a given name to a young male person or boy

listen to the pronunciation of a given name to a young male person or boy
Englisch - Englisch
boy's name
a given name to a young male person or boy

  Silbentrennung

  a giv·en name to a young male per·son or boy

  Türkische aussprache

  ı gîvın neym tı ı yʌng meyl pırsın ır boy

  Aussprache

  /ə ˈgəvən ˈnām tə ə ˈyəɴɢ ˈmāl ˈpərsən ər ˈboi/ /ə ˈɡɪvən ˈneɪm tə ə ˈjʌŋ ˈmeɪl ˈpɜrsən ɜr ˈbɔɪ/

  Wort des Tages

  soubrette
Favoriten