ertelemek

listen to the pronunciation of ertelemek
Türkçe - İngilizce
delay

She'll have to delay her education because she lost her job. - O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak.

postpone

We had to postpone the game due to rain. - Yağmur yüzünden oyunu ertelemek zorunda kaldık.

We'll have to postpone the game. - Oyunu ertelemek zorunda kalacağız.

put off

We had to put off the meeting because of the storm. - Fırtına nedeniyle toplantıyı ertelemek zorundaydık.

We had to put off the game due to rain. - Yağmur yüzünden oyunu ertelemek zorunda kaldık.

defer
procrastinate

I tend to procrastinate. - Ben ertelemek eğilimindeyim.

hold in abeyance
(Havacılık) delay to
lay off
(Dilbilim) stand over
hang
reprieve
(Politika, Siyaset) cancel
(deyim) hang on
hang up
adjourn
sidetrack
to postpone, delay
postpone , defer
table
(Hukuk) (bir faaliyeti) to postpone
scrub
stay
hold off
suspend
carry over
(Hukuk) to defer, to adjurn
continue
reserve
lay aside
to postpone, to delay, to defer, to put sth off, to put sth back, to hold over, to adjourn, to suspend
leave over
waive
shelve
respite
lay by
hold over
lay over
(kötü bir şey) reprieve
put back
ertelemek (borç vb)
defer
ertelemek (cezayı)
suspend
erteleme
postponement

Would a postponement help? - Bir erteleme yararlı olur mu?

The rain necessitated a postponement of the picnic. - Yağmur bir piknik ertelemesi gerektirdi.

ertele
held up
ertele
(Bilgisayar) snooze

I hit the snooze button and went back to sleep. - Erteleme düğmesine bastım ve tekrar yatmaya gittim.

Mary hit the snooze button. - Meryem alarm erteleme düğmesine hiddetle bastı.

ertele
postpone

I postponed doing my housework for a few hours. - Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim.

He decided to postpone his departure. - Gidişini ertelemeye karar verdi.

erteleme
(Ticaret) defer
erteleme
(Gıda) delay time
erteleme
(Spor) postpone

We had to postpone the gathering because of rain. - Biz yağmur nedeniyle toplantıyı ertelemek zorunda kaldık.

The rain necessitated a postponement of the picnic. - Yağmur bir piknik ertelemesi gerektirdi.

erteleme
temporisation
erteleme
adjourning
erteleme
stalling
erteleme
delay

She'll have to delay her education because she lost her job. - O, işini kaybettiği için eğitimini ertelemek zorunda kalacak.

There may be more delays. - Daha fazla ertelemeler olabilir.

ertele
{f} postponed

I postponed doing my housework for a few hours. - Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim.

The meeting will be postponed till the 20th of this month. - Toplantı, bu ayın 20'sine ertelenecek.

ertele
held over
ertele
hold up
ertele
hold over
ertele
{f} deferred
ertele
adjourn

We adjourned the meeting until the following Friday. - Gelecek cumaya kadar oyunu erteledik.

We are adjourned until 2:30. - 2.30'a kadar ertelendik.

ertele
defer
ertele
{f} pigeonhole
erteleme
procrastination

Procrastination is the thief of time. - Erteleme zaman hırsızıdır.

The procrastination train has no brakes. - Erteleme trenin frenleri yok.

erteleme
continuance
erteleme
stay
erteleme
{i} reprieve
belirsiz bir süreliğine ertelemek
to postpone for an indefinite time
erteleme
{i} suspense

The suspense is killing me. - Erteleme beni öldürüyor.

erteleme
to postpone
erteleme
postponements
belirsiz bir tarihe ertelemek
(Politika, Siyaset) adjurn sine die
belirsiz bir tarihe ertelemek
adjourn sine die
ceza ertelemek
(Kanun) reprieve the sentence
cezayı ertelemek
reprieve
ertele
hold#up
ertele
heldover
ertele
heldup
ertele
hold#over
erteleme
{i} holdover
erteleme
suspension
erteleme
respite
erteleme
putoff
erteleme
adjournment
erteleme
{i} retardation
erteleme
{i} deferment
erteleme
(Hukuk) probation
erteleme
postponement, delaying
kararı ertelemek
(Hukuk) to defer the decision
mahkemesini ertelemek
(tutuklu) remand
meclis oturumu ertelemek
prorogate
süresiz olarak ertelemek
adjourn sine die
tarih ertelemek
postpone the date
Türkçe - Türkçe
Başka zamana bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik etmek
tecil etmek
tehir etmek
Erteleme
tecil
Erteleme
tehir
erteleme
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik: "Bu çeşit projeleri hep çekmelerin en altına sürüp erteleme yolunu tutuyorlardı."- H. Taner
erteleme
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
ertelemek