touch

listen to the pronunciation of touch
Englisch - Türkisch
değmek
dokunmak

Bu yılan dokunmak için güvenli midir? - Is this snake safe to touch?

Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum. - When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.

{f} ellemek
{f} temas etmek
{i} deneme
{f} para sızdırmak
yemek
{i} incelik
tesir etmek
aldatmak
{i} az bir derece/miktar: He has a touch of fever. Azıcık ateşi var. There's a touch a sore spot/point hassas bir konuya/noktaya dokunmak
{f} incitmek
{f} yetmek
{f} teğet geçmek
{f} bitişik olmak
para koparmak
mütehassıs olmak
{i} yaklaşım
{i} yolunacak kaz
{i} duyarlılık
{i} işaret

Yaşlı Alman posta taşıyıcı hediye işaretli pakete dokunmak istemedi. - The old German mail carrier did not want to touch the package marked gift.

{i} yakalamaca
{i} para sızdırma
{i} elim sende oyunu
{i} iletişim

Seninle nereden iletişime geçebilirim? - Where can I get in touch with you?

E-posta yoluyla iletişimi sürdürelim. - Let's keep in touch by e-mail.

{i} iz
{i} dokunuş

Benim soğuk bir dokunuşum var. Bu çok kötü. - I've a touch of a cold. That's too bad.

{f} etkilemek
elleme
az bir derece/miktar
kıyaslanmak
(Sanat) çalış

Kız kardeşiyle temasa geçmeye çalışıyorum. - I'm trying to get in touch with her sister.

Polisle bağlantı kurmaya çalıştım. - I tried to get in touch with the police.

dokunum
ile meşgul olmak
ile ilgilenmek
duygulandırmak
hafifçe vurmak
dokunmatik

Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin. - This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it.

ilişmek
(Tıp) tactus
ayrıntı
kadar iyi olmak
hafifçe vurma
istifade etmek
elleşmek
değdirmek
kavuşmak
az miktar
elini sürmek
eline su dökmek
taç
kullanmak
yetenek
boy ölçüşmek
tamamlayıcı ilave
dokunma duyusu
{f} dokun

Büyük bina gökyüzüne dokunacak gibi görünüyordu. - The huge building seemed to touch the sky.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

değme

Bu eve kadın eli değmesi lazım. - This house needs a feminine touch.

bağlantı

Onunla bağlantı kurmak istiyorum. - I want to get in touch with him.

Onunla bağlantı kurmak istiyorum. - I want to get in touch with her.

temas

Mümkün olduğunca kısa sürede onunla temas edeceğim. - I will get in touch with him as soon as possible.

Ben seninle temas kuracağım. - I will get in touch with you.

dokunma

Tüm yapmanız gereken düğmeye dokunmak. - All you have to do is touch the button.

O tavaya dokunmayın! O çok sıcak. - Don't touch that pan! It's very hot.

(Spor) Taç: Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, yan
bahsetmek
(Tıp) Tuşe
sözünü etmek
çalmak
{f} kırmak
{i} taç [fut.]
duygulandırm
(Tıp) Vücut boşluklarının parmak veya el yardımıyla yoklanarak muayenesi (mesela vaginanın tuşesi gibi), dokunum, tactus
touching
acıklı

Dün gece sinemada acıklı bir film izledik. - Last night, we saw a touching film at the movies.

Ne acıklı bir hikaye! - What a touching story!

touching
dokunaklı

Bu şarkı çok dokunaklı. - This song is very touching.

Sahne oldukça dokunaklıydı. - The scene was quite touching.

touch sensitive
Dokunmaya duyarlı
touch off
ateşlemek
touch off
neden olmak
touch s.t. off
bir şeyi başlatmak, bir şeye sebep olmak
touch up
rötuş yapmak
touch base with
konuşmak
touch down
(uçak) (yere/denize) inmek
touch on
konuya değinmek
touch on
(konuya) değinmek
touch a sore point
bam teline basmak
touch a sore spot
damarına basmak
touch and go
tehlikeli durum
touch and go
tehlikeli iş
touch briefly
kısaca değin
touch down
in
touch down
(uçak) yere inmek
touch for
para koparmak
touch for
ikna etmek
touch off
başlatmak
touch off
patlat
touch off
patlatmak
touch on
değinmek
touch on
değin
touch on the raw
can evinden vurmak
touch sb on the raw
bamteline basmak
touch sensation
dokunma duyusu
touch sensitive screen
dokunmaya duyarlı ekran
touch the right chord
birinin zayıf yönünden yararlanmak
touch wood
nazar değmesin diye tahtaya vurmak
touch-sensitive screen
dokunma duyarlı ekran
touch-type
bakmadan taktilo kullanmak
touch a nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
touch a raw nerve
bir ham sınır dokunuş
touch a raw nerve
Hassas bir konuya değinmek
touch a raw nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
touch a sore spot/point
hassas bir konuya/noktaya dokunmak
touch all the bases
(deyim) Bir işi, bir meseleyi tüm yönleriyle halletmek
touch and go
(deyim) Kıl payı kurtulunulan tehlikeli durum
touch and go
şöyle böyle, yarı yarıya, bir iyi bir kötü
touch back
dokunmatik geri
touch bottom
dokunmatik alt
touch call
dokunmatik çağrı
touch for
(para vermeye) ikna etmek, para koparmak
touch for
değmek
touch glasses
dokunmatik gözlük
touch of flu
grip dokunuş
touch on the raw
(sb) bamteline basmak
touch screen
dokunmatik ekran
touch screen terminal
dokunmatik ekran terminal
touch so. on a row
dokunma öyle. Bir satırda
touch so. on the raw
dokunma öyle. üzerinde ham
touch tone
dokunma sesi
touch type
on parmak klavye
touch upon
değinmek
touch-aware
Dokunmaya duyarlı
touch-friendly
Dokunmaya duyarlı

Touch friendly laptop screen.

touch-operated
Dokunmatik, dokunarak yönetilen

You dont need any buttons for this machine, it is touch-operated, just touch the screen, it is enough.

touch-tone phone
tuşlu telefon
touch-unaware
Dokunmaya duyarsız

Touch-unaware screen.

touch and go
son dakikada yetişmek
touch at
uğramak (limana)
touch base
(with) k.dili. (biriyle) görüşmek, konuşmak: I need to touch base with her on that matter. O mesele hakkında onunla görüşmem lazım
touch base
(deyim) touch base (with someone) [ABD kd] baglanti kurmak
touch bottom
ayaklarını suyun dibine değdirmek: I can't touch bottom. Ayaklarımı dibe değdiremiyorum
touch bottom
en kötü
touch down
konmak
touch down
gol atmak (ragbi)
touch me not
kınaçiçeği
touch of the sun
güneş yanığı
touch of the sun
güneş çarpması
touch off
çıkarmak
touch off
(Fiili Deyim ) infilak ettirmek , patlatmak
touch off
(deyim) touch sth. off neden olmak
touch on
(deyim) touch on sth. değinmek
touch on the sand
(Askeri) kumu incelemek
touch s.t. up
1. sadece gereken yerlere boya vurarak bir şeyin görünümünü düzeltmek, bir şeyi boyayla rötuş etmek: Just touch up the scratches and it'll
touch sensitive screen
dokunma duyarlı ekran
touch signal
(Askeri) TEMASLA İŞARET: Eskiden tank komutanının, şoföre istikamet vermek için eli veya ayağıyla dokunarak verdiği işaret. Şimdi tanklarda bu usul kullanılmamaktadır
touch smb. on the raw
bamteline basmak
touch smb. on the raw
yarasına parmak basmak
touch smb. on the raw
yarasını deşmek
touch somebody on the raw
can damarına basmak
touch someone on his sore spot
(deyim) bam teline basmak
touch something off
bir şeye sebep olmak
touch system
on parmak daktilo yazma sistemi
touch telephone
tuşlu telefon
touch type
on parmak daktilo yazma
touch type
tuşlara bakmadan yazma
touch up
(deyim) touch sth. up düzeltmek,retüş yapmak
touch up
yenilemek
touch up
canlandırmak
touch up
(Fiili Deyim ) 1- düzeltip bitirmek , düzeltmek 2- rötuş etmek
touch upon
-e temas etmek
touch upon
(deyim) touch upon sth. değinmek
touch on
bahsetmek
touched
keçileri kaçırmış
touched
hislenmek
touched
deli
touching
dokunarak

Görme engelli insanlar Braille denilen kabartılmış noktalardan oluşan bir sistem kullanarak, dokunarak okurlar. - Blind people read by touching, using a system of raised dots called Braille.

Otomatik kapıların kesin bir avantajı, insanlar kapı kollarına dokunarak bulaşıcı hastalıklarını yayamayacaklarıdır. - A definite advantage of automatic doors is that people can't spread their contagious diseases by touching door handles.

touching
(Tekstil) tuşe
touching
insanı duygulandıran
touching
yanık
touching
değinme
touching
insanın yüreğine dokunan
touching
insanın içine işleyen
touching
içli
touching
dokunuş
touching
(Pisikoloji, Ruhbilim) temas etme
touching
etkili
touchable
dokunulur
touchable
dokunulabilir
touched
{f} dokun

Vücuda dokunulduğunda, derideki reseptörler beyne endorfin gibi kimyasalların salınmasına neden olan mesajlar gönderir. - When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.

Hiçbir yunusa dokundun mu? - Have you ever touched a dolphin?

touched
minnettar
touched
üşütük
touched
müteşekkir
touched
kaçık
touching
-e bağlı olarak
touching
dair

Dairemin onarılmaya ihtiyacı var. - My apartment needs touching up.

touching
(edat) -e dayanarak
touching
{i} dokunan

Yemeğime dokunan insanları sevmiyorum. - I don't like people touching my food.

Bana dokunan insanlardan hoşlanmam. - I don't like people touching me.

touching
{f} dokun

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

Elbiseniz ıslak boyaya dokunuyor. - Your dress is touching the wet paint.

touchingly
dokunaklı olarak
touch down
yere inmek
touched
dokundu
touches
dokunur
touches
temas eder
touching
müessir
touchingly
dokunaklı
touch up
düzeltme yapmak
touched
çatlak
touched
müteessir

Tom müteessir görünüyordu. - Tom seemed to be touched.

touched
{s} kafadan kontak, kafası bir hoş
touched
kaçık/minnettar
touched
touch değ/dokun
touched
bozuk
touched
etkilenmiş

Tom, Mary'nin onun hakkında üzgün olmasından etkilenmişti. - Tom was touched that Mary was worried about him.

toucher
dokunan kimse
touching
touch değ/dokun
touching
konusunda
touching
touchinglydokunaklı bir şekilde
touching
edat dokunaklı
touching
hakkında
touching
içe dokunur
touching
değin
touching
bağlı olarak
touching
dokunma

Kolumu bırak! İnsanların bana dokunmasına katlanamıyorum. - Let go of my arm! I can't stand people touching me.

Eşyama dokunmanı istemiyorum. - I don't want you touching my stuff.

touching
dayanarak
touchingly
dokunaklı bir şekilde
Englisch - Englisch
Primarily physical senses

Her parents had caught her touching herself when she was fifteen.

The style or technique with which one plays a musical instrument

He performed one of Ravel's piano concertos with a wonderfully light and playful touch.

A distinguishing feature or characteristic

Clever touches like this are what make her such a brilliant writer.

The faculty or sense of perception by physical contact

With the lights out, she had to rely on touch to find her desk.

A relationship of close communication or understanding

He promised to keep in touch while he was away.

A little bit; a small amount

Move it left just a touch and it will be perfect.

An act of touching, especially with the hand or finger

Suddenly, in the crowd, I felt a touch at my shoulder.

Primarily non-physical senses

There was his mistress, Maria Morano. I don't think I've ever seen anything to touch her, and when you work for the screen you're apt to have a pretty exacting standard of female beauty.

The part of a sports field beyond the touchlines or goal-lines

He got the ball, and kicked it straight out into touch.

{n} the act of touching, the sense of feeling
{v} to join to, reach, feel, affect, move, mark out, censure, infect, try, strike, mend
a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
To affect in a negative way, especially only slightly
a suggestion of some quality; "there was a touch of sarcasm in his tone"; "he detected a ghost of a smile on her face"
be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point"
change file timestamps
n 1 a player contacting the ball -interj 2 an exclamation made by a blocker to inform his backcourt defenders that he has contacted the ball 触球。
To be tangent to
comprehend; "He could not touch the meaning of the poem"
An emotion or affection
consume; "She didn't touch her food all night"
A hint; a suggestion; slight notice
To try; to prove, as with a touchstone
Pin standing on a good hit (burner, rap, tap)
To come in contact with; to hit or strike lightly against; to extend the hand, foot, or the like, so as to reach or rest on
make a more or less disguised reference to; "He alluded to the problem but did not mention it"
deal with; usually used with a form of negation; "I wouldn't touch her with a ten-foot pole"; "The local Mafia won't touch gambling"
To come into (involuntary) contact with; to meet or intersect
To affect with insanity, especially in a slight degree; to make partially insane; rarely used except in the past participle
a slight but appreciable addition; "this dish could use a touch of garlic"
affect emotionally; "A stirring movie"; "I was touched by your kind letter of sympathy"
A set of changes less than the total possible on seven bells, that is, less than 5,040
To harm, afflict, or distress
If you are in touch with a subject or situation, or if someone keeps you in touch with it, you know the latest news or information about it. If you are out of touch with it, you do not know the latest news or information about it. keeping the unemployed in touch with the labour market Mr Cavazos' problem was that he was out of touch
Personal reference or application
An act of borrowing or stealing
To mark or delineate with touches; to add a slight stroke to with the pencil or brush
The point at which a part of the swimmer’s body makes contact with the touchpad or wall at the finish of the race
the act of putting two things together with no space between them; "at his touch the room filled with lights"
To physically affect in specific ways implied by context
perceive via the tactile sense; "Helen Keller felt the physical world by touching people and objects around her"
The sense by which pressure or traction exerted on the skin is recognized; the sense by which the properties of bodies are determined by contact; the tactile sense
To physically disturb; to interfere with, molest, or attempt to harm through contact
a distinguishing style; "this room needs a woman's touch"
To imbue or endow with a specific quality
A touchstone; hence, stone of the sort used for touchstone
To come into physical contact, or to be in physical contact
The particular or characteristic mode of action, or the resistance of the keys of an instrument to the fingers; as, a heavy touch, or a light touch; also, the manner of touching, striking, or pressing the keys of a piano; as, a legato touch; a staccato touch
approval If you say that someone has the common touch, you mean that they have the natural ability to have a good relationship with ordinary people and be popular with them
A hit with the point of the weapon or a cut with the edge of the sabre, scoring a point
Hence, examination or trial by some decisive standard; test; proof; tried quality
If you touch on a particular subject or problem, you mention it or write briefly about it. The film touches on these issues, but only superficially
If you lose touch with something, you no longer have the latest news or information about it. Their leaders have lost touch with what is happening in the country
On the MSS, an mstouch updates the reference time, but it does not update the last write time
The finish of the race
be equal to in quality or ability; "Nothing can rival cotton for durability"; "Your performance doesn't even touch that of your colleagues"; "Her persistence and ambition only matches that of her parents"
A stroke; as, a touch of raillery; a satiric touch; hence, animadversion; censure; reproof
If someone has a particular kind of touch, they have a particular way of doing something. The dishes he produces all have a personal touch
{f} make contact with, feel
To lay a hand upon for curing disease
To handle, speak of, or deal with; to treat of
{i} contact; sense of touch; hit; bit, small amount
If something that someone says or does touches you, it affects you emotionally, often because you see that they are suffering a lot or that they are being very kind. It has touched me deeply to see how these people live Her enthusiasm touched me. = move + touched touched I was touched to find that he regards me as engaging
To touch something means to strike it, usually quite gently. As the aeroplane went down the runway the wing touched a pile of rubble
To relate to; to concern; to affect
- A command that changes the date/time stamp of a file without affecting the contents
Tactile sense; the sense by which contact with the skin or mucous membrane is experienced
tamper with; "Don't touch my CDs!"
Precise control of a shot, often resulting in a placement, as in "She hit that shot with perfect touch "
the act of putting two things together with no space between them; "at his touch the room filled with lights" a distinguishing style; "this room needs a woman's touch" the feel of mechanical action; "this piano has a wonderful touch" deftness in handling matters; "he has a master's touch" the faculty of touch; "only sight and touch enable us to locate objects in the space around us" the sensation produced by pressure receptors in the skin; "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a greasy feeling" a suggestion of some quality; "there was a touch of sarcasm in his tone"; "he detected a ghost of a smile on her face" the act of soliciting money (as a gift or loan); "he watched the beggar trying to make a touch" the event of something coming in contact with the body; "he longed for the touch of her hand"; "the cooling touch of the night air" a slight but appreciable addition; "this dish could use a touch of garlic" a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism" comprehend; "He could not touch the meaning of the poem" be in direct physical contact with; make contact; "The two buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not contact the metal cover"; "The surfaces contact at this point" make physical contact with, come in contact with; "Touch the stone for good luck"; "She never touched her husband" cause to be in brief contact with; "He touched his toes to the horse's flanks" tamper with; "Don't touch my CDs!" affect emotionally; "A stirring movie"; "I was touched by your kind letter of sympathy" perceive via the tactile sense; "Helen Keller felt the physical world by touching people and objects around her" deal with; usually used with a form of negation; "I wouldn't touch her with a ten-foot pole"; "The local Mafia won't touch gambling
touch a nerve
To make a remark or perform a deed which produces a strong response, especially an emotional response such as anxiety or annoyance, because it calls to mind something which has been a source of concern or embarrassment

The president's supporters . . . are trying to exert greater control over universities, touching a nerve among an increasingly defiant student movement.

touch a raw nerve
Alternative form of touch a nerve
touch and go
precarious, delicate, dangerous, risky, sensitive or of uncertain outcome

His condition was touch and go for a time after the accident, but they think he will recover.

touch base
To touch a base, usually with a foot but sometimes with a hand
touch base
To consult, visit, or communicate

Touch base with your boss before you start work to make sure you understand the project.

touch cloth
To be just on the point of soiling oneself
touch down
To land an aircraft

The plane will touch down in Heathrowat about 2 o'clock.

touch hole
A small hole through which the propellant charge of a cannon or muzzleloading gun is ignited
touch holes
plural form of touch hole
touch labor
The hands-on production or technical aspects of a task or service at the operational level of an organization
touch move
The rule, in chess, that a piece touched must be moved or captured if possible
touch of the tar brush
pertaining to somebody of mixed racial heritage; to signify someone is commonly (though not exclusively) of South Asian or Afro-Caribbean in their background and/or in their appearance
touch of the tarbrush
A derogatory descriptive phrase for when a person of predominantly Caucasian ancestry has real or suspected African or Asian distant ancestry
touch off
To start; to cause, especially used for unstable situations that may magnify if disturbed

Be cautious talking about religion or politics, lest you touch off an argument.

touch oneself
to masturbate

I don't want anybody else; when I think about you I touch myself.

touch panel
A touch screen
touch screen
An input/output device that allows the user to interact with the computer by touching the display screen
touch screens
plural form of touch screen
touch typing
Typing without the use of sight to identify the keyboard keys
touch up
To fondle or to grope someone in flirtatious or sleazy way

The creep was trying to touch up my girlfriend.

touch up
to make slight corrections or adjustments; to fill in or perfect

Use a small brush to touch up the paint anywhere it is uneven.

touch with a barge pole
Get romantically involved with

I wouldn't touch him with a barge pole!.

touch wood
hopefully (said while touching something wooden, for superstition)

And the reds are going to avoid relegation this year, touch wood.

touch-and-go
Attributive form of touch and go

His touch-and-go condition was kept his wife at the hospital for days.

touch-and-go
A landing on a runway immediately followed by a takeoff without an intervening full stop
touch-and-go landing
A maneuver that is common when learning to fly an airplane, involving landing on a runway and then taking off again without coming to a complete stop. Repetitions of this maneuver by circling the airport allow many landings to be practiced in a relatively short time
touch-and-go landings
plural form of touch-and-go landing
touch-hole
Alternative spelling of touch hole
touch-move
Attributive form of touch move

touch-move rule.

touch-paper
a strip of paper impregnated with nitre used as a fuse for firing gunpowder, fireworks etc
touch-screen
Alternative spelling of touch screen
touch-tone
Relating to a type of telephone with buttons, each of which produces a tone which corresponds to the relevant digit
touch-tone dialing
A system of telephone dialing in which each digit is transmitted as a tone or combination of tones of specific pitch
touch-tone dialling
Alternative spelling of touch-tone dialing
touch-type
To type with a keyboard or typewriter while not looking at it
touch-typing
A technique of using the keyboard of a computer or typewriter in which the typist operates the keys without needing to look at the keyboard, knowing by heart the keys being allocated to each finger and the space bar to the thumb
touch-up
a slight correction or adjustment

The frosting just needs a little touch-ups to be smooth and even.

touch-up
used or intended for slight corrections or adjustments

They supplied a bottle of touch-up paint to repair scratches.

touch off
If something touches off a situation or series of events, it causes it to start happening. Is the massacre likely to touch off a new round of violence? = spark off
touch a nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
touch a raw nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
touch all the bases
(deyim) Cover all the bases, deal with every part of a situation or activity
touch wood
Touching wood hoping that our good luck continues. "We've never had a flat tire on this car - touch wood."
Touch-Tone phone
a telephone that produces different sounds when different buttons are pushed
touch base
establish communication with someone; "did you finally connect with your long-lost cousin?"
touch base
{f} contact a person; keep in touch; meet
touch bottom
reach the bottom, touch the floor; reach the lowest level
touch cells
{i} Merkel's cells, large oval cells found in the skin and in some sections of all vertebrates and are associated with the sense of touch (named after Friedrich Sigmund Merkel)
touch down
When an aircraft touches down, it lands. Spacecraft Columbia touched down yesterday = land
touch down
descend, come down
touch down
come or bring (a plane) to a landing; "the plane touched down at noon"
touch down
come or bring (a plane) to a landing; "the plane touched down at noon
touch football
A variety of football in which the advancement of the ball is stopped by touching rather than tackling the ball carrier. a type of American football in which you touch the person with the ball instead of tackling them
touch football
a version of American football in which the ball carrier is touched rather than tackled
touch ground
land
touch line
boundary line, out of bounds line (Sports)
touch of
bit of -, small amount of -, tad of -
touch of irony
somewhat of a paradox, a bit of sarcasm
touch of the flu
light case of the flu
touch off
put in motion or move to act; "trigger a reaction"; "actuate the circuits"
touch on
have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
touch on
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
touch on
approach; touch; remind
touch on
refer to or discuss briefly
touch on
restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please"
touch one on the raw
touch a sensitive area, hit a vulnerable spot
touch one's hat
greet, say hello
touch one's sore spot
touch a sensitive area, touch a place that causes someone pain
touch pad
Control pad for programming various water actions and features found on KOHLER BodySpa personal hydro-massage systems With the touch of a button, the force of the water flow on the BodySpa can be adjusted from a gentle stream to an ultra-intense rush
touch pad
A computer input device consisting of a flat pad with a special pin and an electronically sensitive grid
touch pad
Operator interface
touch pad
A small, touch-sensitive pad used as a pointing device on some portable computers By moving a finger or other object along the pad, you can move the pointer on the display screen And you click by tapping the pad
touch pad
A pressure sensitive input device placed on a keyboard; it is popular for mobile computers
touch pad
A large sensitive board at the end of each lane where a swimmer's touch is registered and sent electronically to the timing system
touch pad
A lot of laptop computers use a touch pad instead of a mouse It is a square on your laptop keyboard that is sensitive to touch, tapping your finger on the touch pad is equivalent to clicking your mouse
touch pad
An input device for which all you have to do is to touch a spot, and it registers as a signal to the computer
touch pad
A variety of grphics tablet that uses pressure sensors to track the position of a pointing device on its surface
touch pad
A small flat-panel pointing device that is sensitive to light pressure The user moves the pointer by dragging a finger across the pad
touch pad
the part of the electronic timing system that rests against the wall at the finishing end of each lane Swimmer's times are electronically recorded when the pad is touched
touch paper
If someone lights the touch paper or lights the blue touch paper, they do something which causes anger or excitement. This kind of remark is guaranteed to light the blue touch paper with some Labour politicians
touch port
arrive at port, arrive to the dock of the port
touch screen
Pointing device that responds when the user points to or touches different screen regions
touch screen
A computer screen that accepts input data by letting the user point at the screen to select a choice
touch screen
a type of computer screen that you touch in order to tell the computer what to do or to get information
touch screen
Monitor screen that allows actions or commands to be entered by the touch of a finger
touch screen
A computer screen designed or modified to recognize the location of a touch on its surface By touching the screen, the user can make a selection or move a cursor
touch screen
A special monitor that lets the user make choices by touching icons or graphical buttons on the screen
touch screen
screen used as an input device by identifying the place on a screen that has been touched
touch screen
a video or computer monitor which is activated or manipulated by touching the screen
touch screen
A transparent surface overlaying a computer screen When someone touches it with a finger or a stylus, it sends a signal to the computer indicating the point of contact
touch screen
  See  touch-sensitive
touch screen
A computer display which has a grid of infra-red transmitters and receivers, positioned on either side of the screen, and which is used to control a cursor position When you want to make a selection or to move the cursor, you point to the screen, breaking two of the beams, which gives the exact position of your finger
touch screen
A type of display screen that has a touch-sensitive transparent panel covering the screen Instead of using a pointing device such as a mouse or light pen, you can use your finger to point directly to objects on the screen
touch screen
an input device; used by touching the computer screen
touch sensor
Sensing device, sometimes used with the robot's hand or gripper, which I senses physical contact with an object, thus giving the robot an artificial sense of touch The sensors respond to contact forces that arise between themselves and solid objects See Tactile Sensor
touch sensor
An Electronic Brick with a button on its side and one output When the button is depressed, the output is on; otherwise it is off
touch sensor
a sensor that detects changes in pressure or touch It is connected to the LEGO RCX though input ports 1 to 3 The touch sensor reports either true or false
touch system
typing system where each finger is designated to a particular key or keys on a keyboard enabling a typist to type without looking at the keyboard
touch the right chord
get to the point
touch typing
typing without looking at the keyboard
touch typist
{i} person who types by the touch system
touch up
{f} improve the appearance of by making small corrections or changes, fix up; stimulate by or as if by striking
touch up
alter so as to produce a more desirable appearance; "This photograph has been retouched!"
touché
You say `touché' when you want to admit that the other person in an argument has won a point, usually with a short and witty remark
touch-and-go
it's touch-and-go used about a situation in which there is a serious risk that something bad could happen
touch-me-not
Mediterranean vine having oblong fruit that when ripe expels its seeds and juice violently when touched
touch-me-not
prostrate or semi-erect subshrub of tropical America, and Australia; heavily armed with recurved thorns and having sensitive soft gray-green leaflets that fold and droop at night or when touched or cooled
touch-me-not
Either of two North American impatiens, also known as jewelweed or snapweed, growing in moist areas. Impatiens capensis, also called I. biflora, typically has crimson-spotted orange flowers; I. pallida has yellow to white flowers, sometimes spotted with brownish-red. They are common weeds native to extensive regions of eastern North America. Their juice is said to be a remedy for poison-ivy rashes
touch-me-not
plant that constricts when touched
touch-screen
A touch-screen is a computer screen that allows the user to give commands to the computer by touching parts of the screen rather than by using the keyboard or mouse
touch-tone
A touch-tone telephone has numbered buttons that make different sounds when you press them. Some automatic telephone services can only be used with this kind of telephone
touch-tone dialling
accurate telephone dialing system that creates tones as each number is dialed
touch-type
type without looking at the keyboard
touch-type
to use a typewriter or a computer keyboard without having to look at the letters while you are using it
touch-typist
a skilled typist who can type a document without looking at the keyboard
touch-up
Improving imperfect spots in a paint job
touch-up
{i} small repairs, correction of fine details, improvements made to the appearance (of a picture, etc.)
touch-up
The identification and elimination of defects in a product
touched
Alternative form of touched in the head
touched
Slightly mentally deficient
touched
Simple past tense and past participle of touch
touching
Provoking sadness and pity

a touching story.

touching
Present participle of touch
touching
tangent
touching
{a} with respect to
touching
{a} affecting
touchingly
{a} feelingly, affectingly, movingly
touch screen
A touch-sensitive screen that allows you to open files, launch programs and select text by touching or tapping the screen with the stylus
touch up
alter so as to produce a more desirable appearance; "This photograph has been retouched!
touch up
(To) To touch a horse with a whip for greater speed To touch up a picture, etc , is to give it a few touches to improve it
touch up
Application of paint on small areas of painted surfaces to repair misses, mars, scratches and places where the coating has deteriorated, in order to restore the finish
touch wood
knock on wood, without the evil eye, God forbid
touchable
Capable of being touched; tangible
touchable
Capable of being touched; tangible or palpable
touchable
{s} able to be touched, able to be felt, concrete
touchable
having substance or material existence; perceptible to the senses; "a physical manifestation"; "surrounded by tangible objects"
touched
Moved (by), made to feel emotion (by)
touched
past of touch
touched
being colored slightly; sometimes used in combination; "white petals touched with pink"; "the resplendent sun-touched flag"; "pink-tinged apple blossoms"
touched
having come into contact
toucher
a person who causes or allows a part of the body to come in contact with someone or something
toucher
One who touches
toucher
toucha; one who tries get something out of others for nothing in return
touches
plural of touch
touches
third-person singular of touch
touching
If something is touching, it causes feelings of sadness or sympathy. Her story is the touching tale of a wife who stood by the husband she loved see also touch = moving. making you feel pity, sympathy, sadness etc
touching
Concerning; with respect to
touching
Affecting; moving; pathetic; as, a touching tale
touching
arousing affect; "the homecoming of the released hostages was an affecting scene"; "poignant grief cannot endure forever"; "his gratitude was simple and touching"
touching
The sense or act of feeling; touch
touch
Favoriten