away

listen to the pronunciation of away
İngilizce - Türkçe
(İnşaat) uzak

Her gün bir elma, doktoru uzak tutar. - An apple a day keeps the doctor away.

Havaalanı ne kadar uzak? - How far away is the airport?

uzağa

Uzağa gittiğim için pişmanım. - I regret that I am going away.

Yağmur, yağmur, uzağa git. Başka bir gün yine gel. - Rain, rain, go away. Come again another day.

uzakta

O, otelden çok uzakta değildir. - It is not far away from the hotel.

İstasyon iki metre uzakta. - The station is two meters away.

başka yere gitmişolmak
durmadan

Tüm öğleden sonra durmadan uyudum. - I slept the whole afternoon away.

{s} deplasmanda
deplasman maçı
bir yana

Kuşlar dört bir yana uçuştu. - The birds flew away in all directions.

{s} rakip sahada
devamlı
oradan

Sonra küçük Gerda, onun göğsüne dökülen, oradan kalbine nüfuz edip, buz kalıbını eriten ve orada saplanmış olan küçük cam parçasını alıp götüren sıcacık gözyaşlarını döktü. - Then little Gerda wept hot tears, which fell on his breast, and penetrated into his heart, and thawed the lump of ice, and washed away the little piece of glass which had stuck there.

Hey, oradan uzak dur. - Hey, get away from there.

kapılmak
-dan
(Bilgisayar) dışarıda

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

Patron dışarıdayken ofisin sorumlusu kim? - Who is in charge of the office while the boss is away?

şimdi

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

İşten şimdi uzaklaşamam. - I can't get away from work now.

şuradan
yok

Biz yokken eve hırsız girmiş. - A thief broke into the house while we were away.

Patron, Bay Brown'dan kendisi yokken işyerinin sorumluluğunu almasını istedi. - The boss asked Mr Brown to take charge of the office while she was away.

yola çıkmış
belirli bir uzaklıkta
deplasmanda oynanan
bir tarafa
başka yerde

Başka yerde o kadar uzun kalmamalıydım. - I shouldn't have stayed away so long.

bir yere

Tom'un güvenli bir yere gizlenmiş biraz parası var. - Tom has some money stashed away.

Uzak bir yere gidelim. - Let's go somewhere far away.

buradan

Sanırım birkaç gün buradan uzaklaşmalıyız. - I think we should get away from here for a few days.

O buradan hemen ayrıldı. - She left here right away.

becarriedaway sürüklenrnek
emin bir yerde/yere
gidecek/bitecek/sona erecek şekilde
sürekli
başka yönde
-den
Pekiştirmek
kesip atmak
carry away alıp götürmek
bir yere, bir tarafa, bir yana: Put that away! Onu bir yere kaldır!
sürüklemek come away bırakıp gelmek
buradan, şuradan, oradan: Go away! Git buradan!
hemen

Onun mektubunu hemen yanıtlamayı planlıyorum. - I plan to reply to his letter right away.

O, hemen geri döneceğini söyledi. - She said she would be back right away.

kovmak
uzağında
break away
kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

run away
kaçmak

Tom'la kaçmak istedim. - I wanted to run away with Tom.

Sizinle kaçmak istedim. - I wanted to run away with you.

take away
götürmek
move away
uzaklaşmak

Buradan uzaklaşmak istiyorum. - I want to move away from here.

away from home
yad elde
Away with you!
Defol
away fan
uzakta fan
away for
uzağa için
away from
….den uzakta
away from
-den uzak
away from keyboard
uzakta klavyeden
away from the ocean, on dry land
uzak okyanus, kuru kara
away from; clear from
uzak; berrak
away from; outside of
uzak; dışında
away team
(Spor) deplasman takımı
away win
uzakta kazanmak
away with
away ile
away game
deplasman, deplasman maçı
away match
deplasman maçı
away on leave
izinde
go away
(Fiili Deyim ) uzaklara gitmek

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

take away
paket yaptırıp götürmek
throw away
atmak
take away
ortadan kaldırmak
get away
kaçmak

Sami kaçmak istiyordu. - Sami wanted to get away.

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

blow away
sürüklemek
break away
kaçıp kurtulmak
cast away
deniz kazası geçirmek
get away
yakasını kurtarmak
get away with
yanına kar kalmak
give away
(Fiili Deyim ) vermek , armağan etmek
pass away
hakkın rahmetine kavuşmak
put away
(Fiili Deyim ) 1- bir tarafa koymak , saklamak 2- kaldırmak , yerine koymak
send away
(Fiili Deyim ) kovmak , yol vermek
turn away
geri dön
walk away
uzaklaşmak

Sami, sorunlarından uzaklaşmak ve serser olmak istiyordu. - Sami wanted to walk away from his problems and become a drifter.

throw away
boşa harcamak
break away
ayrılmak
put s.o. away
{k} birini tımarhaneye kapamak
straight away
hemen

O kesiği hemen temizlemelisin, enfeksiyon kapmak istemezsin! - You should clean that cut straight away, you don't want to get an infection!

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

sweep away
(Fiili Deyim ) (sular) süpürüp götürmek
send away
kovmak
sweep away
tamamen bitirmek,yok etmek
throw away
Çöpe atmak
blow away
uçurmak
break away
sıvışmak
break away
{i} kaçıp kurtulma
break away
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
carry away
alıp götürmek
carry away
(Fiili Deyim ) 1- alıp götürmek 2- kendinden geçirmek , büyülemek
cast away
çöpe atmak
cast away
ıssız adada bırakmak
explain away
açıklayarak özrünü bildirmek
far and away
kat kat
fly away
uçup gitmek
fritter away
(Fiili Deyim ) boşuna harcamak , azar azar israf etmek
get away
atlat
get away
çekilmek
get away
tüymek
give away
ele vermek
give away
(deyim) bagislamak ,elinden cikarmak. 2.aciga vurmak ,elevermek. a give-away aciga vurma,ele verme. give the game/show away (kd) bir gizi ortaya dökmek
give away
bağışlamak
go away
gitmek

Neden gitmek istiyorsun? - Why do you want to go away?

Gitmek biraz zaman alacaktır. - It will take a while to go away.

go away
çekip gitmek
keep away
uzak durmak
kiss away
öperek geçirmek
lay away
sakla
lay away
ayırmak, saklamak
melt away
kaybol
move away
(Fiili Deyim ) 1- uzaklaştırmak , kaldırmak 2- taşınmak
plug away
gayretle çalışmak
pull away
(bir yerden) uzaklaşmak: Pull away from the curb a little. Arabayı kaldırımdan azıcık uzaklaştır
pull away
ayrılmak
put something away
kaldırmak
right away
hemencecik

Hemencecik birbirimizi sevdik. - We liked each other right away.

right away
derhal

Derhal Osaka'ya gitmeni istiyorum. - I want you to go to Osaka right away.

Tom sadece derhal bir şey yemek zorunda olduğunu söyledi. - Tom said he just had to eat something right away.

right away
anında
run away
kolay kazanmak
send away
uzaklaştırmak
send away for
ısmarlamak
sneak away
gizlice kaç
straight away
duraksamadan
straight away
tereddüd etmeden
take away
alıp götürmek
throw away
(Dilbilim) başından atmak
throw away
(Dilbilim) başından savmak
throw away
k.dili. israf etmek
throw away
ziyan etmek
tow away
çekici ile götürmek
walk away with
kolayca kazanmak
walk away with
{k} -i yürütmek, -i çalmak
wash away
alıp götürmek (su/dalga)
wash away
-i temizlemek
wash away
-i aşındırmak
waste away
tükenmek
wipe away
silip süpürmek
put away
Yerine Koy

O giysilerini yerine koydu. - She put away her clothes.

Çocuklara oyuncaklarını yerine koymasını söyledi. - She told her children to put away their toys.

put s.o. away
{k} birini içeri/hapse atmak
blaze away at
ateşe tutmak
blaze away at
hararetle yapmak
blaze away at
ateş etmek
break away from
başlarını kopartmak
break away from
ilişkiyi kesmek
break away from
'den kaçmak
break away from
köprüleri atmak
break away from
-den sıvışmak
bring away
(Dilbilim) taşımak
carry away
sürüklemek
carry away
(Dilbilim) başını döndürmek
crumble away
ufalanmak
die away
kısılmak
die away
gittikçe kaybolmak
do away with
(Ticaret) tasfiye etmek
do away with
yürürlükten kaldırmak
draw away
uzaklaşmak
entice away
(deyim) ayartmak
far and away
(deyim) fazlasıyla
far and away
öbürlerinden kat kat daha
far and away
(deyim) çok fazla
far away
uzağa

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler. - They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could.

get away with
bedelini ödememek
get away with
çalıntıyla birlikte kaçmak
get carried away
kendini kaptırmak
get carried away
aşka gelmek
get carried away
coşmak
give away
bağış yapmak
give away
sırrını açıklamak
give the game away
(deyim) açığa çıkarmak
give the show away
(deyim) açığa çıkarmak
go away
yaylanmak
go away
çık git
go away!
haydi oradan
haul away
(Askeri) yürya
keep away from
kaçınmak
laugh away
aldırmamak
melt away
uçup gitmek
move away
uzaklaştırmak
pass away
göçmek
pass away
vefat etmek
pass away
irtihal etmek
pass away
gitmek
pass away
dünyaya gözlerini kapamak
pass away
ahrete gitmek
pass away
gözünü kapamak
pass away
rahmetli olmak
passing away
irtihal
put away
vazgeçmek
put away
(Dilbilim) başından savmak
put away
bir kenara atmak
put something away
mideye indirmek
put something away
bir kenara para koymak
put something away
bir şeyi ortadan kaldırmak
rot away
çürümek
rub away
yemek
run away
toz olmak
run away with
alıp kaçmak
run away with
-i alıp kaçmak
salt away
para biriktirmek
salt away
tuza yatırmak
scrape away
raspa etmek
seduce away from duty
ayartmak
slack away
(Askeri) boş vermek
slave away
köle gibi çalışmak
slip away
sıvışmak
slip away
sıvışıp gitmek
stay away
(işe) karıştırmamak
sweep away
süpürmek
sweep away
silip süpürmek
take away
kaldırmak
take one's breath away
(deyim) nefesini kesmek
take somebody's breath away
nefesini kesmek
take someone's breath away
heyecanlandırmak
take someone's breath away
-in nefesini kesmek
take someone's breath away
(deyim) soluğunu kesmek
throw away
atmak (istenilmeyen bir şeyi)
throw away
çarçur etmek
throw away
kaçırmak
turn away
savmak
walk away
basıp gitmek
walk away from
rahatlıkla yenmek
wash away
temizlemek
İngilizce - İngilizce
From a state or condition of being; out of existence
Unavailable
From a place; hence

Go away!.

By ellipsis of the verb, equivalent to an imperative: Go or come away; begone; take away
At a distance in time or space

While De Anza was exploring the Bay of San Francisco, seeking a site for the presidio, the American colonists on the eastern seaboard, three thousand miles away, were celebrating the signing of the Declaration of Independence.

To release

Anchors away!.

Aside; off; in another direction
Not here; gone
On; in continuance; without intermission or delay; as, sing away
Traveling; on vacation
Absent; gone; at a distance

The master is away from home.

If you look or turn away from something, you move your head so that you are no longer looking at it. She quickly looked away and stared down at her hands As he stands up, he turns his face away from her so that she won't see his tears
If someone or something moves or is moved away from a place, they move or are moved so that they are no longer there. If you are away from a place, you are not in the place where people expect you to be. An injured policeman was led away by colleagues He walked away from his car She drove away before either of them could speak again Jason was away on a business trip
away Away is often used with verbs of movement, such as `go' and `drive', and also in phrasal verbs such as `do away with' and `fade away'
{s} not on the home field, played on another team's field (Sports)
in another place; far, at a great distance
Away from the frontal plane (when the arm is in front of the body) or towards the frontal plane (when the arm is behind the body)
{a} at a distance, begone, let us go
out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H E Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away"
You can use away to say that something slowly disappears, becomes less significant, or changes so that it is no longer the same. So much snow has already melted away His voice died away in a whisper
the opposite side of the field to the home side
You use away to show that something is removed. The waitress whipped the plate away and put down my bill
freely or at will; "fire away!
You use away to show that there has been a change or development from one state or situation to another. There's been a dramatic shift away from traditional careers towards business and commerce
If you put or tidy something away, you put it where it should be. If you hide someone or something away, you put them in a place where nobody can see them or find them. I put my journal away and prepared for bed All her letters were carefully filed away in folders I have $100m hidden away where no one will ever find it
far and away: see far right away: see right. an away game or match is played at your opponent's field or sports hall   home
ad not near
not present; having left; "he's away right now"; "you must not allow a stranger into the house when your mother is away"; "everyone is gone now"; "the departed guests"
To release (anchors away)
When a sports team plays away, it plays on its opponents' ground. a sensational 4-3 victory for the team playing away. Away is also an adjective. Charlton are about to play an important away match
so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess away"; "the rotted wood had to be cut away"
You use away to talk about future events. For example, if an event is a week away, it will happen after a week. the Washington summit, now only just over two weeks away
"Bombs away " -
If something is away from a person or place, it is at a distance from that person or place. The two women were sitting as far away from each other as possible country estate thirty miles away from town
distant in either space or time; "the town is a mile away"; "a country far away"; "the game is a week away"
The player farther from the hole whose turn it is to play
in a different direction; "turn aside"; "turn away one's face"; "glanced away"
farthest from the hole Example: John's drive was the shortest so he was away to hit his second shot
Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away"
indicating continuing action; continuously or steadily; "he worked away at the project for more than a year"; "the child kept hammering away as if his life depended on it"
The away ball is that which is furthest from the hole when more than one golfer is playing It usually is played first
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
The furthest ball from the hole This ball should be played first
Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away" indicating continuing action; continuously or steadily; "he worked away at the project for more than a year"; "the child kept hammering away as if his life depended on it" in a different direction; "turn aside"; "turn away one's face"; "glanced away" in or into a proper place (especially for storage or safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked away in a safe"; "filed the letter away" so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess away"; "the rotted wood had to be cut away" freely or at will; "fire away!
emphasis You can use away to emphasize a continuous or repeated action. He would often be working away on his word processor late into the night
Absent; gone; at a distance; as, the master is away from home
far from the ball
farthest from the hole Example: The player who is away plays first
in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nestegg tucked away for a rainy day"
A trade, quote, or market that does not originate with the dealer in question, e g , ``the bid is 98-10 away from me ''
out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H
(of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch" used of an opponent's ground; "an away game" from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off toschool"; "they drove off"; "go forth and preach" from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets" out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H
freely or at will; "fire away!"
Is an IRC command used to set display an away message i e /away be back in a bit : [B]
used of an opponent's ground; "an away game"
If you move away from a person or a place, you move so you are no longer near to them - You can say that places and objects or people are a certain distance away from each other
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off toschool"; "they drove off"; "go forth and preach"
To be away to a place means to go there I'm away to my work Away! is used to indicate disbelief or surprise Away wi ye! is used to indicate contempt for a person or dismissal of what they have said Someone who is away wi it is very drunk Away and is used in many expressions of dismissal Away and chase yourself! Away and bile yer heid!
(of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch"
At a distance in time or space, Christmas is only two weeks away
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century"
in or into a proper place (especially for storage or safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked away in a safe"; "filed the letter away"
out of the way (especially away from one's thoughts); "brush the objections aside"; "pushed all doubts away"
way
away game
An athletic contest played in the opposing team's geographic area
away games
plural form of away game
away side
away team
away sides
plural form of away side
away team
The visiting team; the team that is playing away from home

He found no differences between home and away team performances when spectators cheered before the start of a play.

away teams
plural form of away team
away with the fairies
not with it, dreaming, not all there

Hobday was wild, mad, and totally away with the fairies.

Away From Keyboard
I am away from the computer, I will return soon, AFK (Internet chat slang)
away with
Away (or off or out etc.) with! = Take or send away, in, out, etc
Away in a Manger
a popular Christmas carol (=a traditional religious song) , sung especially by children
away from home
not at home, far from home, in a place that is far from one's house
away game
{i} game which takes place at another team's field
away game
a game played away from home
away team
team playing at the ground or venue of the opposing team
away with you!
get out of here!, go away!
away(p)
not present; having left; "he's away right now"; "you must not allow a stranger into the house when your mother is away"; "everyone is gone now"; "the departed guests
away(p)
distant in either space or time; "the town is a mile away"; "a country far away"; "the game is a week away"
an apple a day keeps the doctor away
Eat healthy and you won't get sick
an apple a day keeps the doctor away
Apples are healthy and stave off illness
ate away
Simple past of eat away
back away
To move in a direction opposite where one is facing, keeping some (or most) of your attention on the thing in front being avoided
bang away
to constantly and irritatingly talk (about)

My folks keep banging away at me to study harder.

bang away
to strike or hit repeatedly

bang away on the drums.

bang away
to work tirelessly

I've been banging away at the essay for ages, but it still isn't finished.

bat away
To avoid by diverting the focus of a discussion

For his part, Hank Paulson, the US Treasury Secretary - asked about the impact of US energy policies on food prices on Friday - tried to bat away the question.

bat away
To knock an object, usually a ball

The ball can still be batted away with one or both hands. It can be batted from a player's hands or batted away during a shot.

bats away
Third-person singular simple present indicative form of bat away
batted away
Simple past tense and past participle of bat away
batting away
Present participle of bat away
beaver away
To busily undertake a large task

She won't be going out much, as she's beavering away on her thesis.

beavering away
Present participle of beaver away
blast away
to continue shooting rapidly

They were blasting away at each other for 10 minutes before the shooting died down.

blast away
To destroy by blasting explosives
blew away
Simple past of blow away
blow away
To kill (someone) by shooting them

The kid just blew the clerk away.

blow away
To flabbergast; to impress greatly

The critics were blown away by their latest album.

blow away
To cause to go away by blowing

He blew away the dust which had collected on the book.

blow away
To disperse or to depart on currents of air

I didn't have to rake. The leaves just blew away.

blowing away
Present participle of blow away
blown away
Past participle of blow away
blows away
Third-person singular simple present indicative form of blow away
break away
to leave suddenly
break away
to become separated, literally or figuratively
carried away
Made excessively emotional or excited
carry away
to break under sudden pressure of violent wind
cast away
To discard

She cast away her bridal dress along with other reminders of the marriage.

cast away
To abandon or maroon

The mutineers cast away the ship's officers in the longboat.

casting away
Present participle of cast away
casts away
Third-person singular simple present indicative form of cast away
chuck away
To discard, or throw away

This shirt has just about had it. I think I'll chuck it away.

do away with
To destroy, eliminate, or make an end of

In most countries, homework has come to be an integral part of the schooling system. So much so that parents are suspicious when schools do away with homework.

draw away
To move away

She looked at me and then turned and glanced at my arm about her, and then she seemed quite suddenly to realize the scantiness of her apparel and drew away, covering her face with her palms and blushing furiously.

drive away
To depart by driving a vehicle
drive away
To force someone or something to leave
driven away
Forced to leave
driven away
Past participle of drive away
eat away
Gradually to erode or corrode

The river bank had been eaten away over the years by the flood water.

eaten away
Past participle of eat away
eating away
Present participle of eat away
eats away
Third-person singular simple present indicative form of eat away
explain away
To dismiss or minimize by explanation, especially with regard to problems

He couldn't just explain away all of his problems.

explained away
Simple past tense and past participle of explain away
explaining away
Present participle of explain away
explains away
Third-person singular simple present indicative form of explain away
fade away
To lose strength, become weaker; to wane

I felt my strength fading away, and I was in a half swoon. How long this horrible thing lasted I know not, but it seemed that a long time must have passed before he took his foul, awful, sneering mouth away. I saw it drip with the fresh blood!.

fall away
To cease to support a person or cause
far and away
By a large degree or margin; greatly

Their formatting and organization is far and away better than their closest rival.

fend away
To turn something away; to ward off

She fended away his eager hands.

fetch away
To move off, come loose; to go off suddenly away (from) a given position

Some miles before the Arab fort the road fetches away inland from the coast and to reach the oasis one must swerve aside off the tarmac .

file away
To store in a file

Would you help me file away these reports?.

fire away
To begin to talk or present information quickly
fire away
To begin shooting at an enemy
fired away
Simple past tense and past participle of fire away
fires away
Third-person singular simple present indicative form of fire away
firing away
Present participle of fire away
fool away
to waste, squander
fritter away
To squander or waste

I had been frittering away my money, too, on luxuries.

frittered away
Simple past tense and past participle of fritter away
frittering away
Present participle of fritter away
fritters away
Third-person singular simple present indicative form of fritter away
gave away
Simple past of give away
get away
Sarcastically express disbelief, often to indicate that another's statement was obvious

Get away.

get away
Expressing disbelief

You bought that for twenty pounds? Get away!.

get away
To move away (from)

Get away from me!.

get away
(with to when used with an object) To take a break from one's present circumstances; to journey (to), especially on holiday

Next weekend we're hoping to get away to the seaside.

get away
To start moving; to depart

The train got away exactly on time.

get away
To slip from one's control

I can't cope any more. Things are getting away from me.

get away
(with from when used with an object) To avoid capture; to escape (from)

I almost caught the critter, but it got away from me.

get away with
To avoid doing something, or to avoid the consequences of not doing something

He thought he could get away with not doing any work..

get away with
To do something which is prohibited, forbidden or generally not allowed, and not be punished for the action

Our teacher’s so strict, he'd never let us get away with anything in class.

get away with murder
To do something bad or illegal and not be punished

2005:He said I found out about everything he did and said, 'I can't get away with nothing, and Jim can get away with murder.' I don't think that I let any of my kids get away with murder, and I don't think any one of them ever did much serious mischief. — (Can we this quote?) James M. Hill, Sr., I Have Been Blessed!: Hard Work and Happiness, Aforesight Press, ISBN 0977485994, page 205:.

get carried away
To become excessively involved, to take something too far

It was nice of him to write a poem for his new girlfriend, but shooting a full-length film is getting carried away.

get one's end away
To have sex
give away
To formally hand over a bride to the bridegroom; often by her father

Who giveth away this woman to this man in Holy matrimony?.

give away
To concede an advantage in weight, time, height etc

Despite giving away twenty pounds in weight, the challenger found a knock-out blow in the second round.

give away
To relinquish control over

It was a risk: Editors like to control magazine content .

give away
To unintentionally reveal a secret, or expose someone

He gave away his hiding place when he accidentally sneezed.

give away
To make a gift of (something)

I didn't like that book, so I gave it away.

give away the store
To transact, trade, or negotiate badly, by paying, providing, or conceding too much to the other party

Bush's tax plan offers next to nothing to average Americans, while giving away the store to multimillionaires, said Senate Minority Leader Harry Reid.

give the store away
Alternative form of give away the store
give-away shop
A shop where people can bring and take goods without paying or getting paid
give-away shops
plural form of give-away shop
given away
Past participle of give away
gives away
Third-person singular simple present indicative form of give away
giving away
Past participle of give away
glance away
intransitive: To look at something else briefly, then look back again

When I told him the truth, he glanced away, and then replied.

go away
To travel somewhere, especially on holiday or vacation
go away
To become invisible, vanish or disappear
go away
To depart or leave a place
go away
Command asking someone to leave them alone
go-away bird
The grey lourie. Corythaixoides concolor
going away dress
A semi-formal dress, worn by a bride when leaving the reception for her honeymoon
home away from home
A place in which one is as comfortable as one's actual home
keep away from
To deny access to

He tried to keep him away from his daughter.

keep away from
To avoid

He tried to keep away from danger.

keep away from
To evade

He tried to keep away from his pursuers.

keep-away
A child's game in which players throw a ball or other similar object so as to prevent a selected player from catching it. When the selected player catches the thrown object, he or she trades places with whoever threw it in a manner that allowed it to be caught
lock away
to lock up; to lock in a safe place
make away
To kill oneself, commit suicide

Hostratus the friar took that book which Reuchlin had written against him, under the name of Epist. obscurorum vivorum, so to heart, that for shame and grief he made away himself.

make away
To get rid of, dispose of

Will you,’ said he, ‘on your honour, let me see them uncurtailed, and not offer to make them away; no, not a single paper?’.

make away
To kill
make away
To depart, leave; to make off
make away
To destroy
make away with
to transfer or alienate; hence, to spend; to dissipate
make away with
to steal
melt away
To fade or wane

It came at last. The sky lightened, the mist melted away, and then a long, low, far-off streak of pale yellow light floated on the eastern horizon.

pack away
to store away, place out of the way, or stash, especially for the longer term

She packed away her warm sweaters for the summer.

pack away
to eat a great deal (informal)

Have you ever seen someone pack away five hot dogs in one sitting?.

pass away
To die

He was wise, for he had seen a long succession of mechanical toys arrive to boast and swagger, and by-and-by break their mainsprings and pass away.

passed away
Simple past tense and past participle of pass away. (to die)
passes away
Third-person singular simple present indicative form of pass away. (to die)
passing away
Present participle of pass away. (to die)
piss away
To spend wastefully

The old mayor pissed millions of dollars away on stuff nobody wanted.

plug away
To persist or continue, as with an effort

He kept plugging away at the work until it was done.

pull away
To move ahead

Schumacher is beginning to pull away from the rest of the racers.

put away
To discard, divest oneself of

When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

put away
To consume (food or drink), especially in large quantities

You wouldn't think such a small person could put away so much food.

put away
To store, add to one's stores for later use

Preparing for the worst, they put away food for the winter.

put away
To fend off, deflect; to dismiss

A sayd the kynge, syn ye knowe of your aduenture puruey for hit, and put awey by your craftes that mysauenture.

put away
To divorce

And the pharyses cam and axed hym a question: whether it were laufull for a man to putt awaye hys wyfe.

put away
To take a large lead in a game
put away
To send (someone) to prison

He was convicted and they put him away for 10 years.

put away
To strike out a batter
put away
To catch a fly ball or tag out a baserunner
put away
To place out of the way, clean up

I put the clothes away so as to neaten the room.

ran away
Simple past of run away
ridden hard and put away wet
Mistreated; not properly cared for

Alexandra collapsed onto the leather couch in the library, feeling as if she were a horse who had just been ridden hard and put away wet.

right away
Very soon; quickly; immediately

This item is urgent, so please start on it right away.

run away
To flee by running

The crowd had to run away from the burning structure with only the clothes on their backs.

run away
To leave home, or other place of residence, usually unannounced, or to make good on a threat, with such action usually performed by a child or juvenile

The little boy was unhappy about having to take a bath every day and decided to run away from home.

run away with
To leave secretly with another person. Usually with the intention of getting married or of living together against the wishes of the family
run away with
To be misled by imagining that one's desires can come true

He allowed his emotions to run away with him.

running away
Present participle of run away
runs away
Third-person singular simple present indicative form of run away
send away
To send to a particular place for a long time, as a family member, an employee, etc

We are going to send our son away to live with his uncle in America for a year.

send away
To dismiss from one's presence

The salesman was taking up too much time with his nonsense, so I sent him away.

away