öldürmek

listen to the pronunciation of öldürmek
Türkisch - Englisch
murder

Tom has been accused of murdering Mary. - Tom Mary'yi öldürmekle suçlandı.

Having sold him the murder weapon makes you an accessory to uxoricide. - Ona cinayet silahını satman onun karısın öldürmek için seni suç ortağı yapar.

kill

They threatened to kill me so I gave them up my wallet. - Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim.

I want to kill somebody. - Birini öldürmek istiyorum.

ice
destroy
drop

One drop of this poison is enough to kill 160 people. - Bu zehirin bir damlası 160 kişiyi öldürmek için yeterlidir.

knock out
exterminate
croak
get rid of
shoot dead
assassinate
cut down
get

He started to get hungry, so he threw a small stone in the river to kill a fish. - O acıkmaya başladı, bu nedenle bir balık öldürmek için ırmağa küçük bir taş attı.

We can't let Tom get away with murdering those four people. - Tom'un bu dört insanı öldürmekten kurtulmasına izin veremeyiz.

(hayvan) put down
to kill; to murder
make away with
to kill, to murder, to butcher, to assassinate, to put sb to death, to do away with sb
to get rid of the pungent taste or smell in (a food)
erase
bump off
do in
to kill (time)
put to death
kill off
knock off

The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster. - Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı.

The gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader. - Gangasterler bir rakip çete liderini öldürmek için planları gereği onun içeri girmesine izin verdiler.

dispatch
do away with
carry off
take smb.'s life
{f} slay
{f} wipe out
killing

Killing a person's culture is like killing them. - Bir kişinin kültürünü öldürmek onları öldürmek gibidir.

The man attacked her with the intention of killing her. - Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı.

slaughter

I will send my army to take the city and slaughter every single person there. - Kenti alıp oradaki her bir kişiyi öldürmek için ordumu göndereceğim.

smite
end
fritter
put sb out of the way
shoot

Tom didn't shoot to kill. - Tom öldürmek için ateş etmedi.

We were told to shoot to kill. - Öldürmek için ateş etmemiz söylendi.

give sb his quietus
do sb in
blast
mow down
butcher
kill of
waste
{f} take off
remove
give smb. his quietus
{f} zap
rub out
send to glory
off

The gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader. - Gangasterler bir rakip çete liderini öldürmek için planları gereği onun içeri girmesine izin verdiler.

The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster. - Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı.

do one's job for one
put away
öldürme
{i} killing

Have you ever thought of killing yourself? No, I'm not a person who would end their own life. - Kendi kendine birini öldürmeyi hiç düşündün mü? Hayır, ben onların kendi hayatlarını sonlandırmak isteyen biri değilim.

Have you ever thought of killing yourself? No, I'm not a person who would end their own life. - Sen hiç kendini öldürmeyi düşündün mü? Hayır ben kendi hayatına son verecek bir kişi değilim.

öldürme
kill

He tried to kill himself but it ended in failure. - O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı.

I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself. - Mutsuz oldum fakat kendimi öldürmedim.

öldürme
{i} murder

Tom and Mary attempted to murder John. - Tom ve Mary John'u öldürme girişiminde bulundular.

Tom wouldn't murder anybody. - Tom kimseyi öldürmedi.

öldürmek için saldırmak
run amok
öldürmek için saldırmak
run amuck
boğarak öldürmek
choke
işe yaramayan hayvanları öldürmek
cull
öl
{f} deceased

A monument was erected in memory of the deceased. - Ölenin anısına bir anıt dikildi.

A monument has been erected to the memory of the deceased. - Ölen kişinin anısına bir anıt dikildi.

seni öldürmek istiyorum
i want to kill you
öldürme
shoot

Tom didn't shoot to kill. - Tom öldürmek için ateş etmedi.

We were told to shoot to kill. - Öldürmek için ateş etmemiz söylendi.

öl
{f} die

My father died of cancer. - Babam kanserden öldü.

Dalida died from an overdose of sleeping pills. - Dalida aşırı dozda uyku hapından öldü.

öl
decease

The Emperor prayed for the souls of the deceased. - İmparator ölülerin ruhları için dua etti.

A monument was erected in memory of the deceased. - Ölenin anısına bir anıt dikildi.

öl
{f} dying

Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying. - Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz.

There were cars burning, people dying, and nobody could help them. - Yanan arabalar, ölen insanlar vardı ve kimse onlara yardımcı olamadı.

öl
perish

My whole family perished in the fire. - Benim bütün ailem yangında öldü.

All those who take up the sword shall perish by the sword. - Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.

öl
pass away

The patient may pass away at any moment. - Hasta herhangi bir anda ölebilir.

We won't let you pass away. - Ölmene izin vermeyeceğiz.

öldürme
bloodshed

I hope there'll be no bloodshed. - Öldürme olmayacığını umuyorum.

öldürme
{i} slaughter

I will send my army to take the city and slaughter every single person there. - Kenti alıp oradaki her bir kişiyi öldürmek için ordumu göndereceğim.

öl
died

Marilyn Monroe died 33 years ago. - Marilyn Monroe, 33 yıl önce öldü.

Ivy Bean, the oldest user of both Facebook and Twitter, died at 104. - Hem Facebook'un hem de Twitter'ın en yaşlı üyesi olan Ivy Bean, 104 yaşında öldü.

öldürme
kıllıng
adam öldürmek
to murder someone, commit murder
adam öldürmek
kill smb
adam öldürmek
commit homicide
asarak öldürmek
scrag
açlıktan öldürmek
starve to death
açlıktan öldürmek
starve
açlıktan öldürmek
to starve
baskınla öldürmek
scupper
biçip öldürmek
mow down
boğarak öldürmek
strangle

I'd like to strangle him. - Onu boğarak öldürmek istiyorum.

boğarak öldürmek
scrag
boğarak öldürmek
smother
boğazını sıkarak öldürmek
garrotte
boğazını sıkarak öldürmek
garrote
götürüp öldürmek
take for a ride
gülmekten öldürmek
be a perfect scream
hepsini öldürmek
kill off
her onuncu adamı öldürmek
decimate
iple boğarak öldürmek
bowstring
iğne ile öldürmek
put to sleep
işkence ile öldürmek
do to death
kasten öldürmek
murder
kendini öldürmek
commit suicide
kendini öldürmek
take one's own life
kloroform ile öldürmek
chloroform
korkudan öldürmek
frighten smb. to death
körünü öldürmek
1. to satisfy one's desires after a fashion. 2. to swallow one's pride and admit one's helplessness
mikrop öldürmek amacıyla yıkama
douche
rasgele ateş edip öldürmek
pot
uyutarak öldürmek
put to sleep
vakit öldürmek
frivol
vakit öldürmek
horse around
vakit öldürmek
dilly dally
vakit öldürmek
to kill time
vakit öldürmek
diddle
vakit öldürmek
hang out
vakit öldürmek
trifle with
vakit öldürmek
fiddle away
vakit öldürmek
frig
vurup öldürmek
shoot dead
yorgunluktan öldürmek
tire to death
zaman öldürmek
dally away
zaman öldürmek
to kill time
zaman öldürmek
idle about
zaman öldürmek
dally
zıpkınla öldürmek
harpoon
çoğunu öldürmek
decimate
öldürme
killing, bloodshed
öldürme
(kazara) manslaughter
öldürme
putting to death
öldürme
destruction
öldürme
{i} dispatch
Türkisch - Türkisch
Bazı şeylerin diriliğini, tazeliğini veya sertliğini gidermek. Çok üzmek: "Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor."- P. Safa
Diriliğini, tazeliğini veya sertliğini gidermek
Solup kurumasına sebep olmak
Aşırı yormak
Etkisini ve gücünü azaltmak
Çok üzmek veya aşırı yormak
Boşuna geçmek
Sağlığını bozmak, rahatsızlık vermek
Bir canlının hayatına son vermek
Bir canlının hayatına son vermek: "Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri diri fırına kor, gözünün önünde yakardı."- Ö. Seyfettin
Ölmesine yol açmak
Yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak
Etkisini ve gücünü azaltmak: "Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın, kendini yaşarken öldürmüyor mu?"- H. Taner
Bitkinin solarak kurumasına sebep olmak
götürmek
(Osmanlı Dönemi) YESR
(Osmanlı Dönemi) KATL
gebertmek
(Osmanlı Dönemi) İTLAF
nallamak
Öldürme
katil
Öldürme
(Hukuk) TEHLİK
Öldürme
(Osmanlı Dönemi) İZHAK
Öldürme
(Osmanlı Dönemi) İCTİYAH
öl
Toprağın nemi
öl
Toprağın nemi, yaşlık, höl
öl
ıslaklık, nem
öldürme
(Osmanlı Dönemi) katl
öldürme
Öldürmek işi: "Meğer eskiden, öldürme vasıtası ne kadar az ve korunma çaresi ne kadar çokmuş."- R. E. Ünaydın
öldürme
Öldürmek işi
öldürmek
Favoriten