cover

listen to the pronunciation of cover
İngilizce - Türkçe
örtmek

Sami, Leyla'yı öldürdü ve bunu örtmek için Leyla'nın evini ateşe verdi. - Sami killed Layla and set her house on fire to cover it up.

Fadıl açgözlülüğünü örtmek için uçlara gitti. - Fadil went to extremes to cover up his greed.

kaplamak

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

Duvarları kaplamak için eski gazetelere ihtiyacım var. - I need old newspapers to cover the walls.

kapak

Onun kolunun altında yırtık kapaklı kitap vardı. - She had the book with a torn cover under her arm.

Ben kırmızı kapaklı bir kitap buldum ve onu ödünç almaya karar verdim. - I found a book with a red cover and decided to borrow it.

kılıf

Tom arabasının üstüne bir kılıf koydu. - Tom put a cover over his car.

Ben gece motosikletimin üstüne bir kılıf koyduğumu sağlama alırdım. - I used to make sure I put a cover over my motorcycle at night.

örtü

O, arabasının üzerine bir örtü koydu. - He put a cover over his car.

Tom yeni aldığı masa örtüsüyle masayı örttü. - Tom covered the table with the new tablecloth he'd just bought.

(Tekstil) 1. örtmek, kaplamak 2. muhafaza 3. kapak
{f} kapamak
{f} kapsamak

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

Deniz dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünü kapsamaktadır. - The sea covers nearly three-fourths of the earth's surface.

{i} kap

Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir. - The warranty doesn't cover normal wear and tear.

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

{f} içermek
karşılamak

Onun kaybını karşılamak zorundayım. - I have to cover his loss.

O, masrafları karşılamak için yeterli paradır. - That's enough money to cover the expenses.

üzerini örtmek
{f} yetmek
{f} kapatmak

Sami izlerini kapatmak istedi. - Sami wanted to cover his tracks.

Tom izlerini kapatmak için elinden geleni denedi böylece yüzünü kurtarabildi. - Tom tried his best to cover his tracks so he could save face.

{i} paket
{i} kaplık
{f} üzerini kapatmak
{f} korumak
katetmek (yolu)
rapor etmek
{i} zarf
(Askeri) Ateşten koruma(k), koruma(k), örtme(k)
istila etmek
üst kapak
bastırmak
barınak
paspayı
paravana

Burada boy hedefiyiz. Bir paravana bulmamız gerekiyor. - We're sitting targets here. We need to find cover.

maske
(Avcılık) sütre
ateşle korumak
supap kapağı
sığmak
gövde
tefriş etmek
silahla korumak
(yol) katetmek
-e silah tutmak/doğrultmak
(ayrıntıları/vb.) aktarmak
{f} kapsa

Bu sigorta her şeyi kapsar. - This insurance covers everything.

Sigorta buradaki her şeyi kapsar. - The insurance covers everything here.

sigortalamak
sigorta

Sigorta buradaki her şeyi kapsar. - The insurance covers everything here.

Bu sigorta her şeyi kapsar. - This insurance covers everything.

siper
tıkamak
gözlemek
kitap kabı
koruyucu
perde

Kapıyı örten bir perde vardı. - There was a curtain which was covering the door.

göz altında tutmak
sığınak
(Muzik) Düzenleme, aranjman: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
(Muzik) İn popular music, a cover version or cover song, or simply cover, iş a new performance or recording of a contemporary or previously recorded, commercially released song or popular song
(Muzik) Cover versiyon, cover şarkı ya da kısaca Cover: Popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir
cover crop toprağı muhafaza etmek için kışın ekilen ekin
(Askeri) (AMERİKAN SAVUNMA KURULU) İSTİKAMETE BAK !: İstikamete bakılması için verilen emir veya komut. Ayrıca bakınız: "cover off". COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTME: Kara, hava veya deniz kuvvetleri tarafından, taarruz, savunma, bunlardan biri veya her ikisinin birden tehdidiyle yapılan koruma. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Bir bireyi, planı, harekatı, birliği veya tesisi düşman istihbarat çabalarından ve bilgi sızmasından korumak için alınması gereken önlemler. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): DİNLEME: Almaçla sürekli dinleme durumunda olmak. Bu esnada göndermeç kalibre edilmiş durumda bulundurulur ancak derhal kullanılmak üzere hazır olması gerekmez. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Tabii veya suni olarak yapılmış sığınak veya korunma yeri. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ARAZİ FOTOĞRAFI: Belirli bir arazi parçasını gösteren fotoğraf veya diğer görüntü kayıtları. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): "BELİRTİLEN MEVKİYE GEÇ": "Avcıları kuvvet/üs ile temas noktası tayin edilen uzaklıkta tut" anlamına gelen bir kod. Ör. B mevkiine geç yirmi yedi ila otuz mil
{i} tic. karşılık
{i} bahane
{i} cilt, kapak
cover charge giriş ücreti
{i} kuver
batlaniye
{f} 1. with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
{i} av yeri
with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
(Askeri) (INTELLIGENCE) Bknz. "cover" madde 6
saklanmaya yarayan ağaçlık ve çalılık
gömlek
(Hukuk) ele almak
(Kanun,Sigorta,Ticaret) teminat
kılıf geçirmek
cover up
örtmek

Fadıl açgözlülüğünü örtmek için uçlara gitti. - Fadil went to extremes to cover up his greed.

covered
örtülü

Tom'un yatağı bir Pikachu battaniye ile örtülüdür. - Tom's bed is covered by a Pikachu blanket.

O sadece bir el havlusuyla örtülü olarak duştan geldi. - She, covered only with a handtowel, came from the shower.

covering
{i} kaplama
cover a topic/subject
(Eğitim) ders anlatmak
cover a topic/subject
(Eğitim) konu anlatmak
cover cap
kapatma başlığı
cover cap
kapatma kapağı
cover crop
toprak koruma bitkisi
cover crop
örtü bitkisi
cover crop
koruyucu bitki
cover down
(Bilgisayar) aşağı kapla
cover left
(Bilgisayar) sola kapla
cover letter
(Ticaret) ırsalat mektubu
cover me
(Argo) koru beni
cover me
koru beni (polis argosu)
cover mode
(Bilgisayar) kapak modu
cover net
(Denizbilim) serpme
cover net
(Denizbilim) serpme ağı
cover open
(Bilgisayar) kapak açık
cover page
(Bilgisayar) ön kapak
cover pot
(Denizbilim) sepet
cover rail
kapak rayı
cover ring
kapak halkası
cover to
(Havacılık) örtmek
cover to
(Havacılık) kapamak
cover to
(Havacılık) kaplamak
cover type
(Bilgisayar) kapak türü
cover up
(Bilgisayar) yukarı kapla
cover up
kapamak
cover up
örtbas etmeye çalışmak
cover up
kılıfına uydurmak
cover with
ile kapatmak
cover with
ile örtmek
cover with
bulamak
cover,
(Ticaret) kuvertür
cover letter
açıklayıcı mektup
cover cam
kapak eksantriği
cover charge
lokantalarda servis için alınan para
cover charge
giriş vergini
cover girl
kapak kızı
cover glass
lamel
cover letter
tanıtma yazısı
cover plate
kapak plakası
cover screw
kapak vidası
cover up
örtbas etmek

Leyla cinayeti örtbas etmek istedi. - Layla wanted to cover up the murder.

cover up
ört

Örtbas etmeye çalış, biz gideceğiz. - Cover up, we're going to leave.

Ben kırışıklıklarımı örtbas etmeye çalışıyordum. - I was trying to cover up my wrinkles.

cover up
kapatmak
cover valve
kapak supabı
cover washer
kapak rondelası
cover all the bases
(deyim) Bir işi, bir meseleyi tüm yönleriyle halletmek
cover cam
kapak eksantrigi
cover for
Geçici olarak başkasının yerine işine bakmak
cover notes
kuvertür notları
cover one's back
(deyim) Arkasını sağlama almak
cover over
üzerine kapak
cover page
kapak sayfası
cover price
Bir kitap ya da derginin kapağında yazan fiyat, kapak fiyatı
cover slip
slip kapak
cover song
(Muzik) Cover versiyon, cover şarkı ya da kısaca Cover: Popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir
cover song
(Muzik) Düzenleme, aranjman: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
cover song
şarkı kapak
cover story
Baş makale, baş hikaye
cover title
Başlık kapak
cover up for
için örtbas
cover version
(Muzik) Cover versiyon, cover şarkı ya da kısaca Cover: Popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir
cover version
(Muzik) Düzenleme, aranjman: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
cover version
sürümlerini kapsamaktadır
cover washer
kapak rondelasi
cover-over
-Over kapağı
cover-up stick
-Up sopa kapağı
cover address
(Askeri) VASITALI ADRES: Bir yazıyı muhatabına başka bir şahıs vasıtasıyla göndermek için kullanılan adres
cover approach
(Askeri) Gizli yaklaşma
cover charge
{i} giriş ücreti
cover charge
(isim) giriş ücreti
cover charge
(lokantaya/gece kulübüne) giriş ücreti
cover in
kapamak
cover in
doldurmak
cover in file
(Askeri) İSTİKAMETE BAKMAK: Bknz. "cover"
cover material
örtü malzemesi
cover name
(Askeri) KAPALI İSİM: Kimin ve neyin kastedildiği hakkında yetkisiz kimselere bir fikir vermemek için gelişi güzel seçilmiş bir isim
cover note
geçici sigorta makbuzu
cover off
(Askeri) İSTİKAMETE BAK !: Bknz. "cover"
cover one's tracks
{k} ne yaptığını/ne yapacağını gizlemek
cover one's tracks
{k} kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek
cover oneself
saklanmak
cover page
kapak sayfası Ön Kapak
cover page
Kapak
cover position
(Askeri) Sütre
cover to cover
He read the book from cover to cover. Kitabı başından sonuna kadar okudu
cover up
(Fiili Deyim ) 1- örtmek , sarmak 2- örtbas etmek 3- gizlemek
cover up for
(birinin) hatasını/suçunu gizlemek. Don't move; I've got you covered! Kıpırdama; elimdesin!
cover up one's fraud
açığını örtmek
cover with fire
(Askeri) Ateş altına almak
covered
{s} kapatılmış
covering
kabuk
covered
(Askeri) KAPALI, ÖRTÜLÜ, MESTUR: Bknz. "cover" ve "exposed"
covered
{s} kaplanmış

Karısının yeşil noktalarla kaplanmış yüzünü görünce kalp krizi geçirdi. Katil salatalığın bir kurbanı daha! - Seeing the face of his wife covered in green spots, he had a heart attack. Yet another victim of the killer cucumber!

Tom çamurla kaplanmış şekilde eve geri döndü. - Tom came back home covered in mud.

cover up
idare etmek
covering
üst
covering
örtü

Bu gelin yüzünü bir peçe ile örtüyor. - This bride is covering her face with a veil.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

cover letter
üst yazı
cover letter
(Ticaret) teyit mektubu
cover sheet
(Bilgisayar) kapak sayfası
covered
kaplanmak
covered
(Dilbilim) dar
covered
kapaklı
covered
kapanmak
covered
(Ticaret) karşılığı olan
covered
(Ticaret) güvenceli
covered
kapağı olan
covered
kaplama

Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı. - After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins.

covered
(Ticaret) risksiz
covering
(İnşaat) döşeme
covering
mahfaza
covering
kapsayarak
covering
(İnşaat) çatı örtüsü
covering
kapsayan
covering
(Kanun) şümul
covering
kılıf
covering
(Kanun) kapsam
covering
hodbin
covers
kapaklar

Sonbaharda, fanlar üzerine kapaklar konur. - In the fall, covers are put over the fans in trains.

Tom dergi kapakları yapıyor. - Tom is making magazine covers.

covers
(Bilgisayar) kapak

Birçok kitap için, kapaklar çok uzaktadır. - For many books, the covers are too far apart.

Sonbaharda, fanlar üzerine kapaklar konur. - In the fall, covers are put over the fans in trains.

from cover to cover
başından sonuna kadar
from cover to cover
(deyim) baştan başa
covering
{f} kapsa
covering
kat
covered
(Ticaret) açık değil
cover letter
kapak yazısı
covered
kapsa(mak)
coverer
kaplayıcı
covers
örtüler
cover up
gizlemek

Fadıl açgözlülüğünü gizlemek için her yolu denedi. - Fadil went to extremes to cover up his greed.

cover up
bürümek
covered
{s} saklı
covered
{s} kapalı
covered
kapsa

Kaza hasarları garanti kapsamında değildir. - Accidental damage isn't covered by the warranty.

Tom artık ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında değil. - Tom is no longer covered by his parents' health insurance.

covered
{s} kaplı

O dağ kar ile kaplıdır. - That mountain is covered with snow.

Tepe tamamen karla kaplıydı. - The hill was all covered with snow.

covered
örtük
covering
{i} kapama
covering
{s} örten

Kapıyı örten bir perde vardı. - There was a curtain which was covering the door.

covering
{i} tabaka
covering
covering letter evrak ile gönderilen ve evrakın mahiyetini anlatan mektup
covering
{s} kaplayan
covering
{i} sığınak
covering
{i} koruma
covering
(Tıp) Kaplama, örtme
covering
cover koru/gözle/git/ört
from cover to cover
(deyim) basindan sonuna kadar
read from cover to cover
baştan başa okumak
İngilizce - İngilizce
To set upon all of, so as to completely conceal

You can cover the plane with regular hexagons.

a persona maintained by a spy or undercover operative, cover story
To copulate with (said of certain male animals such as dogs and horses)

The stallion has not covered the mare yet.

To discuss thoroughly, to provide good coverage of

The magazine covers such diverse topics as politics, news from the world of science, and the economy.

A fielding position on the off side, between point and mid off, about 30° forward of square; a fielder in this position
To place something over or upon, as to conceal or protect

When the pot comes to a boil, cover it and reduce the heat to medium.

To provide insurance coverage for

Does my policy cover accidental loss?.

A setting at a restaurant table

We need to set another cover for the Smith party.

A solid object, including terrain, that provides protection from enemy fire
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm
A set (more often known as a family) of sets, whose union contains the given set

The open intervals are a cover for the real numbers.

To be over or upon, as to conceal or protect

The blanket covered the baby.

A cover charge

There's a $15 cover tonight.

The top sheet of a bed
An insurance contract; coverage by an insurance contract
To be upon all of, so as to completely conceal

Regular hexagons can cover the plane.

To be enough money for

Ten dollars should cover lunch.

To deal with

Richard Morgan covers science for The Economist, The New York Times, Scientific American, and Wired.

A rerecording of a previously recorded song; a cover version; a cover song
In commercial law, a buyer’s purchase on the open market of goods similar or identical to the goods contracted for after a seller has breached a contract of sale by failure to deliver the goods contracted for
To fill a role

Can you cover the morning shift tomorrow? I'll give you off next Monday instead.

To make a cover version of (a song that was originally recorded by another artist)
Of, pertaining to, or consisting of cover versions
The hiding from view
An envelope complete with stamps and postmarks etc
A lid
Of or pertaining to the front cover of a book or magazine
The front and back of a book or magazine
If one thing covers another, it has been placed over it in order to protect it, hide it, or close it. His finger went up to touch the black patch which covered his left eye His head was covered with a khaki turban
{n} concealment, screen, shelter, pretence
{v} to overspread, hide, save
Something that is a cover for secret or illegal activities seems respectable or normal, and is intended to hide the activities. They set up a spurious temple that was a cover for sexual debauchery As a cover story he generally tells people he is a freelance photographer. = front
include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group"
The cover of a book or a magazine is the outside part of it. a small spiral-bound booklet with a green cover I used to read every issue from cover to cover
To position oneself between an opposing player and the ball
a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment"
Shelter; protection; as, the troops fought under cover of the batteries; the woods afforded a good cover
If you cover a particular topic, you discuss it in a lecture, course, or book. The Oxford Chemistry Primers aim to cover important topics in organic chemistry = deal with
Act of purchasing futures contracts to offset a short position, or shorting futures to offset a long position (See "Covered Option")
To blow someone's cover means to cause their true identity or the true nature of their work to be revealed. The young man looked embarrassed, as if he were a spy whose cover had been blown
bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the covers over his head and went to sleep"
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm and the threat of firing
Overhanging or instream structures (such as tree roots, undercut streambanks, or boulders) that offer protection from predators, shelter from strong currents, and/or shading
clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!"
sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
protect or defend (a position in a game); "he covered left field"
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal"
If a sum of money covers something, it is enough to pay for it. Send it to the address given with £1.50 to cover postage and administration
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal" the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft" a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment" a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song" clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!" protect by insurance; "The insurance won't cover this" maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor" deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" hold within range of an aimed firearm protect or defend (a position in a game); "he covered left field" be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again" form a cover over; "The grass covered the grave" provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers" spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well" hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House" be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?" to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself" help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week" invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory" make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father" provide for; "The grant doesn't cover my salary" span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
protect by insurance; "The insurance won't cover this"
{f} encase; review; conceal completely underneath; protect; include; insure
be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?"
If you take cover, you shelter from gunfire, bombs, or the weather. Shoppers took cover behind cars as police marksmen returned fire. = shelter
To feature, discuss, or mention
copulate with a female, used especially of horses; "The horse covers the mare"
be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again"
put something on top of something else; "cover the meat with a lot of gravy"
  The technique of concealing or altering the characteristics of communications patterns for the purpose of denying an unauthorized receiver information that would be of value   Note:  Cover is a process of modulo two addition of a pseudorandom bit stream generated by a cryptographic device with bits from the control message   (188)
Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of a book
span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were covered from our sight by the woods
hold within range of an aimed firearm
The cancellation of a short position in any futures contract by the purchase of an equal quantity of the same futures contract (see liquidation)
Any feature that conceals wildlife or fish Cover may be dead or live vegetation, boulders, or undercut streambanks Animals use cover to escape from predators, rest, or feed
a covering that serves to conceal or shelter something; "they crouched behind the screen"; "under cover of darkness"
cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover"
cover artist
: A musical artist who makes a cover version of a song that was originally recorded by another artist
cover artists
plural form of cover artist
cover board
An insulation board used over closed cell plastic insulation (e.g., polyisocyanurate) to prevent blistering when used in conjunction with hot bituminous membranes
cover charge
An amount of money to be paid for entering a bar or restaurant where entertainment is provided

The cover charge was pretty high, but the band was really good.

cover charge
An amount of money added to a restaurant bill in lieu of tips, and to pay for uncharged items such as bread and water
cover crop
Any of several crops planted between others in order to prevent erosion and to improve soil quality (especially by adding nitrogen)
cover crops
plural form of cover crop
cover drive
A type of shot played by the batsman bringing the bat down vertically and hitting the ball along the ground in the direction of cover
cover drive
To play a cover drive shot
cover drives
plural form of cover drive
cover girl
An attractive, usually well-known, female model whose image has been featured on one or more magazine covers

Whether it's in next-to-nothing swimsuits in Sports Illustrated or starring in ex-husband Billy Joel's rock videos or in countless boldface tabloid mentions, the quintessential California blond cover girl has become a fixture on the cultural landscape.

cover girls
plural form of cover girl
cover letter
A letter or written communication that serves to introduce an accompanying document; especially, a letter that introduces a résumé or curriculum vitae
cover letters
plural form of cover letter
cover meter
An instrument for locating rebars and measuring the depth of concrete that covers them
cover meters
plural form of cover meter
cover one's bases
To be thorough; to prepare thoroughly or completely

She eats a balanced diet, but takes vitamin pills anyway, to cover her bases.

cover one’s feet
to lower one’s garment, especially to urinate or defecate

And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave. ().

cover point
a fielding position between cover and point, about 15° forward of square; a fielder in this position
cover slip
A square or circular piece of glass that covers the specimen on a microscope slide
cover someone's ass
To make preparations or take precautions to ensure that a person is not blamed or punished for his or her conduct

Killian kept the files because he was trying to cover his ass, Via said. He was always worried something would come back on him..

cover song
cover version
cover stock
card stock
cover stories
plural form of cover story
cover story
A fictitious account that is intended to hide one's real motive
cover story
A story that appears on the front page of a publication
cover up
To conceal or disguise

The politician tried to cover up his involvement in the scandal.

cover version
A version of a song that is a rerecording of that song by a different artist
cover versions
plural form of cover version
cover-crop
Attributive form of cover crop

cover-crop planting.

cover-up
An act of concealment or disguise, often implying an effort of trying to evade sanctions or opprobrium for such concealment or disguise
cover letter
The letter that accompanies your manuscript
cover letter
a letter to introduce a short story, completed article, novel or nonfiction book manuscript Never more than one page
cover letter
A one-page typed letter, accompanying your resume, that introduces yourself to the employer It identifies your skills, work and education experiences It should convince the employer that you are the best person for the job
cover letter
A brief letter, included as part of a submission packet, that introduces you and your manuscript to the editor Most editors aren't interested in them, but always include one when the editor has asked for the piece
cover letter
A cover letter is the same as a covering letter. A letter sent with other documents to explain more fully or provide more information. Also called covering letter. a covering letter
cover letter
A letter that may be attached to a proposal in which a review group and institute is recommended Individuals or organizations that may present a conflict of interest if they were to review your grant may also be mentioned
cover all the bases
(deyim) Touch all the bases, deal with every part of a situation or activity

It's a pretty full report. I think we've covered all the bases.

cover letter
A cover letter or covering letter or motivation letter or motivational letter or letter of motivation is a letter of introduction attached to, or accompanying another document such as a résumé or curriculum vitae
cover letter
A letter sent with other documents to explain more fully or provide more information. Also called covering letter
cover one's back
(deyim) Take steps to avoid attack or criticism
cover oneself
Take precautions against future blame or liability
cover song
(Muzik) In popular music, a cover version or cover song, or simply cover, is a new performance or recording of a contemporary or previously recorded, commercially released song or popular song
cover version
(Muzik) In popular music, a cover version or cover song, or simply cover, is a new performance or recording of a contemporary or previously recorded, commercially released song or popular song
cover a distance
move a long way, travel far
cover charge
A cover charge is a sum of money that you must pay in some restaurants and nightclubs in addition to the money that you pay there for your food and drink. A fixed amount added to the bill at a nightclub or restaurant for entertainment or services. money that you have to pay in a restaurant in addition to the cost of the food and drinks, especially when there is a band or dancing
cover charge
a fixed charge by a restaurant or night club over and above the charge for food and drink
cover crop
in orchards
cover crop
as a protection to the soil in winter, as well as for the benefit of the soil when plowed under in spring
cover crop
crop planted to prevent soil erosion and provide green manure
cover crop
A catch crop planted, esp
cover expenses
pay for costs, pay for expenses
cover for
provide an excuse or alibi for someone so as to cover up guilt; "I won't lie and cover for you
cover for kotatsu
{i} blanket or other type of cover for a kotatsu
cover girl
girl whose picture is on the cover of a magazine
cover glass
A clear glass used in goggles, hand shields, and helmets to protect the filter glass from spattering material
cover ground
advance, move forward; move a long way, travel far
cover letter
a letter sent along with other documents to provide additional information
cover letter
(transmittal letter): letter of transmittal accompanying a proposal submission
cover letter
A brief letter that accompanies a submission to an editor (See "query letter" as well ) For picture books, cover letters rarely need to exceed a few paragraphs
cover note
a document that proves you have car insurance
cover one's tracks
hide one's trail, conceal one's footprints
cover page
first page of a fax which usually indicates the sender and recipient
cover page
A page that appears as the first, and sometimes the only, page of a fax transmission A cover page usually includes transmission information fields such as sender name, fax number, company name, address, phone number, recipient name and fax number, total number of pages in the fax, date and time of transmission, subject of the fax, and a note
cover page
A Cover Page is the initial document of a Document Set The set, which should include a table of contents and may also include an index, or indexes, is accompanied by a navigation bar specific to the document set The navigation bar includes a link to the Cover Page
cover page
HUCK'S INTRO GLOSSARY A - K GLOSSARY K - S
cover page
Prints a page at the other party's machine, that contains the sender and recipient's name and fax number, number of pages and comment You can generate an electronic cover page at the other end with pre-programmed information from memory or you can print a sample cover page to fax with your document
cover photo
photograph which is on the cover of a publication
cover plate
covering consisting of a plate used to cover over or close in a chamber or receptacle
cover price
the price printed on the front of a book, magazine etc
cover slip
a small and very thing piece of glass used to cover the specimen on a microscope slide
cover slip
Lot Staple length
cover slip
A very thin square piece of glass or plastic placed over the specimen on a microscope slide When used with liquid samples, it flattens out the liquid and assists with single plane focusing
cover song
a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
cover story
the main story that appears with a picture on the front cover of a newspaper or magazine
cover story
title story; cover story, article in a magazine which is advertized on the first page
cover up
If you cover something or someone up, you put something over them in order to protect or hide them. He fell asleep in the front room so I covered him up with a duvet
cover up
hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House"
cover up
{f} disguise, shield, cover for, blur; hide, conceal; cover something completely
cover up
If you cover up something that you do not want people to know about, you hide the truth about it. He suspects there's a conspiracy to cover up the crime They knew they had done something terribly wrong and lied to cover it up How do we know you're not just covering up for your friend? see also cover-up
cover up for
shelter, protect
cover version
A cover version of a song is a version of it recorded by a singer or band who did not originally perform the song. a new album of Cole Porter cover versions. = cover. A recording of a song that was previously recorded or made popular by another. Also called cover song
cover-mounted
Cover-mounted items such as cassettes, videos and CDs are attached to the front of a magazine as free gifts. The first issue has a cover-mounted CD-ROM
cover-up
cover-up cover-ups in AM, also use coverup A cover-up is an attempt to hide a crime or mistake. General Schwarzkopf denied there'd been any cover-up. an attempt to prevent the public from discovering the truth about something whitewash
coverable
Able to be covered
covered
Overlaid with or enclosed within something
covered
Having more money available for betting than another

John has $100 on the table, while Jill only has $75. John has Jill covered.

covered
Simple past tense and past participle of cover
coverer
Agent noun of cover; one who covers
covering
Action of the verb to cover
covering
That which covers something
covers
plural form of cover
from cover to cover
From the first page (of a book) all the way to the last page

She read Gone With the Wind from cover to cover in less than six hours.

covering
{n} any thing that covers, dress, clothes
A cover
kiver
cover for
provide an excuse or alibi for someone so as to cover up guilt; "I won't lie and cover for you"
cover girl
A cover girl is an attractive woman whose photograph appears on the front of a magazine. An attractive young woman whose picture is featured on a magazine cover. an attractive young woman whose photograph is on the front cover of a magazine
cover girl
a very pretty girl who works as a photographer's model
cover letter
Should always accompany your resume when you contact a potential employer A good cover letter opens a window to your personality (and describes specific strengths and skills you offer the employer) It should entice the employer to read your resume See also
cover letter
a document forwarded by a potential Candidate to a Consultant as a supplement to the Résumé; may contain information about the person's professional plans, projects, etc not present in the Résumé
cover letter
{i} covering letter, letter of introduction sent with other documents to explain more fully their content; letter enclosed with a package providing information
cover letter
a letter an applicant sends to a prospective employer that expresses interest in and qualifications for a position
cover up
{i} act of assisting a wrongdoer to hide what he has done; act of covering over or covering up; loose article of clothing that is often worn over a bathing suit; skin-colored makeup that is applied to cover up a blemish (especially on the face)
cover up
conceal the truth; hide from view, hide from knowledge
covered
A derivative investment strategy in which the seller owns the underlying security An investor constructs a covered call position by buying a security and selling a call option of the same security A covered call is a market-neutral investment strategy that protects the investor from the downside of owning a stock, while still affording him some of the upside BACK TO TOP
covered
overlaid or spread or topped with or enclosed within something; sometimes used as a combining form; "women with covered faces"; "covered wagons"; "a covered balcony"
covered
having the head and face covered; "the bride's veiled head"; "veiled Muslim women
covered
The writing of an option when the writer also owns the underlying security on a one to one ratio
covered
{s} topped with a covering, having a cover; insured; protected; hidden
covered
A covered area is an area that has a roof. There are 40 shops, cafes and restaurants in a covered mall
covered
Under cover; screened; sheltered; not exposed; hidden
covered
A person covered by a pension plan is one who has fulfilled the eligibility requirements in the plan, for whom benefits have accrued, or are accruing, or who is receiving benefits under the plan
covered
A written option is considered to be covered if the writer also has an opposing market position on a share-for-share basis in the underlying security That is, a short call is covered if the underlying stock is owned, and a short put is covered (for margin purposes) if the underlying stock is also short in the account In addition, a short call is covered if the account is also long another call on the same security, with a striking price equal to or less than the striking price of the short call A short put is covered if there is also a long put in the account with a striking price equal to or greater than the striking price of the short put
covered
past of cover
covered
having the head and face covered; "the bride's veiled head"; "veiled Muslim women"
covered
An investment strategy in which the seller owns the underlying security
covered
covert
coverer
{i} someone or something that covers
coverer
One who, or that which, covers
covering
the work of applying something; "the doctor prescribed a topical application of iodine"; "a complete bleach requires several applications"; "the surface was ready for a coating of paint"
covering
The operation of covering a binding in cloth, leather, vellum or other material
covering
Anything which covers or conceals, as a roof, a screen, a wrapper, clothing, etc
covering
a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover"
covering
A transaction in the forward foreign exchange market or money market which protects the value of future cash flows Covering is another term for hedging See Hedge
covering
an artifact that covers something else (usually to protect or shelter or conceal it)
covering
the act of protecting something by covering it
covering
A covering is a layer of something that protects or hides something else. Leave a thin covering of fat Sawdust was used as a hygienic floor covering
covering
The lightweight, self-adhesive, plastic material used to cover a model Monokote is a popular brand covering, and comes in a large variety of colors Other types of covering, include cloth, fiberglass, tissue and dope, brown paper, paint, metal, or any combination of materials
covering
The covering of an aircraft is the skin which is applied to the airframe, closing it in On R/C aircraft it is commonly a fabric or plastic film which is heat applied with an iron Plastic covering, once applied, gives a durable, shiny finish and requires no further treatment Fabric covering usually requires a layer of paint to finish it and make it resistant to the exhaust of the engine Covering materials come on a roll and in many different colors and may be cut to ruff shape before being ironed onto the airframe
covering
the act of protecting something by covering it an artifact that covers something else (usually to protect or shelter or conceal it) a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover
covering
present participle of cover
covering
A mapping of toplogical spaces, p: X -> Y such that for any y in Y there is an open set containing y whose pre-image (i e , set of points that map to it) is a union of open sets of X
covering
The exterior metal roof and wall paneling of a metal building system
covering
{i} something that covers (i.e. blanket, coat, etc.)
covering
{s} concealing, hiding, sheltering
covering
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft"
covering
Buying a security previously sold short
covering
on
coverings
plural of covering
covers
plural of cover
covers
The bedclothes; collectively, the sheets, blankets, etc
covers
Any waterproof or water resistant fabric used to cover a diaper to keep wetness and waste in Covers can be made of Poly urethane fabrics, ultrex, nylon, fleece, wool, and more They can snap closed on the sides or front, pull up like underpants, or have hook and loop tabs
covers
versed cosine
covers
The top, front and/or outside of a CD, Cassette, Album, Video or the first (outside) page of a book or magazine Only the side (top or first page) can be entered as a "cover"
covers
A books binding, specifically the boards or wrappers
covers
the material covering the boards of a hardbound book or sometimes the whole outer covering of a book including the boards
covers
The area of the field near cover and extra cover
covers
Used to conceal the recessed storage compartments incorporated in the work surface The covers are flush with and blend into the work surface
covers
The tarpaulins or other devices used to cover the wicket during rain, in order to prevent it getting wet
covers
A product "covers" a given set of items if every item in the set has been dealt with in the specific product The set could comprise of system, subsystem, hardware, or software items or a combination For example, a plan covers the SOW if every provision in the SOW is dealt with in the 'Systems Engineering Management Plan' and supporting specialty plans; a design covers a set of requirements of every requirement has been dealt with in the design; a test plan covers a set of requirements if every requirement is the subject of one or more tests "Covers" corresponds to the downward traceability (for example, from requirements to design) in the requirement, design, and test planning/description example model texts
cover