pron. belonging to me

listen to the pronunciation of pron. belonging to me
English - Turkish

Definition of pron. belonging to me in English Turkish dictionary

mine
benimki

Senin fikirlerin benimkinden farklı. - Your ideas are different from mine.

Onun bisikleti benimkinden daha iyi. - Her bike is better than mine.

mine
{f} kazmak
mine
mayın döşemek
mine
{f} çıkar

Avustralya'da her gün bir milyon tonun üzerinde kömür çıkarılıyor. - More than one million tons of coal are mined each day in Australia.

Uzun bir tartışmadan sonra kömür madenleri kapatıldı ve kalan madenciler işten çıkarıldılar. - After a long dispute the coal mines closed and the remaining miners were paid off.

mine
maden ocağı
mine
maden ocağını işletmek
mine
(Sanat) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
(Sanat) Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
kazıp çıkarmak yeraltı
mine
(İnşaat) maden, maden ocağı
mine
{f} yeraltında (lağım/yol) kazmak
mine
adl

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

mine
{f} tünel kazmak
mine
{i} torpil
mine
sabit torpil
mine
mayın/maden
mine
(fiil) kazmak, kazıp çıkarmak, tünel kazmak, mayın döşemek, sinsice bozmak, maden işletmek
mine
{f} maden işletmek
mine
mine detector mayın detektörü
English - English
mine
my
pron. belonging to us
our
pron. belonging to it
its
pron. belonging to us
ours
pron. belonging to you
yours
pron. belonging to me
Favorites