a boy who is a member of the boy scouts

listen to the pronunciation of a boy who is a member of the boy scouts
Englisch - Türkisch

Definition von a boy who is a member of the boy scouts im Englisch Türkisch wörterbuch

boy scout
izci

Tom bir erkek izci değildir. - Tom wasn't a boy scout.

Tom bir erkek izci değil. - Tom isn't a boy scout.

boy scout
erkek izci

Tom bir erkek izci değildir. - Tom wasn't a boy scout.

Ne zaman bir erkek izci oldun? - When did you become a Boy Scout?

Englisch - Englisch
boy scout
a boy who is a member of the boy scouts

  Silbentrennung

  a boy who I·s a Mem·ber of the boy scouts

  Türkische aussprache

  ı boy hu îz ı membır ıv dhi boy skauts

  Aussprache

  /ə ˈboi ˈho͞o əz ə ˈmembər əv ᴛʜē ˈboi ˈskouts/ /ə ˈbɔɪ ˈhuː ɪz ə ˈmɛmbɜr əv ðiː ˈbɔɪ ˈskaʊts/

  Wort des Tages

  joggle
Favoriten