bar

listen to the pronunciation of bar
Englisch - Türkisch
demir çubuk

Tekstil fabrikasının pencereleri demir çubuklarla donatılmış bu yüzden fabrikada yangın çıktığında işçilerden çoğu öldü. - The textile factory's windows are fitted with iron bars so when a fire broke out inside the factory, most of the workers died.

çubuk

Kız paralel çubuklarda egzersiz yaptı. - The girl exercised on the parallel bars.

Tekstil fabrikasının pencereleri demir çubuklarla donatılmış bu yüzden fabrikada yangın çıktığında işçilerden çoğu öldü. - The textile factory's windows are fitted with iron bars so when a fire broke out inside the factory, most of the workers died.

{i} bar
{f} hapsetmek
{f} parmaklıkla çevirmek
üniformalarda rütbe belirten metal çubuklar
kısıtlamak
yasaklamak
kapatmak

At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse has run off.

At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse has escaped.

parça

Çıplak ellerinle bir elmayı parçalayabilir misin? - Can you break an apple in half with your bare hands?

Seni çıplak ellerimle parçalayabilirim. - I can rip you apart with my bare hands.

parmaklıklarla örtmek
izin vermemek
demir ya da tahta parmaklık
kapatmak ya da dışarıda bırakmak
ince ışık demeti
kalıp

Tom dün üç kalıp sabun aldı. - Tom bought three bars of soap yesterday.

O bir kalıp sabun tüketti. - She used up a bar of soap.

engel

Yüksek tarifeler uluslararası ticaret için bir engel haline gelmiştir. - High tariffs have become a barrier to international trade.

Onlar gazetecileri seçimlerle ilgili rapor vermekten engelledi. - They barred journalists from reporting on the elections.

engellemek
hariç

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

Barack Obama hariç bütün ABD başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all US presidents were white.

bariyer

Bariyerde biletini göster. - Show your ticket at the barrier.

sırık
dışında

Tom'la ilk kez kasabanın dışında küçük bir barda tanıştım. - I first met Tom in a little bar outside of town.

Bir kase meyvenin dışında mutfak masası bomboştu. - The kitchen table was bare except for a bowl of fruit.

ya
avukatlık mesleği, baro
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve çakıl seti
(müzik) ölçü çizgisi. 1
(hukuk) men
içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane
mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
mania, engel
muhakeme
çubuk, sırık, kol, kol demiri
mahkemede sanık kürsüsü
{f} çizgi yapmak
{i} avukatlar
{e} den başka
{i} levrek
{i} su içindeki kum seti
{i} huk. baro
{e} saymazsak
{i} çizgi
1. basınç birimi
{f} parmaklık takmak
{i} yargı
{i} sürgü

Kapıyı sürgüleyip kilitledik. - We barred the door and locked it.

{f} saymamak
{i} meyhane

İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne? - An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what?

{f} menetmek
{i} ışın
(Askeri) Asteğmen demiri
{f} hoşlanmamak
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
{i} parmaklık

Mahkûm iki aydır parmaklıklar arkasındaydı. - The prisoner was behind bars for two months.

Tom parmaklıklar ardında birkaç yıl geçirdi. - Tom spent a few years behind bars.

{f} sürgülemek
{f} önünü kesmek
{i} baro

O, sessiz müziği tercih ediyor - örneğin barok. - She prefers quiet music - the baroque, for example.

Senin bir baron olduğunu düşündüm. - I thought that you were a baron.

(Askeri) RÜTBE DEMİRİ: A. B. D. Ordusunda, rütbe ifade eden ve belirli subaylarca üniformalarının omuzlarında taşınan altın veya gümüş renginde demir çubuk
{i} bar (içki içilen yer)
2. jeomorfolojik terim
içki satılan
kol

Sol kolumu zar zor bükebiliyorum. - I can barely bend my left arm.

Ben kollarımı zar zor oynatabiliyorum. - I can barely move my arms.

{f} katmamak
{i} müz. ölçü çizgisi
{i} avukatlık
(Kanun) itiraz etmek
(Kanun) reddetmek
set

Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar. - Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years.

Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir. - Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change.

önlemek
(Muzik) ölçü çizgisi
izin vermeme
bar chart
çubuk grafik
bar chart
sütun grafiği
bar code
barkod
bar diagram
çubuk grafiği
bar girl
konsomatris
bar graph
çubuk grafik
bar line
bar ayaklığı
bar line
ölçü çizgisi
bar magnet
çubuk mıknatıs
bar none
istisnasız
bar of soap
sabun kalıbı
bar room
meyhane
bar screen
çubuklu elek
bar sight
çubuk nişangah
bar suspension
çubuklu süspansiyon
bar suspension
çubuk süspansiyon
bar b q
bar Bq
bar cell phone
bar tipi telefon
bar clamp
(Araçlar) İşkence, vidalı bir tür sıkıştırma aracı
bar code label
barkod etiket
bar code scanner
barkod tarayıcı
bar code slot reader
yuvalı çubukkod okuyucu
bar coding
barkodlama
bar diagram
çubuk grafiği, çubuk çizenek
bar exam
bar sınavı
bar girl
bar kız
bar graph
çubuk grafik, çubuk çizenek
bar menu
bar menüsü
bar of chocolate
çikolata bar
bar printer
çubuğu yazıcı
bar sight
çubuk nişangâh
bar steel
çubuk çeliği
bar stock
Mil, türlü işlerde kullanılmak için yapılan metal çubuk

Our product made from bar stock as opposed to extruded aluminum.

bar stool
Bar taburesi
bar tape
bar bant
bar-hopping
bir bardan çıkıp ötekine gitme
bar-hopping
aynı gece içinde o bar senin bu bar benim gezme
bar border
Çubuğun kenarı
bar chart
çubuk çizim
bar copper
çubuk bakır
bar for upper park position
(Tekstil) park konumu rayı
bar in
içeri kilitlemek
bar in
içeri kapamak
bar line
ölçü çizgisi [müz.]
bar none
ayrımsız
bar none
istisnasız, ayrıksız
bar one
biri hariç
bar out
dışarıda bırakmak
bar out
içeri almamak
bar scale
(Askeri) Bakınız. "graphic scale; scale"
bar)
çizge
bar/column
(Bilgisayar) çubuk/sütun
barred
yasaklanmış
bars
parmaklıklar
barring
haricinde
barred
çubuklu
barred
yollu
barred
demirlenmiş
barred
çizgili
barring
dışında
barred
Men edilmiş, bir yere girişi yasaklanmış
barred
demir çubuklarla kapatlımış
barred
{s} parmaklıkla kapalı
barred
(Kanun) hukuken engelli
barred
(Kanun) yasal engele uğramış
barred
{s} demir parmaklıklı
barred
men edilmiş

Tom bu kulüpten men edilmiştir. - Tom has been barred from this club.

Klüpten men edilmiştir. - He has been barred from the club.

barred
{s} parmaklıklı
barred
parçalı/barlı/çubuklu
barring
{e} başka
barring
hariç
barring
olmazsa
barring
gayri
barring
edat maada
bars
(isim) parmaklıklar
Türkisch - Türkisch
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu: "Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var / Atamızdan yâdigâr bizde ata barı var"- Halk türküsü
(Hukuk) Yük, külfet
(Osmanlı Dönemi) f. Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran
Pas
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe: "Barda, yan yana oturuyor, içiyoruz."- R. H. Karay
Ayaküstü içki içilen meyhane: "Barlarda, gazinolarda millî dilin konuşulduğunu pek işitmezdiniz."- O. S. Orhon
Danslı, içkili eğlence yeri: "Barın kapısından bir adam fırladı."- A. İlhan
Halterde kaldırılması gereken alet
Yük
Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal çubuk
Hava basınç birimi
Beyaz küf
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe
Ayaküstü içki içilen meyhane
Hava basıncı birimi
Cam kaplarda oluşan pas
Sirke, pekmez gibi sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük
Kuzeydoğu Anadolu'da, Kars, Erzurum, Erzincan illerimizin bulunduğu bölgemizde toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunları
Cam kapların içinde ve hastalık sırasında dilde meydana gelen kir
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu
Kale, duvar
Barınacak yer
Kaplarda su nedeniyle oluşan tortu
Danslı, içkili eğlence yeri
Pas: "Bar tutmuş söylemez olmuş / Ağızda dilleri gördüm."- Yunus Emre
Yemiş
bar (IV)
Pas
bar (V)
Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal çubuk
bar ateşi
Yoğun yaylım ateşi
bar bar
Bağırmak fiili ile kullanılarak bağırışın öfkeli ve yüksek sesle olduğunu anlatır
bar bar
Bağırmak fiili ile kullanılarak "apaçık görünmek, ortada olmak" anlamında kullanılır
bar havası
Bar oyunlarında tek veya toplu olarak söylenen ezgi
Englisch - Englisch
The central divider between the inner and outer table of a backgammon board, where stones are placed if they are hit
The counter of such a premises

Step up to the bar and order a drink.

A metasyntactic variable representing an unspecified entity, often the second in a series, following foo

Suppose we have two objects, foo and bar.

To lock or bolt with a bar

bar the door.

The legal profession of lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
To prohibit

I couldn't get into the nightclub because I had been barred.

A ridge or succession of ridges of sand or other substance, especially a formation extending across the mouth of a river or harbor or off a beach, and which may obstruct navigation. (FM 55-501)
The railing surrounding the part of a courtroom in which the judges, lawyers, defendants and witnesses stay
A solid metal object with uniform (round, square, hexagonal, octagonal or rectangular) cross-section; in the US its smallest dimension is .25 inch or greater (US), a piece of thinner material being called a strip

Ancient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloi, to physically disencourage the use of money.

Except, with the exception of

He invited everyone to his wedding bar his ex-wife.

A generic unit of measure of signal strength for a wireless device such as a cell phone

There were no bars so I didn't get your text.

To obstruct the passage of (someone or something)
A collective term for lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
The crossbar
A linear shoaling landform feature within a body of water
One of those musical sections
A long, narrow drawn or printed rectangle, cuboid or cylinder, especially as used in a bar code or a bar chart
A cuboid piece of any solid commodity

bar of soap.

Short for the Bar exam, the legal licensing exam

He's studying hard to pass the Bar this time; he's failed it twice before.

A similar device or simply a closet containing alcoholic beverages in a private house or a hotel room
A unit of pressure equal to 100,000 pascals
A horizontal pole that must be crossed in high jump and pole vault
A solid, more or less rigid object with a uniform cross-section smaller than its length
One of the ordinaries in heraldry; a fess
A business licensed to sell intoxicating beverages for consumption on the premises, or the premises themselves; public house
An official order or pronouncement that prohibits some activity
A vertical line across a musical staff dividing written music into sections, typically of equal durational value
An addition to a military medal, on account of a subsequent act
{v} to fasten, secure, hinder, shut out, stop
{n} a bolt, stop, cross beam for security, inclosure in an inn or court room, division in music, bank of sand in a river, body of lawyers, an exception in pleading
(Bilgisayar) The terms foobar, foo, bar, and baz are sometimes used as placeholder names (also referred to as metasyntactic variables) in computer programming or computer-related documentation. They have been used to name entities such as variables, functions, and commands whose purpose is unimportant and serve only to demonstrate a concept. The words themselves have no meaning in this usage. Foobar is sometimes used alone; foo, bar, and baz are sometimes used in that order, when multiple entities are needed
secure with, or as if with, bars; "He barred the door"
an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar"
The place in court where prisoners are stationed for arraignment, trial, or sentence
prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club"
a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar"
Bars divide the staff into spaces which represent measures, and are themselves called measures
Used to stand for some unspecified entity, usually a second entity following foo
Hence, the phrase at the bar of the court signifies in open court
a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the bar"
expel, as if by official decree; "he was banished from his own country"
(law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar"
A unit of measure of atmospheric pressure One bar is equal to 0 987 atmospheres, 1 02 kg/cm2, 100 kilopascal, and 14 5 lbs/square inch
The whole body of lawyers licensed in a court or district; the legal profession
a portable 30 caliber magazine-fed automatic rifle operated by gas pressure; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War
A unit of pressure, it is equivalent to 105 pascal (Pa) S I prefxes can be attached; e g mbar = millibar
To restrict or confine, as if by a bar; to hinder; to obstruct; to prevent; to prohibit; as, to bar the entrance of evil; distance bars our intercourse; the statute bars my right; the right is barred by time; a release bars the plaintiff's recovery; sometimes with up
A unit of pressure equal to one million dynes per square centimeter (Yeah, I know you expected some wiseacre response, but you ain't gonna get it!)
If someone is barred from a place or from doing something, they are officially forbidden to go there or to do it. Amnesty workers have been barred from Sri Lanka since 1982 Many jobs were barred to them. = ban
Anything which obstructs, hinders, or prevents; an obstruction; a barrier
In music, a bar is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. Browning automatic rifle. Baruch. A unit of pressure equal to one million 10 in Indo-European Roots.]. bar graph offshore bar American Bar Association bar association bar code Bar Kokhba Simeon bar Kosba Bar Mitzvah horizontal bar torsion bar
(loosely) The profession of barristers
To cross with one or more stripes or lines
If you say that there are no holds barred when people are fighting or competing for something, you mean that they are no longer following any rules in their efforts to win. It is a war with no holds barred and we must prepare to resist
A single piece of glass formed by fusing several canes or rods A bar can be cut into numerous slices, all with the same design, to be used as inlays or appliqués, or in making mosaic glass
the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza"
Same as measure A way of dividing music into small, organized groups of beats The division of measures is indicated by a vertical line, called the bar-line Music is usually grouped in 2's (duple meter), or 3's (triple meter) See meter
a block of solid substance (such as soap or wax); "a bar of chocolate"
{f} lock, barricade
If you bar someone's way, you prevent them from going somewhere or entering a place, by blocking their path. He stepped in front of her, barring her way. = block
A bar is a place where you can buy and drink alcoholic drinks. Devil's Herd, the city's most popular country-western bar
A unit of pressure equal to 100 kilopascals The millibar (1/1000 bar) is commonly used in aviation and meteorology The pascal (Newton/meter² ) is the S I unit for pressure
A vertical line across the staff
{e} with the exception of
A bar is a room in a pub or hotel where alcoholic drinks are served. I'll see you in the bar later On the ship there are video lounges, a bar and a small duty-free shop
A unit of pressure equal to 106 dyne per square centimeter (106 barye), 1000 millibars, 29 53 inches of mercury See torr
at the mouth of a river or harbor, obstructing navigation
(of the Senate, of the House of Representatives) a barrier inside the main entrance to each chamber and across the space between benches leading to the floor of the Senate and House of Representatives Members and senators can speak to their respective chambers only from within the area defined by the bar, and no one who is not a member of that house may enter that area during a sitting except by invitation
A gatehouse of a castle or fortified town
The part of the crust of a horse's hoof which is bent inwards towards the frog at the heel on each side, and extends into the center of the sole
bar association
An organization of lawyers which regulates their ability to practice law in a jurisdiction, and/or serves the interests of lawyers in that jurisdiction
bar exam
Abbreviated form of bar examination, an examination which must be passed by persons who wish to practice law in the United States
bar examination
An examination which must be passed by persons who wish to practice law in the United States
bar examinations
plural form of bar examination
bar exams
plural form of bar exam
bar flies
plural form of bar fly
bar iron
Wrought iron molded into bars
bar line
A symbol in musical notation used to separate two measures, extended to connect the upper and lower staffs of a grand staff
bar lines
plural form of bar line
bar magnet
A magnet of rectangular shape
bar magnets
plural form of bar magnet
bar mitzvah
Someone who has come of age
bar mitzvah
A Jewish coming of age ceremony
bar mitzvah
To initiate someone in a bar mitzvah ceremony
bar none
Without exception; excluding nothing else of the same kind

Ireland, or something of that sort, which he described in his lengthy dissertation as the richest country bar none on the face of God's earth.

bar off
to barricade with bars
bar review
A course of study designed to prepare an individual to take a bar examination
bar reviews
plural form of bar review
bar room
A room where alcoholic drinks are served over a counter
bar rooms
plural form of bar room
bar star
A female who frequents bars or lounges, usually late at night
bar stars
plural form of bar star
bar stock
The raw stock used in various machining operations. It comes in standard cross-sections and certain lengths, such as six and eight feet
bar stool
A stool that is used for sitting, often of taller height than a chair
bar stools
plural form of bar stool
bar up
to fit with bars (e.g. across a window or door)
bar-crested antshrike
A passerine bird of the antbird family
bar-crested antshrikes
plural form of bar-crested antshrike
bar-resto
A bar-cum-restaurant

has simple, attractive beach bungalows that mostly attract surfers and a bar-resto with satellite TV.

bar-tailed godwit
A wader, Limosa lapponica, a type of godwit, of the Scolopacidae family
bar-tailed godwits
plural form of bar-tailed godwit
bar-winged rail
An extinct bird, Nesoclopeus poecilopterus, that was endemic to Fiji
bar-winged rails
plural form of bar-winged rail
bar/resto
A bar-cum-restaurant

After a frenzy of anticipatory blogging, the bar/resto is finally ready, replete with house-infused spirits and a menu blurring sweet and salty.

bar exam
an examination conducted at regular intervals to determine whether a candidate is qualified to practice law in a given jurisdiction; "applicants may qualify to take the New York bar examination by graduating from an approved law school"; "he passed the bar exam on his third try"
bar exam
{i} (Law) bar examination, written examination for law school graduates to decide if the graduate is qualified to practice law in a specific jurisdiction
Bar-B-Que
Barbecue or barbeque (abbreviated BBQ or Bar-B-Que or diminuted, chiefly in Australia, New Zealand and the United Kingdom to barbie, and braai in South Africa) is a method and apparatus for cooking food, often meat, with the heat and hot gases of a fire, smoking wood, or hot coals of charcoal and may include application of a marinade or basting sauce to the meat. The term as a noun can refer to foods cooked by this method, to the cooker itself, or to a party that includes such food. The term is also used as a verb for the act of cooking food in this manner. Barbecue is usually cooked in an outdoor environment heated by the smoke of wood or charcoal, or with propane and similar gases. Restaurant barbecue may be cooked in large brick or metal ovens specially designed for that purpose
Bar Kochba rebellion
Jewish rebellion against the Romans led by Bar Kochba in the 2nd century
Bar Kokba mutiny
rebellion of Jews led by Bar Kokba against the Romans (132-135 AD)
Bar Kokhba
orig. Simeon bar Kosba died AD 135 Leader of an unsuccessful Jewish revolt against Roman rule in Palestine. In 131 Hadrian forbade circumcision and built a temple to Jupiter on the ruins of the Temple of Jerusalem. The Jews rebelled in 132, led by Simeon bar Kosba, who, according to one story, was hailed as a messiah by Akiba ben Joseph. He was called Bar Kokhba ("Son of the Star"), a messianic allusion drawn from the book of Numbers. His army captured Aelia and inflicted heavy casualties, but Hadrian visited the battlefield and summoned reinforcements, and the Romans retook Jerusalem. Bar Kokhba was killed at Betar in 135, and the remnant of the Jewish army was soon crushed, with total Jewish losses, according to the 3rd-century Roman historian Dio Cassius, numbering 580,000. Surviving Jews were exiled and barred from Jerusalem
Bar Mitzvah party
party celebrating a Jewish youth's Bar Mitzvah (13 year old boy's coming of age ceremony)
Bar-Kokheva
leader of the Jewish revolt against the Romans in the 2nd century
Bar-Lev line
series of mines that were laid in the Sinai peninsula after the Six Day War
bar association
Group of lawyers organized primarily to deal with issues affecting the legal profession. In general, they are concerned with furthering the interests of lawyers through advocating reforms in the legal system, sponsoring research projects, and regulating professional standards. Bar associations sometimes administer the examinations required for admission to practice law. The largest U.S. bar association is the American Bar Assn
bar billiards
a type of billiards played in pubs in Britain
bar bit
a bit for horses that is a solid bar of metal
bar cabinet
small chest where drinks and alcoholic beverages are stored
bar chart
A graphic display of schedule-related information In the typical bar chart, activities or other project elements are listed down the left side of the chart, dates are shown across the top, and activity durations are shown as date-placed horizontal bars Also called a Gantt chart
bar chart
A graph with bars (rectangles) of different heights to show and compare data
bar chart
The simplest type of probability distribution; shows only a limited number of outcomes and associated probabilities for a given event (Chapter 5)
bar chart
graph employing vertical columns or horizontal bars to illustrate rates or quantities
bar chart
a chart with bars whose lengths are proportional to quantities
bar chart
Compares individual items Categories are organized vertically, values horizontally to place more emphasis on comparing values than on time
bar chart
A graphic representation of quantitative information by means of a drawing made up of parallel bars with lengths that are proportional to the data being compared
bar chart
A chart that graphs the high, low, and settlement prices for a specific trading session over a given period of time
bar chart
Usually used for categoric independent variables only Usually drawn with bars separated by spaces
bar chart
A graphic presentation of work activities shown by a time-scaled bar line (sometimes referred to as a Gantt Chart)
bar chart
A graph of prices, volume and open interest for a specified time period used by the chartist to forecast market trends A daily bar chart plots each trading session's high, low and settlement prices
bar chart
A graphic representation of the frequency of different data values using rectangles with heights proportional to the frequencies
bar chart
A graphic display of schedule­related information In the typical bar chart, activities or other project elements are listed down the left side of the chart, dates are shown across the top, and activity durations are shown as date­placed horizontal bars Also called a Gantt chart
bar chart
A view of project data that uses horizontal bars on a time scale to depict activity information Frequently called a Gantt chart
bar chart
A bar chart is a method which uses a series of vertical marks and horizontal marks to graphically summarize the trading price activity of some commodity over some period of time A bar chart is a graph of the opening, high, low and closing prices of a commodity futures contract versus time Many bar charts present just the high, low and close
bar chart
A type of chart visually representing data in the form of horizontal or vertical bars Longer bars represent higher values A bar chart representing the birth rates for Austria where there are only 11 5 live births per thousand people in the population each year and Bangladesh where more than 30 live births per thousand occur would have a short bar for Austria and a long bar for Bangladesh
bar chart
A chart used in technical analysis where bars represent daily prices A bar chart normally shows high, low and closing prices for a day's trading activity
bar chart
A visual representation using bars to show the relationship between one or two independent variables and a dependent variable For example, a bar chart might show a comparison of rainfall by year and month
bar chart
A bar chart is a graph which uses parallel rectangular shapes to represent changes in the size, value, or rate of something or to compare the amount of something relating to a number of different countries or groups. bar graph a picture of boxes of different heights, in which each box represents a different amount or quantity
bar chart
graphical representation of project data; useful in presenting the facts about a project or illustrating the use of time and resources (see also: GANTT Chart; PERT Chart; Work Plan)
bar chart
(bar graph) A type of chart or graph that quantifies or measures relative values represented by rectangular bars
bar chart
a chart using rectangles of different sizes to compare numbers -- "A bar chart is used to compare values " (274)
bar code
The Special identification code printed as a set of vertical bars of differing widths on products Used for rapid error-free input, the coding can include a combination of letters and numbers
bar code
-a series of bars and spaces that are encoded to represent characters Bar codes are designed to be machine-readable
bar code
(1) Array of rectangular marks and spaces in a predetermined pattern depicting object identification, machine performance or other required data; can be numeric, alphanumeric or combinations thereof (2) Also used to identify finished or semi-finished products
bar code
An array of parallel or rectangular bars and spaces that together represent a single data element of character in a particular symbology
bar code
An automatic identification technology which encodes information into an array of varying width parallel rectangle bars and spaces
bar code
A series of rectangular marks and spaces in a planned pattern Used in records management to encode indexing information
bar code
An arrangement of bars and spaces on a label or stamped or embossed onto an item or container that identifies the item and sometimes its quantity A variety of fixed and variable length code schemes are used by industries and standards bodies to enable automatic interpretation by collection systems and avoid manual input (See: Code 39, Code 128)
bar code
A series of horizontal stripes or bars of varying width which represent a string of characters that can be read by a bar code reader
bar code
A code or symbol used for identification purposes, which is composed of a pattern of varying-width parallel bars and spaces that can be read by an electronic scanner Bar codes are used on products, coupons, cases, pallets, etc The symbol of the Universal Product Code (UPC)
bar code
An array of rectangular bars and spaces arranged in a predetermined pattern following unambiguous rules to represent elements of data referred to as characters
bar code
A series of horizontal stripes or bars of varying width which represent a string of characters that can be read by a bar code reader (scanner)
bar code
A series of alternating bars and spaces printed or stamped on parts, containers, labels, or other media containing encoded information which can be read by electronic readers Used to facilitate timely and accurate input of data to a computer system Typical applications range from inventory control to grocery store check stands
bar code
A small white label with closely spaced black stripes that can be read by a computer; also, the code and the 14-digit number on the label Bar codes on books and on your student identification card are used to check out and renew books from the library, or request books from other libraries in CLICnet
bar code
A symbol consisting of a series of printed bars representing values A system of optical character reading, scanning, and tracking of units by reading a series of printed bars for translation into a numeric or alphanumeric identification code
bar code
Information encoded into a pattern of varying-width parallel bars and spaces that can be read by a scanner/bar-code reader and interpreted as a numeric or alphanumeric identification code Common symbologies used in retail are UPC-A for merchandise marking and Code 128 (also I 2 of 5) for shipping containers Other symbologies used include: Code 39 and EAN See 2-D Bar Code
bar code
A series of lines of various weights and spacings that can be read by a computer input device Bar code readers are now used to score most of the department's judging contests and the state FFA judging contests Bar code readers are part of nearly all "point of sale" cash registers
bar code
an array of rectangular marks and spaces in a predetermined pattern It is usually used for automatic product identification
bar code
A label containing machine-readable data in graphic form, with numbers below it When connecting to a database from off-campus, you will be asked for the bar code number on your UNI identification card
bar code
{i} coded strips, secret message, columnar code, key that operates via coded strips, device used to mark goods, identification device
bar code
A series of bars and spaces read by a scanning device for translation into a numeric or alphanumeric identification code that represents data in machine-readable form
bar code
A small white label with closely spaced black stripes that can be read by a computer Bar codes on books and your EagleOne Card are used to CHARGE OUT books from the library
bar code
code consisting of a series of vertical bars of variable width that are scanned by a laser; printed on consumer product packages to identify the item for a computer that provides the price and registers inventory information
bar code
  A code representing characters by sets of parallel bars of varying thickness and separation that are read optically by transverse scanning   Note: Bar code uses include identifying merchandise, sorting mail, and inventorying supplies
bar code reader
(Ticaret) A movable or fixed device that scans a bar code and interprets the combination of bars and spaces to record a transaction or a status
bar examination
{i} (Law) bar exam, written examination for law school graduates to decide if the graduate is qualified to practice law in a specific jurisdiction
bar examination
an examination conducted at regular intervals to determine whether a candidate is qualified to practice law in a given jurisdiction; "applicants may qualify to take the New York bar examination by graduating from an approved law school"; "he passed the bar exam on his third try
bar fly
a drinker who frequents bars
bar graph
A bar graph is the same as a bar chart. n. A graph consisting of parallel, usually vertical bars or rectangles with lengths proportional to the frequency with which specified quantities occur in a set of data. Also called bar chart. a bar chart
bar graph
graph which plots values in the form of horizontal bars
bar hop
pub-crawl: go from one pub to the next and get progressively more drunk; "he pub-crawled around Birmingham"
bar hop
go to a number of pubs one after the other in one evening (by way of entertainment)
bar iron
See under Iron
bar line
A vertical line which shows the end of a bar of music
bar line
The vertical line placed on the staff to divide the music into measures Often abbreviated to just "bar" and commonly used today to mean the measure itself
bar line
a vertical line before the accented beat marking the boundary between musical bars
bar line
line that divides measures of music
bar line
vertical dividing line between measures on the musical staff
bar line
The vertical line that separates measures
bar magnet
a magnet in the form of a bar with magnetic poles at each end
bar mask
a catcher's mask with bars
bar mitzvah
J coming of age ceremony for boys
bar mitzvah
A Jewish celebration for a boy when he becomes 13 years old and is accepted into the congregation
bar mitzvah
(Judaism) an initiation ceremony marking the 13th birthday of a Jewish boy and signifying the beginning of religious responsibility; "a bar mitzvah is an important social event"
bar mitzvah
Jewish boy who has arrived at the age of religious responsibility and adulthood (13 years old); ceremony celebrating this event
bar mitzvah
A bar mitzvah is a ceremony that takes place on the thirteenth birthday of a Jewish boy, after which he is regarded as an adult. Jewish ritual celebrating a boy's 13th birthday and his entry into the community of Judaism. It usually takes place during a Sabbath service, when the boy reads from the Torah and may give a discourse on the text. The service is often followed by a festive Kiddush and a family dinner on the same day or next day. Reform Judaism substituted confirmation of boys and girls for the Bar Mitzvah celebration after 1810, but many congregations restored the Bar Mitzvah in the 20th century. A separate ceremony for girls, Bat Mitzvah, has been instituted in Reform and Conservative Judaism
bar mitzvah
(bahr MITZ-vah) A boy of 13 who has reached the age of religious majority; also the ceremony marking that event Hebrew for "son of the commandment "
bar mitzvah
The initiation ceremony or rite which occurs when a Jewish boy takes on adult responsibilities in Judaism This takes place when he reaches the age of 13 years
bar mitzvah
Son of the commandments When a boy becomes a full member of the community at age 13
bar mitzvah
confirm in the bar mitzvah ceremony, of boys in the Jewish faith
bar mitzvah boy
young Jewish boy who is celebrating becoming a bar mitzvah, 13 year old boy who has participated in the Jewish coming of age ceremony
bar of chocolate
piece of chocolate, one complete chocolate candy
bar of lead
ingot made of lead
bar of soap
piece of soap (substance used with water to produce suds for washing)
bar printer
an impact printer that uses a bar to carry the type slugs
bar sinister
a mark of bastardy; lines from top right to bottom left
bar soap
soap in the form of a bar
bar-
Variant of baro-
bar-room
'bar room a bar
barred
Simple past tense and past participle of bar

He barred the door at evening.

barring
the exclusion of someone; blackballing
barring
Present participle of bar
bars
Third-person singular simple present indicative form of bar
bars
The apparatus on which this event is performed
bars
An event in gymnastics
bars
plural form of bar
barring
apart from
bar chart
(or Gantt chart) A planning tool which shows the start date, stop date and duration of research and development tasks which comprise a project by means of a two dimensional array which depicts tasks on the vertical axis and time on the horizontal
bar chart
Also called a Line Chart A graphic representation of prices using a vertical bar to connect the highest price in the time period to the lowest price Opening prices are noted with a small horizontal line to the left Closing prices are shown with a small horizontal line to the right Bar Charts can be constructed for any time period in which prices are available The most common time periods found in bar charts are hourly, daily, weekly, and monthly However, with the growing number of personal computers and the availability of "real time" quotes, it is not unusual for traders to use some period of minutes to construct a Bar Chart
bar chart
A bar chart uses colored bars of various heights or lengths to represent each item
bar chart
A visual display of the size of the different categories of a variable Each category or value of the variable is represented by a bar
barred
Prevented
barred
{s} covered with bars; forbidden; striped
barred
firmly fastened or secured against opening; "windows and doors were all fast"; "a locked closet"; "left the house properly secured
barred
Past tense of bar
barred
Having bars, striped
barred
Marked with bars or stripes: barred prison cells; barred plumage on a bird
barring
the exclusion of someone by a vote; blackballing
barring
You use barring to indicate that the person, thing, or event that you are mentioning is an exception to your statement. Barring accidents, I believe they will succeed. unless something happens
barring
the act of excluding someone by a negative vote or veto
barring
Unless something happens; excepting; In the absence of
barring
{e} with the exception of, apart from
Türkisch - Englisch
public house
dram shop
tap
gin mill
bar
saloon

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

The local government closed all bars and saloons. - Yerel yönetim tüm barları ve salonları kapattı.

public

People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace. - Her yerde insanlar dünya barışına adanmış kamu liderleri için özlem duyuyorlar.

shebeen
tavern
taproom
grogshop
shebang
alehouse
virgule, slash, stroke
cafe
pub

The workers like to gather in a pub where they can let their hair down. - İşçiler hoşça vakit geçirebilecekleri bir barda toplanmak istiyor.

He's a regular at the bars and pubs around here. - Bu civardaki barlara ve birahanelere sürekli takılır.

bar, saloon
local

Tom hangs out at the local bar. - Tom yerel bara takılır.

Tom sings and plays guitar at a local bar every Friday night. - Tom her cuma gecesi yerel bir barda şarkı söyler ve gitar çalar.

joint
a kind of folk dance
{i} barroom
bar bar
at the top of one's voice
bar bar bağırmak
to shout, yell, holler, bellow, or bray at the top of one's voice or lungs
bar bar dolaşıp içki içme
pub crawl
bar garsonu
potboy
bar kuşu
barfly
bar sorumlusu
barman
bar sorumlusu bayan
barmaid
bar
Favoriten