move

listen to the pronunciation of move
Englisch - Türkisch
taşınmak

Tom Boston'a taşınmak istediğini söyledi. - Tom said that he wanted to move to Boston.

Boston'a taşınmak zorundayım. - I have to move to Boston.

kımıldamak

Sadako daha fazlasını demek istiyordu ama dudakları artık kımıldamak istemedi. - Sadako wanted to say more, but her lips just didn't want to move anymore.

{f} kıpırdamak
hareket etmek

Çok hızlı şekilde hareket etmek zorundayız. - We have to move very quickly.

Bak, Tom, hareket etmek zorundayız. - Look, Tom, we have to move.

{i} hareket

George trenin hareket etmeye başladığını hissetti. - George felt the train begin to move.

Motorda sorun yok, fakat arabam hareket etmiyor. - Nothing's wrong with the engine, but my car won't move.

{i} hamle

Tom'un bir hamle yapması gerekiyor. - Tom needs to make a move.

İki hamlede, Kasparov meydan okuyucu kontrol edecektir. - In two moves, Kasparov will check the challenger.

{i} nakil
{f} teklif etmek
{f} ilerlemek
{i} oynama
{f} hareket et

George trenin hareket etmeye başladığını hissetti. - George felt the train begin to move.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

{f} kıpırdatmak
{f} 1. kımıldatmak, oynatmak, hareket ettirmek; kımıldamak, oynamak, hareket etmek: My right leg is paralyzed; I can't move it. Sağ bacağım
{i} oynama sırası
{f} yer değiştirmek
{f} oynamak
{i} taşınma

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

Birkaç fil Avrupa'ya taşınmak için gönüllü olurdu. - Few elephants would volunteer to move to Europe.

(Askeri) kopya etmek
dama taş sürme
kımıldanmak
(Bilgisayar) taşı

Yuriko, mobilya işine taşınmayı planlıyor. - Yuriko is planning to move into the furniture business.

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

müteessir etmek
gitmek

Tom gitmek için hiç bir şey yapmadı. - Tom made no move to go.

ırgalamak
(Bilgisayar) öğesini taşı
çekilmek
işlemek (bağırsaklar)
almak
karışmak
satranç
dama oynama sırası
(Bilgisayar) konumuna taşı
konumuna getirmek
devindirmek
kaldırmak
(Bilgisayar) taşıma

Bu masayı taşımama yardım eder misin? - Will you help me move this desk?

Tom sırtı ağrıdığı için piyanoyu taşımaya yardım edemiyor. - Tom can't help move the piano because he has a bad back.

göçmek
işletmek
işletmek (bağırsakları)
mütehassis etmek
duygulandırmak
gelişmek
zamanını geçirmek
hareket ettirmek
etkilemek
oynatmak
birlikte olmak

Tom çocuklarıyla birlikte olmak için Boston'a geri döndü. - Tom moved back to Boston to be with his kids.

Leyla, annesiyle birlikte olmak için eve taşındı. - Layla moved home to be with her mother.

sona yaklaşmak
önermek
girişim
kımıldama

Ben kımıldamanı söyleyinceye kadar kımıldama. - Don't move until I tell you to.

Bir araba kazası vardı ve trafik bir inç kımıldamadı. - There was a car accident and the traffic didn't move an inch.

kımıldatmak
yürümek
(satranç) hamle
hareket etme

Biz çok dikkatli hareket etmeliyiz. - We've got to move very carefully.

George trenin hareket etmeye başladığını hissetti. - George felt the train begin to move.

{f} kimilda
Yerini değiştirmek
tesir etmek
muteessir etmek
iletmek satmak
{f} kıpırdanmak
teşvik etmek
gayrete getirmek
satranç veya damada bir taşı usulüne göre yürütmek
sattırmak
kımıldatmak, oynatmak, hareket ettirmek; kımıldamak, oynamak, hareket etmek: My right leg is paralyzed; I can't move it. Sağ bacağım
(Askeri) BİR İÇ BELLEKTEN, AYNI BELLEK İÇİNDEKİ BAŞKA YERLERE KOPYA ETMEK
{f} kımılda

At durdu ve kımıldamadı. - The horse stopped and wouldn't move.

Bir araba kazası vardı ve trafik bir inç kımıldamadı. - There was a car accident and the traffic didn't move an inch.

(Tıp) İşletmek (barsak)
{f} tahrik etmek
move away
uzaklaşmak

Buradan uzaklaşmak istiyorum. - I want to move away from here.

moving
hareketli

Bu ilginç, komik ve hatta hareketli bir hikaye. - This is an interesting, funny and even moving story.

Kediler genellikle hareketli araçlar tarafından ezilirler. - Cats are often run over by moving vehicles.

Move to the Beat
(Ev ile ilgili) Tempoya ayak uydurmak
move away
(Fiili Deyim ) 1- uzaklaştırmak , kaldırmak 2- taşınmak
move in
(deyim) (eve,ofise vb.) tasinmak,yerlesmek. move in on someone zor duruma sokmak,uzerine yurumek
move in
(Fiili Deyim ) 1- eve taşınmak , yerleşmek , yaşamak 2- ... ile düşüp kalmak
move on
(Fiili Deyim ) 1- ilerlemek 2- yoluna devam etmek 3- durmamak
move on
değiştirmek
move out
evden taşınmak
move out
dışarı çıkmak

Sami dışarı çıkmak istiyordu. - Sami wanted to move out.

move out
(deyim) bosaltmak,evden tasinmak
move out
çıkmak

Sami dışarı çıkmak istiyordu. - Sami wanted to move out.

move about
dolanıp durmak
move all
(Bilgisayar) tümünütaşı
move around
dolanmak
move aside
çekilmek
move away
uzaklaştırmak
move away
açılmak
move brk
(Bilgisayar) taşı kes
move column
(Bilgisayar) sütunu taşı
move column
(Bilgisayar) sütun taşımayı
move column
(Bilgisayar) sütun taşı
move deeply
ciğerine işlemek
move down
bir alt sınıfa inmek
move down
(Bilgisayar) aşağı taşı
move down
(Bilgisayar) aşağı

Geçit töreninin caddeden aşağıya doğru ilerlediğini gördük. - We saw the parade move down the street.

move error
(Bilgisayar) taşıma hatası
move file
(Bilgisayar) taşınacak dosya
move file
(Bilgisayar) dosyayı taşı
move folder
(Bilgisayar) klasör taşı
move forward
yol almak
move from
(Bilgisayar) taşınacak kaynak
move group
(Bilgisayar) grup taşı
move guide
(Bilgisayar) kılavuzu taşı
move here
(Bilgisayar) nesnesini buraya taşı
move here
(Bilgisayar) buraya taşı
move house
göçmek
move in
yerleşmek
move in on somebody
abayı sermek
move inline
(Bilgisayar) bekleyeni taşı
move instruction
(Bilgisayar,Teknik) taşıma komutu
move into
taşınmak

Tom daha büyük bir eve taşınmak istiyor. - Tom wants to move into a bigger house.

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

move it!
hadi oradan!
move item to
(Bilgisayar) öğeyi taşı
move items
(Bilgisayar) öğeleri taşı
move items
(Bilgisayar) öğe taşı
move left
(Bilgisayar) sola taşı
move length
(Bilgisayar) taşıma uzunluğu
move mail
(Bilgisayar) posta taşı
move object
(Bilgisayar) nesne taşı
move of
(Bilgisayar) taşı
move of
(Bilgisayar) öğesinin taşınması
move off
uzaklaşmak
move off
gitmek
move or copy
(Bilgisayar) taşı veya kopyala
move out!
(Askeri) başla! komutu
move over
kenara çekilmek
move quickly
hızlı hareket etmek

Hızlı hareket etmek zorundasın. - You must move quickly.

move right
(Bilgisayar) sağa taşı
move server
(Bilgisayar) sunucuyu taşı
move shape
(Bilgisayar) şekil taşı
move sheet
(Bilgisayar) sayfayı taşı
move slowly
ağır davranmak
move source
(Bilgisayar) taşıma kaynağı
move special
(Bilgisayar) özel taşı
move split
(Bilgisayar) bölme sınırını taşı
move target
(Bilgisayar) hedefi taşı
move text
(Bilgisayar) metin taşı
move to
(Bilgisayar) taşı

Tom Boston'a taşınmak istiyor. - Tom wants to move to Boston.

Birkaç fil Avrupa'ya taşınmak için gönüllü olurdu. - Few elephants would volunteer to move to Europe.

move to
(Bilgisayar) taşınacak hedef
move to an earlier time
erken bir tarihe almak
move to an earlier time
erkene almak
move to end
(Bilgisayar) sona taşı
move to row
(Bilgisayar) satıra taşı
move tool
(Bilgisayar) taşı araç
move towards
-e doğru ilerlemek
move type
(Bilgisayar) taşıma türü
move up
bir üst sınıfa yükselmek
move up
(Bilgisayar) yukarı taşı
move up
(Bilgisayar) yukarı
move up closer
sıkışmak
move window
(Bilgisayar) pencere taşı
move/copy
(Bilgisayar) taşı/kopyala
move along
ilerlemek
move away
uzaklaştır
move forward
ilerle

İlerlememiz gerekiyor. - We need to move forward.

Kapıyı kapatabilmemiz için biraz ilerler misiniz? - Could you move forward so we can close the door?

move heaven and earth
çalmadık kapı bırakmamak
move in
eve taşınmak

Tom daha büyük bir eve taşınmak istiyor. - Tom wants to move into a bigger house.

move in
taşın

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

Tom daha büyük bir eve taşınmak istiyor. - Tom wants to move into a bigger house.

move into
taşın

Sanırım daha küçük bir eve taşınmayı düşünmemin zamanıdır. - I think it's time for me to move into a smaller home.

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

move off
hareket etmek
move off
ayrılmak
move on
göndermek
move on
yenilemek
move on
kovmak
move on
ileri git
move out
taşın

Tom taşınmak ve kendine ait bir yer bulmak istiyor. - Tom wants to move out and find a place of his own.

Liisa Markku'nun taşınmak zorunda olduğuna karar verdi. - Liisa decided that Markku had to move out.

move to
taşınmak

Tom Boston'a taşınmak istediğini söyledi. - Tom said that he wanted to move to Boston.

Tom Boston'a taşınmak istiyordu. - Tom wanted to move to Boston.

move to
harekete geçirmek
move up
çık
move with the times
zamana ayak uydurmak
move across
hareket karşısında
move along
Yürümek, ilerlemek, devam etmek
move away
Taşınmak
move back
geriye itmek
move forward
İlerlemek, öne doğru gitmek
move heaven and earth
mümkün olan her şeyi yapmak
move in on
hareket üzerinde
move it
(Move it!) Kımılda! Çabuk ol!
move left
sola hareket etmek
move of
hareket
move off
(Taşıt) Hareket etmek, harekete geçmek, kalkmak
move off
Bir kişi, grup, topluluk, sürü vs. hareket etmek, harekete geçmek
move off with
birisiyle hareket etmek
move on
İlerlemek
move so.'s heart
hareket öyle. 'kalp s
move the goalposts
(deyim) Bir işin kurallarını haksız ve zamansız şekilde değiştirmek
move time
hareket zamanı
move to
hareket etmek

Tom Boston'a hareket etmek için hiç isteğe sahip değildi. - Tom had no desire to move to Boston.

move to quarantine
Karantina altına almak, karantinaya almak
move up the career ladder
(deyim) Kariyer basamaklarını tırmanmak
move-out
hareket çıkışı
move about
dolaşıp durmak
move about
(Fiili Deyim ) 1- ötede beride dolaşmak 2- taşınıp durmak
move an amendment
değişiklik önerisinde bulunmak
move away
kaldırmak
move down
(öğrenciyi) bir alt sınıfa indirmek; bir alt sınıfa inmek
move forward
(Fiili Deyim ) ilerlemek
move from its usual place
bulunduğu yerden kaldırmak
move heaven and earth
her çareye başvurmak
move heaven and earth
{f} her yola başvurmak
move house
taşınmak
move in
taşınmak

Tom daha büyük bir eve taşınmak istiyor. - Tom wants to move into a bigger house.

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

move in and out
ileri geri hareket etmek
move instruction
tasima komutu
move on
(deyim) move on sth. [kd] hemen harekete gecmek
move on
ilerlemek
move on
ileri gitmek
move out
(Askeri) BAŞLA!: Arazide ağızdan verilen emirlerde talimatı takip eden komut. Kendilerine hitap edilen kimselerin harekete geçmeleri ve emri yerine getirmeleri anlamına gelir
move out
taşınmak

Tom taşınmak ve kendine ait bir yer bulmak istiyor. - Tom wants to move out and find a place of his own.

Liisa Markku'nun taşınmak zorunda olduğuna karar verdi. - Liisa decided that Markku had to move out.

move out of the house
evden taşınmak
move split bar
(Bilgisayar) bölme çubuğunu taşı
move to
(re: position or option) ...ya taşı
move to desktop
Masaya Taşı
move to line begin
(Bilgisayar) satır başına taşı
move to line end
(Bilgisayar) satır sonuna taşı
move to paragraph begin
(Bilgisayar) paragraf başına taşı
move to paragraph end
(Bilgisayar) paragraf sonuna taşı
move up
(Fiili Deyim ) çıkmak
move up
(deyim) yer acmak icin yer degistirmek,ilerlemek
Englisch - Englisch
To arouse the feelings or passions of; especially, to excite to tenderness or compassion; to touch pathetically; to excite, as an emotion
The act of moving a token on a gameboard from one position to another when it's one's turn to play
To mention; to raise (a question); to suggest (a course of action); to lodge (a complaint)
To change place or posture; to stir; to go, in any manner, from one place or position to another; as, a ship moves rapidly
To change the place of a piece in accordance with the rules of the game
To apply to, as for aid
A formalized or practiced action used in athletics, dance, physical exercise, self-defense, hand-to-hand combat, etc

He can win a match with that one move.

An act for the attainment of an object; a step in the execution of a plan or purpose
The event of changing one's residence
To incite, urge (someone to do something); to solicit (someone for or of an issue); to make a proposal to

Sir, seyde Sir Boys, ye nede nat to meve me of such maters, for well ye wote I woll do what I may to please you..

To cause to change place or posture in any manner; to set in motion; to carry, convey, draw, or push from one place to another; to impel; to stir; as, the wind moves a vessel; the horse moves a carriage
To change residence; to remove, as from one house, town, or state, to another; to go and live at another place
To transfer (a piece or man) from one space or position to another, according to the rules of the game; as, to move a king
To excite to action by the presentation of motives; to rouse by representation, persuasion, or appeal; to influence
To act; to take action; to stir; to begin to act; as, to move in a matter
The act of moving; a movement
To propose; to recommend; specifically, to propose formally for consideration and determination, in a deliberative assembly; to submit, as a resolution to be adopted; as, to move to adjourn
{v} to change place, pass, walk, stir, stir up, excite, affect, vex, propose
cause to move, both in a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into the corner, please"; "I'm moving my money to another bank"; "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
If you make a move, you take a course of action. The week before the deal was supposed to close, fifteen Japanese banks made a move to pull out
dispose of by selling; "The chairman of the company told the salesmen to move the computers"
change residence, affiliation, or place of employment; "We moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved from one team to another"
If a situation or process is moving, it is developing or progressing, rather than staying still. Events are moving fast Someone has got to get things moving
If something moves you to do something, it influences you and causes you to do it. It was punk that first moved him to join a band seriously
arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all"
the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire"
[a k a , TURN] - The movement of one of the friendly active game pieces from its station to a square in its projection; this action should be conducted in the presence of the opponent (and Umpire) A move/turn ends after a player's movement is completed and confirmed [the nature of this confirmation must be mutually agreed upon prior to start of play] A series of related moves to achieve an objective is known as a COMBINATION When the opponent is forced to make a given move due to the particular game setup, it is known as a FORCE, SQUEEZE, or ZUGZWANG Once a game piece is moved from its opening station, it is DEVELOPED [A move is denoted by a - (i e , dash) in recorder notation ]
to ship, offer for shipment, offer for entry, import, receive for transportation, carry or otherwise transport or move, or allow to be moved into, through, or within the United States (See also safe transfer ) [BSWG/2/5: US Federal Register, 7 Code of Federal Regulations part 340, Restrictions on the Introduction of Regulated Articles, 1993]
If you move from one job or interest to another, you change to it. He moved from being an extramural tutor to being a lecturer in social history In the early days Christina moved jobs to get experience. Move is also a noun. His move to the chairmanship means he will take a less active role in day-to-day management
A white ply followed by a black ply Sometimes used to refer to a ply itself, when the ply is an occupation rather than a capture See also: ply, occupy
To propose a motion
(game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action
n Refers to the motion between holds ie; "That's a tough move from the gaston to that sloper "
{f} be in motion; put in motion; act on, take action; transfer from one place to another; change residence; excite, cause emotion; motivate, spur to action; suggest, propose; take a turn in a game, reposition a game piece
a change of position that does not entail a change of location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move of his hand"; "gastrointestinal motility"
a change in physical location of WATS when made at the request of the Customer
If you make a move, you prepare or begin to leave one place and go somewhere else. He glanced at his wristwatch. `I suppose we'd better make a move.'
in projected space: to y = e/n - sd, where s is a fixed step size (= 1/4)
If you tell someone to get a move on, you are telling them to hurry. = hurry up
To relocate an object Moving an object unlinks it from the initial location and links it to the new location
the act of changing location from one place to another; "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of people from the farms to the cities"; "his move put him directly in my path"
have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd"
Building command for moving object
If you move, you act or you begin to do something. Industrialists must move fast to take advantage of new opportunities in Eastern Europe. = act
{i} instance of moving; motion; change of residence; action; repositioning of a game piece, turn in a game; formal request or proposition
(Internal) MOVE [/Y|/-Y] [d: ][path]filename[,[d: ][path]filename[ ]] destination Moves one or more files to the location you specify Can also be used to rename directories
have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?"
move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right"
When you move something or when it moves, its position changes and it does not remain still. She moved the sheaf of papers into position A traffic warden asked him to move his car I could see the branches of the trees moving back and forth The train began to move
If people in authority move someone, they make that person go from one place or job to another one. His superiors moved him to another parish Ms Clark is still in position and there are no plans to move her = transfer
To move data to another area of the sheet or to a different sheet
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
10. If you move towards a particular state, activity, or opinion, you start to be in that state, do that activity, or have that opinion. Since the Convention was drawn up international opinion has begun to move against it. Move is also a noun. His move to the left was not a sudden leap but a natural working out of ideas. = shift
To rearrange text in a document (WP, Gr 6)
live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only"
follow a procedure or take a course; "We should go farther in this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about the world in a certain manner"; "Messages must go through diplomatic channels"
the act of deciding to do something; "he didn't make a move to help"; "his first move was to hire a lawyer" (game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire" go or proceed from one point to another; "the debate moved from family values to the economy" progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting" propose formally; in a debate or parliamentary meeting have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?" arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all" move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right" cause to move, both in a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into the corner, please"; "I'm moving my money to another bank"; "The director moved more responsibilities onto his new assistant" change residence, affiliation, or place of employment; "We moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved from one team to another" dispose of by selling; "The chairman of the company told the salesmen to move the computers" live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only
move files move directories
If a person or company moves, they leave the building where they have been living or working, and they go to live or work in a different place, taking their possessions with them. My family home is in Yorkshire and they don't want to move She had often considered moving to London They move house fairly frequently Move is also a noun. Modigliani announced his move to Montparnasse in 1909
give an incentive for action; "This moved me to sacrifice my career"
propose formally; in a debate or parliamentary meeting
de installation, equipment relocation packaging (as necessary), un-packaging, installation, and testing to ensure the complete desktop/laptop is functional and physically connected to the network
(n ) In programming, a transfer of information
If you say that someone moves in a particular society, circle, or world, you mean that they know people in a particular social class or group and spend most of their time with them. She moves in high-society circles in London
progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting"
perform an action, or work out or perform (an action); "think before you act"; "We must move quickly"; "The governor should act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
Move one or more files from one place to another Example MOVE \TEMP\AFILE TXT \ARCH\REFRNCE Move AFILE TXT from temporary directory into an archive directory
(game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire"
To advance a player's checker according to the value showing on one of the dice Types of moves include: Enter Enter a checker from the bar When a player has a checker on the bar, this is the only legal move Advance Advance a checker the number of points shown on one of the dice, possibly hitting an opposing blot Bear off Bear a checker off the board, from the player's home board
If you say that you will not be moved, you mean that you have come to a decision and nothing will change your mind. Everyone thought I was mad to go back, but I wouldn't be moved. = budge
move heaven and earth
To do whatever is necessary, including extreme or unusual actions; to go to extremes

He would move heaven and earth to make sure his family is healthy.

move house
To change one's place of residence
move it
To hurry; to hurry up

You'd better move it if you want to get there on time.

move on
To start dealing with something else

You need to forget about the past and move on.

move on
To leave somewhere for another place

After spending the night resting in an abandoned church, the group decided to move on in their quest.

move one's body
To dance
move out
To vacate one's place of residence

Who needs a house out in Hackensack? / Is that all you get for your money? ... If that's movin' up then I'm movin' out.

move the goal posts
To unilaterally change the rules, or terms of an agreement, especially in an unfair or underhand way

We were given a moving date, and an exchange date, but the buyers kept moving the goal posts and kept giving us a later date.

move the goalposts
to alter the agreed basis, scope, standards or target of a procedure or task during its course, especially to do so to someone's advantage
move the yardsticks
To make progress, as used in political and corporate venues to express proactive actions
move on
If someone such as a policeman moves you on, they order you to stop standing in a particular place and to go somewhere else. Eventually the police were called to move them on
Move the goalposts
(deyim) Change the criterion (goal) of a process or competition while still in progress, in such a way that the new goal offers one side an intentional advantage or disadvantage
move off
(phrasal verb especially British English) If a vehicle or group of people moves off, it starts to leave

Always check behind the car before you move off.

move the goalposts
Unfairly alter the conditions or rules of a procedure during its course
move the goalposts
Change the rules while someone is trying to do something in order to make it more difficult for them

We'd almost signed the contract when the other guys moved the goalposts and said they wanted more money.

move a motion
make a formal suggestion, make a proposal (in a meeting)
move about
see move around
move about
walk around, wander
move along
If someone, especially a police officer, tells you to move along, or if they move you along, they tell you to stop standing in a particular place and to go somewhere else. Curious pedestrians were ordered to move along Our officers are moving them along and not allowing them to gather in large groups
move along
If a process moves along or if something moves it along, it progresses. Research tends to move along at a slow but orderly pace Delay is part of the normal process, but I hope we can move things along
move along
keep going, move forward
move around
pass to the other side of; "turn the corner"; "move around the obstacle"
move around
travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
move around
walk around, wander
move around
If you move around or move about, you keep changing your job or keep changing the place where you live. I was born in Fort Worth but we moved around a lot and I was reared in east Texas He moved around the country working in orange groves
move away
If you move away, you go and live in a different town or area of a country. He moved away and broke off relations with the family
move back
pull back or move away or backward; "The enemy withdrew"; "The limo pulled away from the curb"
move back and forth
move in one direction and then into the opposite direction
move down
If someone or something moves down, they go to a lower level, grade, or class. Gold prices moved down
move forward
progress, advance, move towards the front
move heaven and earth
{f} do anything that is needed (no matter how difficult)
move house
move to a new home
move in
occupy a place; "The crowds are moving in"
move in
move into a new house or office occupy a place; "The crowds are moving in
move in
move oneself and one's possessions into a new home
move in
To start from or near the center of the approach
move in
move into a new house or office
move in
To adjust your approach farther towards the center of the lane; towards higher numbered boards
move in
If someone moves in on an area of activity which was previously only done by a particular group of people, they start becoming involved with it for the first time. These black models are moving in on what was previously white territory: the lucrative cosmetic contracts
move in
If police, soldiers, or attackers move in, they go towards a place or person in order to deal with or attack them. Police moved in to disperse the crowd Forces were moving in on the town of Knin
move in
move into (a station) of trains; "The bullet train drew into Tokyo Station"
move in
When you move in somewhere, you begin to live there as your home. Her house was in perfect order when she moved in Her husband had moved in with a younger woman We'd been seeing each other for a year when he suggested we should move in together. move out
move in on
make intrusive advances towards seize control of
move into
If you move into a new house, you start living there. I want you to move into my apartment. We've a spare room
move into
to come or go into; "the boat entered an area of shallow marshes"
move into summation session
begin the phase of presenting summaries
move involuntarily
move in an uncontrolled manner
move it all about
move one's body vigorously (as when dancing)
move off
When you move off, you start moving away from a place. Gil waved his hand and the car moved off. = set off
move on
continue on, move forward
move on
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
move on
When you move on somewhere, you leave the place where you have been staying or waiting and go there. Mr Brooke moved on from Paris to Belgrade What's wrong with his wanting to sell his land and move on?
move on
If you move on, you finish or stop one activity and start doing something different. She ran this shop for ten years before deciding to move on to fresh challenges Now, can we move on and discuss the vital business of the day
move one's bowels
use the toilet
move out
cause to leave; "The teacher took the children out of the classroom"
move out
move oneself and one's possessions out of an old home
move out
If you move out, you stop living in a particular house or place and go to live somewhere else. The harassment had become too much to tolerate and he decided to move out They had a huge row and Sally moved out of the house. move in
move out
To start from or near a corner position on the approach
move out
move out of one's old house or office
move out
To adjust your approach farther towards the edge of the lane; towards lower numbered boards
move over
If you move over to a new system or way of doing something, you change to it. The government is having to introduce some difficult changes, particularly in moving over to a market economy. = change
move over
move in order to make room for someone for something; "The park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the crowd
move over
If someone moves over, they leave their job or position in order to let someone else have it. They said Mr Jenkins should make balanced programmes about the Black community or move over and let someone else who can
move over
{f} move to the other side in order to make room
move over
If you move over, you change your position in order to make room for someone else. Move over and let me drive
move the Green Line
change the location of the border between Israel and the West Bank territories
move time
(Ticaret) The portion of total lead time an item is being moved from one department or operation to another
move up
be promoted, move to a better position
move up
move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows"
move up
If someone or something moves up, they go to a higher level, grade, or class. Share prices moved up Children learn in mixed ability classes and move up a class each year. = go up
move up
If you move up, you change your position, especially in order to be nearer someone or to make room for someone else. Move up, John, and let the lady sit down
bust a move
Save oneself from a awkward situation with a woman

Hey, did you see Bob last night with that chick? Yeah, he had to bust a move and got laid..

bust a move
to flatulate

Jim went over to hit on that girl at the bar, but as he opened his mouth, he felt he was about to bust a move, so he continued toward the patio outside.

bust a move
to depart

It's time to go. Let's bust a move..

bust a move
to seduce

I'm gonna bust a move on that fine ass bitch.

bust a move
to dance

Damn, see that guy on the dance floor? He can bust a move! That, my friend, is groovin'.

bust a move
to evade

Bust a move, it's The Man..

camera move
A specific deliberate movement effected by the camera, such as a pan, zoom, tilt etc
career-limiting move
An act that is likely to result in the actor's demotion or loss of employment

Kind of a career limiting move to leave the game running where management might find it.

faith will move mountains
Belief in oneself (read sometimes as belief in God) can help one overcome any hurdle in life's path
finishing move
In media such as one-on-one fighting video games and professional wrestling, a dedicated special attack used to knock out an enemy on the brink of defeat in a flashy and spectacular manner
get a move on
To hurry up, to get moving

I need to get a move on if I'm going to arrive before 3.

moved
Simple past tense and past participle of move
moved
Emotionally affected; touched

What happened to that girl in the film was so awful - I was extremely moved.

moves
plural form of move
moves
Third-person singular simple present indicative form of move
moving
That moves or move

moving pictures.

moving
A causing of a movement

The rats' movings are willed movements.

moving
Present participle of move
moving
That causes someone to feel emotion

a moving story.

special move
A move, usually in fighting games, more powerful than most other moves of a character, and normally more difficult to achieve
touch move
The rule, in chess, that a piece touched must be moved or captured if possible
touch-move
Attributive form of touch move

touch-move rule.

move on
giddy-up
moving
{a} passing, exciting, affecting
moving
{a} motive
movingly
{a} pathetically, feelingly, deeply
Move over
(deyim) scootch over
Moving
movent
move out
tear out
moved
{s} emotionally affected, touched, inspired
moved
emotionally moved; "too moved to speak"
moved
past of move
moves
third-person singular of move
moves
A good ability to dance
moves
plural of move
moving
The moving spirit or moving force behind something is the person or thing that caused it to start and to keep going, or that influenced people to take part in it. She alone must have been the moving spirit behind the lawsuit that lost me my position
moving
{i} making motion; movement; transporting; changing of residence
moving
Changing place or posture; causing motion or action; as, a moving car, or power
moving
arousing or capable of arousing deep emotion; "she laid her case of destitution before him in a very moving letter"- N
moving
The act of changing place or posture; esp
moving
used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'"
moving
arousing or capable of arousing deep emotion; "she laid her case of destitution before him in a very moving letter"- N Hawthorne
moving
Hawthorne in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine"
moving
If something is moving, it makes you feel strongly an emotion such as sadness, pity, or sympathy. It is very moving to see how much strangers can care for each other = touching + movingly mov·ing·ly You write very movingly of your sister Amy's suicide
moving
{s} emotionally touching, stirring, inspiring
moving
Hawthorne in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine" used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'
moving
in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine"
moving
Exciting movement of the mind; adapted to move the sympathies, passions, or affections; touching; pathetic; as, a moving appeal
moving
A moving model or part of a machine moves or is able to move
moving
the act of changing one's dwelling place or place of business
moving
The relocation of goods
moving
used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'
movingly
In a moving manner
movingly
in a moving manner; "she sang movingly
movingly
touchingly; in a moving manner; dramatically; emotionally; with inspiration
move
Favoriten