ayrılmış

listen to the pronunciation of ayrılmış
Türkisch - Englisch
divorced
booked

All the seats are booked. - Bütün koltuklar ayrılmış.

I'm sorry, today is fully booked. - Üzgünüm, bugün tamamen ayrılmış.

estranged
reserved

Are there reserved seats? - Ayrılmış koltuklar var mı?

Are there reserved seats on the train? - Trende ayrılmış koltuklar var mıdır?

isolated

No nation can exist completely isolated from others. - Hiçbir ulus diğerlerinden tamamen ayrılmış olamaz.

segregate

Sami attended a segregated school. - Sami ayrılmış bir okula gitti.

split
reserved, dedicated
disunited
divided

The city is divided into ten administrative districts. - Kent, on idari bölgeye ayrılmıştır.

This book is divided into four parts. - Bu kitap dört bölüme ayrılmıştır.

disjointed
set aside
set apart
off
gone
severed
dedicated
assigned
disconnected
allocated
disjunct
departed
torn
derived
earmarked
discrete
graded
separate

They were separated into two groups. - Onlar iki gruba ayrılmıştı.

France is separated from Italy by the Alps. - Fransa İtalya'dan, Alplerle ayrılmıştır.

apart
spaced
parted
discontinuous
(Nükleer Bilimler) differentiated
ayrılmış bellek
dedicated storage
ayrılmış bölge
reservation
ayrılmış otoban
divided highway
ayrılmış sözcük
reserved word
ayrılmış çöp
graded refuse
ayır
break into
birbirinden ayrılmış
estranged
Ayır
allocate

Allocate a room for research purposes. - Araştırma amaçları için bir oda ayırın.

ayır
make disconnected
ayır
make disjoint
ayır
{f} resolving
ayır
{f} segregated
ayır
differentiate

We must be able to differentiate between objects and situations. - Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz.

ayır
{f} separate

What separates Guangdong from Guangxi? - Guangdong'u Guangxi'den ne ayırıyor?

We must separate politics from religion. - Siyaseti dinden ayırmalıyız.

ayır
{f} disconnecting

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

ayır
{f} part

The seats were reserved for the party. - Parti için sandalyeler ayırtıldı.

After ten years as business partners, they decided to part ways. - İş ortakları olarak on yıl sonra, yollarını ayırmaya karar verdiler.

ayır
detach

I didn't detach them. - Ben onları ayırmadım.

ayır
spaced at
ayır
{f} isolated
ayır
{f} reserved

The seats were reserved for the party. - Parti için sandalyeler ayırtıldı.

We ought to have phoned ahead and reserved a table. - Telefon edip bir masa ayırtmalıydık.

ayır
cut into
ayır
{f} sparing

Would you mind sparing me thirty minutes of the day? - Bana günün otuz dakikasını ayırır mısın?

ayır
sever

I removed her number after severing our friendship. - Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım.

ayır
disconnect

Dan disconnected Linda from her respirator. - Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı.

Disconnect the power cable from the modem, wait for approximately one minute, then reconnect the cable. - Enerji kablosunu modemden ayır, yaklaşık bir dakika bekle, sonra kabloyu tekrar bağla.

ayır
isolate
ayır
separate into
ayır
{f} spaced
ayır
{f} reserve

I'd like to reserve a seat on this train. - Bu trende yer ayırtmak istiyorum.

I'd like to reserve a table for two. - İki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum.

ayır
discriminate

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy. - Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder.

ayır
sever from
ayır
demarcate
ayır
{f} abstract
ayır
{f} allocated
ayır
{f} parted
ayır
{f} parting
ayır
{f} spare

Tom has time to spare. - Tom'un ayıracak zamanı vardı.

Do you have much time to spare? - Ayıracak çok zamanın var mı?

ayır
disjoin
ayır
{f} separating

Why is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't? - Kimin iyi olduğunu ve kimin olmadığını biz kendimiz bildiğimizde politika neden bizi ayırıyor?

English is one language separating two nations. - İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir.

ayır
{f} separated

Tom separated the items into three piles. - Tom eşyaları üç kümeye ayırdı.

The mother separated the fighting children. - Anne dövüşen çocukları ayırdı.

ayır
{f} discriminating
ayır
{f} detached
ayır
{f} disconnected

Dan disconnected Linda from her respirator. - Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı.

ayır
{f} abstracted
ayır
split into

Let's decide what needs to be decided, then let's split into two teams, OK? - Neye karar verilmesi gerektiğine karar verelim, sonra iki takıma ayıralım.

ayır
{f} earmark

They earmarked enough money for research work. - Araştırma çalışması için yeterli para ayırdılar.

ayır
break down into
ayır
segregate
ayır
set apart
ayır
allocate to
ayır
uncouple
ayır
unstuck
ayır
allocateto
ayır
sunder
ayır
unstick
ayır
differentiated
ayır
disengage
ayır
disengaged
ayır
seclude
ayır
secluded
ayır
unsphere
ayır
setapart
ayır
separateinto
ayır
(Biyoloji) dissect

We dissected a frog to examine its internal organs. - Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık.

ayır
splitinto
ayır
disarticulate
ayır
disjoined
ayır
zoning
ayır
distinguished

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other. - Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

The original and the copy are easily distinguished. - Orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

bedenden ayrılmış
disembodied
derecelere ayrılmış
graduated
iki kola ayrılmış
bifurcate
kızılderililere ayrılmış bölge
Indian reservation
parçalara ayrılmış
segmented
sürüden ayrılmış tehlikeli bizon
rogue buffalo
sürüden ayrılmış tehlikeli fil
rogue elephant
sürüden ayrılmış tehlikeli hayvan
n. rogue
çeşidine göre ayrılmış
assorted
Türkisch - Türkisch
ayrık
(Osmanlı Dönemi) EFRAK
ayrılmış
Favoriten