someone

listen to the pronunciation of someone
Englisch - Türkisch
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

bir kimse

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

şahsiyet
biri

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

kimse

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez. - No one ever really knows what's going through someone else's head.

önemli kimse
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
{i} biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

us
biz
that
o
so
bu yüzden
so
böyle
someone else
başkası

İş için başkasını tuttular. - They hired someone else for the job.

Tom Mary'nin başkası ile görüştüğünü bilmiyordu. - Tom didn't know Mary was seeing someone else.

someone else
başka biri, bir başkası
someone else's
başkasının
someone else
bir başkası

Sami, Leyla'yı yatakta bir başkasıyla buldu. - Sami found Layla in bed with someone else.

Benim anadilim bir başkası için yabancı dildir. - My native language is a foreign language for someone else.

someone cant make out...
Birisi cant çıkarmak
someone to whom private matters are confided
Birine kime özel konular vardır sır
someone who cleanses by scouring
ovma tarafından temizler kimse
someone who enlists workers to join a union
bir sendikaya üye işçilerin kargaşa kimse
someone who is easily taken advantage of
kolayca avantaj alınır kimse
someone who makes or sells illegal liquor
yapar veya yasadışı içki satan kimse
someone with a promising future
umut verici bir gelecek kimse ile
someone with a shaved head
bir tıraş kafa kimse ile
someone with ginger hair
zencefil saçlı biri
someone's ken
bir kişinin bilgi alanı
someone's man
adamı olmak
sober someone up
birini ayıltmak
So long as someone or something ailing is alive, there is hope for recovery
çıkmadık candan ümit kesilmez
this
bu
so
böylece
that
bağlaç ki
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
so
de
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
this
{s} (çoğ. these) bu
so
da
that
bu kadar

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

so
aynen
US
amerika
me
aman!
so
pek âlâ
this
bu kadar

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

act towards someone
Davranmak, muamele etmek
bring something home to someone
Birinin birşeyi anlamasını sağlama, farkettirmek
do someone a power of good
Birinin kendini iyi hissetmesini sağlamak
fall in love with someone
Birine aşık olmak
fancy someone
Birisinden hoşlanmak
give someone a wide berth
Birinden uzak durmak, yaklaşmamak
give three cheers for someone
Ödüllendirmek, mükafatlandırmak
keep pace with someone
Birine ayak uydurrmak
lose faith in someone
Birine karşı inancını yitirmek
make a monkey out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make friends with someone
Biriyile arkadaş olmak
play someone against someone else
Birini başka birine karşı doldurmak
put someone in an awkward position
Birini zor duruma sokmak
sponge off someone
Birinden otlakçılık yapmak
storm on someone
Birine aniden kızmak
talk someone into something
Birini birşeye inandırmak, birini birşeye ikna etmek
talk someone out of something
Birini birşeyden caydırmak, birini birşeyden vazgeçirmek
back someone up
(deyim) gelistirmek icin ilaveler yapmak
back someone up
arkasında olmak
bring someone down
(deyim) (Deyimler) düşmesine neden olmak
check someone out
(deyim) araştırmak
her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
ondan

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

lend someone a hand
(deyim) birine el vermek
my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
so
yani
so
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
somebody
bir kimse
something
biraz

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

stand someone up
(Dilbilim) birisini ekmek
that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
so
bunun için
so
yeter
so
bu
something
falan

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
so
ve
something
bir parça şey
Patch someone through
(Telefon santrali) Birini birine bağlamak
be no skin off someone's nose
(deyim) umurunda olmamak
be no skin off someone's nose
(deyim) birisinin umurunda olmamak
believe in someone
birine güvenmek
believe someone guilty
suçlu olduğuna inanmak
bend someone's ear
(deyim) birinin kulağını bükmek
bid someone farewell
birine veda etmek
bite someone's head off
(deyim) birinin yüzüne bağırmak
bite someone's head off
(deyim) birini bozmak
bite someone's nose off
birine ters cevap vermek
bother someone
parazit yapmak
bring someone to book
(deyim) hesap sormak
bring someone to forefront
gözönüne almak
bring someone to justice
adalete teslim etmek
bundle someone off
birini apar topar göndermek
bundle someone up
(deyim) birini sarıp sarmalamak
butter someone up
(deyim) birine yağ çekmek
cheer someone up
birini neşelendirmek
cling to someone for support
dört elle sarılmak
compel someone to think
düşünmeye zorlamak
consider someone enemy
birini düşman saymak
consider someone responsible
birini sorumlu tutmak
crown someone king
krala tacını giydirmek
crown someone king
kral yapmak
crown someone king
kral etmek
cut someone deep
(Ev ile ilgili) Birini duygusal olarak derinden incitmek
cut someone down
birini öldürmek
cut someone off
birinin yolunu kesmek
deem someone responsible
sorumlu tutmak
drive someone out of his mind
çileden çıkarmak
ease someone out
(deyim) yol vermek
excuse someone or something
mazur görmek
expect someone to understand
anlayışına güvenmek
expect someone to understand
anlayışına sığınmak
extend someone's condolences
(Askeri) taziyelerini sunmak
fend someone off
kendini savunmak
fend someone off
kendini müdafa etmek
fill in for someone
(deyim) birinin yerini doldurmak
find someone
(Bilgisayar) birini bul
fix someone's wagon
(deyim) hakkından gelmek
fling in someone's face
(deyim) yüzüne vurmak
fling in someone's teeth
(deyim) yüzüne vurmak
follow in someone's footsteps
bir kimsenin izinde olmak
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinden gitmek
follow in someone's footsteps
(deyim) birinin izinde yürümek
follow in someone's footsteps
(deyim) birini kendine örnek almak
follow in someone's tracks
(deyim) birinin izinde yürümek
follow someone
birini takip etmek
follow someone
birisinin arkasından gitmek
follow someone closely
yakın takibe almak
follow someone's advice
birinin sözünü dinlemek
follow the lead of someone
birinin ardından gitmek
fortune smile on someone
talih yüzüne gülmek
get on someone's nerves
(deyim) sinirine dokunmak
give someone a leg up
(deyim) arka çıkmak
give someone a leg up
(deyim) birine yardım etmek
give someone cold shoulder
(Ev ile ilgili) Birine karşı soğuk davranmak
grip someone's imagination
alıp götürmek
guide (someone)
yol göstermek
hang on someone's every word
can kulağıyla dinlemek
help someone out
birine yardım etmek
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

hire someone
işe yerleştirmek
his
eril onunki
humble someone's pride
birinin kibrini kırmak
hurt someone's pride
birinin gururunu kırmak
ignore someone
pas vermemek
inquire after someone
halini hatırını sormak
inquire after someone
birini sormak
invite someone in
birini buyur etmek
invite someone in
birini içeriye davet etmek
invite someone to interview
mülakata çağırmak
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
keep someone guessing
Birini merak hâlinde burakmak
keep someone up
yatmasına engel olmak
keep up with someone
geri kalmamak, uymak
kick someone out
birini kapı dışarı etmek
kick someone out
birini işten çıkarmak
kidnap someone
adam kaldırmak
knock someone out
yere yıkmak (birini)
knock someone's block off
(deyim) sopalamak
lend someone a helping hand
birine yardım elini uzatmak
let someone down
hayal kırıklığına uğratmak
let someone down
hüsrana uğratmak
Türkisch - Türkisch

Definition von someone im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
some person

Is someone there?.

A partially specified but unnamed person

The someones under discussion were eventually arrested.

If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
{i} person, human, human being
pron. some person, somebody
a human being; "there was too much for one person to do"
You use someone or somebody to refer to a person without saying exactly who you mean. Her father was shot by someone trying to rob his small retail store I need someone to help me If somebody asks me how my diet is going, I say, `Fine'
someone else
Some other person
someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
someone's bad books
(deyim) Meaning: To be in disgrace or out of favour. Origin: Originally black books, which is where a list of people of disrepute were kept
someone else
{i} somebody else, some other person
someone is to blame
someone is responsible, someone must be held accountable
sock it to someone
(Slang) hit someone hard; harshly criticize someone
I knew someone when
Used upon hearing of a success of an acquaintance, often ironically for minor successes

Well, congratulations. On the speech, everything. She stood up straighter and forced a smile. I can always say I knew him when..

ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
Someone.
so
apple of someone's eye
A favourite, a particular preference, or a loved one; the object of somebody's affections

Sara was never the same after losing her daughter, the apple of her eye.

at someone's service
Fully available to help or to be of use to someone, or some organisation

John will be at our service for the duration of the visit.

at someone's service
By way of introduction on first meeting another person

James Bond. At your service.

beat someone's brains out
To beat someone very severely
behind someone's back
Without somebody's knowledge; secretly

The employees talked about their boss behind his back.

bite someone's head off
To severely berate someone
blow smoke up someone's ass
Alternative form of blow smoke
blow someone out of the water
To trounce; to defeat someone thoroughly, at a game or in battle

With a garden hose, you can blow your opponent out of the water, if he only has a squirt gun.

blow someone's mind
To astonish someone, to flabbergast someone
break someone's heart
To cause a person to feel grief or sadness

Baby you're not that kind.

breathe down someone's neck
To follow or supervise someone too closely, making it uncomfortable for them

My boss never lets me get on with my work. He's always breathing down my neck and checking up on me.

bring someone to book
To penalise someone for a punishable offence

The perpetrators of this atrocity must be brought to book.

burst someone's bubble
To disillusion; to disabuse someone of a false notion or rationalization that has grown comfortable

I hate to burst his bubble, but he is going to be disappointed if he tries that idea.

bust a cap in someone's ass
Alternative form of pop a cap in someone's ass
buy someone out
To purchase someone's property (particularly real estate) or someone's share of a property, partnership, company, etc
buy someone out
To close someone's contract by paying him or her a sum of money, the terms of which are often stated in the contract itself
call someone's bluff
To take action on the basis that another person is bluffing
carry someone's water
To do someone's bidding; to serve someone's interests
cat got someone's tongue
Why are you not saying anything?

Why don't you tell me that secret? Cat got your tongue?.

catch someone napping
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
catch someone's eye
To capture someone's attention
clean someone's clock
To defeat decisively, in a physical fight or other competition or negotiation

The heavily-tattooed Perez never recovered, getting nailed with flush head shots before a clean-up left hook cleaned his clock.

clear someone's name
To prove innocence of a person previously considered or suspected to be guilty
come to someone's rescue
To rescue (or save) someone from further harm
cover someone's ass
To make preparations or take precautions to ensure that a person is not blamed or punished for his or her conduct

Killian kept the files because he was trying to cover his ass, Via said. He was always worried something would come back on him..

cramp someone's style
to restrict someone's free actions, or to give the impression of such

I don't want my Mum to go to the party - she'd really cramp my style.

creep someone out
To make uncomfortable or afraid

That janitor who's always talking about blood creeps me out.

cross someone's palm
To give money to a person, especially as a bribe or as an inducement to perform a service

After crossing his palm with a donation, I felt entitled at least to ask where he was from.

cross someone's palm with silver
Alternative form of cross someone's palm
cross someone's path
To meet by chance

None of the sportsmen who have crossed my path have made as great an impact on me as Bob.

cry someone a river
To try to obtain the sympathy of another person by complaining or sniveling

Port Authority Transit should cry me a river. Before raising fares it should cut an unnecessary expense.

cry someone a river
To weep profusely or excessively in the presence of another person

It is rather shaming to be quite so wet over nothing in particular, but at least Fielding does it too. He cries gallons over slow-motion bits at the ends of films, especially Gladiator, and begins to worship Roman values, then Italian footballers kissing in slo-mo to the strains of Nessun Dorma. Sniffle, sniffle. And QPR being relegated in 1996. He can cry you a river over that one, and over a darling little clump of daffodils growing by the traffic island.

curl someone's hair
To frighten, dismay, or excite someone thoroughly

Yanking open the door to the bathroom, I was greeted with a stink foul enough to curl my hair.

cut someone some slack
To make allowances for someone, and not treat a failure severely
darken someone's doorstep
to enter somebody else's home uninvited
do someone dirt
Alternative form of do someone dirty
do someone dirty
To deliberately treat someone in an unfair or harmful manner

She was cheating on him—doing him dirty.

do someone proud
To cause someone to feel pride, admiration, or satisfaction

I was absolutely delighted with the way we competed and the players did me proud.

do someone's head in
To frustrate, irritate or disturb someone

Please stop reading the name of every sign we came across, it's doing my head in!.

drink someone under the table
To drink more alcohol than (someone)

She had class, but she could drink most of the guys under the table.

drive someone crazy
to cause to be infatuated
drive someone crazy
to cause insanity onto someone
drive someone crazy
to annoy or irritate
drive someone up the wall
To make a person very angry or bored; to infuriate

There is nothing and no one that's going to shut him up. That's what makes Tucker funny. It's also what can drive you up the wall about him. - , 1998.

eat from someone's hand
Alternative form of eat out of someone's hand
eat out of someone's hand
To behave in a docile, submissive way towards somebody

Violetta is well aware of all this and goes out of her way to charm him. . . . He eats out of her hand and would not notice is she fed him rocks.

eat someone out of house and home
To consume such a portion of one's store of food that little is left for the owner

or I will ride thee o' nights like the mare.

eat someone's dust
To get one to be on a losing end
eat someone's dust
To be outrun

You better move fast before you eat his dust.

fill someone's shoes
To do (somebody's) job; to perform or assume (somebody's) role

I don't think anyone could ever fill her shoes, doing all she does.

fix someone's wagon
To cause injury, distress, or inconvenience to someone, especially as punishment or as a comeuppance

According to Mr Breeden, Lord Black said that the libel laws in the UK and Canada would permit him to sue and indicated he would go after the houses of board members. . . . He was going to fix their wagon good, said Mr Breeden.

follow in someone's footsteps
To follow the same path as someone
force someone's hand
Bring about a situation which necessitates an agent to act, often causing a plan to be executed prematurely
fuck someone off
To snub

As for her boss, she decided to fuck him off instead of meet with him under such unjustifiable circumstances.

fuck someone off
To annoy someone greatly; to piss someone off
fuck someone over
to exploit somebody in a way which result in an advantage to oneself, at the cost of the other party gaining a considerable disadvantage

He really fucked me over when he sold me that car for $3,000.

get in someone's hair
To hinder someone or interfere with their actions
get in someone's hair
To annoy someone
get inside someone's pants
To have sex with (someone), especially for the first time
get into someone's pants
To have sex with

My groupie has been trying to get into my pants for ages. Maybe one day I’ll give in to her demands.

get off someone's back
To cease pestering or criticizing someone, i.e. to leave them alone
get on someone's last nerve
Alternative form of get on someone's nerves
get on someone's wick
to annoy or upset someone, usually by repeated disagreeable actions

His silly questions are really getting on my wick.

get someone's back up
To annoy a person either deliberately or inadvertently

Telling someone that her child can and should be doing better and not offering some solutions immediately gets my back up.

get someone's goat
To annoy, infuriate, bother, or incense

It really gets my goat when inconsiderate people litter.

get someone's number
Alternative form of have someone's number
get up someone's nose
To annoy someone; to get on somebody's nerves
give someone a big head
To flatter someone excessively; to overpraise someone, usually resulting in them becoming proud, arrogant or conceited

Please stop telling me how smart I am - you'll give me a big head!.

give someone five
To slap someone's hand
give someone grief
To hassle, abuse

Fred was giving me grief over the money I owed him.

give someone grief
To cause pain

Her elbow has been giving her grief.

give someone his head
To allow (someone) to act without constraint: to give (someone) free rein
give someone the chair
To execute a person by means of the electric chair

Joseph O'Dell, convicted of a brutal rape and murder, was sentenced to death after a Virginia prosecutor told the jury that if they didn't give him the chair, he'd one day get out and be free to kill again.

give someone the creeps
To give someone a feeling of uneasiness or mild fright

Walking through the graveyard late at night gave me the creeps.

give someone the eye
To show flirtatious signs with one's eyes

I saw him giving me the eye as soon as I entered the room.

give someone the shits
to annoy or frustrate someone

Can you stop sending me text messages at two in the morning? You're giving me the shits!.

give someone what for
To punish; to rebuke

'e gived 'em up, an' repented somethin' horrid — there still bein' the buns to come — but Miss Soapy she gave 'im what- for-proper, she did!.

go over someone's head
To take up an issue with another person's boss or other superior rather than beginning or continuing to deal with the original person

She went over his head and took her complaint directly to the president of the company.

go to someone's head
To strongly affect a person, especially to the detriment of their senses or mental faculties

For I am a man of many sorrows. Yet there is no necessity for me to sit sobbing and sighing in someone else's house. Unremitting grief is tiresome and I'm afraid some of your maids or you yourself might lose patience with me and conclude it was the wine that had gone to my head and released this flood of tears.

go with someone
to date someone regularly and exclusively

The junior high boy shyly asked the girl he had a crush on, Will you go with me? To which she replied, Yes, I'll go with you..

go with someone
to accompany someone to a given place

Mother asked the teen-aged boy, Would you please go with your little brother to the park to play?.

grease someone's palm
To bribe a person

We arrived at Almaty Airport, and from the moment the customs officer made it obvious in his fractured English that our entrance would be made easier if we greased his palm, we realised that all our Anglo-Saxon assumptions about how societies are run were not very relevant here.

hand someone his head
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
harden someone's heart
To make someone more resistant to something

And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.

have a word in someone's ear
To speak to someone in private
have a word in someone's ear
When you get a moment I'd like to have a word in your ear
have got someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have someone by the short hairs
To have someone in a difficult situation in which he or she is without alternatives and can be controlled

The Saudis know that as long as we consume 7 billion barrels per year (4 billion of them imported from abroad), they have us by the short hairs.

have someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have someone's guts for garters
To reprimand severely

If you go out and play and get your clothes dirty, I'll have your guts for garters!.

have someone's hide
To punish or subdue someone

Why doesn't The St. Petersburg Times scrape together $30 million and purchase football's Tampa Bay Buccaneers? Then, when I tell John McKay how to coach, he'd listen or I'd have his hide.

have someone's number
To understand a person's character, capabilities, or situation

Llodra, a doubles specialist who is ranked 38 in singles, was charging to the net at every opportunity and played some brilliant shots but Murray seemed to have his number at that stage.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

hit someone for six
Be affected in a devastating way by some unexpected news

When I heard about the accident, it hit me for six.

hit someone for six
To hit another person very hard

When he swore at me again, I couldn't hold back. So, I hit him for six.

hold over someone's head
To harp on; to remind continuously (especially of a misstep or defeat)

I get one parking ticket and he holds it over my head for six months.

hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

hook someone up
To supply someone with goods or services

Hey man, can you hook me up with some weed?.

hurt someone's feelings
To offend or hurt someone
in someone's shoes
in someone's situation

I wouldn't personally repose much trust in that boon companion of yours who contributes the humorous element, Dr Mulligan, as a guide, philosopher and friend if I were in your shoes.

in someone's wheelhouse
Matching a person's interests or abilities well

But the subject matter was right in his wheelhouse — politics and all the moving parts.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

jolly someone along
To make someone happy or compliant, as by encouragement or flattery

When there was a shipping delay, the salesman jollied the purchasing agent along to keep him from canceling the order.

jump someone's bones
to have sex
jumped someone's bones
Simple past tense and past participle of jump someone's bones
jumping someone's bones
Present participle of jump someone's bones
jumps someone's bones
Third-person singular simple present indicative form of jump someone's bones
keep someone company
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

keep someone in the dark
To deliberately not tell someone details about something
keep someone in the loop
To furnish someone with sufficient relevant information and include them in the decision-making process
keep someone on ice
to keep someone uninformed or uncontacted
kick someone when they are down
To make things worse for someone who is going through a difficult time
kiss the ground someone walks on
To praise someone highly

Yes ; they cross themselves, bow down their heads level with their heels, kiss your feet, grovel on the very ground, and kiss the earth you walk on.

knock someone's socks off
To impress greatly; amaze; stun

You wouldn't expect teenagers to sing opera, but these kids will knock your socks off.

know someone from Adam
To know or recognise someone at all

Well, he said, do you know me from Adam?.

lead someone down the garden path
To deceive, hoodwink

'It was thought that the early origins of the idiom was founded on the tendency for one village to marry off their unsuccessful brides to unknowing bachelors. The superstition of the groom not being able to see his veiled bride until the marriage proclamation had been made was widely practiced. To that end the bride remained veiled throughout the ceremony. When the veil was lifted, the groom would learn that he had been married to a stranger. Many ceremonies took place in private gardens and as such the tendency to deceive with intent had evolved to the idiom of leading someone down the garden path.'.

leave someone in the lurch
To abandon somebody; especially, to abandon somebody and leave him or her in a difficult situation

He left me in the lurch and I had to finish the whole project by myself.

let someone have it
To attack someone with great force

At dawn we really let 'em have it with a 30 minute artillery barrage.

let someone have it
To verbally assail someone

When I came home, he let me have it for wrecking the car.

light someone's fire
To excite, to turn on

He’d prowled Houston’s titty bars for more than a decade, and he’d found the one woman who really lit his fire.

make someone cry
To willfully cause someone to cry, usually after berating or yelling at him/her intensely

The young woman's boss was stern and old-school, and he was out to make her cry after refusing to tolerate her mistakes.

make someone's day
To make someone happy or to be a source of satisfaction

Thank you for the unexpected gift. It really made my day.

make someone's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone's skin crawl
To disturb or bother; to frighten or disgust

The sound of fingernails on a chalkboard just makes my skin crawl.

make someone's teeth itch
To bother or unsettle a person; to put someone on edge

The squeaking won’t do any harm, but if it makes your teeth itch, oil the hinge.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

mop the floor with someone
To trounce or defeat thoroughly or in a humiliating manner

She moppped the floor with her opponent, defeating him 68 to 2.

music to someone's ears
Some good news; a spoken expression or a sound which is pleasing; a welcome remark or information

We should aim for a lower ambition, Dannatt said. . . . Not what you might call music to his boss's ears.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

none of someone's business
A matter that someone is not entitled to be involved in or informed about

He asked what I was talking to Sam about. I told him it was none of his business.

one could be someone's parent
Said to emphasize age disparity of a couple, usually to express disapproval and imply the possibility of choosing a partner with closer age
one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

out to get someone
deliberately causing another person problems

The supervisor keeps telling me off. He’s out to get me.

pick someone's brain
To seek information from someone knowledgeable; to ask questions of someone

After I spent a couple of hours picking his brain, his scheme started to make sense.

piss in someone's pocket
To say flattering or fawning things to a person in the hope of gaining favour with them. This is often found in the negative, denying that one's words are meant as flattery

Everyone will piss in your pocket when they think you are going to be the next big thing.

piss on someone's bonfire
To disappoint
play someone like a fiddle
To manipulate (a person) skilfully

He played you like a fiddle.

pop a cap in someone's ass
To shoot someone with a gun

I been sayin' that shit for years. And if you heard it, that meant your ass. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. But I saw some shit this mornin' made me think twice.

pop someone's cherry
To deflower someone
pull someone down a peg
To lower someone's high self-opinion

She longed to pull him down a peg or two.

put hair on someone's chest
Alternative form of put hair on somebody's chest
put oneself in someone's shoes
To try to look at a situation from a different point of view; as if one were the other person. To empathise

If you could just put yourself in his shoes for a moment, perhaps you would understand why it is not as easy as you seem to think.

put someone down as
to assume someone has a particular character from very little information

I put him down as ignorant, but then discovered he is, in fact, a university professor!.

put someone in mind of
To remind someone of; to inspire a mental image or awareness of; to cause thoughts concerning

With this weekend's whack of snow, Torontonians will be put in mind of last year's chaos.

put someone's back up
To annoy someone deliberately

You really put her back up there, John.

put the shits up someone
To scare someone, or give them a fright

He would put the shits up me by phoning me in the middle of the night.

put words in someone's mouth
To imply or state that has said a thing; to erect a straw man
putty in someone's fingers
Alternative form of putty in someone's hands
putty in someone's hands
One who is readily manipulated or controlled by another person

e clocks on at 8.30 pm with the opening guitar notes of his most famous song, ‘Purple Rain’. Everyone is instantly putty in his hands.

putty in the hands of someone
Alternative form of putty in someone's hands
queer someone's pitch
To make a task more difficult for the speaker
rain on someone's parade
To disappoint or discourage someone

I hate to rain on your parade, but lots of people have tried that strategy and it hasn't worked yet.

raise someone's consciousness
To increase a person's awareness of, and often sympathy for, an issue, cause, or condition

Raised in an Old Left family, I was taught about male chauvinism and thought I knew something about it, but at the beginning of feminism's Second Wave in the 1970's, I concluded that I needed to raise my consciousness.

raise someone's hackles
To anger someone

Every time I hear him talk, he just raises my hackles.

rattle someone's cage
to demand attention; to nag, nudge, or remind

Nobody has corrected the problem yet, so it's time to rattle their cage.

read someone's mind
To guess or deduce what someone is thinking
ride someone's ass
to find fault with someone, to constantly criticise

If he doesn't quit riding my ass over this dumb shit, I'm gonna punch him right in his face.

right up someone's alley
Alternative form of up someone's alley
ring someone's bell
To physically traumatize someone with a strong blow, especially a concussive blow to the head

Redman took Kenny Lofton's left shoulder on his jaw and saw every color of the rainbow but teal. That sent me down. I was kinda dizzy, Redman said . . . You take a shot like that, it's going to ring your bell a bit..

rub salt in someone's wounds
To make a painful situation even worse (even with the best of intentions)

John already feels guilty for what he did to you. Don't rub salt into his wounds.

run someone through
To stab someone completely through the torso, usually with a sword (typically used as a threat)
run someone through
To inform or educate someone, typically of a new concept or a concept particular to an organization or industry
run someone through
To train someone, typically of a particular task
s.o.
significant other
save someone's bacon
to prevent an undesirable occurrence
save someone's bacon
To save someone's life

the tide being fortunately in our favour, we reached the Saint Vincent in good time, going up the accommodation ladder on the port side, which, as you know, is devoted to the use of the lower deck portion of the crew, just as Eight Bells struck. Ha, my lads, cried the Jaunty, who stood by the entry-port, you've just saved your bacon!.

save someone's skin
To save someone's life
save someone's skin
to prevent an undesirable occurrence
see someone through
To suffice for a time

Two full bags should be enough to see the family through.

Türkisch - Englisch

Definition von someone im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

his
{i} feel

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

her
whoever

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
someone

  Silbentrennung

  some·one

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən/ /ˈsʌmˌwʌn/

  Etymologie

  [ -(")w&n ] (pronoun.) 14th century. some + one

  Gemeinsame Collocations

  someone else

  Videos

  ... of transmitting a stream of bits to someone's computer without actually having them download ...
  ... So someone's losing their job now. ...

  Wort des Tages

  hoi polloi
Favoriten