gördün mü?

listen to the pronunciation of gördün mü?
Türkçe - İngilizce
drink
fix

Did you see anything that needs to be fixed? - Düzeltilmesi gereken bir şey gördün mü?

clink
retrenchment
you see

Did you see anyone run away? - Birinin kaçtığını gördün mü?

I'm looking for Tom. Have you seen him? - Tom'u arıyorum. Onu gördün mü?

there

Did you see anybody there? - Orada birini gördün mü?

Answer me this. Did you see her there? - Bunu bana yanıtla. Onu orada gördün mü?

there you are
you see
gördün mü?