kokmuş

listen to the pronunciation of kokmuş
Türkisch - Englisch
{s} stinky
{s} rancid
rank
putrid
addle
smelly; putrid, rancid, rotten; stinking
fetid
tainted
smelly, stinking, putrid-smelling
flyblown
bad
rotten

The section chief said out of the blue: Women and meat, I like them a little rotten. - Bölüm şefi birdenbire söyledi: Kadınlar ve et, onları biraz kokmuş severim.

putrefacient
niffy
smelly
putrefactive
off
smell
stinking
carrion
kokmuş et
carrion
kokmuş yumurta
bad egg
Türkisch - Türkisch
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk: "Arsıza söz, kokmuşa tuz kâr etmez."- Atasözü
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Çok bilinen, değersiz, önemsiz anlamında küçümseme sözü
Yerinden kımıldamaya üşenen, tembel, miskin. Çok bilinen, değersiz, önemsiz: "Ve sen o kokmuş tangoyu on sekizinci defa dinleyeceksin."- P. Safa
Yerinden kımıldamaya üşenen, tembel, miskin
kokuşuk
kokmuş
Favoriten