açık

listen to the pronunciation of açık
Türkisch - Englisch
open

Tatoeba is open source. - Tatoeba açık kaynaklıdır.

Don't sleep with the windows open. - Pencereler açık uyuma.

bare

I can barely keep my eyes open. - Zar zor gözlerimi açık tutabiliyorum.

clear

You must speak clearly in company. - Şirkette açıkça konuşmalısın.

It seemed clear the Senate would reject the treaty. - Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu.

{s} express

Express yourself as clearly as you can. - Elinizden geldiği kadar kendinizi açık biçimde ifade edin.

Tom expressed himself clearly. - Tom kendini açıkça ifade etti.

definite

It is definite that he will go to America. - Onun Amerika'ya gideceği açık.

obvious

This drink's flavor is obviously that of tea. - Bu içecek açıkça çayla aynı tada sahip.

It's obvious he's wrong. - Onun hatalı olduğu açıktır.

clear, easy to understand; not in cipher
blank
obscene; suggestive
clear-cut
open sea

After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea. - Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım.

When we awoke, we were adrift on the open sea. - Uyandığımız zaman, açık denizde akıntıya kapılıp sürükleniyorduk.

aboveground
confessed

He confessed his crime frankly. - Suçunu çok açık bir şekilde itiraf etti.

in blank
shortage
uncovered; naked, bare, exposed
expressly

Here everything is forbidden that isn't expressly permitted. - Burada açıkça izin verilmeyen her şey yasaktır.

fortunate, promising
visible

During clear weather, the coast of Estonia is visible from Helsinki. - Açık havada, Estonya kıyısı Helsinki'den görülebilir.

unobstructed, free
articulate
deficiency
deficient amount
cloudless
on , open
frank, open
clean cut
light (shade of color)
wide open

The back door's wide open. - Arka kapı sonuna kadar açık.

The front door was wide open. - Ön kapı sonuna kadar açıktı.

spaced far apart, separated
decided

We've decided to paint the walls light blue. - Duvarları açık maviye boyamaya karar verdik.

He explained at length what had been decided. - O, neye karar verildiğini uzun uzadıya açıkladı.

vacancy, job opening
excess of expense over income
not secret, in the open
open; (çay/kahve) weak; (yol/geçit) free, clear; (hava) clear, cloudless; (renk) light; uncovered; naked, bare; clear, plain, distinct; frank, outspoken; vacant" " boş, münhal; (çek) blank;" "(resim/kitap vb.) smutty, bawdy, pornographic, salacious; open air; open sea; vacant position; deficit; shortfall; openly, baldly, frankly, straight out
declared

Tom declared himself bankrupt. - Tom iflas ettiğini açıkladı.

He declared himself leader publicly. - O, açık olarak kendini lider ilan etti.

apparent

This should be obvious, but apparently it's not. - Bu açık olmalı ama görünüşe göre değil.

It is apparent that he will win the election. - Onun seçimi kazanacağı açık.

shortfall
open for business, open
open, defenseless, unprotected (city)
broad
unclouded
clear, cloudless, fine
exposed

Fadil exposed his dark secret. - Fadıl karanlık sırrını açıkladı.

frankly, openly
outskirts; nearby place
the open

After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea. - Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım.

She thought they were about to fly out through the open window. - O açık pencereden uçmak üzere olduklarını düşünüyordu.

not roofed; not enclosed
(Hukuk) deficit

The company incurred a deficit of $400 million during the first quarter. - Şirket ilk çeyrekte 400 milyon dolar açık verdi.

Lower taxes don't cause deficits. - Düşük vergiler açıklara neden olmaz.

categorical
uncovered
candid

Tom announced his candidacy for class president. - Tom sınıf başkanlığı için adaylığını açıkladı.

He officially announced his candidacy. - O resmen adaylığını açıkladı.

crystal

Let me make myself crystal clear. - Kendimi açık seçik ifade etmeme izin verin.

distance, space between
empty, clear, unoccupied
avowed
deficit, shortage
soccer wing, winger, player in a wing position
explicitly

Tom explicitly told Mary not to do that. - Tom açıkça Mary'ye bunu yapmamasını söyledi.

I explicitly told Tom not to do that. - Tom'a açıkça onu yapmamasını söyledim.

{s} fair

Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun. - Tom'un çok açık bir teni var ve güneşte kolayca yanar.

She has a fair complexion. - Onun açık bir teni vardır.

shiny
{s} distinct
{s} pale

At daytime, we see the clear sun, and at nighttime we see the pale moon and the beautiful stars. - Gündüzleri açık bir güneş görürüz, ve geceleri solgun bir ay ve güzel yıldızları görürüz.

The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue. - Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi.

{s} precise
{s} forthright
{s} light

We had Tom paint the fence light green. - Çiti Tom'a açık yeşile boyattık.

I prefer a lighter color. - Daha açık bir renk tercih ederim.

{s} plain

Explain it in plain words. - Onu sade bir dille açıklayın.

His meaning is quite plain. - Onun söylemek istediği oldukça açık.

wide

Keep your eyes wide open! - Gözlerinizi ardına kadar açık tutun.

The window was wide open. - Pencere tamamen açıktı.

(Bilgisayar) opens

The store also opens at night. - Mağaza gece de açıktır.

lorry
açık seçik belirtmek
articulate
açık artırma
auction

The famous oil painting was sold at the auction for 2 million dollars. - Ünlü yağlı boya resim açık artırmada 2 milyon dolara satıldı.

Instead of preparing a dinner by candlelight, she put her boyfriend up for auction on eBay. - Mum ışığı yanında akşam yemeği hazırlama yerine o, eBay'da açık artırma için erkek arkadaşını satışa sundu.

açık kontenjan
vacancy
açık oturum
panel
açık oturum yönetmek
anchor
açık açık
clearly
açık alan
concourse
açık artırma ile satmak
auction off
açık deniz
(Hukuk) high sea
açık fikirli
Catholic
açık kalplilik
candor
açık sarı
canary
açık saçık fıkra
blue joke
açık sözlü
blunt
açık sözlü
frank

Tom was quite frank about it. - Tom o konuda çok açık sözlüydü.

He is an extremely frank person. - O, oldukça açık sözlü bir kişidir.

açık tribün
bleachers

Eventually, bleachers will be added. - Sonunda açık tribün eklenecek.

açık tribün
bleacher

Eventually, bleachers will be added. - Sonunda açık tribün eklenecek.

açık sözlü
bluff
açık sözlü
forthcoming

Tom wasn't very forthcoming about what happened with Mary. - Tom Mary ile ilgili ne olduğu hakkında çok açık sözlü değildi.

açık oturum yöneticisi
anchor
açık sözlü
outspoken

Tom is very outspoken, isn't he? - Tom çok açık sözlü, değil mi?

Tom is an outspoken person. - Tom açık sözlü bir kişidir.

açık (ifade)
articulate
açık (mali)
deficit
açık açık
warts and all
açık bölge
(Matematik) open region
açık söylemek
speak openly
açık
(Otomotiv) open end
açık ve kesin ifade etmek
formulate
açık çek
(Ticaret) a blank check
açık çek
(Ticaret) a blank cheque
açık çek
(Ticaret) open check
açık üniversite
open university
açık havada et ızgarası
barbecue
açık (renk)
light
açık alan korkusu
fear of open spaces
açık ara
by far the best
açık büfe
Buffet
açık esmer
light brown
açık hava
1. open air, outdoor; fresh air. 2. clear weather
açık ihale usulü
Open tender procedure
açık ki
Clearly
açık kimlik
Clear identity
açık lise
Open High School
açık mavi
Light blue
açık mektup
open letter
açık oturum
Panel, panel discussion, open forum
açık saçıklık
obscenity
açık söz
deficits
açık sözlü
Outspoken, free spoken, straight-out, plainspoken
açık sözlü
straight-out
açık sözlü
explicit
açık sözlü
plainspoken
açık sözlü
plump
açık sözlü
free spoken
açık sözlü
honest
açık sözlü olmak
To be frank
açık açık
without mincing matters
açık açık
openly
açık açık
outspokenly
açık açık
in round terms
açık açık
bluntly
açık açık
openly, baldly, frankly, straight out
açık açık
openly, frankly
açık açık konuşmak
speak bluntly
açık açık söylemek
make no bones of it
açık olmak
receptive
açık sözlü
{s} expansive
açık büfe
(Gıda) banquet service
açık hava
fresh air
açık olmak
accessible
açık olmak
be on
açık renk
light
açık sözlü
plain spoken
açık sözlü
outright
açıklar
(Ticaret) deficits

Are trade deficits good or bad? - Ticaret açıkları iyi mi yoksa kötü mü?

Lower taxes don't cause deficits. - Düşük vergiler açıklara neden olmaz.

açık hava
open air

We spent the day in the open air. - Günü açık havada geçiririz.

We had a good time in the open air. - Açık havada iyi zaman geçirdik.

açık hava
outdoors

Generally speaking, children like to play outdoors. - Genelde çocuklar açık havada oynamayı sever.

Tom doesn't get outdoors much. - Tom çok açık havaya çıkmaz.

açık hava
alfresco
açık hava
outdoor

Rugby is an outdoor game. - Ragbi bir açık hava oyunudur.

Tom loves being outdoors. - Tom açık havayı çok seviyor.

açık hava
open

We had a good time in the open air. - Açık havada iyi zaman geçirdik.

We spent the day in the open air. - Günü açık havada geçiririz.

açık hava
open-air

Italy is a large open-air museum. - İtalya büyük bir açık hava müzesidir.

The open-air concert was cancelled because of the rain. - Açık hava konseri yağmur yüzünden iptal oldu.

açık sözlü
plain-spoken
açık sözlü
straightforward
Açık büfe
open buffet
Açık büfe
buffet meal

We woke up early to catch up buffet meal at Hotel Vicenza.

açık büfe
buffets
açık hava
fair-weather
açıklar
Explain
açıklar
explaıns
açıklar
explains

She explains the literal meaning of the sentence. - O, cümlenin gerçek anlamını açıklar.

Mrs. Ana explains the sixth test. - Bayan Ana altıncı testi açıklar.

açık büfe
smorgasbord

Breakfast is a smorgasbord. - Sabah kahvaltısı iskandinav usulü açık büfedir.

açık hava
a) open air, outdoor, fresh air b) clear weather c) open-air+
açık hava
the open

We had a good time in the open air. - Açık havada iyi zaman geçirdik.

The open-air concert was cancelled because of the rain. - Açık hava konseri yağmur yüzünden iptal oldu.

açık hava
tiyatrosu open-air theater
açık hava
fair weather

After rain comes fair weather. - Yağmurdan sonra açık hava gelir.

açık hava
{s} hypaethral
açık hava
element
açık hava
hypethral
açık olmak
to be on; to be aboveboard with
açık olmak
1. to be accessible (to). 2. to be receptive (to)
açık renk
blond
açık sözlü
ingenuous
açık sözlü
unreserved
açık sözlü
straightout
açık sözlü
artless
Türkisch - Türkisch
Bir ihtiyacın karşılanamaması durumu
İşler durumda olan
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
Denizin kıyıdan uzakça olan yeri
Aralığı çok. Çalışır durumda olan: "Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar."- Ö. Seyfettin
Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen
Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal
Aralığı çok
Belli bir yerin biraz uzağı
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı: "Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik."- R. N. Güntekin
Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film)
Rengi açık olmayan, koyu karşıtı: "Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu."- Ö. Seyfettin
Koyu olmayan (renk)
Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen
Kolay anlaşılır, vazıh
Kolay anlaşılır, vazıh: "Açık konuşma zamanının artık geldiğine kani idim."- R. N. Güntekin
Engelsiz
Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen: "... her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o."- T. Buğra
Engelsiz. Örtüsüz, çıplak
Boş
Örtüsüz, çıplak
Doğru olarak, açıkça
Denizin kıyıdan uzakça olan yeri: "Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır."- B. Necatigil
Doğru olarak, açıkça: "İnsan mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?"- M. Yesarî
(Osmanlı Dönemi) CEHVA'
(Osmanlı Dönemi) BÂZ
(Osmanlı Dönemi) MÜNFEC
(Hukuk) VAZIH
dekolte
(Hukuk) SARİH
(Osmanlı Dönemi) sarih
(Osmanlı Dönemi) küşâde
açık seçik
Anlaşılmaz yanı bulunmayan
açık büfe
Konukların serbestçe seçebilecekleri yiyecek ve içeceklerin sergilendiği sofra
açık açık
Saklamaksızın, gizli yer bırakmaksızın, içtenlikle
Açık olmak
(Osmanlı Dönemi) TEREYY
açık hava
Bahçe, park gibi yapı dışı olan yer
açık hava
Bulutsuz hava
açık sözlü
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
açık
Favoriten