? - Do you believe that you will get seven years of bad luck if you break a mirror?

daha iyi yapmak
yarmak
sındırmak
dinlenme

Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. - I suggest that you take a break and cool off a little.

Eğer Jane daha fazla dinlenmezse, O bir sinir krizi geçirebilir. - If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.

dizginlemek
çözmek
değişiklik
parçalanmak
tan

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

Kahvaltı için çayla tandır ekmeği yedim. - I had naan with the tea for breakfast.

açmak
şafak vakti

Tom şafak vaktinde okula gitti. - Tom left for school at the break of dawn.

çatlatmak
açıklık
koparmak

Hükümet, aile bağlarını koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı. - The government did all it could to break family ties.

{i} aralık
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

çiğnemek

Birkaç kişi, yasayı çiğnemekle suçlandı. - Several people have been accused of breaking the law.

Kuralları çiğnemekten korkma. - Don't be afraid to break the rules.

tutmamak
Teneffüs arası
kes

Onunla ilişkimi tamamen bitirmeye kesin karar verdim. - I resolved to break up with her cleanly.

Taş, makası ezer. Makas, kağıdı keser. Kağıt, taşı kaplar. - Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.

{i} solo bölüm (caz)
{f} patlamak
{f} fırlamak
{f} batmak
{i} kaçma

Tom hapisten kaçmama yardım etti. - Tom helped me break out of jail.

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

BREAK
{i} iş molası: They took a break. Mola verdiler
break down
bozulmak
break away
kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

break off
koparmak
break off
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

broken
kırık

Bu pencere bir aydır kırıktır. - This window has been broken for a month.

O benim evin kırık penceresini tamir etti. - He repaired the broken window of my house.

broken
bozuk

Benim masa saati bozuk gibi görünüyor. - My clock seems to be broken.

Bozuk radyoyu tamir edebilir misin? - Can you fix the broken radio?

break up
(Askeri) AYRILMA, DAĞILMA: 1. Radarla tespit etmede toplu bir verinin muhtelif nesnelere, yapı gruplamalarına tekabül eden birçok münferit veriler halinde ayrılması. Bu ayrılma mesafe, nesne büyüklüğü, nesneler arasındaki mesafe, kazanç tanzimi, huzme genişliği dahil birçok faktöre bağlıdır. 2. Görüntü değerlendirmesinde, büyütme veya genişletme sonunda görüntü halinde ortaya çıkan maddenin hüviyetini kaybetmesine ve hasıl olan görüntünün gelişigüzel seriler halinde tonal (renkli) izlenimler halini almasına sebep olan sonuç
break down
duygularını kontrol edememek
break off
kırılıp ayrılmak
break away
kaçıp kurtulmak
break down
yıkılmak
break down
(deyim) ruhen yikilmak
break down
(deyim) calismaz duruma gelmek
break down
bölmek
break down
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break down
baskıya dayanamamak
break down
(Fiili Deyim ) bozulmak , yılmak , çökmek
break in
(Fiili Deyim ) 1- kırmak , çökertmek 2- terbiye etmek , eğitmek 3- alıştırmak 4- zorla girmek
break into
hırsızlık yapmak
break off
kopar
break the news to
(birine) (kötü) haber vermek
break up
ayrılmak

Senden ayrılmak istemiyorum. - I don't want to break up with you.

O onunla ayrılmak istiyordu. - She wanted to break up with him.

break up with
ilişkiyi bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istiyor. - Tom wants to break up with Mary.

Eğer seni doğru anladıysam benimle ilişkiyi bitirmek istiyorsun! - If I understood you right you want to break up with me!

break away
ayrılmak
break off
ilişiğini kesmek
break bad
Bozulmak, kötüye gitmek
break fall
Düşen bir şeyi durdurmak veya yavaşlatmak
break one's cherry
Bekâretini bozmak
break the resistance
Direncini kırmak
break a leg
bol şans
break apart
parçala

Onlar kolaylıkla parçalamadı. - They did not break apart easily.

break away
sıvışmak
break away
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
break away
{i} kaçıp kurtulma
break camp
(Askeri) ÇADIR SÖKMEK, ORDUGAH KALDIRMAK: Bir çadırlı ordugahı müteakip veya bir garnizon vesairede bir süre kalındıktan sonra, tekrar yürüyüşe geçmek üzere, bütün malzemeyi toplayıp hazırlamak. Buna "strike camp" da denir
break down
parçala
break down
(deyim) suya dusmek,basarisiz olmak,yarida kesmek
break down
s_h.parçala+e.bozul
break down
kırmak

Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı. - Tom began trying to break down the door.

Polis kapıyı kırmak için koçbaşı kullandı. - The police used a battering ram to break down the door.

break down
ruhen yıkılmak
break in
lafa karışmak
break in
sözünü kesmek
break in
(deyim) soze karismak
break in
{i} zorla girme

Hırsız arabaya zorla girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

Polis daireye pencereden zorla girmek için zorlandı. - The police were forced to break into the apartment through the window.

break into
konuşmayı kesmek
break into
ayır
break into
(Fiili Deyim ) 1- kırıp girmek 2- birden bire başlamak
break into
basmak
break into
(deyim) haneye tecavüz etmek
break into
(deyim) kıkırdamaya başlamak
break into
lafa karışmak
break into
(deyim) kapıyı kırarak girmek
break into
(deyim) ansızın gülmeye başlamak
break off
kopartmak
break off
(deyim) (ilişki) kesilmek
break off
(deyim) (ilişki) kopmak
break off
paydos etmek
break off
ilişkiyi kesmek
break off
(Askeri) taarruzu kes! komutu
break off
(Askeri) GÖREVİ KES EMRİ: Yakın hava desteğinde, bir taarruzu derhal kesmek üzere kullanılan bir komut
break off
(deyim) (ilişki) sona ermek
break off
(Fiili Deyim ) 1- (ilişkiyi) kesmek 2- bozmak 3- kesilmek , dinmek 4- birdenbire durmak , ara vermek
break sth. down
(deyim) tahlil etmek,kisimlara ayirmak,ayrintilara inmek. a breakdown ayrintili hesap
break the news
ilk haber vermek
break through
(deyim) buyuk bir bulus veya ilerleme yapmak,hamle yapmak. a breakthrough ilerleme,hamle
break up
sona ermek
break up
kırmak

Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor. - Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day.

break up
kavgayı ayırmak
break up
tatile girmek
break with
ilişkiyi kesmek
break a promise
sözünde durmamak
break a promise
sözünden dönmek
break a promise
sözünü tutmamak
break a promise
dönmek
break away from
-den sıvışmak
break away from
ilişkiyi kesmek
break away from
'den kaçmak
break away from
başlarını kopartmak
break away from
köprüleri atmak
break down
(Dilbilim) ayrıntılandırmak
break down
parçalanmak
break down
çökmek
break down
parçalamak
break down
işlenmez hale gelmek
break down
(Dilbilim) yıkılıp gitmek
break down
(Politika, Siyaset) çöküntüye uğramak
break down
işlemez duruma gelmek
break down
(Dilbilim) ayrıntılı olarak sunmak
break down
arıza meydana gelmek
break down
kendini tutamayıp ağlamak
break down
vurup devirmek
break down
kendini kaybetmek
break down
arıza vermek
break down
(Dilbilim) tükenmek
break down
arıza yapmak
break into pieces
parçalarına ayırmak
break into pieces
parçalanmak
break off
(deyim) (çalışmaya) ara vermek
break off an engagement
nişanı bozmak
break off relations
alakayı kesmek
break off relations with
alakayı kesmek
break one's heart
kâlbini kırmak
break one's promise
sözünden dönmek
break out
başlamak (savaş/yangın)
break out
hapisten kaçmak
break out
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break out
(deyim) özgürlüğünü kazandırmak
break out
(Dilbilim) ansızın patlak vermek
break out
fırtına kopmak
break out
patırtı kopmak
break out
fırtına koparmak
break out
(Askeri) Yarma harekatı
break out of
(deyim) özgürlüğünü kazandırmak
break something down
parçalamak
break something up
noktalamak
break something up
sona erdirmek
break something up
parçalamak
break something up
ovalamak
break up
çökmek
break up
dağılıp parçalanmak
break up
parça parça olmak
break up
bölünmek
break up
ilişkiyi bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istiyor. - Tom wants to break up with Mary.

Seninle ilişkiyi bitirmek bir hataydı. - It was a mistake to break up with you.

break up
ilişkiyi kesmek
break up
dağılmak
break up
(Askeri) ayrılma

Erkek arkadaşından ayrılmayı planlıyor. - She plans to break up with her boyfriend.

Ondan ayrılmayı planlıyorum. - I plan to break up with her.

break up
tükenmek
break up
dağıtmak
break up
ayrılmak (sevdiğinden)
break up
yol ayrımına gelmek
break up
çözülmek
break up
yolları ayrılmak
break up with
bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istiyor. - Tom wants to break up with Mary.

Seninle ilişkiyi bitirmek bir hataydı. - It was a mistake to break up with you.

break up with
parçalanmak
break up with
okul tatilinin başlaması
break up with
parçalamak
break a contract
anlaşmayı ihlal etmek
break a habit
kötü alışkanlıktan kurtulmak
break a record
rekor kırmak
break an appointment
randevuya gitmemek
break away
kaçmak
break away
ayrıl
break down
yen(il)mek
break even
ne kâr ne zarar etmek
break even
ne kar ne zarar et
break ground
temel atmak
break in
söze karışmak
break in
lafı bölmek
break in on
kesmek
break into
zorla girmek

Hırsız arabaya zorla girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

Polis daireye pencereden zorla girmek için zorlandı. - The police were forced to break into the apartment through the window.

Englisch - Englisch
A place where waves break (that is, where waves pitch or spill forward creating white water)

The final break in the Greenmount area is Kirra Point.

To surpass or do better than (a specific number), to do better than (an record), setting a new record

The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief.

To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Let's break for lunch.

To cause to stop functioning properly or altogether

Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions.

A temporary split (with a romantic partner)

I think we need a break.

An interval or intermission between two parts of a performance, for example a theatre show, broadcast, or sports game
To cause (a person) to lose his spirit or will; to crush the spirits of; to ruin (a person) emotionally

Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war.

To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object not hit something else beneath

He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.

An act of escaping

prison break.

A significant change in circumstance, attitude, perception, or focus of attention: big break, lucky break
To demote, to reduce the military rank of

Not long after this event, Clausen became involved in another disciplinary situation and was broken to private—the only one to win the Medal of Honor in Vietnam.

To cause an animal to lose its will, to tame

You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden.

To change a steady state abruptly

With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly.

Of a voice, to alter in type: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack

His voice breaks (or cracks) when he gets emotional.

To disclose or make known an item of news, etc

I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.

To arrange a temporary split (with a romantic partner)
To cause to end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

She broke the vase.

To cause (a barrier) to no longer bar

specifically To open (a safe) without using the correct key, combination, or the like.

:

backgammon, transitive To remove one of the two men on (a point).

to end

The forecast says the hot weather will break by midweek.

a change; the end of a spell of persistent good or bad weather
To end (a connection), to disconnect

I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.

A short section of music, often between verses, in which some performers stop while others continue

The fiddle break was amazing, it was a pity the singer came back in on the wrong note.

To do that which is forbidden by (a rule or rules)

break one's word.

To divide (something, often money) into smaller units

The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers.

To collapse into surf, after arriving in shallow water. right|thumb|196px|A wave breaking
To end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

If the vase falls to the floor, it might break.

To arrive

Morning has broken.

To cause, accidentally or intentionally, (a bone) to crack under physical strain

He slipped on the ice and broke his leg.

To design or use a powerful (yet legal) strategy that unbalances the game in a player's favor

Letting white have three extra queens would break chess.

An instance of breaking something into two pieces

The femur has a clean break and so should heal easily.

The beginning (of the morning)

at the break of day.

To cause (a habit) to no longer exist

I've got to break this habit I have of biting my nails.

A rest or pause, usually from work; a breaktime

Let’s take a five-minute break.

To demulsify
To ruin financially

The recession broke some small businesses.

Of a bone, to crack or fracture due to a physical strain, such as a collision

His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest.

To stop functioning properly or altogether

On the hottest day of the year the refrigerator broke.

To counter-attack
To become audible suddenly

Like the crash of thunderbolts , the sound of musquetry broke over the lawn, .

A physical space that opens up in something or between two things

He waited minutes for a break in the traffic to cross the highway.

a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate"
{v} to part by force, dash to pieces, tame, become a bankrupt, ruin, fall out, violate, dawn as the day, cashier, decline in strength
{n} an opening, breach, failure, pause, line
move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--this prison is high security"
the curve of a putt or running shot due to the slope of the terrain and gravity Example: As you gain experience in golf your ability to read the break on putts improves
To cause to malfunction or stop working altogether
To cause an interruption in program operation Ctrl+C is the standard DOS break-key combination but seldom halts operation of a Windows application Esc is more commonly used in Windows to cause an operation to terminate before completion
fall sharply; "stock prices broke"
come forth or begin from a state of latency; "The first winter storm broke over New York"
fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns; "This sentence violates the rules of syntax"
interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns"
to break cover: see cover to break even: see even to break new ground: see ground to break someone's heart: see heart all hell breaks loose: see hell to break the ice: see ice to break ranks: see rank to break wind: see wind
cease an action temporarily; "We pause for station identification"; "let's break for lunch"
assign to a lower position; reduce in rank; "She was demoted because she always speaks up"; "He was broken down to Sargeant"
A break is a lucky opportunity that someone gets to achieve something. He went into TV and got his first break playing opposite Sid James in the series `Citizen James'
If a surface, cover, or seal breaks or if something breaks it, a hole or tear is made in it, so that a substance can pass through. Once you've broken the seal of a bottle there's no way you can put it back together again The bandage must be put on when the blister breaks Do not use the cream on broken skin
To interrupt or cease ones work or occupation temporarily
To weaken or impair, as health, spirit, or mind
The first appearing, as of light in the morning; the dawn; as, the break of day; the break of dawn
{f} smash into pieces, shatter, crack; be smashed into pieces; be cut off; force into; stop, cancel
fracture a bone of; "I broke my foot while playing hockey"
To shatter to pieces; to reduce to fragments
Place where waves break (ie. pitch or spill forward creating white water)
breaking of hard tissue such as bone; "it was a nasty fracture"; "the break seems to have been caused by a fall"
break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice"
To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength
An amount of tea, comprising a given number of chests or sacks of tea
a sudden dash; "he made a break for the open door"
of the male voice in puberty; "his voice is breaking--he should no longer sing in the choir"
break a law
To violate a law
break a leg
A wish for a successful performance; primarily a valediction to an actor wishing him or her a successful theatrical stage performance
break a leg
To perform well in a theatrical production or comparable endeavor

Go out there and break a leg tonight. Put on a great show!.

break a sweat
To start sweating

Consider, for instance, that Roger Federer, Novak Djokovic, Marat Safin and even the supposedly out-of-sorts Lleyton Hewitt all won the opening set of their first-round matches 6-0 before barely breaking a sweat in the two sets that followed.

break a sweat
To put effort into something

He succeeded effortlessly, without breaking a sweat.

break away
to leave suddenly
break away
to become separated, literally or figuratively
break bread
To take part in Holy Communion

In baptism we make covenant; in communion we renew covenant week by week. . . . After offering prayers of thanksgiving, together we break bread and drink from the cup.

break bread
To eat a meal, especially to eat a shared meal with friends

At last it was decided that he should take her, reaching the place about the hour of lunch, so that he might again break bread in her father's house.

break bulk
Unload a ship
break bulk
Take part of a ship's cargo out of its hold
break down
to decay

Leaves and grass will break down into compost faster if you keep them moist.

break down
to give more detail

If you don't understand, ask him to break down the numbers for you.

break down
to fail

I am afraid my computer will break down if I try to run it at too high a speed.

break down
to become unstable, mentally or otherwise

She is back to work now, after her break down.

break even
To neither gain nor lose money

After an entire night playing poker, he nearly broke even.

break even
To stay the same; to neither advance nor regress

It's a lot of work just to break even and keep the weeds down.

break free
To liberate oneself; to free oneself
break ground
To lift off the sea bottom when being weighed
break ground
To initiate a new venture, or to advance beyond previous achievements

The invention breaks ground in its programming and its structure.

break ground
To begin digging in the earth at the start of a new construction, or, originally, for cultivation

They broke ground on the new library last month.

break in
To enter a place by force or other illicit means

Someone broke in and stole his radio.

break in
To tame; make obedient; to train to follow orders of the owner

Captain had been broken in and trained for an army horse; his first owner was an officer of cavalry going out to the Crimean war. He said he quite enjoyed the training with all the other horses, trotting together, turning together, to the right hand or the left, halting at the word of command, or dashing forward at full speed at the sound of the trumpet or signal of the officer.

break in
To cause (something, or someone, new) to function more naturally through use or wear

These shoes will be more comfortable after I have broken them in.

break into
To successfully enter a profession or business

He hopes to break into show business.

break into
To begin suddenly

The horse broke into a gallop as they neared the barn.

break into
To enter illegally or by force, especially in order to commit a crime

Somebody broke into his car and stole his tools and CDs.

break into
To open or begin to use

I finally broke into the second package of cookies.

break loose
to escape, to free oneself
break new ground
By extension, to initiate a new venture
break new ground
To begin excavating and levelling earth for a new building, or, originally, for cultivation
break off
To end abruptly, either temporarily or permanently

Then the conversation broke off, and there was little more talking, only a noise of men going backwards and forwards, and of putting down of kegs and the hollow gurgle of good liquor being poured from breakers into the casks.

break off
To remove a piece from a whole by breaking or snapping

The bees came and found no one but the Woodman to sting, so they flew at him and broke off all their stings against the tin, without hurting the Woodman at all. And as bees cannot live when their stings are broken that was the end of the black bees, and they lay scattered thick about the Woodman, like little heaps of fine coal.

break one off
an 1800s baseball term meaning to throw a curve ball
break one's arm patting oneself on the back
To be very full of oneself. Often used as a sarcastic caution - "don't break your arm patting yourself on the back"

We're the best football team in the state! - Careful, dude, don't break your arm patting yourself on the back.

break one's duck
To score one's first run in an innings
break one's duck
To do something for the first time
break one's fast
To eat breakfast; to eat the first meal of the day after a night of not eating or to conclude any period of fasting by consuming food

Thinking that it might be Lord Carbury, and that, if so, he would probably not wait until half past nine to break his fast, she ran gaily off.

break out
to separate from a bundle

Break out the cables from the harness once they are inside the frame.

break out
To escape, especially forcefully or defiantly

They broke out of prison in the middle of the night.

break out
To begin suddenly; to emerge in a certain condition

The pretty lips pouted awhile but then she glanced up and broke out into a joyous little laugh which had in it all the freshness of a young May morning.

break out
to bring out, use, or present

Break out the bubbly and celebrate.

break point
A situation in which if the receiver wins the next point, (s)he will win the game (but not the set or match)
break points
plural form of break point
break ranks
To publicly disagree with one's own group or organization
break ranks
To march or charge out of the designated order in a military unit
break room
a room at a business which is set aside for coffee breaks, snacks, lunches, etc.; also called lunchroom
break rooms
plural form of break room
break someone's heart
To cause a person to feel grief or sadness

Baby you're not that kind.

break the back of
To achieve the greater part of some project

I've broken the back of painting the shed - I'll finish it after lunch.

break the bank
To exhaust one's financial resources
break the bank
To win more money than is available to be paid
break the buck
Fall below the value of one dollar per share.“” listed on page 261 of The SmartMoney Guide to Long-Term Investing, Nellie S. Huang, Peter Finch, and James B. Stewart (2002; ; ISBN 0471274925, 978-0471274926)

We were likely going to see more funds halt redemptions and break the buck. The insurance program is part of a wider rescue package.

break the deadlock
To score the first goal or point in a competition
break the fourth wall
To apparently communicate with reality directly, such as when characters of literature comment on the existence of a reader
break the ice
To start to get to know people, by avoiding awkwardness

Including a few fun details in large group introductions can be a great way to break the ice.

break the mold
To depart from a traditional pattern
break the mold
To make it impossible for an identical copy to be made
break the mould
Alternative spelling of break the mold
break the seal
When consuming alcohol, to urinate for the first time, which leads to needing to urinate more and more often
break up
Of a telephone conversation, to cease to be understandable because of a bad connection

You're breaking up. Can you repeat that?.

break up
To end a relationship

She broke up with her boyfriend last week.

break up
To stop a fight; to separate people who are fighting

The police came in to break up the disturbance.

break up
To dissolve; to part

So the meeting broke up, and the torchlight grew dimmer, and died away as it had come in a red flicker on the roof, and the footsteps sounded fainter as they went up the passage, until the vault was left to the dead men and me.

break up
To break or separate into pieces; to disintegrate or come apart

It broke up when it hit the ground.

break up
To break or separate into pieces

Break up the cheese and put it in the salad.

break up
Of a school, to close for the holidays at the end of term
break water
To rise up partially out of the water when swimming underwater
break wind
To flatulate; fart; to expel gases generated during digestion through the anus
break with
To cease having a positive connection with (a person, group, movement, etc)

You see, Ferdinand Point was the first wave in a culinary revolution, Jeremy went on. He broke with French formality; he broke with fat and weighty flavours. He kicked free of the past .

break-building
The act or skill of scoring points by making an interrupted series of pots
break-bulk
Of cargo, heterogeneous in size, shape, and handling requirements; neither bulk nor containerized

Break-bulk cargo is characterized by its multiplicity and diversity. ... In break-bulk service, a cargo ship might carry barrels of cooking oil, ... cartons..., bales ..., bags ..., and so on.

break-even point
The point where total costs equal total sales revenue and the company neither makes a profit nor suffers a loss. Often abbreviated as BEP
break-in
An act of entering somewhere with the intent to steal or commit some other offence

There was a break-in at the shop; everything was taken.

break-up
Alternative spelling of break up
Break in the case
A new discovery in a case
break a leg!
good luck! (often said to actors before a performance)
break one's heart
disappoint someone very much, cause someone grief
break through
If you break through a barrier, you succeed in forcing your way through it. Protesters tried to break through a police cordon About fifteen inmates broke through onto the roof
break bad
1. (colloquial, of an event or of one's fortunes) To go wrong; to go downhill. 2. (colloquial, chiefly Southern US and Midwestern US, of a person) To go bad; to turn toward immorality or crime
break bad
(Ev ile ilgili) Go wild, get crazy, let loose
break one's cherry
Take or lose one's virginity
break someone's fall
Cushion a falling person; to lessen the impact of a falling person
break the heart
crack the heart into pieces (make someone feel very sorry for you or disappointed in you)
a break
fracture
break off
cut off, stop abruptly; break off ties; break down; isolate, disconnect
break a sweat
(deyim) Begin to sweat or perspire, work up a sweat

For exercise to be beneficial, the athlete must break a sweat.

break even
have expenses equal to profits
break free
Get away by overcoming restraints or constraints
break out
begin showing a rash or other skin disorder
Broken
fucked
Broken
broke

This broken vase can't be repaired. - This broken vase cannot be repaired.

It must have been broken during shipping. - It must've been broken during shipping.

Broken
cunted
Broken
jiggered
break a sweat
begin to perspire; work hard, exert oneself
break apart
take apart into its constituent pieces
break apart
break up or separate; "The country is disunifying"; "Yugoslavia broke apart after 1989"
break apart
break violently or noisily; smash
break away
break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped"
break away
If you break away from something or someone that restricts you or controls you, you succeed in freeing yourself from them. Aboriginal art has finally gained recognition and broken away from being labelled as `primitive' or `exotic'
break away
withdraw from an organization or communion; "After the break up of the Soviet Union, many republics broke away"
break away
flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
break away
move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--this prison is high security"
break away
run away, escape; disconnect, cut off ties, isolate oneself
break away
interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns"
break away
If you break away from someone who is trying to hold you or catch you, you free yourself and run away. I broke away from him and rushed out into the hall Willie Hamilton broke away early in the race. = cut loose
break down
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
break down
break, collapse under its own weight; spoil, decompose
break down
separate (substances) into constituent elements or parts
break down
degrade
break down
fall apart; "the building crimbled after the explosion"; "Negociations broke down"
break down
lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped"
break down
make ineffective; "Martin Luther King tried to break down racial discrimination"
break down
If a machine or a vehicle breaks down, it stops working. Their car broke down
break down
collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack make ineffective; "Martin Luther King tried to break down racial discrimination"
break down
To break down something such as an idea or statement means to separate it into smaller parts in order to make it easier to understand or deal with. The report breaks down the results region by region These rules tell us how a sentence is broken down into phrases
break down
cause to fall or collapse
break down
If a discussion, relationship, or system breaks down, it fails because of a problem or disagreement. Talks with business leaders broke down last night Paola's marriage broke down
break down
If someone breaks down, they lose control of themselves and start crying. Because he was being so kind and concerned, I broke down and cried
break down
collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack
break down
cause to fall or collapse lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped
break down
approval To break down barriers or prejudices that separate people or restrict their freedom means to change people's attitudes so that the barriers or prejudices no longer exist. His early experience enabled him to break down barriers between Scottish Catholics and Protestants. see also breakdown, broken-down
break down
make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features; "analyze a specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical compound"
break down
If you break down a door or barrier, you hit it so hard that it falls to the ground. An unruly mob broke down police barricades and stormed the courtroom Firemen were called after his father failed to break the door down
break down
When a substance breaks down or when something breaks it down, a biological or chemical process causes it to separate into the substances which make it up. Over time, the protein in the eggshell breaks down into its constituent amino acids The oil is attacked by naturally occurring microbes which break it down
break even
the sales level where a company makes neither a profit nor a loss
break even
When a company stops losing money after it starts up
break even
make neither profit nor loss
break even
This is a term used to describe a point at which revenues equal costs (fixed and variable)
break even
attain a level at which there is neither gain nor loss, as in business, gambling, or a competitive sport make neither profit nor loss
break even
attain a level at which there is neither gain nor loss, as in business, gambling, or a competitive sport
break even
finish with no losses; end in a tie, end with an equal score
break free
escape, remove obstacles or bindings
break in
{f} enter forcibly; enter a building or room or a person's house by means of force (with the intention to steal or commit a violent act); interrupt a person while he is speaking; train a beginner; make something more natural through use or wear
break in
If someone, usually a thief, breaks in, they get into a building by force. Masked robbers broke in and made off with $8,000 see also break-in
break in
make submissive, obedient, or useful; "The horse was tough to break"; "I broke in the new intern"
break in
start in a certain activity, enterprise, or role intrude on uninvited; "The nosy couple broke in on our conversation"
break in
start in a certain activity, enterprise, or role
break in
If you break in on someone's conversation or activity, you interrupt them. O'Leary broke in on his thoughts Mrs Southern listened keenly, occasionally breaking in with pertinent questions `She told you to stay here,' Mike broke in. = butt in
break in
break so as to call inward; "He broke in the door"
break in
intrude on uninvited; "The nosy couple broke in on our conversation"
break in
break into a conversation; "her husband always chimes in, even when he is not involved in the conversation"
break in
enter someone's property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act; "Someone broke in while I was on vacation"; "They broke into my car and stole my radio!
break in
If you break someone in, you get them used to a new job or situation. The band are breaking in a new backing vocalist
break in
If you break in something new, you gradually use or wear it for longer and longer periods until it is ready to be used or worn all the time. When breaking in an engine, you probably should refrain from high speed for the first thousand miles
break into
express or utter spontaneously; "break into a yodel"; "break into a song"; "break into tears
break into
force one's way into (often with the intent to steal goods); interrupt, cut in; begin suddenly, start abruptly; enter, get into
break into
change pace; "The dancers broke into a cha-cha"; "The horse broke into a gallop"
break into
If someone breaks into a building, they get into it by force. There was no one nearby who might see him trying to break into the house
break into
express or utter spontaneously; "break into a yodel"; "break into a song"; "break into tears"
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) break is
break
break
Favoriten