be off

listen to the pronunciation of be off
İngilizce - Türkçe
gitmek
defol
yanılmak
(Konuşma Dili) tüymek
(Konuşma Dili) bayat olmak
(Konuşma Dili) acele etmek
gerçekleşmemek
geri/ileri olmak
(Konuşma Dili) iştahı
(Konuşma Dili) fırlayıp gitmek
işe gitmemek
(Denizbilim) açığa çıkmak
(Konuşma Dili) soğumak
ayrılmak
(Konuşma Dili) bozuk olmak
olmamak
vuku bulmamak
iptal edilmek/olunmak
(tatil veya izin dolayısıyla) işe gelmemek
ayrılmak, terketmek
defolmak
(elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; (elektrik/ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The
yola çıkmak
deli olmak
vazgeçmek
yaylan
off
kapalı

Tom gazın kapalı olduğundan emin olmak için kontrol etti. - Tom checked to make sure the gas was turned off.

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

off
dışında

Pist dışında kayak yaparken düştü. - He fell while skiing off-piste.

Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later.

off
{s} uzak

Ada kıyıdan yaklaşık iki mil uzaklıktadır. - The island is about two miles off the coast.

İnsanlar çoşkuluyken, o her zaman uzak durur. - He always stands off when people are enthusiastic.

off
{s} sapa

Belki kendi yolumdan sapacağım. - Maybe I'll just wander off on my own.

Sapa kaplıcaları severim. - I like hot springs that are off the beaten track.

off
{s} ters

Arabamızda ters giden bir şey olmalı; motordan duman çıkıyor. - Something must be wrong with our car; the engine is giving off smoke.

off
{s} öteki
off
{s} çıkmış

Tom geçen hafta izne çıkmış olmalı. - Tom must've had time off last week.

Sen yoldan çıkmışsın. - You are way off the track.

off
ayrılmış
off
-den
off
dışanya
off
zayıf

Senin aksanın iyi ama telaffuzun biraz zayıf. - Your accent's good, but your pronunciation's a little bit off.

off
dışarı

Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti. - Jane offered to take care of our children when we were out.

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

off
yanılmak
off
az (bir olasılık)
off
indirmek
off
dışta
off
açık

Tom motoru kapattı ama farları açık bıraktı. - Tom turned off the engine, but left the headlights on.

Tom herhangi bir açıklama sunmadı. - Tom didn't offer any explanation.

off
ileride
off
(Denizbilim) alarga
off
dışarda
off
-den uzak
off
soğumuş
off
açıkta
off
(Bilgisayar) kapattı

Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım. - I turned off the TV because I had seen the movie before.

Isıtıcıyı kapattın mı? - Did you turn off the heater?

off
indirim

Bugün normal fiyatımızdan yüzde yirmi beş indirimle satıyoruz. - Today, we're selling that at twenty-five percent off our usual price.

Biraz indirim yapabilir misiniz? - Could you knock a little off the price?

off
çalışmaz
off
kalkmak

Uçak kalkmak üzeredir. - The plane is about to take off.

Uçak Paris için kalkmak üzere. - The plane is about to take off for Paris.

off
azalmak
off
yok
off
isteksiz

İsteksizce motoro çalıştırdı ve gitti. - Reluctantly, he started the engine and drove off.

Tom önerimizi kabul etmek için isteksiz görünüyor. - Tom seems to be unwilling to accept our offer.

off
kokmuş
off
dış

Dışarı çıkmadan önce gazı kapatmayı unutmayın. - Don't forget to turn off the gas before going out.

Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti. - Jane offered to take care of our children when we were out.

off
cansız
off
işlemez durumda
off
çıkarmak

İyi bir iş başardın. Senin için şapkamı çıkarmak istiyorum. - You have done a good job. I'll take my hat off to you.

Tom gömleğini çıkarmak zorunda değildi. - Tom didn't have to take off his shirt.

off
kesilmiş

Ofise vardığımda, beni bekleyen bir sürü işim vardı. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyordum. - When I got to the office, I had tons of work waiting for me. I was running around like a chicken with its head cut off.

Tom ofisin etrafında kafası kesilmiş bir tavuk gibi koşuyordu. - Tom has been running around the office like a chicken with its head cut off.

off
ayrılan

Tom ofisten ayrılan son kişiydi. - Tom was the last one to leave the office.

Tom çoğunlukla ofisten ayrılan son kişidir. - Tom is often the last one to leave the office.

off
(Denizbilim) açığa çıkmak
off
açıklarında

Wakayama açıklarında balina bulundu. - The whale was found off the coast of Wakayama.

Balina, Wakayama kıyılarının açıklarında bulundu. - The whale has been found off the coast of Wakayama.

off
soğutmak
to be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
off
kaba

Dan kabaca polis memuruna hakaret etti. - Dan rudely insulted a police officer.

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

off
(yiyecek/içecek) bozulmuş
off
-dan
off
yakınında

Tom ofisinin yakınında yaşamıyor. - Tom doesn't live near his office.

Babamın çalıştığı yer istasyonun yakınındadır. - The office where my father works is near the station.

off
(pul/vb.) sahibi
off
-den ayrılan
off
sapan
off
izinli

O, gripten dolayı izinlidir. - She's off with the flu.

Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi. - The policeman was off duty when he was shot to death.

off
uzakta

Tom Rota 19'dan uzakta yaşadı. - Tom lived just off Route 19.

Tom'un ofisi yaşadığı yerden üç mil uzakta. - Tom's office is three miles from where he lives.

off
vazgeçilmiş
off
suya düşmüş
off
{s} sağdaki
be off to
(bir şeyle) başlamak
off
geçersiz
off
yorgun

Tom gerçekten yorgundu. O saat dokuzda ışığı kapadı ve birkaç dakika içinde hızla uykuya daldı. - Tom was really tired. He turned off the light at nine and was fast asleep within minutes.

Tom hararetli ve yorgun görünüyordu, ona soğuk bir içecek teklif edip, oturup dinlenmesini söyledim. - Tom looked hot and tired, so I offered him a cold drink and told him to sit down and rest.

off
haricinde
off
den

Dengesini kaybetti ve merdivenden düştü. - He lost his balance and fell off the ladder.

Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later.

off
kesik

Bu sabahtan beri elektrik kesik. - The power has been cut off since this morning.

Şu an elektrikler kesik. - The electricity is off at the moment.

off
durmuş
off
çıkarılmış
off
olası

Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti. - Experts have offered three possible explanations.

Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor. - Life offers us millions of possibilities.

off
devre dışı
off
kopuk
off
dan

Dan arabasına bindi ve uzaklaştı. - Dan got into his car and drove off.

Turizm danışma bürosu nerede? - Where is the tourist information office?

off
defol

İlgilenmiyorum. Defol git. - I'm not interested. Buzz off.

off
baş

Köşe başında postahane vardı. - There used to be a post office on the corner.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

off
kötü

Bu gaz kötü bir koku verir. - This gas gives off a bad smell.

Tom, Mary'ye kötü haberi söylemeyi mümkün olduğu kadar uzun süre erteledi. - Tom had put off telling Mary the bad news for as long as possible.

off
başlangıç

Biz iyi bir başlangıç yaptık. - We're off to a good start.

Tom kötü bir başlangıç yaptı. - Tom got off to a bad start.

off
çalışmayan
off
uzak, zayıf, az bir
off
Xoff öteye/ötede
off
yanlış (ölçü)
off
{s} bozuk

Her daim kafan bozuk zaten. - You are always pissed off.

Bu domuz eti biraz bozuk. - This pork is a bit off.

off
adv.dışarı: adj.dışarda,kapalı
off
kesat (iş)
off
gitmiş

Allah aşkına o, günün bu saatinde nereye gitmiş olabilir. - Where on earth can he have gone off to at this time of day?

off
sönmüş
off
bozulmuş
off
sahibi

Tom'unki ile aynı ofiste bir iş sahibi olmak ister misin? - Do you really want a job in the same office as Tom?

Ev sahibi oldukça varlıklıydı. - The landlord used to be quite well off.

off
from the off başlangıçtan beri
off
öteye; ötede. s
off
kapalı yok
off
ileriye; ileride
off
argo başlangıç
off
çıkmış/bitmiş/bozuk/kötü
off
ertelenmiş

Oyun önümüzdeki haftaya kadar ertelenmiş olabilir. - The game may have been put off till next week.

off
(Askeri) CARRIAGE FIRE CONTROL EQUIPMENT: AYRI TAŞINAN ATIŞ İDARE MALZEMESİ: Silahın ateşini idare etmek için lüzumlu olan ve ayrı taşınan komuta aleti, nişan dairesi ve gözetleme aletleri gibi atış idare malzemesi
off
uzağa
off
tamamen

Senin tahminin tamamen yanlış. - Your guess is entirely off the mark.

teklif ettiğin şey tamamen deli saçması! - It's utter nonsense what you offer!

off
öldürmek

Tom komutanına kimseyi öldürmek istemediğini söyledi. - Tom told his commanding officer that he wasn't willing to kill anyone.

Mafya rakip gangsteri öldürmek için kendi planları üzerinde onu içeriye aldı. - The mafia let him in on their plans to knock off a rival gangster.

İngilizce - İngilizce
To be away from (something.)

She's on vacation, so she'll be off the net for another week.

To leave

I'm off — see you later!.

To be working against a present or former addiction to (something.)

I've been off drugs for almost a month.

take off, run away; go, move, leave, depart
off
Used to indicate movement away from a position on

I took it off the table.; Come off the roof!.

off
Away from or not on

He's off the computer, but he's still on the phone.; Keep off the grass.

off
Placed after a number (of products or parts, as if a unit), in commerce or engineering

I'd like to re-order those printer cartridges, let's say 5-off.

off
Less than normal, in temperament or in result

sales are off this quarter.

off
Out of the possession of

He didn't buy it off him. He stole it off him.

off
Into a state of non-operation; into a state of non-existence

die off.

off
Disconnected or subtracted from

We've been off the grid for three days now.; He took 20% off the list price.

off
To kill

He got in the way so I had him offed.

off
rancid, rotten

This milk is off!.

off
in, or towards the half of the field away from the batsman's legs; the right side for a right-handed batsman
off
Distant from

We're just off the main road.; ''The island is 23 miles off the cape.

off
To switch off

Can you off the light?.

off
No longer wanting or taking

He's been off his feed since Tuesday.; He's off his meds again.

off
In a direction away from the speaker or object

The book fell off the table.

off
farther or more distant
off
{a} signifying distance, not on or near, from
off
If food has gone off, it tastes and smells bad because it is no longer fresh enough to be eaten. Don't eat that! It's mouldy. It's gone off! = bad
off
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off" (of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off" below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off" in an unpalatable state; "sour milk" no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache" at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
off
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go forth and preach"
off
This can refer to the aroma or flavors It's a wine that's not quite right
off
Not on; away from; as, to be off one's legs or off the bed; two miles off the shore
off
If you have time off or a particular day off, you do not go to work or school, for example because you are ill or it is a day when you do not usually work. The rest of the men had the day off She was sacked for demanding Saturdays off I'm off tomorrow The average Swede was off sick 27 days last year. Off is also a preposition. He could not get time off work to go on holiday
off
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off"
off
off In addition to the uses shown below, off is used after some verbs and nouns in order to introduce extra information. Off is also used in phrasal verbs such as `get off', `pair off', and `sleep off'
off
If you keep off a street or piece of land, you do not step on it or go there. Locking up men does nothing more than keep them off the streets The local police had warned visitors to keep off the beach at night. Off is also an adverb. a sign saying `Keep Off'
off
Object File Format vector graphics
off
down with; at a distance; from here; completely; discontinued
off
If you keep off a subject, you deliberately avoid talking about it. Keep off the subject of politics Keep the conversation off linguistic matters
off
If something is a long time off, it will not happen for a long time. An end to the crisis seems a long way off The required technology is probably still two years off
off
Board (OB) A transaction of a listed stock which is not completed on a national exchange, or a transaction of an over-the-counter stock (OTB) Yahoo shows these stocks as OTC-OB - Over the Counter Off Board
off
not performing or scheduled for duties; "He's off every Tuesday"; "he was off duty when it happened"; "an off-duty policeman"
off
If you get something off someone, you obtain it from them. I don't really get a lot of information, and if I do I get it off Mark `Telmex' was bought off the government by a group of investors. = from
off
The horse's right side The side of the horse that faces east when the animal is walking north Opposite of near
off
Slang: down; set; Slang: off-side
off
When you get off a bus, train, or plane, you come out of it or leave it after you have been travelling on it. Don't try to get on or off a moving train! As he stepped off the aeroplane, he was shot dead. on Off is also an adverb. At the next stop the man got off too and introduced himself
off
{f} leave, go away; (Slang) kill, murder, slaughter, bump off
off
(1) (B) down; set
off
On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the nigh or near horse or ox; the off leg
off
When you take off clothing or jewellery that you are wearing, you remove it from your body. He took off his spectacles and rubbed frantically at the lens He hastily stripped off his old uniform and began pulling on the new one
off
{i} deactivated state, closed condition (about an appliance, device, etc.)
off
in, or towards the half of the field away from the batsmans legs; the right side for a right-handed batsman
off
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century"
off
Away; begone; a command to depart
off
inoperative, disabled
off
(of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off"
off
When something such as a machine or electric light is off, it is not functioning or in use. When you switch it off, you stop it functioning. As he pulled into the driveway, he saw her bedroom light was off We used sail power and turned the engine off to save our fuel The microphones had been switched off. on
off
Denoting opposition or negation
off
If you are off something, you have stopped liking it. I'm off coffee at the moment Diarrhoea can make you feel weak, as well as putting you off your food
off
If someone is off something harmful such as a drug, they have stopped taking or using it. She felt better and the psychiatrist took her off drug therapy
off
If there is money off something, its price is reduced by the amount specified. Simons Leatherwear, 37 Old Christchurch Road. 20 per cent off all jackets this Saturday. discounts offering thousands of pounds off the normal price of a car. Off is also an adverb. I'm prepared to knock five hundred pounds off but no more
off
This tasting term indicates undesirable flavors or aromas in the alcohol
off
no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache"
off
If something happens on and off, or off and on, it happens occasionally, or only for part of a period of time, not in a regular or continuous way. I was still working on and off as a waitress to support myself We lived together, off and on, for two years
off
in an unpalatable state; "sour milk"
off
{ü} away with you! stand down! (expression of dismissal)
off
If you live off a particular kind of food, you eat it in order to live. If you live off a particular source of money, you use it to live. Her husband's memories are of living off roast chicken and drinking whisky Antony had been living off the sale of his own paintings. = on
off
Denoting a leaving, abandonment, departure, abatement, interruption, or remission; as, the fever goes off; the pain goes off; the game is off; all bets are off
off
If something such as an agreement or a sporting event is off, it is cancelled. Until Pointon is completely happy, however, the deal's off Greenpeace refused to call off the event. on
off
If something is a long way off, it is a long distance away from you. Florida was a long way off Below you, though still 50 miles off, is the most treeless stretch of land imaginable. = away
off
A term meaning that certain bets will not be at risk on the next roll of the dice
off
If you go off, you leave a place. He was just about to drive off when the secretary came running out She gave a hurried wave and set off across the grass She was off again. Last year she had been to Kenya. This year it was Goa When his master's off traveling, Caleb stays with Pierre's parents
off
rotten
off
{s} closed, deactivated (machine, appliance, etc.); canceled; secondary (road); free from work (day, etc.); right (side of the road); bad, rotten (food); small in level, remote
off
Line: Not connected to the server Users can now only access Agendas downloaded to the local database
off
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
off
Two-byte parameter in the disk parameter block at DPB + 13 bytes This value specifies the number of reserved system tracks The disk directory begins in the first sector of track OFF
off
A beer with flavors not common to acceptable beers; also defective
off
Pressing this key turns the scale off
off
Do not use automatic time stepping
off
Designating a time when one is not strictly attentive to business or affairs, or is absent from his post, and, hence, a time when affairs are not urgent; as, he took an off day for fishing: an off year in politics
off
Denoting the action of removing or separating; separation; as, to take off the hat or cloak; to cut off, to pare off, to clip off, to peel off, to tear off, to march off, to fly off, and the like
off
to murder
off
officer

Aren't you a police officer? - Aren't you a police officer?

off
If something is situated off a place such as a coast, room, or road, it is near to it or next to it, but not exactly in it. The boat was anchored off the northern coast of the peninsula Lily lives in a penthouse just off Park Avenue
off
{e} from; up from; so as to get out or come out of (bus, train, etc.); reduced by (e.g.: "This week all the shirts are 10% off"); so as to get rid of or remove something (i.e.: "The stain will come off your dress")
off
Denoting a different direction; not on or towards: away; as, to look off
off
If a machine runs off a particular kind of fuel or power, it uses that power in order to function. The Auto Compact Disc Cleaner can run off batteries or mains
off
below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off"
off
In a general sense, denoting from or away from; as: Denoting distance or separation; as, the house is a mile off
off
from

I've just returned from the post office. - I have just returned from the post office.

The post office isn't too far from here. - The post office is not too far from here.

off
The side of the field that is on the right of the wicket keeper
off
If something is taken off something else or moves off it, it is no longer touching that thing. He took his feet off the desk I took the key for the room off a rack above her head Hugh wiped the rest of the blood off his face with his handkerchief. = from Off is also an adverb. Lee broke off a small piece of orange and held it out to him His exhaust fell off six laps from the finish
off
A designation that a bet is not working on a particular roll
off
Offensive Rebounds
Türkçe - İngilizce

be off teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

off
{f} live
be off

  Türkçe nasıl söylenir

  bi ôf

  Zıt anlamlılar

  be on

  Telaffuz

  /bē ˈôf/ /biː ˈɔːf/

  Etimoloji

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. to be + off

  Videolar

  ... about 30 minutes faster is not a good trade-off ...
  ... to get off these drugs. ...

  Günün kelimesi

  medevac