kabul etmek

listen to the pronunciation of kabul etmek
Türkisch - Englisch
approve

Tom has to approve this. - Tom bunu kabul etmek zorunda.

acknowledge

It's often very hard to acknowledge that you may have outgrown your friendship. - Arkadaşlığınızı aşmış olabileceğinizi kabul etmek genelde çok zordur.

We have to acknowledge that. - Bunu kabul etmek zorundayız.

agree

Tom will have no choice but to agree. - Tom'un kabul etmekten başka hiç bir seçeneği olmayacak.

I had no choice but to agree. - Kabul etmekten başka seçeneğim yoktu.

accept

Tom seems to be unwilling to accept the bribe we're offering him. - Tom ona teklif ettiğimiz rüşveti kabul etmek için isteksiz görünüyor.

Tom just had to accept things the way they were. - Tom sadece işleri olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldı.

ok
confess
consent
acquiesce
defer
embrace
assume
accede
consist of
accede to
acquiescence
agree to

He was foolish to agree to the plan. - Planı kabul etmek aptalcaydı.

There is no choice but to agree to his plan. - Onun planını kabul etmekten başka seçenek yoktur.

avow oneself
grant
postulate
(Politika, Siyaset) receive

Tom isn't yet ready to receive visitors. - Tom henüz ziyaretçi kabul etmek için hazır değil.

ok, ok
say yes
take

I don't want to take on any more work. - Daha fazla iş kabul etmek istemiyorum.

You have to take the good with the bad. - İyiyi ve kötüyü birarada kabul etmek zorundasın.

allow
assent
take something on
sanction
fall in with
assent to
favor
settle for
give in
go along with
concede
fall in with somebody
(Ticaret) endorse
have

I have to admit I'm a little hesitant about asking Tom for help. - Tom'dan yardım isteme konusunda biraz tereddütlü olduğumu kabul etmek zorundayım.

We will have to take on someone to do Tom's work. - Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız.

consider
favour
sustain
defer to
regard as
recognize
enrol
take in
presume
(Ticaret) enact
be sold on
receive somebody
(Kanun) concur
hold
come to terms with
daybreak
(Konuşma Dili) come clean
honour [Brit.]
turn thumbs up on
(Hukuk) to adopt, to approve, to grant, to acknowledge
(çek) honor
a) to accept, to consent, to agree (to), to assent (to), to accede b) to admit, to concede, to acknowledge c) to receive (sb) d) to approve, to adopt e) to presume
1. to accept; to consent, agree to; to acquiesce in. 2. to receive (someone)
(üyeliğe vb.) enfranchise
certify
{f} affiliate
{f} adopt
attach credence
initiate
bow to
brook
welcome
fall in with sth
kabul etmek zorunda kalmak
concede
kabul etmek (bir dini)
embrace
kabul etmek (işi)
take on
üyeliğe kabul etmek
affiliate
kabul etme
{i} adoption
gerçeği kabul etmek
come clean
kabul et
(Konuşma Dili) let's face it
kabul etme
{i} acceptance

His acceptance of the present was regarded as bribery. - Onun hediyeyi kabul etmesi rüşvet olarak kabul edildi

yasa tasarısını kabul etmek
pass a bill
hemen kabul etmek
jump at
kabul et
agree

They agreed to work together. - Birlikte çalışmayı kabul ettiler.

He didn't agree to my proposal. - Teklifimi kabul etmedi.

kabul etme
(Kanun) acknowledgement
kabul etme
acceptingness
kabul etme
acknowledging

Tom was never very good at acknowledging mistakes. - Tom hataları kabul etmede çok iyi değildi.

Unlike yourself, I'm used to acknowledging my mistakes. - Senin aksine, ben hatalarımı kabul etmeye alışkınım.

kabul etme
acceptant
kabul etme
commissioning
kabul etme
(Bilgisayar) don't accept

Don't accept rides from strangers. - Yabancılardan gezinti kabul etmeyin.

Many doctors don't accept Medicare. - Birçok doktor Medicare'i kabul etmemektedir.

kabul etme
avow
kabul etme
conceding
kabul etme
acknowledge

It's often very hard to acknowledge that you may have outgrown your friendship. - Arkadaşlığınızı aşmış olabileceğinizi kabul etmek genelde çok zordur.

You should acknowledge your failure. - Başarısızlığını kabul etmelisin.

kabul etme
embracement
kutsal olarak kabul etmek
enshrine
memnuniyetle kabul etmek
embrace
zorla kabul etmek
enforce
üye olarak kabul etmek
co-opt
kabul et
{f} conceding
kabul et
concede

The professor I was arguing with finally conceded and said I was right. - Tartıştığım profesör sonunda haklı olduğumu kabul etti.

The accountant would not concede the mistake. - Muhasebeci hatayı kabul etmezdi.

kabul et
{f} postulated
kabul et
acquiesce
kabul et
{f} admitted

Tom admitted his mistake. - Tom hatasını kabul etti.

Tom admitted to spilling the red wine. - Tom kırmızı şarabı döktüğünü kabul etti.

kabul et
{f} agreed

They agreed to work together. - Birlikte çalışmayı kabul ettiler.

The girl's parents agreed to her request. - Kızın ebeveynleri onun ricasını kabul etti.

kabul et
accept

They accepted him as the city's best doctor. - Onlar onu şehrin en iyi doktoru olarak kabul ettiler.

In brief, you should have accepted the responsibility. - Kısacası, sorumluluğu kabul etmeliydin.

kabul et
{f} accepted

In brief, you should have accepted the responsibility. - Kısacası, sorumluluğu kabul etmeliydin.

I accepted her invitation. - Onun davetini kabul ettim.

kabul etme
acknowledgment
kabul etme
acquiescence
kabul etme
{i} disclaim
hatasını kabul etmek
Stand corrected
aziz kabul etmek
saint
düello davetini kabul etmek
pick up the glove
düello davetini kabul etmek
take up the glove
düelloyu kabul etmek
pick up the gauntlet
evlatlıka kabul etmek
to adopt (a child)
evlenme teklifini kabul etmek
accept one's proposal
evlilik teklifini kabul etmek
accept one's proposal
gerçekleri kabul etmek
to face or accept the facts
gülümsemeyle kabul etmek
smile approval
hediyeyi kabul etmek
accept a gift
hemen kabul etmek
snap up
huzuruna kabul etmek
give audience to smb
iddiayı kabul etmek
admit a claim
insanları oldukları gibi kabul etmek
take people as they are
itirazı kabul etmek
sustain an objection
kabul et
intromit
kabul et
conceded

The professor I was arguing with finally conceded and said I was right. - Tartıştığım profesör sonunda haklı olduğumu kabul etti.

kabul etme
avowal
kabul etme
reception
kabul etme
agreement

We had to agree to total confidentiality and sign a non-disclosure agreement. - Toplam gizliliği kabul etmek ve bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorundaydık.

kabul etme
intromission
kabul etme
embrace
kabul etme
(vücut) take
kabul etme
(Nükleer Bilimler) receiving

I also use this study for receiving guests. - Bu çalışma odasını misafirleri kabul etmek için de kullanırım.

kabul etme
acquiesce
kabul ve tasdik etmek
to approve, ratify
kefaleti kabul etmek
grant bail
kiliseye kabul etmek
confirm
kutsal kabul etmek
enshrine
memnuniyetle kabul etmek
be sold on
meydan okumayı kabul etmek
(deyim) take up the gauntlet
misafir olarak kabul etmek
have as a guest
olmuş kabul etmek
(Hukuk) take for granted
onaylamak ve kabul etmek
(Ticaret) approve and adapt
oylama ile kabul etmek
vote through
postulat olarak kabul etmek
postulate
seve seve kabul etmek
grasp at
sorumluluk kabul etmek
accept responsibility
sorumluluk kabul etmek
assume responsibility
teklif kabul etmek
accept the offer
teklif kabul etmek
accept the proposal
teklifi kabul etmek
accept the offer
teklifi kabul etmek
accept the proposal
tekrar kabul etmek
readmit
uygun koşullar kabul etmek
(Hukuk) adopt appropriate measures
yenilgiyi kabul etmek
buckle
yurttaşlığa kabul etmek
to naturalize
üyeliğe kabul etmek
initiate
Türkisch - Türkisch
Onaylamak
Yanına, katına almak
Bir armağanı almak
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
(Osmanlı Dönemi) TEKABBÜL
kabul eylemek
kabullenmek
(Hukuk) TEKKABÜL
razı etmek
itiraf etmek
almak
Kabul etme
ahiz
Kabul etme
(Osmanlı Dönemi) AHZ
kabul etmek
Favoriten