give somebody notice of

listen to the pronunciation of give somebody notice of
Englisch - Türkisch
uyarmak
haber vermek
give somebody notice
uyarı vermek
give someone notice of
haber vermek
give smb. notice of
haber vermek
give smb. notice of
uyarmak
give somebody notice of

  Silbentrennung

  give some·bo·dy no·tice of

  Türkische aussprache

  gîv sʌmbıdi nōtıs ıv

  Aussprache

  /ˈgəv ˈsəmbədē ˈnōtəs əv/ /ˈɡɪv ˈsʌmbədiː ˈnoʊtəs əv/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten