ara

listen to the pronunciation of ara
Englisch - Türkisch
Sunak (takımyıldızı)
sunak
ar
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Komşuluk
(Osmanlı Dönemi) Avlu
(Osmanlı Dönemi) Mıntıka, bölge
(Osmanlı Dönemi) Çıplaklık
(Osmanlı Dönemi) Geniş, çıplak arazi
Basketbol ve voleybolda takımların dinlenmek, taktik almak ve oyun alanlarını değiştirmek için kullandıkları süre
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
Bir etkinliğin geçici olarak durdurulduğu süre
Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi, haftaym
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi: "Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler."- N. Cumalı
Antrakt
Papağan türleri
iri gövdeli bir papağan türü
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi: "Aralarına yabancı sokmak, nezaketsizlik olur."- M. Yesarî
İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
Göz alıcı parlak renkleri olan bir papağan
Samimiyet
Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt
Sunak takımyıldızının Latince adı
Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
Aralık
Fasıla
Güney Amerika'da yaşayan bir cins papağan
Roma mimarlığında üzerinde kurban kesilen sunak
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
(Osmanlı Dönemi) f. Süsleyen. Bezeyen
(Osmanlı Dönemi) MESAFE
(Hukuk) MABEYN
mabeyin
(Hukuk) FASILA
(Osmanlı Dönemi) fâsıla
ara kesit
Çizgilerin, yüzeylerin, katı cisimlerin birbirlerine rastladıkları ve kesiştikleri yer
ara sıra
Seyrek olarak, zaman zaman

Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz.- F. R. Atay.

ara başlık
Esas bölümün alt başlıklarını anlatmak için kullanılır
ara bozucu
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
ara bozuculuk
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
ara bulucu
Uzlaştıran (kimse), uzlaştırıcı
ara cümle
Birleşik veya yalın cümlelerde anlamı biraz daha açıklamak için araya giren iki virgül veya iki kısa çizgi içinde verilen cümle
ara kapı
İki yapı veya oda arasında, kolayca geçmek için açılan kapı
ara kazanç
Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç
ara kazanç
Hisse senedi, tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi, arbitraj
ara konakçı
Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri
ara mal
Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş mal
ara nağme
Sık sık söylenen söz veya açılan sorun
ara nağmesi
bakınız: ara nağme
ara sıcak
Soğuk ve sıcak yemek servisi arasında ikram edilen hafif sıcak yiyecekler
ara sınavı
Üniversitelerde yarı yıl içinde yapılan sınav
ara tümce
bakınız: ara cümle
ara yerde
Arada
Ara sıra
çat pat
Ara vermek
durmak
ara sokak
Ana yola açılan ikinci derecedeki yol
Englisch - Englisch
Applied Research Associates
Automotive Recyclers Association
Awards and Recognition Association
Australasian Railway Association
Aracruz Cellulose S.A
Australian Retailers Association
A prefix applied to ships operated by the Armada de la República Argentina (ARA)
A constellation of the southern sky, said to resemble an altar
An appraisal designation for Accredited Rural Appraiser awarded by the American Society of Farm Managers and Rural Appraisers
AppleTalk Remote Access, a protocol developed by Apple to allow PowerBook and Macintosh users to connect to an AppleTalk network over phone lines
a foot, (as a verb) to go
Apple Remote Access, a program to allow full access to the UVA network including IP and AppleTalk services (Novell file Servers) over a phone line from a Macintosh computer
Apple Remote Access A software program from Apple Computer that allows one Mac to dial another Mac via a modem and, through AppleShare and/or Personal File Sharing, access local or network resources available to the "answering" Mac (Common resources include shared directories, servers, and printers ) Although I don't cover the issue much in this book, you can do some neat things with ARA and MacTCP
a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
macaws
AppleTalk Remote Access A protocol (and product) that provides system-level support for dial-in (modem) connections to an AppleTalk network With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available services - files, printers, servers, e-mail, etc
Accounting Research Association
AppleTalk Remote Access Protocol that provides Macintosh users direct access to information and resources at a remote AppleTalk site
Appleshare Remote Access
(Amateur Rowing Association) The governing body for rowing in England, responsible for organising the National Championships (NatChamps) http: //www ara-rowing org
Apple Remote Access, a protocol allowing network access from Macintosh systems via dialup Now almost entirely obsolete
The physical body
AppleTalk Remote Access With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available files, printers, servers, e-mail, and so on
AppleTalk Remote Access
The Altar; a southern constellation, south of the tail of the Scorpion
A name of the great blue and yellow macaw (Ara ararauna), native of South America
macaws a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
Türkisch - Englisch
{i} recess

I would like to request a short recess. - Ben kısa bir ara rica etmek istiyorum.

The meeting will reconvene in two hours after a brief recess. - Toplantı, kısa bir aradan sonra iki saat içinde tekrar toplanacak.

{s} intermediary
{i} break

She spoke for 30 minutes without a break. - O, ara vermeden 30 dakika boyunca konuştu.

Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m. - Kahvaltı sabah 07:00-11:00 arası servis edilir.

interval

Buses are running at 20 minute intervals. - Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor.

The volcano erupts at regular intervals. - Volkan düzenli aralıklarla püskürür.

gap

There was a great gap between the views of the two. - Bu ikisinin görüşü arasında büyük bir uçurum vardı.

The gap between rich and poor is getting wider. - Zengin ve yoksul arasındaki uçurum daha da genişliyor.

distance, space; break, breather; break, playtime; interval, pause, cessation, intermission; interlude; half time; relation, terms, footing; intermediate, intermediary; middle
space

Tom backed his car out of the parking space. - Tom arabasını park yerinden çıkardı.

Leave more space between the lines. - Hatlar arasında daha fazla boşluk bırakın.

time, point in time
time out

Let's take time out to elaborate a strategy. - Bir stratejiyi özenle hazırlamak için ara verelim.

interim

In the interim, please send all communications to Tom. - Ara sıra lütfen tüm iletileri Tom'a gönderin.

interregnum
space, spacing
breather
idler
bye
relations (between people)
distance; break
recessional
short break; discontinuance
intermediate

She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate. - İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor.

Please bring your intermediate examination certificate with you to the first day of class. - Lütfen ara sınav belgesini sınıfın ilk gününe kadar yanınızda getirin.

interlude
interspace
breathing space
intermediary, intermediate
distance (between two things)
chasm
break (in a game); interlude; intermission
interlocutory
cessation
lull
mediate

Interpreters mediate between different cultures. - Çevirmenler farklı kültürler arasında aracılık ederler.

He mediated between the two parties. - O iki parti arasında aracılık yaptı.

discontinuity
interruption
check

Check and adjust the brakes before you drive. - Araba sürmeden önce frenleri kontrol edin ve ayarlayın.

The policeman was checking the cars one-by-one. - Polis, arabaları tek-tek kontrol ediyordu.

time between two events, interval
idle
meso
discontinuation
intermission

It's almost intermission. - Gösterim arası olmak üzere.

When is the intermission? - Perde arası ne zaman?

{f} search

Search and rescue operations began immediately. - Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı.

They went in search of happiness. - Onlar mutluluğu aramaya gittiler.

sought

They all sought for the lost child. - Onların hepsi kayıp çocuğu aradı.

Religion is freedom and justice being sought in the entire region. - Din, bütün bölgede özgürlük ve adalet arayışıdır.

seek

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

Everybody has the right to seek happiness. - Herkesin mutluluk arama hakkı vardır.

look for

Tom went out to look for something to eat. - Tom yiyecek bir şey aramak için dışarı çıktı.

Why don't you look for Tom? - Niçin Tom'u aramıyorsun?

(Bilgisayar) place call
middle

I'm in the middle of a meeting. Could I call you back later? - Bir toplantının ortasındayım. Sizi daha sonra tekrar arayabilir miyim?

Tom threw rocks at Mary's window in the middle of the night to get her attention, but he ended up breaking her window instead and Mary's father called the cops. - Tom onun dikkatini çekmek için gecenin ortasında Mary'nin penceresine taşlar attı fakat bunun yerine onun camını kırarak sonuçlandı ve Mary'nin babası polisi aradı.

buffer

Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists. - Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar.

cease

The U.S. Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties. - ABD Dışişleri Bakanı, savaşan taraflar arasındaki ateşkes konusunda aracılık yapmaya çalışıyor.

leg

Tom is the legal owner of this piece of land. - Tom bu arazinin yasal sahibidir.

Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs. - Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi.

margin

There is only a marginal difference between the two. - İkisi arasında sadece marjinal bir fark var.

This car dealership has very thin profit margins. - Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var.

pitch

The car went out of control and pitched headlong into the river. - Araba kontrolden çıktı paldır küldür nehre düştü.

stop

How about stopping the car and taking a rest? - Arabayı durdurmaya ve biraz dinlenmeye ne dersin?

Tom stopped looking for the treasure and went back home. - Tom hazine aramayı durdurdu ve eve gitti.

range

The students range in age from 18 to 25. - Öğrencilerin yaşı 18 ile 25 aralığındadır.

The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range. - İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür,

(Mekanik) clearance
(Mimarlık) partition

There were Jews in Arab countries before the partition of Palestine. - Arap ülkelerinde Filistin'in bölünmesinden önce Yahudiler vardı.

(Bilgisayar) lookup
comma

Please put a comma between the two main clauses. - Lütfen iki ana cümlenin arasına virgül koyun.

Do you know how to use these command line tools? - Bu komut satırı araçlarının nasıl kullanılacağını biliyor musunuz?

meanwhile

Meanwhile, you can stay with us. - Bu arada, bizimle kalabilirsin.

Meanwhile, I want to draw your attention to a point. - Bu arada, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum.

terms

I hear you're on bad terms with Owen. - Owen'la aranızın iyi olmadığını duydum.

We are on good terms with them. - Onlarla aramız iyidir.

(Bilgisayar) place a call
relation

Relations between us seem to be on the ebb. - Aramızdaki ilişkiler bozuk gibi görünüyor.

How are relations between the two of them going? - Onların ikisi arasındaki ilişkiler nasıl gidiyor?

footing
half

It took me an hour and a half to get there by car. - Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı.

Let's meet halfway between your house and mine. - Senin evinin ve benimkinin arasında orta noktada buluşalım.

{f} searching

Tom spent the whole evening searching the Web for photos of famous people. - Tom bütün akşamı ünlü kişlerin fotoğrafları için Web'i araştırmakla geçirdi.

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

pause

We should sometimes pause to think. - Düşünmek için bazen ara vermeliyiz.

Let's take a short pause. - Kısa bir ara verelim.

{f} dial

Tom dialed 911 again. - Tom yine 911'i aradı.

In the case of fire, dial 119. - Yangın durumunda, 119'u arayın.

interstice
lapse
look up

You should look up this word. - Bu kelimeyi aramalıyız.

I often look up words in that dictionary. - O sözlükte sık sık kelimeler ararım.

seek for
search for

I need to search for my pen. - Dolma kalemimi aramalıyım.

Tom will assist you in your search for Mary. - Tom Mary'yi aramanda sana yardım edecek.

ara vermek
have a break
ara sıra
sometimes

I know that you still cry for me sometimes. - Ara sıra hâlâ benim için ağladığını biliyorum.

Do you sometimes study in the library? - Ara sıra kütüphanede ders çalışır mısın?

ara vermek
pause
ara sıra
occasionally

We will visit you occasionally. - Sen ara sıra ziyaret edeceğiz.

Robert occasionally visits me. - Robert ara sıra beni ziyaret eder.

ara vermek
suspend
ara vermek
interrupt

I didn't want to interrupt the discussion. - Görüşmeye ara vermek istemedim.

ara faslı
interlude
ara halkası
spacer
ara sıra
from time to time

My uncle comes to see me from time to time. - Amcam ara sıra beni görmeye gelir.

My son came to see me from time to time. - Ara sıra oğlum beni ziyarete geliyordu.

ara sıra
once in a while

Tom goes to Boston every once in a while. - Tom ara sıra Boston'a gider.

Don't just read books. Go outside once in a while and get some exercise. - Sadece kitap okumayın. ara sıra dışarı gidin ve biraz egzersiz yapın.

ara toplam
subtotal
ara vermek
space
ara belleği boşaltmak
flush buffer
ara burç
(Otomotiv) spacer
ara bölge
(Ticaret) intermediate range
ara dönem
(Ticaret) interim period
ara mesnet (torna)
dog
ara seçim
(Politika, Siyaset) by-elections
ara vermek
have break
ara vermek
adjourn
ara vermek
take a break

I don't have time to take a break. - Ara vermek için vaktim yok.

I want to take a break. - Ara vermek istiyorum.

ara yüz
interface
ara ödeme
(Ticaret) interim payment
ara ürün
(Denizbilim) metabolite
ara ürün
(Tıp) borderline product
ara sıra
on and off

It was raining on and off all through the night. - Gece boyunca ara sıra yağmur yağıyordu.

It has been raining on and off since this morning. - Bu sabahtan beri ara sıra yağmur yağıyor.

ara başlık
headlines
ara birim
interface
ara bulucu
search finder
ara dönem finansal tablolar
interim financial tables/reports
ara pas
(Spor) through ball
ara sınavı
midterms
Ara deniz
Mediterranean
Ara deniz
Mediterranean Sea
ara açıklığı
rift
ara aşamalar
(Hukuk) intermediate stages
ara bellek
intermediate memory
ara bellek
buffer memory (Computers)
ara beni
ring me up
ara bilanço
interim balance
ara bozmak
set at odds
ara bozmak
to destroy the friendship (between or among)
ara bozmak
make mischief
ara bozmak
to destroy the friendship (between), to sow discord
ara bozmak
create a rift
ara bozmak
embroil
ara bozucu
divisive
ara bozucu
mischief-maker
ara bozucu kimse
alienator
ara bozukluğu
rift
ara bulmak
reconcile
ara bulmak
to reconcile, to mediate
ara bulmak
settle a dispute
ara bulmak
mediate
ara bölge
buffer zone
ara bölüm
intermediate section
ara dağıtım çerçevesi
(Askeri) intermediate distribution frame
ara devlet
buffer state
ara değerini hesaplamak
interpolate
ara değerlendirme
(Hukuk) mid-term evaluation
ara dişli
intermediate gear
ara duvar
partition, dividing wall
ara duvar
party wall
ara dönem
(Hukuk) interragnum period
ara frekans
intermediate frequency
ara güverte
'tween deck
ara hava soğutucusu
aftercooler
ara kapı
communicating door
ara kat
interstage, mezzanine
ara kat
mezzanine
ara kol
extension
ara konum
(Askeri) intermediate location
ara mili
countershaft
ara oksit
intermediate oxide
ara papağan
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Asclepiadaceae) macaw
ara parçası
adapter
ara parçası
adaptor
ara renk
intermediate colour
ara rölesi
slave relay
ara seçim
by-election
ara sokak
branch road
ara sınav
intermediate

Please bring your intermediate examination certificate with you to the first day of class. - Lütfen ara sınav belgesini sınıfın ilk gününe kadar yanınızda getirin.

ara sıra
every now and then

Robert comes to visit me every now and then. - Robert ara sıra beni ziyarete gelir.

He writes to his mother every now and then. - O, ara sıra annesine yazar.

ara sıra
ever and anon
ara sıra
off and on

I watch TV off and on. - Ara sıra televizyon izlerim.

Tom and Mary have been dating off and on for a year. - Tom ve Mary bir yıldır ara sıra çıkıyorlardı.

ara sıra
by snatches
ara sıra
in snatches
ara sıra
from time to time, now and then, at times, on and off, every so often
ara sıra
in places
ara sıra olabilen
odd
ara sıra uğraşmak
dabble in
ara sıra/da sırada
now and then, from time to time, occasionally
ara takozu
link block
ara tekerleği
intermediate wheel, idler
ara transformatörü
interstage transformer
ara uçlu direnç
tapped resistor
ara verme
prorogation
ara verme
cessation
ara verme komutu
breakpoint instruction
ara vermeden
nonstop
ara vermeden
without a break, continuously, nonstop
ara vermek
intermit
ara vermek
lie off
ara vermek
prorogue
ara vermek
recess
ara vermek
discontinue
ara vermek
lay off
ara vermek
surcease
ara vermek
a) to have break, to have a breather, to rest, to pause, to adjourn b) to discontinue
ara yol
aisle
ara yol
byroad
ara yol
bystreet
ara çekim
intercut
ara çubuğu
spacebar
ara öbek
interblock
ara ünlü
(Dilbilim) abnormal vowel
ara şanzıman
transfer case
ara ara
sometimes
ara ara
from time to time
ara ara
occasionally
ara kat
middle layer
ara sokak
alley

My car is parked in the alley. - Arabam ara sokakta park halinde.

Tom was found dead in the alley. - Tom ara sokakta ölü bulundu.

ara sıra
sporadic

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

ara sıra
every now and again
ara sıra
ever and none
ara sıra
here and there
ara sıra
(deyim) few and far between
ara toplam
sub total
ara kat
intermediate level
ara kat
interstage
ara sokak
cross street
ara sokak
by-street
ara sıra
every so often
ara sıra
on occasion

They eat meat on occasion. - Onlar ara sıra et yerler.

I am absent from school on occasion. - Ara sıra okula gitmem.

ara sıra
now and again

Let me hear from you now and again, will you? - Ara sıra senden haber almama izin ver, verecek misin?

ara vermek
interspace
ara vermek
rest
Ara kat
(Mimarlık) mezzanine floor
ara vermek
be on a break
aralar
Search for
ara eleman
intermediate member
ara sıra
now and then

If you have time, drop me a line now and then. - Eğer zamanınız varsa, ara sıra birkaç satır yaz.

I like to ride a horse now and then. - Ara sıra ata binmeyi severim.

ara sıra
while

I play tennis once in a while. - Ara sıra tenis oynarım.

Don't just read books. Go outside once in a while and get some exercise. - Sadece kitap okumayın. ara sıra dışarı gidin ve biraz egzersiz yapın.

ara sıra
interval
ara sıra
betweenwhiles
ara sıra
every once in a while

Tom comes to visit me every once in a while. - Tom ara sıra beni ziyaret etmeye gelir.

Every once in a while, I take my boyfriend a lunch while he's at work. - Ara sıra erkek arkadaşıma o işteyken bir öğle yemeği götürürüm.

ara sıra
betweentimes
ara vermek
make a pause
ara vermek
{f} break

I have done all of my homework and I'd like to take a short break. - Bütün ödevlerimi yaptım ve kısa bir ara vermek istiyorum.

I want to take a break. - Ara vermek istiyorum.

ara vermek
{f} space out
ara
Favoriten