off

listen to the pronunciation of off
Englisch - Türkisch
{s} kapalı

Gazın kapalı olup olmadığına bak. - See if the gas is turned off.

Tom gazın kapalı olduğundan emin olmak için kontrol etti. - Tom checked to make sure the gas was turned off.

{e} dışında

Pist dışında kayak yaparken düştü. - He fell while skiing off-piste.

Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later.

{s} uzak

İnsanlar çoşkuluyken, o her zaman uzak durur. - He always stands off when people are enthusiastic.

Tom çantalarını bagaja koydu, sonra arabaya bindi ve arabayla uzaklaştı. - Tom put his bags in the trunk, then hopped in the car and drove off.

{s} sapa

Belki kendi yolumdan sapacağım. - Maybe I'll just wander off on my own.

Sapa kaplıcaları severim. - I like hot springs that are off the beaten track.

{s} ters

Arabamızda ters giden bir şey olmalı; motordan duman çıkıyor. - Something must be wrong with our car; the engine is giving off smoke.

{s} öteki
{s} çıkmış

Tom geçen hafta izne çıkmış olmalı. - Tom must've had time off last week.

Sen yoldan çıkmışsın. - You are way off the track.

ayrılmış
çalışmaz
kokmuş
dış

Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti. - Jane offered to take care of our children when we were out.

Dışarı çıkmadan önce gazı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to turn off the gas before going out.

işlemez durumda
açıklarında

Dalgıçlar Florida sahili açıklarında binlerce İspanyol altın sikkesi buldu. - Divers have found hundreds of Spanish gold coins off the coast of Florida.

Wakayama açıklarında balina bulundu. - The whale was found off the coast of Wakayama.

(Denizbilim) alarga
az (bir olasılık)
yanılmak
dışta
soğutmak
çıkarmak

Hanımefendilerin huzurunda şapkalarınızı çıkarmak zorundasınız. - You must take off your hats in the presence of ladies.

Odada şapkanı çıkarmak zorundasın. - You must take off your hat in the room.

dışanya
dışarda
açık

Tom motoru kapattı ama farları açık bıraktı. - Tom turned off the engine, but left the headlights on.

Önerimi açıkça reddetti. - He rejected my offer flatly.

dışarı

Dışarı çıkmadan önce gazı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to turn off the gas before going out.

Tüm ışıkların kapatıldığından emin ol dışarıya çıkmadan önce. - Make sure to turn off all the lights before going out.

zayıf

Senin aksanın iyi ama telaffuzun biraz zayıf. - Your accent's good, but your pronunciation's a little bit off.

soğumuş
(Denizbilim) açığa çıkmak
ayrılan

Tomu çaktan ayrılan son kişiydi. - Tom was the last one off the plane.

Tom çoğunlukla ofisten ayrılan son kişidir. - Tom is often the last one to leave the office.

kesilmiş

Ofise vardığımda, beni bekleyen bir sürü işim vardı. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyordum. - When I got to the office, I had tons of work waiting for me. I was running around like a chicken with its head cut off.

Tom ofisin etrafında kafası kesilmiş bir tavuk gibi koşuyordu. - Tom has been running around the office like a chicken with its head cut off.

-den uzak
cansız
açıkta
(Bilgisayar) kapattı

Henüz gazı kapattın mı? - Have you turned off the gas yet?

Yola çıkmadan önce her şeyi kapattığınızdan emin olun. - Make sure you turn everything off before you leave.

izinli

Cumartesi öğleyin izinli olacağım. - I'll be off duty at noon on Saturday.

O, birkaç günlüğüne izinlidir. - He is off work for a few days.

yakınında

Arabamı büro yakınında park ediyorum. - I am parking my car near the office.

Babamın çalıştığı yer istasyonun yakınındadır. - The office where my father works is near the station.

-den ayrılan
vazgeçilmiş
sapan
uzakta

Uzakta bir silahın patladığını duydum. - They heard a gun go off in the distance.

Biz kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaktayız. - We're about three kilometers off shore.

(pul/vb.) sahibi
-dan
suya düşmüş
(yiyecek/içecek) bozulmuş
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Dan kabaca polis memuruna hakaret etti. - Dan rudely insulted a police officer.

bozuk

Peter'in ofisindeki yazıcı bozuk ve artık yazdırmıyor. - The printer in Peter's office is broken and doesn't print anymore.

Her daim kafan bozuk zaten. - You are always pissed off.

ertelenmiş

Oyun önümüzdeki haftaya kadar ertelenmiş olabilir. - The game may have been put off till next week.

çalışmayan
uzağa
kötü

Bu gaz kötü bir koku verir. - This gas gives off a bad smell.

Tom, Mary'ye kötü haberi söylemeyi mümkün olduğu kadar uzun süre erteledi. - Tom had put off telling Mary the bad news for as long as possible.

sönmüş
tamamen

Tom işten çıkarılabileceği ihtimalini tamamen göz ardı edmedi. - Tom couldn't completely rule out the possibility that he might be laid off from work.

teklif ettiğin şey tamamen deli saçması! - It's utter nonsense what you offer!

gitmiş

Allah aşkına o, günün bu saatinde nereye gitmiş olabilir. - Where on earth can he have gone off to at this time of day?

{s} sağdaki
bozulmuş
{i} baş

Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır. - Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential.

Sizin başarınız daha çok sizin yöneticinizin ve bürodaki diğer insanların sizi nasıl algıladığına bağlıdır. - Your success depends a lot on how your manager and other people in the office perceive you.

kesat (iş)
{s} olası

Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor. - Life offers us millions of possibilities.

Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti. - Experts have offered three possible explanations.

kopuk
{e} haricinde
yanlış (ölçü)
Xoff öteye/ötede
uzak, zayıf, az bir
sahibi

Ev sahibimiz bize bir içki önerdi. - Our host offered us a drink.

Köpek sahibinin sesini duyar duymaz, bir ok gibi fırladı. - As soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.

adv.dışarı: adj.dışarda,kapalı
{s} devre dışı
çıkmış/bitmiş/bozuk/kötü
öldürmek

Tom komutanına kimseyi öldürmek istemediğini söyledi. - Tom told his commanding officer that he wasn't willing to kill anyone.

Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı. - The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster.

{i} başlangıç

Yeni patronla kötü bir başlangıç yapmak istemiyorum. - I don't want to get off on the wrong foot with the new boss.

Tom kötü bir başlangıç yaptı. - Tom got off to a bad start.

(Askeri) CARRIAGE FIRE CONTROL EQUIPMENT: AYRI TAŞINAN ATIŞ İDARE MALZEMESİ: Silahın ateşini idare etmek için lüzumlu olan ve ayrı taşınan komuta aleti, nişan dairesi ve gözetleme aletleri gibi atış idare malzemesi
{s} yorgun

Tom hararetli ve yorgun görünüyordu, ona soğuk bir içecek teklif edip, oturup dinlenmesini söyledim. - Tom looked hot and tired, so I offered him a cold drink and told him to sit down and rest.

Tom gerçekten yorgundu. O saat dokuzda ışığı kapadı ve birkaç dakika içinde hızla uykuya daldı. - Tom was really tired. He turned off the light at nine and was fast asleep within minutes.

geçersiz
doze off
uyuklamak
nod off
{f} uyuklamak
rip off
kazık atmak
break off
koparmak
come off
kopmak
fight off
defetmek
put off
ertelemek

Oyunu önümüzdeki Pazara ertelemek zorundayız. - We have to put off the game till next Sunday.

Toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. - We had to put off the meeting.

rip off
kazıklamak
pull off
{f} koparmak
take off
{f} havalanmak

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

Havalanmak zorundayız. - We've got to take off.

take off one's clothes
soyunmak
wear off
yıpranmak
break off
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

wear off
eskitmek
rip off
sökmek
wear off
eskimek
off line
çevrimdışı
off the table
Gündemde olmayan
off the coast of
sahillerine yakın
off the cuff
doğaçtan
off line
(Bilgisayar) kapalı
off line operation
çevrimdışı işletim
off shore
sahilden biraz uzakta
off shore
açığında
off shore
(Askeri) açıkta
off site
dışındaki
off the cuff
kafadan
off the cuff
düşünmeden
off the cuff
düşünmeksizin
off the hook
(deyim) ferahlamış
off the record
(Politika, Siyaset) yayınlanmaması kaydıyla
off the record
(Basın) yazılmamak kaydıyla
off the shelf
(Bilgisayar,Teknik) rafta hazır
off the shelf
(Bilgisayar,Teknik) satılmaya hazır
off afar
uzakta
off and on
zaman zaman
off and on
ara sıra

Tom ve Mary bir yıldır ara sıra çıkıyorlardı. - Tom and Mary have been dating off and on for a year.

Ara sıra yağmur yağıyor. - It has been raining off and on.

off and on
bazen
off color
doğal renkte olmayan
off diagonal
köşegen dışı
off duty
serbest
off duty
izinli

Ben bugün izinli olduğunu düşündüm. - I thought you were off duty today.

Cumartesi öğleyin izinli olacağım. - I'll be off duty at noon on Saturday.

off hook
telefonun açık konumu
off key
düzeni bozuk
off line operation
çevrim dışı işlem
off line processing
çevrim dışı işleme
off line storage
çevrim dışı bellek
off one's hands
sorumluluğu dışında
off one's head
üşütük
off one's head
kaçık
off one's own bat
kendi başına
off one's rocker
üşütük
off one's rocker
çatlak
off one's rocker
kaçık
off season
ölü sezon

Oteller ölü sezonda daha ucuzdur. - Hotels are cheaper in the off season.

off shore
kıyıdan uzak
off site
in dışındaki
off the air
ünalgıda yayında değil
off the beaten track
herkesçe bilinmeyen
off the cuff
hazırlıksız
off the point
konunun dışında
off the point
meseleden uzak
off the record
gayri resmi (olarak)
off white
hafif grimsi beyaz renk
off-balance sheet accounts
nazım hesapları
off-key
ayarsız
off-key
akortsuz

Maria bir kedi kadar akortsuz şarkı söyler. - Maria sings as off-key as a cat.

off-license
içki satılan dükkân
off-line
çevrim-dışı
off-line
hat-dışı
off-line
bağsız
off-peak
daha az meşgul
off-peak
sakin
off-stage
sahne arkası
off-white
hafif grimsi beyaz renk
Off-State Leakage
(Elektrik, Elektronik) Rölelerin aktif halde kalması durumundaki kullanılan akım,yük akımı, artık akım
off condition
yıpranmış
off flavor
Genellikle balık etindeki, satışını zorlaştıran nahoş koku
off grid
grid off
off line computer
line bilgisayar kapalı
off line input
line girişi kapalı
off line mode
satırı modu kapalı
off line working
line çalışma dışı
off one's guard
Gafil
off position
pozisyon kapatma
off ramp
Anayol harici yol
off school
okul kapalı
off setting
ayarı kapalı
off site inquiry
site soruşturma kapalı
off the ball
topun
off the record
Kayıt dışı

Biz kayıt dışı mıyız? - Are we off the record?

off topic
Konu dışı, bahsedilen konu hakkında olmayan
off you go
Gitmek kapalı
off-air
(Televizyon) Yayın dışı, Yayında yer almaksızın, yayınlanmamış
off-duty
Off-görev
off-grid
(Elektrik, Elektronik) Not being connected to a grid, mainly used in terms of not being connected to the main or national transmission grid in electricity
off-ramp
Anayol üzerinden çıkış yolu
off-road
(Spor) 4x4 arazi araçları ile, doğada zor koşullarda yapılan arazi yarışı
off-road vehicle
Arazi aracı
off-the-beat
(Muzik) Tempo dışı
off-the-shelf
Standart ölçülerde üretlmiş ve satışa hazır
off-the-wall
off-the-duvar
off-trade
satış sonu tüketilmek üzere satılan mal ticareti
be off
gitmek
offing
engin
be off
yanılmak
be off
defol
be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
be off
gerçekleşmemek
be off
geri/ileri olmak
be off
(Konuşma Dili) fırlayıp gitmek
be off
işe gitmemek
be off
(Konuşma Dili) tüymek
be off
(Konuşma Dili) soğumak
be off
olmamak
be off
(Konuşma Dili) iştahı
be off
ayrılmak
be off
(Konuşma Dili) acele etmek
be off
(Konuşma Dili) bayat olmak
be off
(Konuşma Dili) bozuk olmak
be off
vuku bulmamak
off color
kaba
off duty
(Bilgisayar) görev dışı
off line
(Bilgisayar) devre dışı
off topic
konu dışı
to be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
be off
iptal edilmek/olunmak
be off
ayrılmak, terketmek
be off
(tatil veya izin dolayısıyla) işe gelmemek
off beat
püskürtmek
off beat
Sıradışı, alışılmışın dışında, farklı
off center
merkeze
off color
renk off
off hook
paçayı sıyırmış
off kilter
Eğri tutulmuş off
off limit
kapalı limit
off premise
öncül off
off shot
shot off
off the shelf
Siparişe veya belirli bir ölçüye göre yapılmamış, genel satış için üretilmiş
off to the
için kapalı
be off
vazgeçmek
be off
yola çıkmak
be off
defolmak
be off
deli olmak
be off
(elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; (elektrik/ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The
be off
yaylan
off center
(Otomotiv) merkezden kaçıklık
off color
belirsiz
off color
kaba, müstehcen, münasebetsiz (hikâye/şaka)
off color
keyifsiz
Türkisch - Türkisch

Definition von off im Türkisch Türkisch wörterbuch

off shore
Denizde platform üzerinde kurulan kuyu açma tesisatı
Englisch - Englisch
To switch off

Can you off the light?.

Distant from

We're just off the main road.; ''The island is 23 miles off the cape.

in, or towards the half of the field away from the batsman's legs; the right side for a right-handed batsman
Disconnected or subtracted from

We've been off the grid for three days now.; He took 20% off the list price.

rancid, rotten

This milk is off!.

In a direction away from the speaker or object

The book fell off the table.

Placed after a number (of products or parts, as if a unit), in commerce or engineering

I'd like to re-order those printer cartridges, let's say 5-off.

Less than normal, in temperament or in result

sales are off this quarter.

Out of the possession of

He didn't buy it off him. He stole it off him.

Used to indicate movement away from a position on

I took it off the table.; Come off the roof!.

Into a state of non-operation; into a state of non-existence

die off.

Away from or not on

He's off the computer, but he's still on the phone.; Keep off the grass.

To kill

He got in the way so I had him offed.

No longer wanting or taking

He's been off his feed since Tuesday.; He's off his meds again.

inoperative, disabled

All the lights are off.

farther or more distant
{a} signifying distance, not on or near, from
If you are off something, you have stopped liking it. I'm off coffee at the moment Diarrhoea can make you feel weak, as well as putting you off your food
If someone is off something harmful such as a drug, they have stopped taking or using it. She felt better and the psychiatrist took her off drug therapy
{e} from; up from; so as to get out or come out of (bus, train, etc.); reduced by (e.g.: "This week all the shirts are 10% off"); so as to get rid of or remove something (i.e.: "The stain will come off your dress")
Do not use automatic time stepping
below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off"
In a general sense, denoting from or away from; as: Denoting distance or separation; as, the house is a mile off
A beer with flavors not common to acceptable beers; also defective
Line: Not connected to the server Users can now only access Agendas downloaded to the local database
If you live off a particular kind of food, you eat it in order to live. If you live off a particular source of money, you use it to live. Her husband's memories are of living off roast chicken and drinking whisky Antony had been living off the sale of his own paintings. = on
{ü} away with you! stand down! (expression of dismissal)
If food has gone off, it tastes and smells bad because it is no longer fresh enough to be eaten. Don't eat that! It's mouldy. It's gone off! = bad
This tasting term indicates undesirable flavors or aromas in the alcohol
If something happens on and off, or off and on, it happens occasionally, or only for part of a period of time, not in a regular or continuous way. I was still working on and off as a waitress to support myself We lived together, off and on, for two years
in an unpalatable state; "sour milk"
Denoting a leaving, abandonment, departure, abatement, interruption, or remission; as, the fever goes off; the pain goes off; the game is off; all bets are off
If something such as an agreement or a sporting event is off, it is cancelled. Until Pointon is completely happy, however, the deal's off Greenpeace refused to call off the event. on
If something is a long way off, it is a long distance away from you. Florida was a long way off Below you, though still 50 miles off, is the most treeless stretch of land imaginable. = away
A term meaning that certain bets will not be at risk on the next roll of the dice
If you go off, you leave a place. He was just about to drive off when the secretary came running out She gave a hurried wave and set off across the grass She was off again. Last year she had been to Kenya. This year it was Goa When his master's off traveling, Caleb stays with Pierre's parents
rotten
{s} closed, deactivated (machine, appliance, etc.); canceled; secondary (road); free from work (day, etc.); right (side of the road); bad, rotten (food); small in level, remote
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
Two-byte parameter in the disk parameter block at DPB + 13 bytes This value specifies the number of reserved system tracks The disk directory begins in the first sector of track OFF
no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache"
If a machine runs off a particular kind of fuel or power, it uses that power in order to function. The Auto Compact Disc Cleaner can run off batteries or mains
A designation that a bet is not working on a particular roll
If something is taken off something else or moves off it, it is no longer touching that thing. He took his feet off the desk I took the key for the room off a rack above her head Hugh wiped the rest of the blood off his face with his handkerchief. = from Off is also an adverb. Lee broke off a small piece of orange and held it out to him His exhaust fell off six laps from the finish
The side of the field that is on the right of the wicket keeper
from

I've just returned from the post office. - I have just returned from the post office.

The post office isn't too far from here. - The post office is not too far from here.

Denoting a different direction; not on or towards: away; as, to look off
If something is situated off a place such as a coast, room, or road, it is near to it or next to it, but not exactly in it. The boat was anchored off the northern coast of the peninsula Lily lives in a penthouse just off Park Avenue
officer

Aren't you a police officer? - Aren't you a police officer?

to murder
Denoting the action of removing or separating; separation; as, to take off the hat or cloak; to cut off, to pare off, to clip off, to peel off, to tear off, to march off, to fly off, and the like
Designating a time when one is not strictly attentive to business or affairs, or is absent from his post, and, hence, a time when affairs are not urgent; as, he took an off day for fishing: an off year in politics
Pressing this key turns the scale off
If there is money off something, its price is reduced by the amount specified. Simons Leatherwear, 37 Old Christchurch Road. 20 per cent off all jackets this Saturday. discounts offering thousands of pounds off the normal price of a car. Off is also an adverb. I'm prepared to knock five hundred pounds off but no more
Slang: down; set; Slang: off-side
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go forth and preach"
This can refer to the aroma or flavors It's a wine that's not quite right
Not on; away from; as, to be off one's legs or off the bed; two miles off the shore
If you have time off or a particular day off, you do not go to work or school, for example because you are ill or it is a day when you do not usually work. The rest of the men had the day off She was sacked for demanding Saturdays off I'm off tomorrow The average Swede was off sick 27 days last year. Off is also a preposition. He could not get time off work to go on holiday
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off"
off In addition to the uses shown below, off is used after some verbs and nouns in order to introduce extra information. Off is also used in phrasal verbs such as `get off', `pair off', and `sleep off'
If you keep off a street or piece of land, you do not step on it or go there. Locking up men does nothing more than keep them off the streets The local police had warned visitors to keep off the beach at night. Off is also an adverb. a sign saying `Keep Off'
Object File Format vector graphics
down with; at a distance; from here; completely; discontinued
If you keep off a subject, you deliberately avoid talking about it. Keep off the subject of politics Keep the conversation off linguistic matters
If something is a long time off, it will not happen for a long time. An end to the crisis seems a long way off The required technology is probably still two years off
Board (OB) A transaction of a listed stock which is not completed on a national exchange, or a transaction of an over-the-counter stock (OTB) Yahoo shows these stocks as OTC-OB - Over the Counter Off Board
not performing or scheduled for duties; "He's off every Tuesday"; "he was off duty when it happened"; "an off-duty policeman"
If you get something off someone, you obtain it from them. I don't really get a lot of information, and if I do I get it off Mark `Telmex' was bought off the government by a group of investors. = from
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off" (of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off" below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off" in an unpalatable state; "sour milk" no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache" at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
off and on
intermittently

With so much worry, I only slept off and on last night.

off balance
Not physical balanced; not having physical equilibrium
off balance
surprised; perplexed
off base
Incorrect or inappropriate; not properly executed, envisioned, or understood

That partisan rhetoric may be heated, but it's not entirely off base.

off base
Mistaken; misguided; somewhat wrong in opinion or judgment

But he's off-base in describing the city as having record crime until he took office.

off base
Situated or happening outside the boundaries of a military base

A Virginia lawmaker wants to improve off-base living conditions for enlisted troops with families.

off base
Positioned somewhere between the bases, and hence vulnerable to being caught out

The hippo heard us, and, like a baseball player caught off base, tried to get back to the river.

off board
Not on or in a means of transportation
off board
Not participating
off book
No longer needing the script to rehearse

'So if Antigone wants to be off book, I think the rest of you should be off book too.'.

off book
below the list price

in the winter of 1957-58 prices were 60 percent off book..

off brand
A brand other than a famous one, for a product or service for which a famous brand exists
off brands
plural form of off brand
off break
a normal ball bowled by a off spin bowler, moving from off to leg (for a right-handed batsman)
off breaks
plural form of off break
off chance
A condition of not being likely or probable

He submitted a job application on the off chance that nobody better would.

off course
not following the planned, or intended, route

The strong winds made the car go careering off course.

off course
Common misspelling of of course
off cutter
a ball bowled by a fast bowler who uses finger spin to move the ball from off to leg (for a right-handed batsman)
off cutters
plural form of off cutter
off day
A day in which a person is not performing up to their usual level of ability

I understand any pitcher can have an off day but walking four batters in one inning is ridiculous!.

off day
A day in which an employee is not scheduled to work

Until they gain a little seniority at this hospital, newly hired nurses need not expect to have two consecutive off days.

off days
plural form of off day
off drive
a type of batsman's shot played by swinging the bat vertically and hitting the ball along the ground in the direction of mid off
off drive
to play such a shot
off duty
Not engaged in an assigned task, duty or occupation

The man was rescued by an off duty fire fighter.

off guard
Not vigilant; unprepared; inattentive

His sudden appearance at the office caught her completely off guard.

off label
Use of a prescription medication by a physician to treat a condition other than that for which the drug was approved by the Food and Drug Administration (FDA)

While the drug is approved for use in treating stomach cancer, many doctors prescribe it off label for other cancers as well.

off licences
plural form of off licence
off like a bride's nightie
Making a rapid departure; away

Just before it was to be his shout, he was 'off like a bride's nightie.''.

off like a prom dress
Making a start, or departing, very rapidly

When we heard the police car pull up, we were off like a prom dress.

off of
off; from

I took this paper off of his desk.

off of
on

This is based off of his first book.

off one's chump
Crazy, insane

I'm going away. He's off his chump, he is.

off one's dot
off one's rocker; bananas; mad

Gone a bit off 'er dot, he whispered.

off one's face
Extremely intoxicated, either by alcohol or drugs
off one's game
In or into a condition of competing below a usual level of performance

Then the latter, as every golfer does at times, suddenly went right off his game.

off one's game
Playing or competing below one's usual level of performance

One fellow I knew once was off his game the whole first half because some idiot was flying a kite over the field advertising some one's pills.

off one's game
Performing in any activity below one's usual level; behaving in an irregular, inept, or awkward manner; feeling unwell

Big Bertha, the crowd-pleasing sand tiger shark who survived an astonishing four decades at the New York Aquarium, has died. She was off her game. She slowed down. She wasn't quite right, said Hans Walters, the animal department supervisor.

off one's game
In or into a condition which reflects unaccustomed poor performance or unwellness in an activity or situation

Adam found himself answering the viewer's questions while also trying to cook—which threw him off his game.

off one's nut
insane
off one's own bat
At one's own instigation

My boss didn't tell me to reorganize the filing system, I did it off my own bat.

off one's rocker
Crazy; insane

He's off his rocker if he thinks he can tackle the whole thing alone.

off one's rocket
Barmy; crazy; insane
off one's tits
Heavily intoxicated; to be under the influence of alcohol or drugs
off one's trolley
Having gone mad; insane

Being slightly off one’s trolleyUppermost in my list of top four teaching behaviours is being ever-so-slightly crazy . . . to keep students guessing whether or not I have lost my marbles, and being not quite so predictable.

off pat
Thoroughly practiced, rehearsed, or understood
off side
the side of the pitch away from the batsman's legs as he takes his stance at the wicket; the right side for a right-handed batsman
off spin
a style of bowling in which a (right-handed) bowler spins the ball such that, after bouncing, it moves from off to leg (for a right-handed batsman)
off spinner
a bowler who bowls off spin
off spinners
plural form of off spinner
off stump
the stump on the off side of the batsman's wicket
off the back foot
from a defensive position
off the bat
From the start; immediately; right away

Right off the bat, I can see that you need to save your work more often.

off the beaten path
To a secluded location; to a place which is not frequently visited or not widely known

Jean had thought that the prowler might be some tramp who had wandered far off the beaten path of migratory humans.

off the beaten path
In a secluded location; in a place which is not frequently visited or not widely known

Only a small group of websites, well off the beaten path of most surfers, contain the malicious code.

off the beaten track
In a place or places not commonly visited

From Nikko northwards my route was altogether off the beaten track, and had never been traversed in its entirety by any European. I lived among the Japanese, and saw their mode of living in regions unaffected by European contact.

off the beaten track
To a place or places not commonly visited

The search for authenticity arguably motivates backpackers to travel off the beaten track in search of areas not yet contaminated by tourists or other backpackers.

off the books
Undeclared for tax and social insurance etc

His company was fined for paying staff off the books.

off the chain
Free from work or direct supervision. In reference to slave labor, where workers are chained, or to the figurative chain of workers of an assembly line

The morose Ed Wilshot poured himself another drink and mumbled something about taking three weeks off the chain and heading south for some sunshine.

off the chain
Crazy and exciting; delirious and wild. By analogy to a frenetic dog when unleashed

When I arrived at the Waldorf I was taken away by its grandeur. The party was located on the 42nd floor in the Tower Suites. The room was completely off the chain. I am so glad that Tracy accepted the invite to go with me and she had a good time. There were a lot of good-looking African men there.

off the charts
Outside of the normal range of measurement; beyond expectations

Advance sales quickly went off the charts.

off the clock
Not being paid for working
off the clock
Relaxing
off the clock
Not at work
off the deep end
Crazy, erratic, or irrational

It used to be a funny comic, but lately it has gone off the deep end.

off the ground
Having gotten a good start; having reached a level of stability or self-sufficiency

Once a business gets off the ground, a different management style may become appropriate.

off the hook
Of a telephone, having an open connection; not hung up

I think he left the phone off the hook so that nobody would call him.

off the hook
Performing extraordinarily well

That's five three-pointers in a row! Smith is off the hook!.

off the hook
Relieved of a duty, burden, responsibility, or pressure

Without any evidence, the police had to let the suspect off the hook.

off the mark
Inaccurate; not correct or appropriate

His answers are consistently off the mark. None of them quite make sense.

off the radar
unlikely to happen, or be important in the near future or tending to escape detection or attention

A UK referendum on the EU constitution now seems to be moving off the radar.

off the rails
Off the intended path
off the rails
Out of control
off the rails
Insane
off the rails
In an abnormal manner, especially in a manner that causes damage or malfunctioning
off the record
in secret
off the record
unofficial
off the reservation
Violating rules
off the reservation
In violation of rules; out of bounds
off the top of one's head
Without great thought or investigation; extemporaneous; natural; offhand

I cannot think of any good examples off the top of my head, but give me a couple of hours and I'm sure I could come up with something.

off the wagon
No longer maintaining a program of self-improvement or abstinence from an undesirable habit, especially drinking alcohol

She kept up her diet for an entire month before falling off the wagon.

off vocal
A song that is the same as another song but without vocals
off worlder
Alternative spelling of off-worlder
off worlders
Alternative spelling of off-worlders
off worlders
plural form of off worlder
off-Broadway
Of or pertaining to an off-Broadway theater, or a production mounted in one

Little Shop of Horrors is probaby the most famous of the off-Broadway productions.

off-Broadway
In the New York City area, a small theater with fewer than 300 seats, or a production in such a theater, usually away from the "Broadway" theater district, which operates under special rules from the theatrical unions, which permits mounting productions at a much lower cost

Costs what they are, even Neil Simon premiered a play off-Broadway.

off-base
Alternative form of off base
off-book
off the books, not officially recorded
off-brand
Attributive form of off brand

off-brand sugar.

off-campus
Engaging in an activity by a faculty member or a student of an educational institution off the campus
off-campus
Pertaining to facilities or activities regularly utilized by the faculty or students of an educational institution that are located off the campus
off-campus
Pertaining to a student of an educational institution who resides off the campus
off-chance
Alternative spelling of off chance
off-color
Considered dirty, vulgar or obscene

an off-color joke.

off-corn
Waste or inferior corn thrown out during dressing
off-duty
Alternative spelling of off duty
off-flow
A flow from something (or somewhere) to something (or somewhere) else

What percentage of claimant off-flows from jobseeker's allowance were due to the claimant claiming incapacity benefit?.

off-gas
Gas produced as a side effect of a chemical reaction, sometimes hazardous
off-guard
Alternative spelling of off guard
off-handed
Note that, according to Partridge, 'off-handed is unnecessary for off-hand; off-handedly is unnecessary for off-hand. These terms may be written as one word.'
off-handed
negligent, neglectful, careless, unmindful, inattentive, uncaring, insouciant, indifferent, casual, slapdash, lax, perfunctory, superficial, sluttish, untidy, slovenly, uncircumspect
off-hour
A period when traffic is light
off-key
pitched inaccurately either above or below the correct note
off-key
not harmonious, or out of accord
off-label
Alternative spelling of off label
off-licence
A shop selling alcohol for consumption only off the premises
off-limits
Not to be entered or used; restricted

The pond was off-limits to swimmers.

off-message
publicly stating or supporting a policy counter to the official party policy
off-model
Somewhat deviant from the original source material or model sheets
off-off-Broadway
A New York City area off-Broadway-style show, but not operating under the aegis of the theatrical unions. These are generally very low budget, with limited casts and even more limited production values, performed in unconventional, ad hoc spaces
off-off-Broadway
Of or pertaining to an off-off-Broadway production
off-off-off Broadway
Of or pertaining to an off-off-off-Broadway production, or to the space they are performed in
off-off-off Broadway
An almost jocular term for theatrical productions performed in spaces remote from Manhattan, but nonetheless in the greater New York City area, and which otherwise fit the description of an off-off-Broadway show
off-peak
During a period of less use or demand than the maximum (peak), generally overnight

Phone calls on weekdays between 18:00 and 08:00 the following day are charged at an off-peak tariff, lower than peak, but higher than weekend.

off-piste
Of snow that has not been compacted by overuse; tends to be more exciting but less regulated and more dangerous

We are skiing off-piste this morning.

off-pister
Someone who skis or snowboards off-piste
off-put
Alternative form of put off
off-putting
Disconcerting, annoying or repulsive; tending to put off

His habit of picking his nose is quite off-putting.

off-ramp
A segment of roadway that directs vehicular traffic onto ordinary roads from a freeway
off-road
Designed for, used for, or taking place on a driving surface that is not traditionally paved, such as a beach or rugged terrain
off-roader
A vehicle that is designed to drive off the road
off-season
Period of time when regular competitions are not being held, or when an athlete is not participation in competitions

Alternating off-season and precontest cycles in bodybuilding over a period of years will result in the relatively quick development of a championship physique.

off-season
That part of the year when business is most slack and there are fewest clients or visitors
off-slip
A slip road by which traffic leaves a major road such as a motorway
off-speed
Being a pitch thrown at a slower speed than a fastball, such as a change-up
off-target
Away from a target
off-the-ball
Occurring away from active play
off-the-books
Alternative spelling of off the books
off-the-charts
Exceeding the normal range of measurement

First-day sales were off the charts.

off-the-cuff
Extemporaneous; without prior preparation; impromptu

He made a few off-the-cuff remarks before launching into his prepared speech.

off-the-rack
ready-made in a range of standard sizes
off-the-record
unofficial
off-the-record
unofficially
off-the-record
secret
off-the-record
secretly, in secret
off-the-shelf
As purchased or as commonly available, without modification or customization

We can build a specialized part for you, but an off-the-shelf product will probably cost less.

off-the-shoulder
not covering the shoulders
off-the-wall
Greatly inappropriate

His behaviour today is off-the-wall.

off-the-wall
Wildly unconventional; bizarre; absurd

She is a very off-the-wall character.

off-topic
Not related to the matter under discussion
off-track
Away from an intended route; wayward
off-track
conducted away from a racetrack
off-white
Of a very pale colour that is almost white
off-white
A very pale colour that is almost white

off-white colour:.

off-worlder
One who is not from the local planet/world/plane/dimension/universe
off the market
Bekâr olmayan, sevgilisi olmayan
off the record
Information that may be neither attributed or published Only top commanders should use such statements when it is necessary to take a reporter into confidence or to avoid a breach of security DoD policy is to avoid off-the-record statements
off the market
Not single
Türkisch - Englisch
{f} live
off-shore
(Ticaret) offshore
off
Favoriten