break

listen to the pronunciation of break
Englisch - Türkisch
kırmak

Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı. - Tom began trying to break down the door.

Pencereyi kırmak için bir çekiç kullanıldı. - A hammer was used to break the window.

kırılmak
{f} kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

{f} bozmak

Ben bu 100 dolarlık banknotu, dört tane 20 dolarlık banknot ve yirmi tane tekliğe bozmak istiyorum. - I'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.

Biz bu müzakereyi bozmak istiyoruz. - We want to break off this negotiation.

{i} ara

Kahvaltı sabah 07:00-11:00 arası servis edilir. - Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

mola

Onlar şu anda bir mola veriyorlar. - They're having a break at the moment.

Çok yorgun olduğum için öğle yemeği molası sırasında biraz uyudum. - I slept a little during lunch break because I was so tired.

{i} kırılma

Plastik kolayca kırılmaz. - Plastic does not break easily.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

{i} teneffüs
{i} kırık

Bazı kötü kırıklarım vardı. - I had some bad breaks.

X ışınları kemiklerdeki kırıkları bulmak için kullanılır. - X rays are used to locate breaks in bones.

{f} yenmek
{i} kırma

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

{f} bozdurmak
{i} fırsat

Büyük bir fırsat yakaladık. - We caught a big break.

Bu benim büyük fırsatım. - This is my big break.

{i} fren
ortalık ağarmak
dağıtmak
(Bilgisayar) çık

Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım. - I left home without having breakfast yesterday.

Tom, yataktan dışarı fırladı, bazı giysiler giyiverdi, kahvaltı yaptı ve on dakika içinde kapıdan çıktı. - Tom sprang out of bed, threw on some clothes, ate breakfast and was out of the door within ten minutes.

şafak atmak
tan ağarmak
iş molası
ufalamak
haklamak
bozuşmak
çıtlatmak
(Bilgisayar) satır sonu
bozuşma
gün doğmak
dönmek
sökme
şafak sökmek
atılma
ara verme

Ara vermeni istiyorum. - I want you to take a break.

O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu. - She spoke for 30 minutes without a break.

bozulmak
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

çözmek
çatlatmak
dizginlemek
bitmek
açmak
değişiklik
şafak vakti

Tom şafak vaktinde okula gitti. - Tom left for school at the break of dawn.

koparmak

Hükümet, aile bağlarını koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı. - The government did all it could to break family ties.

{i} aralık
tutmamak
parçalanmak
sona ermek
tan

Kahvaltı için çayla tandır ekmeği yedim. - I had naan with the tea for breakfast.

Kulağım sende değildi. Tane tane anlatabilir misin? - I'm not following you at all. Can you break it down for me?

açıklık
ani değişim
kontrol etmek
şans

Tom bir şans yakalayamaz. - Tom can't catch a break.

Bu beklediğim büyük şans. - This is the big break I've been waiting for.

yarmak
sındırmak
dinlenme

Eğer Jane daha fazla dinlenmezse, O bir sinir krizi geçirebilir. - If Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.

Bir mola vermeni ve biraz dinlenmeni öneriyorum. - I suggest that you take a break and cool off a little.

daha iyi yapmak
{f} kır

Şu çocuk sık sık bir top ile pencerelerimizi kırıyor. - That boy often breaks our windows with a ball.

Ama aşk kalbinizi kırabilir. - But love can break your heart.

mahvetmek
sınmak
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

uymamak
çiğnemek

Birkaç kişi, yasayı çiğnemekle suçlandı. - Several people have been accused of breaking the law.

Kuralları çiğnemekten korkma. - Don't be afraid to break the rules.

Teneffüs arası
kes

Her zaman konuşmamızı kesiyor. - He's always breaking into our conversation.

Kes, kalbimi kırıyorsun. - Stop, you're breaking my heart.

kesme bitir/kes
{f} batmak
sona erdirmek
kes,v.kır: n.aralık
{f} fırlamak
{f} ağarmak
{f} batırmak
break down
bozulmak
break away
kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

break off
koparmak
break off
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

broken
kırık

Röntgen filminde iki kırık parmak görünüyordu. - The x-ray showed two broken fingers.

Kırık bir çenesi var ve birkaç dişini kaybetti. - He got a broken jaw and lost some teeth.

broken
bozuk

Tom bozuk radyoyu tamir etti. - Tom fixed the broken radio.

Benim masa saati bozuk gibi görünüyor. - My clock seems to be broken.

break up
(Askeri) AYRILMA, DAĞILMA: 1. Radarla tespit etmede toplu bir verinin muhtelif nesnelere, yapı gruplamalarına tekabül eden birçok münferit veriler halinde ayrılması. Bu ayrılma mesafe, nesne büyüklüğü, nesneler arasındaki mesafe, kazanç tanzimi, huzme genişliği dahil birçok faktöre bağlıdır. 2. Görüntü değerlendirmesinde, büyütme veya genişletme sonunda görüntü halinde ortaya çıkan maddenin hüviyetini kaybetmesine ve hasıl olan görüntünün gelişigüzel seriler halinde tonal (renkli) izlenimler halini almasına sebep olan sonuç
break down
duygularını kontrol edememek
break off
kırılıp ayrılmak
break away
kaçıp kurtulmak
break down
(deyim) ruhen yikilmak
break down
baskıya dayanamamak
break down
yıkılmak
break down
(deyim) calismaz duruma gelmek
break down
(Fiili Deyim ) bozulmak , yılmak , çökmek
break down
bölmek
break down
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break in
(Fiili Deyim ) 1- kırmak , çökertmek 2- terbiye etmek , eğitmek 3- alıştırmak 4- zorla girmek
break into
hırsızlık yapmak
break off
kopar
break the news to
(birine) (kötü) haber vermek
break up
ayrılmak

Gerçekten kız arkadaşınla ayrılmak istiyor musun? - Do you really want to break up with your girlfriend?

Tom Mary'den ayrılmak istiyor. - Tom wants to break up with Mary.

break up with
ilişkiyi bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istemiyor. - Tom doesn't want to break up with Mary.

O onunla ilişkiyi bitirmek istiyordu. - She wanted to break up with him.

break away
ayrılmak
break off
ilişiğini kesmek
break bad
Bozulmak, kötüye gitmek
break fall
Düşen bir şeyi durdurmak veya yavaşlatmak
break one's cherry
Bekâretini bozmak
break the resistance
Direncini kırmak
break a leg
bol şans
break apart
parçala

Onlar kolaylıkla parçalamadı. - They did not break apart easily.

break away
sıvışmak
break away
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
break away
{i} kaçıp kurtulma
break camp
(Askeri) ÇADIR SÖKMEK, ORDUGAH KALDIRMAK: Bir çadırlı ordugahı müteakip veya bir garnizon vesairede bir süre kalındıktan sonra, tekrar yürüyüşe geçmek üzere, bütün malzemeyi toplayıp hazırlamak. Buna "strike camp" da denir
break down
ruhen yıkılmak
break down
s_h.parçala+e.bozul
break down
kırmak

Tom kapıyı kırmak için uğraşmaya başladı. - Tom began trying to break down the door.

Polis kapıyı kırmak için koçbaşı kullandı. - The police used a battering ram to break down the door.

break down
parçala
break down
(deyim) suya dusmek,basarisiz olmak,yarida kesmek
break in
lafa karışmak
break in
sözünü kesmek
break in
(deyim) soze karismak
break in
{i} zorla girme

Hırsız arabaya zorla girmek için bir tornavida kullandı. - The thief used a screwdriver to break into the car.

Polis daireye pencereden zorla girmek için zorlandı. - The police were forced to break into the apartment through the window.

break into
(Fiili Deyim ) 1- kırıp girmek 2- birden bire başlamak
break into
lafa karışmak
break into
(deyim) kapıyı kırarak girmek
break into
(deyim) ansızın gülmeye başlamak
break into
ayır
break into
konuşmayı kesmek
break into
(deyim) kıkırdamaya başlamak
break into
(deyim) haneye tecavüz etmek
break into
basmak
break off
kopartmak
break off
(deyim) (ilişki) kesilmek
break off
(deyim) (ilişki) kopmak
break off
paydos etmek
break off
(Askeri) taarruzu kes! komutu
break off
ilişkiyi kesmek
break off
(Askeri) GÖREVİ KES EMRİ: Yakın hava desteğinde, bir taarruzu derhal kesmek üzere kullanılan bir komut
break off
(deyim) (ilişki) sona ermek
break off
(Fiili Deyim ) 1- (ilişkiyi) kesmek 2- bozmak 3- kesilmek , dinmek 4- birdenbire durmak , ara vermek
break sth. down
(deyim) tahlil etmek,kisimlara ayirmak,ayrintilara inmek. a breakdown ayrintili hesap
break the news
ilk haber vermek
break through
(deyim) buyuk bir bulus veya ilerleme yapmak,hamle yapmak. a breakthrough ilerleme,hamle
break up
tatile girmek
break up
kavgayı ayırmak
break up
sona ermek
break up
kırmak

Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor. - Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day.

break with
ilişkiyi kesmek
break a promise
sözünde durmamak
break a promise
sözünü tutmamak
break a promise
dönmek
break a promise
sözünden dönmek
break away from
-den sıvışmak
break away from
ilişkiyi kesmek
break away from
'den kaçmak
break away from
başlarını kopartmak
break away from
köprüleri atmak
break down
arıza yapmak
break down
(Dilbilim) ayrıntılandırmak
break down
çökmek
break down
(Dilbilim) tükenmek
break down
arıza vermek
break down
kendini kaybetmek
break down
işlenmez hale gelmek
break down
vurup devirmek
break down
kendini tutamayıp ağlamak
break down
arıza meydana gelmek
break down
parçalamak
break down
(Dilbilim) ayrıntılı olarak sunmak
break down
işlemez duruma gelmek
break down
(Politika, Siyaset) çöküntüye uğramak
break down
(Dilbilim) yıkılıp gitmek
break down
parçalanmak
break into pieces
parçalarına ayırmak
break into pieces
parçalanmak
break off
(deyim) (çalışmaya) ara vermek
break off an engagement
nişanı bozmak
break off relations
alakayı kesmek
break off relations with
alakayı kesmek
break one's heart
kâlbini kırmak
break one's promise
sözünden dönmek
break out
(Dilbilim) ansızın patlak vermek
break out
hapisten kaçmak
break out
başlamak (savaş/yangın)
break out
(deyim) özgürlüğünü kazandırmak
break out
fırtına kopmak
break out
patırtı kopmak
break out
fırtına koparmak
break out
(Askeri) Yarma harekatı
break out
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break out of
(deyim) özgürlüğünü kazandırmak
break something down
parçalamak
break something up
ovalamak
break something up
noktalamak
break something up
sona erdirmek
break something up
parçalamak
break up
ayrılmak (sevdiğinden)
break up
ilişkiyi kesmek
break up
dağılmak
break up
ilişkiyi bitirmek

O onunla ilişkiyi bitirmek istiyordu. - She wanted to break up with him.

Eğer seni doğru anladıysam benimle ilişkiyi bitirmek istiyorsun! - If I understood you right you want to break up with me!

break up
dağılıp parçalanmak
break up
çözülmek
break up
dağıtmak
break up
yolları ayrılmak
break up
çökmek
break up
yol ayrımına gelmek
break up
bölünmek
break up
tükenmek
break up
(Askeri) ayrılma

Senden ayrılmak istemiyorum. - I don't want to break up with you.

Tom ve Mary ayrılmaya karar verdi. - Tom and Mary decided to break up.

break up
parça parça olmak
break up with
parçalamak
break up with
bitirmek

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istiyor. - Tom wants to break up with Mary.

Tom Mary ile ilişkiyi bitirmek istemiyor. - Tom doesn't want to break up with Mary.

break up with
parçalanmak
break up with
okul tatilinin başlaması
break a contract
anlaşmayı ihlal etmek
break a contract
sözleşmeye uymamak
break a record
rekor kırmak
break a strike
grevi dağıtmak
break away
kaçmak
break away
ayrıl
break down
yen(il)mek
break down into
ayır
break even
ne kar ne zarar et
break even
ne kâr ne zarar etmek
break even point
dayanma noktası
break heart
kalbini kırmak
break in
söze karışmak
break in
lafı bölmek
Englisch - Englisch
To counter-attack
A rest or pause, usually from work; a breaktime

Let’s take a five-minute break.

To design or use a powerful (yet legal) strategy that unbalances the game in a player's favor

Letting white have three extra queens would break chess.

Of a bone, to crack or fracture due to a physical strain, such as a collision

His ribs broke under the weight of the rocks piled on his chest.

An instance of breaking something into two pieces

The femur has a clean break and so should heal easily.

To arrive

Morning has broken.

To interrupt or cease one's work or occupation temporarily

Let's break for lunch.

A temporary split (with a romantic partner)

I think we need a break.

An interval or intermission between two parts of a performance, for example a theatre show, broadcast, or sports game
A significant change in circumstance, attitude, perception, or focus of attention: big break, lucky break
To demote, to reduce the military rank of

Not long after this event, Clausen became involved in another disciplinary situation and was broken to private—the only one to win the Medal of Honor in Vietnam.

To change a steady state abruptly

With the mood broken, what we had been doing seemed pretty silly.

To surpass or do better than (a specific number), to do better than (an record), setting a new record

The policeman broke sixty on a residential street in his hurry to catch the thief.

To arrange a temporary split (with a romantic partner)
To cause (a barrier) to no longer bar

specifically To open (a safe) without using the correct key, combination, or the like.

to end

The forecast says the hot weather will break by midweek.

To end (a connection), to disconnect

I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.

A short section of music, often between verses, in which some performers stop while others continue

The fiddle break was amazing, it was a pity the singer came back in on the wrong note.

To divide (something, often money) into smaller units

The wholesaler broke the container loads into palettes and boxes for local retailers.

To collapse into surf, after arriving in shallow water. right|thumb|196px|A wave breaking
A place where waves break (that is, where waves pitch or spill forward creating white water)

The final break in the Greenmount area is Kirra Point.

An act of escaping

prison break.

To end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

If the vase falls to the floor, it might break.

To do that which is forbidden by (a rule or rules)

break one's word.

a change; the end of a spell of persistent good or bad weather
:

backgammon, transitive To remove one of the two men on (a point).

To cause to end up in two or more pieces that cannot easily be reassembled

She broke the vase.

Of a voice, to alter in type: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack

His voice breaks (or cracks) when he gets emotional.

To cause an animal to lose its will, to tame

You have to break an elephant before you can use it as an animal of burden.

To cause, accidentally or intentionally, (a bone) to crack under physical strain

He slipped on the ice and broke his leg.

To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object not hit something else beneath

He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.

To cause (a person) to lose his spirit or will; to crush the spirits of; to ruin (a person) emotionally

Interrogators have used many forms of torture to break prisoners of war.

To cause to stop functioning properly or altogether

Adding 64-bit support broke backward compatibility with earlier versions.

To disclose or make known an item of news, etc

I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.

To become audible suddenly

Like the crash of thunderbolts , the sound of musquetry broke over the lawn, .

To cause (a habit) to no longer exist

I've got to break this habit I have of biting my nails.

The beginning (of the morning)

at the break of day.

To demulsify
To ruin financially

The recession broke some small businesses.

A physical space that opens up in something or between two things

He waited minutes for a break in the traffic to cross the highway.

To stop functioning properly or altogether

On the hottest day of the year the refrigerator broke.

a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute break"; "he took time out to recuperate"
{n} an opening, breach, failure, pause, line
{v} to part by force, dash to pieces, tame, become a bankrupt, ruin, fall out, violate, dawn as the day, cashier, decline in strength
To cause a person or animal to lose his/her/its will, usually obtained by means of torture.right
To make an abrupt or sudden change; to change the gait; as, to break into a run or gallop
be broken in; "If the new teacher won't break, we'll add some stress"
A large four-wheeled carriage, having a straight body and calash top, with the driver's seat in front and the footman's behind
make the opening shot that scatters the balls destroy the completeness of a set of related items; "The book dealer would not break the set"
To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss
exchange for smaller units of money; "I had to break a $100 bill just to buy the candy"
(tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving; "he was up two breaks in the second set"
when a team quickly advances the ball down the field in an attempt to get its players near the opponent's goal before the defenders have a chance to retreat; also called an advantage
A projection or recess from the face of a building
If you break your journey somewhere, you stop there for a short time so that you can have a rest. Because of the heat we broke our journey at a small country hotel
To break someone means to destroy their determination and courage, their success, or their career. He never let his jailers break him Ken's wife, Vicki, said: `He's a broken man.' = destroy
If you break with a group of people or a traditional way of doing things, or you break your connection with them, you stop being involved with that group or stop doing things in that way. In 1959, Akihito broke with imperial tradition by marrying a commoner They were determined to break from precedent They have yet to break the link with the trade unions. Break is also a noun. Making a completely clean break with the past, the couple got rid of all their old furniture
change directions suddenly invalidate by judicial action; "The will was broken"
lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated"
Of a bone, to cause to crack under physical strain
The instruments that are named are the ones that carry on playing, for example a fiddle break implies that the fiddle is the most prominent instrument playing during the break
The moment and/or location at which a series circuit is opened and made discontinuous Brownout A condition in which the supply voltage is insufficient to power the load Circuit A closed path followed or capable of being followed by an electric current
separate from a clinch, in boxing; "The referee broke the boxers"
To fall out; to terminate friendship
To make the first shot
A rapid and sharp price decline in pricing
find the solution or key to; "break the code"
When a boy's voice breaks, it becomes deeper and sounds more like a man's voice. He sings with the strained discomfort of someone whose voice hasn't quite broken
If you break a rule, promise, or agreement, you do something that you should not do according to that rule, promise, or agreement. We didn't know we were breaking the (Hukuk) broken promises
break a law
To violate a law
break a leg
A wish for a successful performance; primarily a valediction to an actor wishing him or her a successful theatrical stage performance
break a leg
To perform well in a theatrical production or comparable endeavor

Go out there and break a leg tonight. Put on a great show!.

break a sweat
To put effort into something

He succeeded effortlessly, without breaking a sweat.

break a sweat
To start sweating

Consider, for instance, that Roger Federer, Novak Djokovic, Marat Safin and even the supposedly out-of-sorts Lleyton Hewitt all won the opening set of their first-round matches 6-0 before barely breaking a sweat in the two sets that followed.

break away
to leave suddenly
break away
to become separated, literally or figuratively
break bread
To take part in Holy Communion

In baptism we make covenant; in communion we renew covenant week by week. . . . After offering prayers of thanksgiving, together we break bread and drink from the cup.

break bread
To eat a meal, especially to eat a shared meal with friends

At last it was decided that he should take her, reaching the place about the hour of lunch, so that he might again break bread in her father's house.

break bulk
Unload a ship
break bulk
Take part of a ship's cargo out of its hold
break down
to decay

Leaves and grass will break down into compost faster if you keep them moist.

break down
to become unstable, mentally or otherwise

She is back to work now, after her break down.

break down
to fail

I am afraid my computer will break down if I try to run it at too high a speed.

break down
to give more detail

If you don't understand, ask him to break down the numbers for you.

break even
To stay the same; to neither advance nor regress

It's a lot of work just to break even and keep the weeds down.

break even
To neither gain nor lose money

After an entire night playing poker, he nearly broke even.

break free
To liberate oneself; to free oneself
break ground
To begin digging in the earth at the start of a new construction, or, originally, for cultivation

They broke ground on the new library last month.

break ground
To lift off the sea bottom when being weighed
break ground
To initiate a new venture, or to advance beyond previous achievements

The invention breaks ground in its programming and its structure.

break in
To enter a place by force or other illicit means

Someone broke in and stole his radio.

break in
To tame; make obedient; to train to follow orders of the owner

Captain had been broken in and trained for an army horse; his first owner was an officer of cavalry going out to the Crimean war. He said he quite enjoyed the training with all the other horses, trotting together, turning together, to the right hand or the left, halting at the word of command, or dashing forward at full speed at the sound of the trumpet or signal of the officer.

break in
To cause (something, or someone, new) to function more naturally through use or wear

These shoes will be more comfortable after I have broken them in.

break into
To successfully enter a profession or business

He hopes to break into show business.

break into
To open or begin to use

I finally broke into the second package of cookies.

break into
To enter illegally or by force, especially in order to commit a crime

Somebody broke into his car and stole his tools and CDs.

break into
To begin suddenly

The horse broke into a gallop as they neared the barn.

break loose
to escape, to free oneself
break new ground
To begin excavating and levelling earth for a new building, or, originally, for cultivation
break new ground
By extension, to initiate a new venture
break off
To end abruptly, either temporarily or permanently

Then the conversation broke off, and there was little more talking, only a noise of men going backwards and forwards, and of putting down of kegs and the hollow gurgle of good liquor being poured from breakers into the casks.

break off
To remove a piece from a whole by breaking or snapping

The bees came and found no one but the Woodman to sting, so they flew at him and broke off all their stings against the tin, without hurting the Woodman at all. And as bees cannot live when their stings are broken that was the end of the black bees, and they lay scattered thick about the Woodman, like little heaps of fine coal.

break one off
an 1800s baseball term meaning to throw a curve ball
break one's arm patting oneself on the back
To be very full of oneself. Often used as a sarcastic caution - "don't break your arm patting yourself on the back"

We're the best football team in the state! - Careful, dude, don't break your arm patting yourself on the back.

break one's duck
To score one's first run in an innings
break one's duck
To do something for the first time
break one's fast
To eat breakfast; to eat the first meal of the day after a night of not eating or to conclude any period of fasting by consuming food

Thinking that it might be Lord Carbury, and that, if so, he would probably not wait until half past nine to break his fast, she ran gaily off.

break out
to bring out, use, or present

Break out the bubbly and celebrate.

break out
To escape, especially forcefully or defiantly

They broke out of prison in the middle of the night.

break out
To begin suddenly; to emerge in a certain condition

The pretty lips pouted awhile but then she glanced up and broke out into a joyous little laugh which had in it all the freshness of a young May morning.

break out
to separate from a bundle

Break out the cables from the harness once they are inside the frame.

break point
A situation in which if the receiver wins the next point, (s)he will win the game (but not the set or match)
break points
plural form of break point
break ranks
To publicly disagree with one's own group or organization
break ranks
To march or charge out of the designated order in a military unit
break room
a room at a business which is set aside for coffee breaks, snacks, lunches, etc.; also called lunchroom
break rooms
plural form of break room
break someone's heart
To cause a person to feel grief or sadness

Baby you're not that kind.

break the back of
To achieve the greater part of some project

I've broken the back of painting the shed - I'll finish it after lunch.

break the bank
To win more money than is available to be paid
break the bank
To exhaust one's financial resources
break the buck
Fall below the value of one dollar per share.“” listed on page 261 of The SmartMoney Guide to Long-Term Investing, Nellie S. Huang, Peter Finch, and James B. Stewart (2002; ; ISBN 0471274925, 978-0471274926)

We were likely going to see more funds halt redemptions and break the buck. The insurance program is part of a wider rescue package.

break the deadlock
To score the first goal or point in a competition
break the fourth wall
To apparently communicate with reality directly, such as when characters of literature comment on the existence of a reader
break the ice
To start to get to know people, by avoiding awkwardness

Including a few fun details in large group introductions can be a great way to break the ice.

break the mold
To depart from a traditional pattern
break the mold
To make it impossible for an identical copy to be made
break the mould
Alternative spelling of break the mold
break the seal
When consuming alcohol, to urinate for the first time, which leads to needing to urinate more and more often
break up
To break or separate into pieces; to disintegrate or come apart

It broke up when it hit the ground.

break up
Of a school, to close for the holidays at the end of term
break up
Of a telephone conversation, to cease to be understandable because of a bad connection

You're breaking up. Can you repeat that?.

break up
To end a relationship

She broke up with her boyfriend last week.

break up
To stop a fight; to separate people who are fighting

The police came in to break up the disturbance.

break up
To break or separate into pieces

Break up the cheese and put it in the salad.

break up
To dissolve; to part

So the meeting broke up, and the torchlight grew dimmer, and died away as it had come in a red flicker on the roof, and the footsteps sounded fainter as they went up the passage, until the vault was left to the dead men and me.

break water
To rise up partially out of the water when swimming underwater
break wind
To flatulate; fart; to expel gases generated during digestion through the anus
break with
To cease having a positive connection with (a person, group, movement, etc)

You see, Ferdinand Point was the first wave in a culinary revolution, Jeremy went on. He broke with French formality; he broke with fat and weighty flavours. He kicked free of the past .

break-building
The act or skill of scoring points by making an interrupted series of pots
break-bulk
Of cargo, heterogeneous in size, shape, and handling requirements; neither bulk nor containerized

Break-bulk cargo is characterized by its multiplicity and diversity. ... In break-bulk service, a cargo ship might carry barrels of cooking oil, ... cartons..., bales ..., bags ..., and so on.

break-even point
The point where total costs equal total sales revenue and the company neither makes a profit nor suffers a loss. Often abbreviated as BEP
break-in
An act of entering somewhere with the intent to steal or commit some other offence

There was a break-in at the shop; everything was taken.

break-up
Alternative spelling of break up
Break in the case
A new discovery in a case
break a leg!
good luck! (often said to actors before a performance)
break one's heart
disappoint someone very much, cause someone grief
break through
If you break through a barrier, you succeed in forcing your way through it. Protesters tried to break through a police cordon About fifteen inmates broke through onto the roof
break bad
1. (colloquial, of an event or of one's fortunes) To go wrong; to go downhill. 2. (colloquial, chiefly Southern US and Midwestern US, of a person) To go bad; to turn toward immorality or crime
break bad
(Ev ile ilgili) Go wild, get crazy, let loose
break one's cherry
Take or lose one's virginity
break someone's fall
Cushion a falling person; to lessen the impact of a falling person
break off
cut off, stop abruptly; break off ties; break down; isolate, disconnect
break the heart
crack the heart into pieces (make someone feel very sorry for you or disappointed in you)
a break
fracture
break a sweat
(deyim) Begin to sweat or perspire, work up a sweat

For exercise to be beneficial, the athlete must break a sweat.

break even
have expenses equal to profits
break free
Get away by overcoming restraints or constraints
break out
begin showing a rash or other skin disorder
Broken
jiggered
Broken
cunted
Broken
broke

This broken vase can't be repaired. - This broken vase cannot be repaired.

It must have been broken during shipping. - It must've been broken during shipping.

Broken
fucked
break a sweat
begin to perspire; work hard, exert oneself
break apart
break up or separate; "The country is disunifying"; "Yugoslavia broke apart after 1989"
break apart
take apart into its constituent pieces
break apart
break violently or noisily; smash
break away
If you break away from someone who is trying to hold you or catch you, you free yourself and run away. I broke away from him and rushed out into the hall Willie Hamilton broke away early in the race. = cut loose
break away
interrupt a continued activity; "She had broken with the traditional patterns"
break away
run away, escape; disconnect, cut off ties, isolate oneself
break away
move away or escape suddenly; "The horses broke from the stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--this prison is high security"
break away
flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man, run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
break away
break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped"
break away
withdraw from an organization or communion; "After the break up of the Soviet Union, many republics broke away"
break away
If you break away from something or someone that restricts you or controls you, you succeed in freeing yourself from them. Aboriginal art has finally gained recognition and broken away from being labelled as `primitive' or `exotic'
break down
When a substance breaks down or when something breaks it down, a biological or chemical process causes it to separate into the substances which make it up. Over time, the protein in the eggshell breaks down into its constituent amino acids The oil is attacked by naturally occurring microbes which break it down
break down
If you break down a door or barrier, you hit it so hard that it falls to the ground. An unruly mob broke down police barricades and stormed the courtroom Firemen were called after his father failed to break the door down
break down
make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features; "analyze a specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical compound"
break down
approval To break down barriers or prejudices that separate people or restrict their freedom means to change people's attitudes so that the barriers or prejudices no longer exist. His early experience enabled him to break down barriers between Scottish Catholics and Protestants. see also breakdown, broken-down
break down
cause to fall or collapse lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped
break down
collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack
break down
lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped"
break down
If someone breaks down, they lose control of themselves and start crying. Because he was being so kind and concerned, I broke down and cried
break down
If a discussion, relationship, or system breaks down, it fails because of a problem or disagreement. Talks with business leaders broke down last night Paola's marriage broke down
break down
fall apart; "the building crimbled after the explosion"; "Negociations broke down"
break down
cause to fall or collapse
break down
To break down something such as an idea or statement means to separate it into smaller parts in order to make it easier to understand or deal with. The report breaks down the results region by region These rules tell us how a sentence is broken down into phrases
break down
collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack make ineffective; "Martin Luther King tried to break down racial discrimination"
break down
If a machine or a vehicle breaks down, it stops working. Their car broke down
break down
make ineffective; "Martin Luther King tried to break down racial discrimination"
break down
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
break down
separate (substances) into constituent elements or parts
break down
break, collapse under its own weight; spoil, decompose
break down
degrade
break even
finish with no losses; end in a tie, end with an equal score
break even
This is a term used to describe a point at which revenues equal costs (fixed and variable)
break even
attain a level at which there is neither gain nor loss, as in business, gambling, or a competitive sport
break even
attain a level at which there is neither gain nor loss, as in business, gambling, or a competitive sport make neither profit nor loss
break even
make neither profit nor loss
break even
When a company stops losing money after it starts up
break even
the sales level where a company makes neither a profit nor a loss
break free
escape, remove obstacles or bindings
break in
If someone, usually a thief, breaks in, they get into a building by force. Masked robbers broke in and made off with $8,000 see also break-in
break in
make submissive, obedient, or useful; "The horse was tough to break"; "I broke in the new intern"
break in
start in a certain activity, enterprise, or role intrude on uninvited; "The nosy couple broke in on our conversation"
break in
{f} enter forcibly; enter a building or room or a person's house by means of force (with the intention to steal or commit a violent act); interrupt a person while he is speaking; train a beginner; make something more natural through use or wear
break in
If you break in on someone's conversation or activity, you interrupt them. O'Leary broke in on his thoughts Mrs Southern listened keenly, occasionally breaking in with pertinent questions `She told you to stay here,' Mike broke in. = butt in
break in
break so as to call inward; "He broke in the door"
break in
intrude on uninvited; "The nosy couple broke in on our conversation"
break in
break into a conversation; "her husband always chimes in, even when he is not involved in the conversation"
break in
enter someone's property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act; "Someone broke in while I was on vacation"; "They broke into my car and stole my radio!
break in
If you break someone in, you get them used to a new job or situation. The band are breaking in a new backing vocalist
break in
start in a certain activity, enterprise, or role
break in
If you break in something new, you gradually use or wear it for longer and longer periods until it is ready to be used or worn all the time. When breaking in an engine, you probably should refrain from high speed for the first thousand miles
break into
If you break into a profession or area of business, especially one that is difficult to succeed in, you manage to have some success in it. She finally broke into films after an acclaimed stage career
break into
If someone breaks into something they suddenly start doing it. For example if someone breaks into a run they suddenly start running, and if they break into song they suddenly start singing. The moment she was out of sight she broke into a run Then, breaking into a smile, he said, `I brought you something.'
break into
express or utter spontaneously; "break into a yodel"; "break into a song"; "break into tears"
break into
If someone breaks into a building, they get into it by force. There was no one nearby who might see him trying to break into the house
break into
change pace; "The dancers broke into a cha-cha"; "The horse broke into a gallop"
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) break is
break
break
Favoriten