yolmak

listen to the pronunciation of yolmak
Türkçe - İngilizce
{f} pluck

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

to pull up (a plant) by the roots
to milk, bleed, or mulct (someone) of his money
pick
tear
rive
to pluck (a chicken, etc.)
flake
pull
to pluck; to tear out; to strip bare; to milk, to bleed; to fleece, to rib sb off
(for someone) to pull out, tear out (his hair)
pull up
strip bare
milk
bleed
fleece
screw out of
strip
screw
rip off
deflower
yol
manner
yol
road

The drugstore is at the end of this road. - Eczane yolun sonunda.

This road leads you there. - Bu yol sizi oraya götürür.

yol
{i} path

He cleared the path of snow. - O, yoldaki karı temizledi.

It's not a road, but a path. - O bir yol değil fakat bir patika.

yol
{i} track

My business has at last gotten on the right track. - Sonunda işim yoluna girdi.

I think you're on the right track. - Sanırım sen doğru yoldasın.

yol
way

The motto of Twitter is The best way to discover what's new in your world. - Twitter'ın sloganı Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu.'dur.

As they didn't know the way, they soon got lost. - Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular.

yol
avenue

There's but one avenue to earn money. - Para kazanmak için sadece bir yol var.

yol
{i} trail

Where does this trail go to? - Bu keçi yolu nereye gidiyor?

Tom and Mary are enjoying a walk along the pilgrims' trail in France. - Tom ve Meryem Fransa'daki hac yolu yürüyüşünün keyfini çıkarıyor.

yol
{i} approach

What's the best way to approach a girl? - Bir kıza yaklaşmanın en iyi yolu nedir?

Our plane was dangerously approaching the Turkish Airlines airliner. - Uçağımız tehlikeli bir biçimde Türk Hava Yolları uçağına yaklaşıyordu.

yol
(Bilgisayar) to
yol
(Matematik) contour
yol
route

Silence prevailed along the funeral route. - Cenaze yolu boyunca sessizlik hüküm sürdü. (yaygındı)

Luckily, we found an escape route. - Neyse ki, biz bir kaçış yolu bulduk.

yol
railway track
yol
carline
yol
device
yol
(Ticaret) remedy
yol
run

The road runs parallel to the river. - Yol nehre paralel çalışır.

I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station. - İstasyona giden bütün yolu koşarak 8 trenini yakalayabildim.

yol
solution

Both parties took a step towards a solution. - Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı.

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
style
yol
procedure
yol
mode

At Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane. - O Noel'de bana çok güzel bir uçak satın almak için yola çıktı.

yol
carpet
yol
(İnşaat) gangway
yol
(Denizbilim) patway
yol
road; path; way; passage; course; route; channel; conduit
yol
time

If I go by air one more time, I'll have flown in an airplane five times. - Ben bir kez daha hava yoluyla gidersem uçakta beş kez uçmuş olurum.

Few roads existed in North America at that time. - O zaman Kuzey Amerika'da birkaç tane yol vardı.

yol
tempo
yol
purpose

What's the purpose of your trip? - Yolculuğunun amacı nedir?

yol
rate of speed
yol
(Meteoroloji) trajectory
yol
conduit
yol
(Pisikoloji, Ruhbilim) tract
yolma
{i} pluck

Mary started plucking her eyebrows when she was twelve years old. - Mary on iki yaşındayken kaşlarını yolmaya başladı.

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

yol
{i} lead

This road leads you to the station. - Bu yol sizi istasyonuna götürür.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

yol
ways

People have many things to communicate and many ways to do so. - İnsanlar iletişim kurmak pek çok şeye sahiptir ve bunun için çok yola sahiptir.

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

yol
order

This morning I went to the airport in order to see my cousin off. - Bu sabah kuzenimi yolcu etmek için havaalanına gittim.

Everything's in order here. - Burada her şey yolunda.

yol
tack

Why don't you try a different tack? - Neden farklı bir yol denemiyorsunuz?

yol
process

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
streak
yol
rule

All drivers should obey the rules of the road. - Tüm sürücülerin yol kurallarına uymaları gerekir.

The same rule applies to going for a journey. - Aynı kural bir yolculuğa çıkmak için de geçerlidir.

yol
recipe
yol
artery
yol
pathway
yol
course
yol
expedient
yol
line

I got off the bus at the end of the line. - Yolun sonunda otobüsten indim.

The liner called at Hong Kong. - Yolcu gemisi Hong Kong'a uğradı.

yol
principles
yol
roadway
yol
means

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

We must prevent a war by all possible means. - Mümkün olan tüm yollarla bir savaşı önlemeliyiz.

yol
meatus
yol
lane

Do they have bike lanes on the freeways in Australia? - Avustralya otoyollarında onların bisiklet yolları var mı?

We came to a place where the road branched into two lanes. - Yolun iki şerite ayrıldığı bir yere geldik.

yol
method

Writing up history is a method of getting rid of the past. - Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur.

yol
dodge
saçını yolmak
hair to the way
yol
{i} wise

The future has many paths - choose wisely. - Geleceğin birçok yolu var - akıllıca seçin.

It is easy to be wise after the event. - Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur.

yol
via

You want to go via the tunnel? - Tünel yoluyla mı gitmek istiyorsun?

Reply me via mail only when you read and understand this. - Bunu okuyup anladığın zaman bana yalnızca posta yoluyla yanıt ver.

yol
way for
yol
way of

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

The way of the samurai is found in death. - Samuray'ın yolu ölümde bulunur.

püsküllerini yolmak
(mısır) tassel
saçını başını yolmak
tear one's hair
saçını başını yolmak
to tear one's hair, beat one's breast (from grief)
saçını başını yolmak
to tear one's hair
tüylerini yolmak
deplume
yol
{i} channel

You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels. - Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin.

yol
{i} walk

It's only a short way, so you can walk there in a few minutes. - Sadece kısa bir yol, bu yüzden birkaç dakika içinde oraya yürüyebilirsiniz.

They walked along the road three abreast. - Onlar yol boyunca üçü yan yana yürüdü.

yol
stripe (in cloth)
yol
time: Bir yol bize geldi. He came to see us once
yol
bus , path , way
yol
itinerary

Where can I find the itinerary for your business trip? - Senin iş gezin için yolcu rehberi nerede bulabilirim?

Do you have an itinerary for your business trip? - İş gezin için bir yolcu rehberin var mı?

yol
way; road; street; path; method, manner, way; means, way; stripe; expedient
yol
{i} gateway
yol
method, system
yol
{i} Angle
yol
carriageway
yol
passage

They fled through a secret passageway. - Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar.

yol
cutting

We explored all possible ways of cutting expenditures. - Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık.

yol
purpose, end (used in either the locative or the dative): Bu yolda çok emek harcadık. We've expended a lot of effort on this. Vatan yoluna savaştılar. They fought for the sake of the fatherland
yol
plan

Tom has made plans for a trip to Boston. - Tom Boston'a bir yolculuk için planlar yaptı.

We opposed his plan to build a new road. - Biz onun yeni bir yol yapma planına karşı çıktık.

yol
way of behaving
yol
thoroughfare
yol
handle

I handled the problem the only way I knew how. - Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım.

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

yol
{i} outlet
yol
bus

She is busy preparing for the trip. - O yolculuk için hazırlanmakla meşgul.

Almost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened. - Kaza olduğunda neredeyse otobüsteki yolcuların hepsi uyuyordu.

yol
access

The place is not accessible by land. - Yere kara yoluyla ulaşılamaz.

The police restricted access to the road. - Polis yola girişi kısıtladı.

yol
style; manner
yol
{i} journey

We are going on a journey next month. - Önümüzdeki ay bir yolculuğa çıkacağız.

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

yol
{i} weigh

Tom is looking for an easy way to lose weight. - Tom kilo vermek için kolay bir yol arıyor.

One way to lose weight is to eat less. - Kilo vermenin tek yolu daha az yemektir.

yol
means, way; solution
yol
beeline
yol
rate of speed, speed (of a ship)
yolma
plucking

Mary started plucking her eyebrows when she was twelve years old. - Mary on iki yaşındayken kaşlarını yolmaya başladı.

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

çiçeklerini yolmak
deflower
çiçeklerini yolmak
deflorate
üzüntüden saçını başını yolmak
beat one's chest
Türkçe - Türkçe
Çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak: "Yoluyor mu, ne yapıyor bilmem, pişik suratlı olmuş."- M. Ş. Esendal
Dolandırarak, hile ile birinin parasını almak
Çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak
(Osmanlı Dönemi) ZEBK
(Osmanlı Dönemi) MÜRUT
(Osmanlı Dönemi) HERMELE
(Osmanlı Dönemi) NETŞ
Yol
(Hukuk) RAH
Yol
(Osmanlı Dönemi) GIRAR
Yol
(Osmanlı Dönemi) VİRAD
Yol
(Osmanlı Dönemi) MAHREFE
Yol
(Osmanlı Dönemi) ARUZ
Yol
(Osmanlı Dönemi) ZERİA
Yol
(Osmanlı Dönemi) NEBİYY
Yol
(Osmanlı Dönemi) NIHLE
Yol
sırat
Yol
nukbe
Yol
tarik
yol
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yol
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu."- Ö. Seyfettin. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: "Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür."- H. Taner
yol
Gaye, uğur, maksat
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
yol
Yolculuk

Gemiyle yolculuk yapmayı severim. - Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum.

Bu gemi okyanuslarda yolculuk yapmak için uygun değil. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

yol
Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı ve şerif Gören'in yönettiği, 1982 Cannes Film şenliği'nde Altın Palmiye ödülü'nü kazanan film
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı."- Ç. Altan
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
yol
Gidiş çabukluğu, hız
yol
Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
yol
Kez, defa
yol
Uzun çizgi
yol
İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yolma
Yolmak işi
yolma
Sapı orakla biçilmeyecek kadar kısa kalmış ekin
yolmak