bare

listen to the pronunciation of bare
İngilizce - Türkçe
{f} çıkarmak
{s} çıplak

Çimlerin üzerinde çıplak ayakla dolaşmayı severim. - I love walking barefoot on the grass.

Bir adam çıplak elleri ile kazı yaparken görüldü. - One man was seen digging with his bare hands.

{s} açık

Zar zor gözlerimi açık tutabiliyorum. - I can barely keep my eyes open.

{s} yalın

Tom yalınayak yürümeye alışkın değildir. - Tom isn't accustomed to walking barefooted.

Tom asla yalın ayak yürümez. - Tom never walks barefoot.

{f} soymak
{s} bomboş

Süpermarketteki raflar neredeyse bomboştu. - The shelves in the supermarket were almost bare.

Bir kase meyvenin dışında mutfak masası bomboştu. - The kitchen table was bare except for a bowl of fruit.

{f} açmak
{s} tamtakır
{f} açılmak
(Tarım) daz
üssüz
kaplamasız
{s} sade

Tom sadece en azını yapar. - Tom only does the bare minimum.

Tom testi sadece zar zor geçti. - Tom just barely passed the test.

boş

Raflar oldukça boştu. - The shelves were pretty bare.

Taşındığımızda daire tamamen boştu. - The apartment was completely bare when we moved in.

süssüz
açığa çıkartmak
gözle görülür hale getirmek
hayasız
{s} azıcık
yüzsüz
çıplak,v.göster: adj.çıplak
peçesiz
havı dökülmüş
f., eski, bak. bear 2
yalınayak

Kumda yalınayak yürümekten hoşlanır mısın? - Do you enjoy walking barefoot on the sand?

Tom yalınayak yürümeye alışkın değildir. - Tom isn't accustomed to walking barefooted.

{s} yapraksız

Çok geçmeden ağaçlar yapraksız olacak. - It won't be long before the trees are bare.

Ağaçlar zaten yapraksız. - The trees are already bare.

parlamış
bare change zayıf vir ihtimal
bareback eyersiz
mübalağasız
arsız
{s} ancak yetecek kadar
bare faced yüzü açık
{s} tüysüz
sivil
kabak
kıt kanaat
barely
zar zor

Çarpılmaktan zar zor kurtuldum. - I barely missed being struck.

Tom bacağını incitti ve zar zor yürüyebiliyor. - Tom hurt his leg and can barely walk.

barely
ancak

Ben ancak iki veya üç saat uyudum. - I slept barely two or three hours.

Ancak sabah kahvaltısı için yeterli ekmeğimiz var. - We have barely enough bread for breakfast.

bare faced
arsız
bare faced
yüzsüz
bare fact
çıplak gerçek

Çıplak gerçekleri söylemek zordur. - It is difficult to tell the bare facts.

bare finish
(Tekstil) apre
bare finish
(Tekstil) tüysüz
bare foot
çıplak ayak
bare spot
(Teknik,Tekstil) tüysüz yer
bare spot
(Teknik,Tekstil) tüysüz kısım
bare wire
çıplak tel
bare cable
çıplak kablo
bare chance
zayıf olasılık
bare living
kıt kanaat geçinme
bare of
den yoksun
bare stock
çotuk
bare wasteland
kellik
bare wasteland
çorak yer
bare bone
Eti sıyrılmış kemik
bare bones
temel unsurlar
bare bones
esaslar
bare bones
ana hatlar
bare conductor
çıplak iletken
bare drive
çıplak disk sürücü
bare electrode
çıplak elektrot
bare facts
çıplak gerçekler
bare fallow
çıplak nadas, kara nadas
bare feet
yalın ayak
bare floors
çıplak zeminler
bare ground
çıplak zemin
bare hardware
çıplak donanım
bare hardware
sade donanım

a timesharing system provides multiprogramming and an extended machine with a more convenient interface than a bare hardware.

bare hardware
yalın donanım
bare infinitive
çıplak mastar
bare knuckle
çıplak boğum
bare midriff
Genç kızların bel ile göğüs arasındaki bölgeyi açık bıraktıkları giyim tarzı
bare minimum
minimum
bare necessities
temel ihtiyaçların
bare of
ve çıplak
bare one's own neck
(deyim) Elini taşın altına koymak
bare particle
çıplak parçacık
bare root
yalın kök
bare tree limb
yapraklarını dökmüş ağaç dalı
bare-boned
çok zayıf
bare-boned
bir deri bir kemik kalmış
bare-bones
barebone
bare-chested
bağrı açık
bare-hand
1. (beyzbol) topu eldivensiz, çıplak elle yakalamak.2. Eldivensiz el, çıplak el
bare-handed
1. Eldiven vs. ginmemiş veya kullanmayan2. Bir alet, silah vs. olmadan: "fight an animal bare-handed"
bare-metal
(Bilgisayar) İşletim sistemi yada herhangi bir yazılım içermeyen yeni bir bilgisayar
bare base
(Askeri) kullanıma açık üs
bare blade
(Tekstil) Çıplak mil
bare boat
(Ticaret) yüksüz boş gemi
bare boat
(Ticaret) yüksüz gemi
bare cargo
(Ticaret) kargosu
bare cargo
(Ticaret) boş safra
bare cargo
(Ticaret) ölü kargo
bare cargo
(Ticaret) boş kargo
bare chance
zayıf ihtimal
bare concrete
(İnşaat) çıplak beton
bare conductor
(Elektrik, Elektronik) çıplak elektrik iletkeni
bare contract
(Kanun,Ticaret) yalın mukavele
bare contract
(Kanun,Ticaret) eskimiş sözleşme
bare engine
çıplak makine
bare eye
çıplak göz
bare fallow
(Tarım) kara nadas
bare fallow
(Tarım) çıplak nadas
bare finish
(Tekstil) tüysüz apre
bare flame
çıplak alev
bare hull
çıplak tekne
bare its teeth
(hayvan) dişlerini göstermek
bare its teeth
hayvan dişlerini göstermek
bare karst
(Askeri) çıplak karst
bare knob
(Askeri) Çıplak tepe
bare licensee
(Kanun) tesadüfi ziyaretçi
bare line
(Elektrik, Elektronik,Teknik) çıplak hat
bare metal
çıplak saç
bare of
-den yoksun
bare one's heart
(deyim) birine her şeyini söylemek
bare one's heart
(deyim) en gizli şeylerini anlatmak
bare one's heart
kâlbini açmak
bare one's heart
(deyim) birine açılmak
bare one's heart
içini dökmek
bare one's heart
(deyim) tüm sırlarını anlatmak
bare one's soul
(deyim) tüm sırlarını anlatmak
bare one's soul
(deyim) en gizli şeylerini anlatmak
bare one's soul
(deyim) birine açılmak
bare one's soul
(deyim) birine her şeyini söylemek
bare one's teeth
(deyim) diş göstermek
bare ownership
(Ticaret) kuru mülkiyet
bare pipe
çıplak boru
bare stage
çıplak sahne
bare teeth
diş göstermek
bare transmission line
(Elektrik, Elektronik,Teknik) çıplak nakil hat
bare tree
(Tarım) yapraksız ağaç
barely
hemen hemen hiç

Burada hemen hemen hiç yağmur yağmaz. - It barely ever rains here.

O artık benimle hemen hemen hiç konuşmuyor. - He barely speaks to me anymore.

barely
z. ancak, güçbela
barely
çok az

Bir saatten daha fazla bir süredir burada bekliyoruz ve sıra çok az hareket etti. - We've been standing here for more than an hour and the line has barely moved.

Bir saattir bekliyoruz ve sıra çok az ilerledi. - We've been waiting for an hour and the line has barely moved.

barely
çok çok az

Tom çok çok az ilgileniyor gibi görünüyor. - Tom seems to be barely paying attention.

barely
dar
barely
zoraki
barely
dar darına
barely
gücü gücüne
barely
sadece

Tom testi sadece zar zor geçti. - Tom just barely passed the test.

barely
zor

Tom her zaman öyle kısık sesle konuşur ki ne söylediğini ben zar zor anlayabiliyorum. - Tom always speaks in such a low voice that I can barely understand what he says.

Çarpılmaktan zar zor kurtuldum. - I barely missed being struck.

strip bare
yolmak
bared
{f} göster
barely
hemen hemen

Tom artık benimle hemen hemen hiç konuşmuyor. - Tom barely speaks to me anymore.

Şehri hemen hemen hiç bilmiyorum. - I barely know the city.

barer
{f} daha çıplak
barest
en çıplak
baring
{f} göster

Aslanın dişlerini gösterdiğini görürsen, sana gülümsediğini sanma. - If you see the lion baring its teeth, don't think that the lion is smiling at you.

baring
{i} açılma
lay bare
açıkça ortaya koy
It is the want of care that makes the field bare
(Atasözü) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ
a bare chance
Zayıf bir ihtimal
a bare living
Kıt kanaat geçinme
bared
yalın
bareness
çıplaklık
in bare feet
Çıplak ayakla
lay so.'s heart bare
Satmak öyle. 'çıplak kalp s
lay so.'s plans bare
Satmak öyle. 's çıplak planları
laying bare
çıplak döşeme
not touch with a bare pole
çıplak kutup ile dokunmayın
barely
açıkça
barely
kıtı kıtına
barely
güçbelâ

Bunu güçbela zamanında yaptım. - I barely made it on time.

barely
anca

Büyükçe bir sandalye, ama kapı aralığından anca geçer. - It's a biggish chair, but it'll just barely fit through the doorway.

Bazen içecek çok fazla şey ancak yeterlidir. - Sometimes too much to drink is barely enough.

barely
gizlemeden
barely
yalın bir şekilde/ancak
bareness
[n] çıplaklık
bareness
{i} yoksulluk
earn a bare living
kıt kanaat geçinmek
earn a bare living
yaşayacak kadar kazanmak
in one's bare skin
çırılçıplak
lay bare
{f} ortaya çıkarmak
lay bare
{f} açığa vurmak
lay bare
{f} açığa çıkarmak
lay bare
açmak, açıkça ortaya koymak
the bare fact
çıplak gerçek
under bare poles
yelkenler inik olarak
under bare poles
yelkenleri açmadan
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kal'a, kale
(Osmanlı Dönemi) Def'a, kerre
(Osmanlı Dönemi) f. At
(Osmanlı Dönemi) Zülf
İngilizce - İngilizce
To uncover; to reveal; as, to bare one's teeth, to bare one's soul
Very; significantly

This porno's bare whack, bruv.

Simple past of bear

And so I put thee on my shoulder and bare thee back, and here thou art in David's room, and shalt find board and bed with me as long as thou hast mind to.

Having had what usually covers (something) removed

The trees were left bare after the swarm of locusts devoured all the leaves.

A lot or lots of

It's bare money to get in the club each time, man.

Having no decoration

The walls of this room are bare — why not hang some paintings on them?.

Having no supplies

The cupboard was bare.

Minimal; that is or are just sufficient

the bare necessities.

Naked, uncovered

Don't show your bare backside in public.

the naked state, nude body
{v} t. to make naked or bare, to strip, to uncover
{a} naked, plain, simple, poor, lean, mere
emphasis Bare is used in front of an amount to emphasize how small it is. Sales are growing for premium wines, but at a bare 2 percent a year. = mere
An area of ground that is bare has no plants growing on it. That's probably the most bare, bleak, barren and inhospitable island I've ever seen
Surface; body; substance
Unprotected; not accompanied by small cards For example: bare King is a singleton King; Queen-Jack bare is a doubleton Queen-Jack
(B) unprotected; not accompanied by small cards [bare king = singleton king; queen-jack bare = doubleton queen-jack]
Without clothes or covering; stripped of the usual covering; naked; as, his body is bare; the trees are bare
completely unclothed; "bare bodies"; "naked from the waist up"; "a nude model"
If someone does something with their bare hands, they do it without using any weapons or tools. Police believe the killer punched her to death with his bare hands Rescuers were using their bare hands to reach the trapped miners
If you bare something, you uncover it and show it. Walsh bared his teeth in a grin
If you lay bare something or someone, you reveal or expose them. No one wants to expose themselves, lay their feelings bare. A past tense of bear
If a part of your body is bare, it is not covered by any clothing. She was wearing only a thin robe over a flimsy nightdress, and her feet were bare She had bare arms and a bare neck
having extraneous everything removed including contents; "the bare walls"; "the cupboard was bare"
Bore; the old preterit of Bear, v
lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a scanty harvest"; "a spare diet"
To strip off the covering of; to make bare; as, to bare the breast
providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills"; "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark landscape"
With head uncovered; bareheaded
showing ground without the usual covering of grass; "a carefully swept bare yard around the house"
not having a protective covering; "unsheathed cables"; "a bare blade"
denuded of leaves; "the bare branches of winter"
make public; "She aired her opinions on welfare"
adj telanjang
apart from anything else; without additions or modifications; "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the simple passage of time was enough"; "the simple truth"
That part of a roofing slate, shingle, tile, or metal plate, which is exposed to the weather
{s} exposed, uncovered; naked; reduced; hardly
If you lay something bare, you uncover it completely so that it can then be seen. The clearing out of disused workshops laid bare thousands of Italianate glazed tiles. = expose
If you talk about the bare minimum or the bare essentials, you mean the very least that is necessary. The army would try to hold the western desert with a bare minimum of forces These are the bare essentials you'll need to dress your baby during the first few months. = absolute
Destitute; indigent; empty; unfurnished or scantily furnished; used with of (rarely with in) before the thing wanting or taken away; as, a room bare of furniture
lacking a surface finish such as paint; "bare wood"; "unfinished furniture
bare bones: see bone
If a room, cupboard, or shelf is bare, it is empty. His fridge was bare apart from three very withered tomatoes He led me through to a bare, draughty interviewing room
If someone gives you the bare facts or the barest details of something, they tell you only the most basic and important things. Newspaper reporters were given nothing but the bare facts by the Superintendent in charge of the investigation. = plain
Without anything to cover up or conceal one's thoughts or actions; open to view; exposed
lay bare; "bare your breasts"; "bare your feelings"
lay bare; "bare your breasts"; "bare your feelings" showing ground without the usual covering of grass; "a carefully swept bare yard around the house" completely unclothed; "bare bodies"; "naked from the waist up"; "a nude model" having extraneous everything removed including contents; "the bare walls"; "the cupboard was bare" providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills"; "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark landscape" denuded of leaves; "the bare branches of winter" lacking a surface finish such as paint; "bare wood"; "unfinished furniture
Mere; alone; unaccompanied by anything else; as, a bare majority
To uncover; to reveal; as, to bare ones teeth, to bare ones soul
archaic, simple past of bear
If a tree or a branch is bare, it has no leaves on it. an old, twisted tree, its bark shaggy, many of its limbs brittle and bare
lacking a surface finish such as paint; "bare wood"; "unfinished furniture"
{f} uncover, expose; strip naked
An alcoholic beverage made of barley, hops, and yeast Usage: "Ah thank ah'll have a bare "
just barely adequate or within a lower limit; "a bare majority"; "a marginal victory"
Always dry; not covered at high water under average meteorological conditions (6)
lay bare; "denude a forest"
exposed to view, as in: The bare branches of the trees made lacy patterns against the winter sky
A bare surface is not covered or decorated with anything. They would have liked bare wooden floors throughout the house
Threadbare; much worn
without the natural or usual covering; "a bald spot on the lawn"; "bare hills"
Plain; simple; unadorned; without polish; bald; meager
Baré
An extinct language of Venezuela
bare bones
The essential elements of something, described without going into detail

He had only been taught the bare bones of the system, but carried on regardless.

bare hand
when a fielder fields the ball without his glove in his hand

Jones bare hands the bunt and throws to first ... out!.

bare hand
an ungloved hand
bare infinitive
The infinitive form of a verb, without the particle to
bare infinitives
plural form of bare infinitive
bare minimum
The smallest possible quantity or the least fulfilling, but still adequate, condition that is required, acceptable, or suitable for some purpose

The foreign companies would punish Bolivia by refusing to invest and only sustaining the bare minimum of operations here.

bare one's teeth
To show one's aggression
bare one's teeth
Of an animal, to show one's teeth as a sign of aggression
bare poles
The hazardous condition of a ship when all her canvas has had to be taken in because of storm-force winds
bare-arse
by extension, stark naked
bare-arse
literally, with the buttocks bared, as for a spanking or a mooning
bare-assed
bare-bottomed
bare-assed
blatant, unashamed
bare-assed
by extension: naked, starkers
bare-backed
Without a saddle
bare-bones
Describes a computer sold pre-assembled, but without certain essential components, often a processor, memory, and hard drive

Emil bought a bare-bones rig and a new CPU at the computer show, then popped in his old hard drive.

bare-bones
Minimalist; lacking that which is not essential

Meals on early space flights were bare-bones affairs; able to supply nutrition, but severely lacking in palatability.

bare-bottomed
blatant, unashamed
bare-bottomed
having an unclothed rear
bare-bottomed
naked, starkers
bare-bottomed
having an uncovered base or seat
bare-breasted
Having the breasts and nipples exposed, often implying a less salacious atmosphere than topless
bare-bum
literally, with the bum (bottom) bared, as for a spanking or a mooning
bare-bum
by extension, stark naked
bare-butt
by extension, stark naked
bare-butt
literally, with the butt bared, as for a spanking or a mooning
bare-eared squirrel monkey
A squirrel monkey endemic to Brazil
bare-eared squirrel monkeys
plural form of bare-eared Squirrel Monkey
bare-shouldered
Not covering the shoulders
bare infinitive
{i} (English grammar) infinitive without the word "to" (e.g.: "She must go to the mall" - the verb go is the "bare infinitive")
Bare-metal restore
(Bilgisayar) Bare-metal restore is a technique in the field of data recovery and restoration where the backed up data is available in a form which allows one to restore a computer system from "bare metal", i.e. without any requirements as to previously installed software or operating system
bare bones
Only the necessary things, no extras
bare midriff
A style of fashion among young girls as tops are worn to reveal a bit of flesh between the chest and the waist, bare belly
bare-hand
1. (transitive, baseball) when a fielder fields the ball without his glove in his hand: "Jones bare hands the bunt and throws to first ... out! 2. an ungloved hand
bare-handed
1. without gloves 2. without tools or weapons: "fight an animal bare-handed"
bare-metal
(Bilgisayar) A new computer system that does not contain an operating system or any software. For example, when you purchase a new hard drive it is completely empty, or "nothing but bare metal"
bare-metal programming
(Bilgisayar) Bare-metal programming is considered to be a low-level method of programming that is specific to the hardware used in the computer system and is often used for optimizing software and applications for an individual computer or small group of systems, or the creation of basic tools which would be used on a new system to do things like such as bypassing the BIOS or operating system interface. Bare-metal programming is a term derived from the phrase programming on the bare metal
bare bone
bone stripped of flesh
bare bones
(plural) the most basic facts or elements; "he told us only the bare bones of the story
bare facts
facts as they are, precise facts
bare infinitive
In English, the infinitive without to, as used with modal auxiliary verbs. In the sentence I must go to the store now, the verb go is a bare infinitive
bare infinitive clause
{i} (English grammar) clause in which a bare infinitive form of the verb is used (e.g., I made her go to the mall")
bare necessities
fundamental items necessary for life, essentials (i.e. food, clothing, and protection from atmospheric conditions)
bare of
empty of, without, lacking, destitute of
bare one's head
be without a head covering; not wear a hat
bare one's heart
tell all, reveal one's innermost thoughts and feelings
bare one's heart to someone
{f} reveal the secrets of one's heart, tell someone what one is really feeling
bare pass
grade just above failing
bare patch
sparsely wooded area of a forest, exposed area
bare possibility
remote possibility, slight chance
bare root
Plant which is lifted in the winter and sold wrapped inprotective covering, i e without soil
bare root
Plants offered for sale which have had all of the soil removed from their roots
bare root
A plant, shrub, or tree that is field grown, dug up when dormant, and shipped with its roots exposed Must be "sweated" prior to planting to help break dormancy Back to alphabetical list
bare root
Another method for transplanting Dormant trees are dug, roots washed and trimmed, and kept moist until replanted
bare root
Refers to the exposure of roots characteristic of some plants packaged for sale A common example is the rose
bare root
Some trees, shrubs, and perennials are sold, while dormant, with the soil removed from their roots
bare walls
exposed walls, walls that are not painted or decorated with anything
bare(a)
apart from anything else; without additions or modifications; "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the simple passage of time was enough"; "the simple truth"
bare(a)
lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a scanty harvest"; "a spare diet"
bare(a)
just barely adequate or within a lower limit; "a bare majority"; "a marginal victory
bare-assed
(used informally) completely unclothed
bare-assed
bare-arsed having no clothes on
bare-breasted
having the breasts uncovered or featuring such nudity; "topless waitresses"; "a topless cabaret
bare-breasted
having the breasts uncovered or featuring such nudity; "topless waitresses"; "a topless cabaret"
bare-faced
bare-faced in AM and sometimes in BRIT, use barefaced emphasis You use bare-faced to describe someone's behaviour when you want to emphasize that they do not care that they are behaving wrongly. What bare-faced cheek! crooked politicians who tell bare-faced lies. = brazen, shameless
bare-headed
with one's head exposed, with the head not covered, having no covering for the head
bare-headedness
state of having nothing covering the head
barely
merely

Now that fire do's not alwayes barely separate the Elementary parts, but sometimes at least alter also the Ingredients of Bodies.

laid bare
Simple past tense and past participle of lay bare
lay bare
to expose to view, reveal, uncover

The central and centralized, imperial governments, guided by the big interests of the country, induced in their unfortunate subjects this last pestilential epidemic of military mania by means of a persistent course of direct and indirect suggestion in which the conditions of normal and abnormal suggestibility were specially emphasized, laying bare the social subconscious, stimulating in it the fear of invasion and attack by neighboring nations, stirring up the impulse of self-preservation, rousing the entranced, hypnotized mind of the populace to a frenzy of self-defense, while the junkers, the officers, the soldiers, the professors, the journalists of the middle-classes were entranced with beatific visions of world-dominion.

lay bare
to make bare; strip

And laid those proud roofs bare to summer's rain. --Byron.

lay bare
to expose or clarify something
laying bare
Present participle of lay bare
lays bare
Third-person singular simple present indicative form of lay bare
barely
{a} merely, only, nakedly, openly
bareness
{n} nakedness, leanness, poverty, want
bared
past of bare
bared
having the head uncovered; "caught bareheaded by the downpour"; "with bared head"
barely
But just; without any excess; with nothing to spare of quantity, time, etc
barely
Almost not at all
barely
You use barely to say that something is only just true or only just the case. Anastasia could barely remember the ride to the hospital It was 90 degrees and the air conditioning barely cooled the room His voice was barely audible = scarcely
barely
Without concealment or disguise
barely
in a sparse or scanty way; "a barely furnished room"
barely
hence, scarcely; hardly; as, there was barely enough for all; he barely escaped
barely
If you say that one thing had barely happened when something else happened, you mean that the first event was followed immediately by the second. The Boeing 767 had barely taxied to a halt before its doors were flung open
barely
By a small margin
barely
Merely; only
barely
by a small margin; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W B Yeats
barely
hardly, scarcely
barely
Without covering; nakedly
barely
Yeats
bareness
The state of being bare
bareness
the state of being unclothed and exposed (especially of a part of the body)
bareness
an extreme lack of furnishings or ornamentation the state of being unclothed and exposed (especially of a part of the body)
bareness
{i} emptiness; exposed condition; nakedness
bareness
an extreme lack of furnishings or ornamentation
barer
comparative of bare
bares
third-person singular of bare
barest
superlative of bare
baring
the removal of covering
baring
present participle of bare
baring
{i} removing the outer encasement; exposing, uncovering
lay bare
{f} tell one's innermost thoughts or feelings, "pour one's heart out", reveal one's emotions
Türkçe - İngilizce

bare teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bare back dampening
(Matbaacılık, Basımcılık) bare-back dampening
bare