çok az

listen to the pronunciation of çok az
Türkçe - İngilizce
too little

One enemy is too much, a hundred friends is too little. - Bir düşman çok fazla, yüz arkadaş çok az.

We think too much and feel too little. - Çok fazla düşünüyoruz ve çok az hissediyoruz.

slightly

You may be right, but we have a slightly different opinion. - Haklı olabilirsin, ama bizim çok az farklı bir görüşümüz var.

Tom sounded slightly jealous. - Tom çok az kıskanç görünüyordu.

merely
too few

Malnutrition occurs when a person's diet contains too few or too many nutrients. - Kötü beslenme bir kişinin diyetinde çok az ya da çok besin içerdiği zaman oluşur.

Too bad! Too few rich people donate to the orphanage. - Çok kötü! Çok az sayıda zengin insan yetimhaneye bağış yapıyor.

barely

Tom seems to be barely paying attention. - Tom çok çok az ilgileniyor gibi görünüyor.

Tom barely spoke to Mary last summer. - Tom geçen yaz Mary ile çok az konuştu.

hard line
shabby
very few

There are very few Native Americans in Managua. - Managua'da çok az Amerikan yerlisi vardır.

There are very few shops and the cinema is awful. - Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç.

bitty
very little

There's very little we can do now. - Şu anda yapabileceğimiz çok az şey var.

She wrote the book with very little effort. - Çok az bir gayretle kitabı yazdı.

minikin
a drop in the ocean
the ghost of a
scanty
{s} beggarly
{s} niggardly
spot of
minute
Türkçe - Türkçe
bir damla
kıl payı
apaz
tadımlık
kırk para
bir karış
çok az