aman!

listen to the pronunciation of aman!
Englisch - Englisch
dragon
abbr Amananth
my littlest baby boy
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi
(Osmanlı Dönemi) (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz
(Osmanlı Dönemi) Tenbih, sakındırma
Güvenlik içinde olma
Rica anlatır
Dikkat uyandırmak için kullanılır
Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini anlatır
Yardım istendiğini anlatmakta kullanılan sözcük
Çok beğenmeyi anlatır: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir
r suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz
Evli olmadığı bir kadının dostluğuna mazhar olmuş kimse
Dikkat uyandırmak için kullanılan bir söz. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir. Şaşma anlatır
Rica anlatır: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık
israil Askeri Haberalma örgütü
Usanç ve öfke anlatır
Yardım istendiğini anlatır
Şaşma anlatır
aman!
Favoriten