away

listen to the pronunciation of away
İngilizce - Türkçe
(İnşaat) uzak

Her gün bir elma, doktoru uzak tutar. - An apple a day keeps the doctor away.

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

uzağa

Yağmur, yağmur, uzağa git. Başka bir gün yine gel. - Rain, rain, go away. Come again another day.

Onlar Tom'u bir sedye üzerinde uzağa aldılar. - They took Tom away on a stretcher.

uzakta

O uzakta tatilde olamaz. - She can't be away on holiday.

Karım uzaktayken zor durumdaydım. - I am inconvenienced when my wife is away.

başka yere gitmişolmak
durmadan

Tüm öğleden sonra durmadan uyudum. - I slept the whole afternoon away.

{s} deplasmanda
deplasman maçı
{s} rakip sahada
devamlı
bir yana

Kuşlar dört bir yana uçuştu. - The birds flew away in all directions.

oradan

Sonra küçük Gerda, onun göğsüne dökülen, oradan kalbine nüfuz edip, buz kalıbını eriten ve orada saplanmış olan küçük cam parçasını alıp götüren sıcacık gözyaşlarını döktü. - Then little Gerda wept hot tears, which fell on his breast, and penetrated into his heart, and thawed the lump of ice, and washed away the little piece of glass which had stuck there.

Hey, oradan uzak dur. - Hey, get away from there.

kapılmak
yok

Patron, Bay Brown'dan kendisi yokken işyerinin sorumluluğunu almasını istedi. - The boss asked Mr Brown to take charge of the office while she was away.

Derhal yatmaya gitsen iyi olur, yoksa soğuk algınlığın daha da kötüleşir. - You had better go to bed right away, or your cold will get worse.

bir tarafa
bir yere

Tom'un güvenli bir yere gizlenmiş biraz parası var. - Tom has some money stashed away.

Bir an önce onu kullanmak istediğimi bildiğin halde niçin tavuğu böyle alması zor bir yere koydun? - Why did you put the chicken in such a difficult place to get when you knew that I wanted to use it right away?

buradan

O buradan hemen ayrıldı. - She left here right away.

Beni buradan uzaklaştıracak bir tekne istiyorum. - I want a boat that'll take me far away from here.

-dan
deplasmanda oynanan
başka yerde

Başka yerde o kadar uzun kalmamalıydım. - I shouldn't have stayed away so long.

belirli bir uzaklıkta
yola çıkmış
şuradan
şimdi

Yatılı öğrenciler şimdi uzakta tatilde. - The boarders are now away on vacation.

Bunu şimdi yapmak zorundayız. - We have to do this right away.

(Bilgisayar) dışarıda

O dışarıdayken hırsız onun mücevherleriyle kaçtı. - While she was out the thief got away with her jewels.

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

becarriedaway sürüklenrnek
-den
başka yönde
gidecek/bitecek/sona erecek şekilde
emin bir yerde/yere
sürekli
Pekiştirmek
buradan, şuradan, oradan: Go away! Git buradan!
kesip atmak
carry away alıp götürmek
bir yere, bir tarafa, bir yana: Put that away! Onu bir yere kaldır!
sürüklemek come away bırakıp gelmek
hemen

O, hemen geri döneceğini söyledi. - She said she would be back right away.

Hemen doktoru arayın. - Call the doctor right away.

kovmak
uzağında
break away
kopmak

İskoçya, İngiltere'den kopmak istiyor. - Scotland wants to break away from England.

run away
kaçmak

Sizinle kaçmak istedim. - I wanted to run away with you.

Onun kaçmaktan başka seçeneği yoktu. - He had no choice but to run away.

take away
götürmek
move away
uzaklaşmak

Buradan uzaklaşmak istiyorum. - I want to move away from here.

away from home
yad elde
Away with you!
Defol
away fan
uzakta fan
away for
uzağa için
away from
-den uzak
away from
….den uzakta
away from keyboard
uzakta klavyeden
away from the ocean, on dry land
uzak okyanus, kuru kara
away from; clear from
uzak; berrak
away from; outside of
uzak; dışında
away team
(Spor) deplasman takımı
away win
uzakta kazanmak
away with
away ile
away game
deplasman, deplasman maçı
away match
deplasman maçı
away on leave
izinde
go away
(Fiili Deyim ) uzaklara gitmek

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

take away
paket yaptırıp götürmek
throw away
atmak
take away
ortadan kaldırmak
get away
kaçmak

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

Sami kaçmak istiyordu. - Sami wanted to get away.

blow away
sürüklemek
break away
kaçıp kurtulmak
cast away
deniz kazası geçirmek
get away
yakasını kurtarmak
get away with
yanına kar kalmak
give away
(Fiili Deyim ) vermek , armağan etmek
pass away
hakkın rahmetine kavuşmak
put away
(Fiili Deyim ) 1- bir tarafa koymak , saklamak 2- kaldırmak , yerine koymak
send away
(Fiili Deyim ) kovmak , yol vermek
turn away
geri dön
walk away
uzaklaşmak

Sami, sorunlarından uzaklaşmak ve serser olmak istiyordu. - Sami wanted to walk away from his problems and become a drifter.

throw away
boşa harcamak
break away
ayrılmak
put s.o. away
{k} birini tımarhaneye kapamak
straight away
hemen

Hemen sana geleceğim. - I'll come to you straight away.

O kesiği hemen temizlemelisin, enfeksiyon kapmak istemezsin! - You should clean that cut straight away, you don't want to get an infection!

sweep away
(Fiili Deyim ) (sular) süpürüp götürmek
send away
kovmak
sweep away
tamamen bitirmek,yok etmek
throw away
Çöpe atmak
blow away
uçurmak
break away
sıvışmak
break away
(Tekstil) ayırmak ( elyaf )
break away
{i} kaçıp kurtulma
carry away
(Fiili Deyim ) 1- alıp götürmek 2- kendinden geçirmek , büyülemek
carry away
alıp götürmek
cast away
ıssız adada bırakmak
cast away
çöpe atmak
explain away
açıklayarak özrünü bildirmek
far and away
kat kat
fly away
uçup gitmek
fritter away
(Fiili Deyim ) boşuna harcamak , azar azar israf etmek
get away
çekilmek
get away
tüymek
get away
atlat
give away
ele vermek
give away
bağışlamak
give away
(deyim) bagislamak ,elinden cikarmak. 2.aciga vurmak ,elevermek. a give-away aciga vurma,ele verme. give the game/show away (kd) bir gizi ortaya dökmek
go away
gitmek

Gitmek biraz zaman alacaktır. - It will take a while to go away.

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

go away
çekip gitmek
keep away
uzak durmak
kiss away
öperek geçirmek
lay away
sakla
lay away
ayırmak, saklamak
melt away
kaybol
move away
(Fiili Deyim ) 1- uzaklaştırmak , kaldırmak 2- taşınmak
plug away
gayretle çalışmak
pull away
ayrılmak
pull away
(bir yerden) uzaklaşmak: Pull away from the curb a little. Arabayı kaldırımdan azıcık uzaklaştır
put something away
kaldırmak
right away
hemencecik

Hemencecik birbirimizi sevdik. - We liked each other right away.

right away
derhal

Tom, Mary'nin derhal buraya gelmesini istiyor. - Tom wants Mary to come here right away.

Tom sadece derhal bir şey yemek zorunda olduğunu söyledi. - Tom said he just had to eat something right away.

right away
anında
run away
kolay kazanmak
send away
uzaklaştırmak
send away for
ısmarlamak
sneak away
gizlice kaç
straight away
tereddüd etmeden
straight away
duraksamadan
take away
alıp götürmek
throw away
(Dilbilim) başından savmak
throw away
(Dilbilim) başından atmak
throw away
ziyan etmek
throw away
k.dili. israf etmek
tow away
çekici ile götürmek
walk away with
{k} -i yürütmek, -i çalmak
walk away with
kolayca kazanmak
wash away
alıp götürmek (su/dalga)
wash away
-i temizlemek
wash away
-i aşındırmak
waste away
tükenmek
wipe away
silip süpürmek
put away
Yerine Koy

Tom elbiselerini yerine koydu. - Tom put away his clothes.

Çocuklara oyuncaklarını yerine koymasını söyledi. - She told her children to put away their toys.

put s.o. away
{k} birini içeri/hapse atmak
blaze away at
hararetle yapmak
blaze away at
ateş etmek
break away from
başlarını kopartmak
break away from
köprüleri atmak
carry away
(Dilbilim) başını döndürmek
carry away
sürüklemek
chat away
laflamak
die away
kısılmak
die away
ses azalmak
do away with
(Ticaret) tasfiye etmek
do away with
icabına bakmak
draw away
uzaklaşmak
entice away
(deyim) ayartmak
erode away
aşınmak
fade away
(Sanat) karartmak
far away
uzaklarda

Uzaklarda ama hala onu seviyorum. - She is far away, but I still love her.

O, çok uzaklardan geldi. - He came from far away.

far away
uzağa

Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler. - They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

fiddle away
zamanı boş geçirmek
fool away
çarçur etmek
frighten away
kaçırmak
get away with
bedelini ödememek
give away
(Dilbilim) geçit vermek
give away
(Dilbilim) gelini damada vermek
give away
(Dilbilim) gelinin elini damada vermek
give away
bağış yapmak
give away
armağan etmek
give away
sırrı dışarı vermek
go away
uzaklaşmak
going away
uzaklaşma
hoist away
(Askeri) hisa etmek
keep away from
kaçınmak
laugh away
aldırmamak
melt away
uçup gitmek
move away
açılmak
move away
uzaklaştırmak
pass away
dünyaya gözlerini kapamak
pass away
gözünü kapamak
pass away
gitmek
pass away
vefat etmek
pass away
rahmetli olmak
pass away
hayatını teslim etmek
pine away
erim erim erimek
play away
(Spor) deplasmana gitmek
pull away
(Fiili Deyim ) çekip ayırmak , koparmak
put away
(Dilbilim) başından savmak
put away
hapse atmak
put away
artırmak
put something away
mideye indirmek
run away
paniklemek
run away with
çalmak
run away with
-i alıp kaçmak
run away with
alıp kaçmak
running away
firar
sail away
uzaklara yelken açmak
salt away
para biriktirmek
salt away
tuza yatırmak
seduce away from duty
ayartmak
slave away
köle gibi çalışmak
slip away
sıvışıp gitmek
slip away
savuşmak
slip away
tüymek
stay away
(işe) karıştırmamak
stay away
başka yerde kalmak
sweep away
süpürmek
take away
uzaklaştırmak
take somebody's breath away
nefesini kesmek
take someone's breath away
heyecanlandırmak
walk away from
rahatlıkla yenmek
waste away
ağır ağır azalmak
waste away
iğne ipliğe dönmek
waste away
cılızlaşmak
whittle away
yontmak
be away
bulunmamak
go away, go away!, get out of here!
bitti artık gitme!, buradan olsun!
İngilizce - İngilizce
Absent; gone; at a distance

The master is away from home.

To release

Anchors away!.

By ellipsis of the verb, equivalent to an imperative: Go or come away; begone; take away
From a place; hence

Go away!.

At a distance in time or space

While De Anza was exploring the Bay of San Francisco, seeking a site for the presidio, the American colonists on the eastern seaboard, three thousand miles away, were celebrating the signing of the Declaration of Independence.

Aside; off; in another direction
Unavailable
On; in continuance; without intermission or delay; as, sing away
Traveling; on vacation
Not here; gone
From a state or condition of being; out of existence
If you look or turn away from something, you move your head so that you are no longer looking at it. She quickly looked away and stared down at her hands As he stands up, he turns his face away from her so that she won't see his tears
away Away is often used with verbs of movement, such as `go' and `drive', and also in phrasal verbs such as `do away with' and `fade away'
If someone or something moves or is moved away from a place, they move or are moved so that they are no longer there. If you are away from a place, you are not in the place where people expect you to be. An injured policeman was led away by colleagues He walked away from his car She drove away before either of them could speak again Jason was away on a business trip
{s} not on the home field, played on another team's field (Sports)
in another place; far, at a great distance
Away from the frontal plane (when the arm is in front of the body) or towards the frontal plane (when the arm is behind the body)
{a} at a distance, begone, let us go
in a different direction; "turn aside"; "turn away one's face"; "glanced away"
indicating continuing action; continuously or steadily; "he worked away at the project for more than a year"; "the child kept hammering away as if his life depended on it"
The away ball is that which is furthest from the hole when more than one golfer is playing It usually is played first
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
The furthest ball from the hole This ball should be played first
Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away" indicating continuing action; continuously or steadily; "he worked away at the project for more than a year"; "the child kept hammering away as if his life depended on it" in a different direction; "turn aside"; "turn away one's face"; "glanced away" in or into a proper place (especially for storage or safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked away in a safe"; "filed the letter away" so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess away"; "the rotted wood had to be cut away" freely or at will; "fire away!
emphasis You can use away to emphasize a continuous or repeated action. He would often be working away on his word processor late into the night
Absent; gone; at a distance; as, the master is away from home
far from the ball
farthest from the hole Example: The player who is away plays first
out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H
A trade, quote, or market that does not originate with the dealer in question, e g , ``the bid is 98-10 away from me ''
Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away"
(of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch" used of an opponent's ground; "an away game" from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off toschool"; "they drove off"; "go forth and preach" from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets" out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H
freely or at will; "fire away!"
in or into a proper place (especially for storage or safekeeping); "put the toys away"; "her jewels are locked away in a safe"; "filed the letter away"
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century"
At a distance in time or space, Christmas is only two weeks away
(of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter; "the pitch was away (or wide)"; "an outside pitch"
To be away to a place means to go there I'm away to my work Away! is used to indicate disbelief or surprise Away wi ye! is used to indicate contempt for a person or dismissal of what they have said Someone who is away wi it is very drunk Away and is used in many expressions of dismissal Away and chase yourself! Away and bile yer heid!
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off toschool"; "they drove off"; "go forth and preach"
If you move away from a person or a place, you move so you are no longer near to them - You can say that places and objects or people are a certain distance away from each other
used of an opponent's ground; "an away game"
Is an IRC command used to set display an away message i e /away be back in a bit : [B]
in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nestegg tucked away for a rainy day"
out of the way (especially away from one's thoughts); "brush the objections aside"; "pushed all doubts away"
farthest from the hole Example: John's drive was the shortest so he was away to hit his second shot
You can use away to say that something slowly disappears, becomes less significant, or changes so that it is no longer the same. So much snow has already melted away His voice died away in a whisper
the opposite side of the field to the home side
You use away to show that something is removed. The waitress whipped the plate away and put down my bill
freely or at will; "fire away!
out of existence; "the music faded away"; "tried to explain away the affair of the letter"- H E Scudder; "idled the hours away"; "her fingernails were worn away"
If you put or tidy something away, you put it where it should be. If you hide someone or something away, you put them in a place where nobody can see them or find them. I put my journal away and prepared for bed All her letters were carefully filed away in folders I have $100m hidden away where no one will ever find it
far and away: see far right away: see right. an away game or match is played at your opponent's field or sports hall   home
ad not near
You use away to show that there has been a change or development from one state or situation to another. There's been a dramatic shift away from traditional careers towards business and commerce
To release (anchors away)
When a sports team plays away, it plays on its opponents' ground. a sensational 4-3 victory for the team playing away. Away is also an adjective. Charlton are about to play an important away match
The player farther from the hole whose turn it is to play
so as to be removed or gotten rid of; "cleared the mess away"; "the rotted wood had to be cut away"
You use away to talk about future events. For example, if an event is a week away, it will happen after a week. the Washington summit, now only just over two weeks away
"Bombs away " -
If something is away from a person or place, it is at a distance from that person or place. The two women were sitting as far away from each other as possible country estate thirty miles away from town
distant in either space or time; "the town is a mile away"; "a country far away"; "the game is a week away"
not present; having left; "he's away right now"; "you must not allow a stranger into the house when your mother is away"; "everyone is gone now"; "the departed guests"
way
away game
An athletic contest played in the opposing team's geographic area
away games
plural form of away game
away side
away team
away sides
plural form of away side
away team
The visiting team; the team that is playing away from home

He found no differences between home and away team performances when spectators cheered before the start of a play.

away teams
plural form of away team
away with the fairies
not with it, dreaming, not all there

Hobday was wild, mad, and totally away with the fairies.

Away From Keyboard
I am away from the computer, I will return soon, AFK (Internet chat slang)
away with
Away (or off or out etc.) with! = Take or send away, in, out, etc
Away in a Manger
a popular Christmas carol (=a traditional religious song) , sung especially by children
away from home
not at home, far from home, in a place that is far from one's house
away game
{i} game which takes place at another team's field
away game
a game played away from home
away team
team playing at the ground or venue of the opposing team
away with you!
get out of here!, go away!
away(p)
not present; having left; "he's away right now"; "you must not allow a stranger into the house when your mother is away"; "everyone is gone now"; "the departed guests
away(p)
distant in either space or time; "the town is a mile away"; "a country far away"; "the game is a week away"
an apple a day keeps the doctor away
Apples are healthy and stave off illness
an apple a day keeps the doctor away
Eat healthy and you won't get sick
ate away
Simple past of eat away
back away
To move in a direction opposite where one is facing, keeping some (or most) of your attention on the thing in front being avoided
bang away
to work tirelessly

I've been banging away at the essay for ages, but it still isn't finished.

bang away
to constantly and irritatingly talk (about)

My folks keep banging away at me to study harder.

bang away
to strike or hit repeatedly

bang away on the drums.

bat away
To avoid by diverting the focus of a discussion

For his part, Hank Paulson, the US Treasury Secretary - asked about the impact of US energy policies on food prices on Friday - tried to bat away the question.

bat away
To knock an object, usually a ball

The ball can still be batted away with one or both hands. It can be batted from a player's hands or batted away during a shot.

bats away
Third-person singular simple present indicative form of bat away
batted away
Simple past tense and past participle of bat away
batting away
Present participle of bat away
beaver away
To busily undertake a large task

She won't be going out much, as she's beavering away on her thesis.

beavering away
Present participle of beaver away
blast away
to continue shooting rapidly

They were blasting away at each other for 10 minutes before the shooting died down.

blast away
To destroy by blasting explosives
blew away
Simple past of blow away
blow away
To flabbergast; to impress greatly

The critics were blown away by their latest album.

blow away
To cause to go away by blowing

He blew away the dust which had collected on the book.

blow away
To kill (someone) by shooting them

The kid just blew the clerk away.

blow away
To disperse or to depart on currents of air

I didn't have to rake. The leaves just blew away.

blowing away
Present participle of blow away
blown away
Past participle of blow away
blows away
Third-person singular simple present indicative form of blow away
break away
to leave suddenly
break away
to become separated, literally or figuratively
carried away
Made excessively emotional or excited
carry away
to break under sudden pressure of violent wind
cast away
To abandon or maroon

The mutineers cast away the ship's officers in the longboat.

cast away
To discard

She cast away her bridal dress along with other reminders of the marriage.

casting away
Present participle of cast away
casts away
Third-person singular simple present indicative form of cast away
chuck away
To discard, or throw away

This shirt has just about had it. I think I'll chuck it away.

do away with
To destroy, eliminate, or make an end of

In most countries, homework has come to be an integral part of the schooling system. So much so that parents are suspicious when schools do away with homework.

draw away
To move away

She looked at me and then turned and glanced at my arm about her, and then she seemed quite suddenly to realize the scantiness of her apparel and drew away, covering her face with her palms and blushing furiously.

drive away
To depart by driving a vehicle
drive away
To force someone or something to leave
driven away
Past participle of drive away
driven away
Forced to leave
eat away
Gradually to erode or corrode

The river bank had been eaten away over the years by the flood water.

eaten away
Past participle of eat away
eating away
Present participle of eat away
eats away
Third-person singular simple present indicative form of eat away
explain away
To dismiss or minimize by explanation, especially with regard to problems

He couldn't just explain away all of his problems.

explained away
Simple past tense and past participle of explain away
explaining away
Present participle of explain away
explains away
Third-person singular simple present indicative form of explain away
fade away
To lose strength, become weaker; to wane

I felt my strength fading away, and I was in a half swoon. How long this horrible thing lasted I know not, but it seemed that a long time must have passed before he took his foul, awful, sneering mouth away. I saw it drip with the fresh blood!.

fall away
To cease to support a person or cause
far and away
By a large degree or margin; greatly

Their formatting and organization is far and away better than their closest rival.

fend away
To turn something away; to ward off

She fended away his eager hands.

fetch away
To move off, come loose; to go off suddenly away (from) a given position

Some miles before the Arab fort the road fetches away inland from the coast and to reach the oasis one must swerve aside off the tarmac .

file away
To store in a file

Would you help me file away these reports?.

fire away
To begin shooting at an enemy
fire away
To begin to talk or present information quickly
fired away
Simple past tense and past participle of fire away
fires away
Third-person singular simple present indicative form of fire away
firing away
Present participle of fire away
fool away
to waste, squander
fritter away
To squander or waste

I had been frittering away my money, too, on luxuries.

frittered away
Simple past tense and past participle of fritter away
frittering away
Present participle of fritter away
fritters away
Third-person singular simple present indicative form of fritter away
gave away
Simple past of give away
get away
(with from when used with an object) To avoid capture; to escape (from)

I almost caught the critter, but it got away from me.

get away
To start moving; to depart

The train got away exactly on time.

get away
To slip from one's control

I can't cope any more. Things are getting away from me.

get away
Sarcastically express disbelief, often to indicate that another's statement was obvious

Get away.

get away
(with to when used with an object) To take a break from one's present circumstances; to journey (to), especially on holiday

Next weekend we're hoping to get away to the seaside.

get away
Expressing disbelief

You bought that for twenty pounds? Get away!.

get away
To move away (from)

Get away from me!.

get away with
To avoid doing something, or to avoid the consequences of not doing something

He thought he could get away with not doing any work..

get away with
To do something which is prohibited, forbidden or generally not allowed, and not be punished for the action

Our teacher’s so strict, he'd never let us get away with anything in class.

get away with murder
To do something bad or illegal and not be punished

2005:He said I found out about everything he did and said, 'I can't get away with nothing, and Jim can get away with murder.' I don't think that I let any of my kids get away with murder, and I don't think any one of them ever did much serious mischief. — (Can we this quote?) James M. Hill, Sr., I Have Been Blessed!: Hard Work and Happiness, Aforesight Press, ISBN 0977485994, page 205:.

get carried away
To become excessively involved, to take something too far

It was nice of him to write a poem for his new girlfriend, but shooting a full-length film is getting carried away.

get one's end away
To have sex
give away
To formally hand over a bride to the bridegroom; often by her father

Who giveth away this woman to this man in Holy matrimony?.

give away
To make a gift of (something)

I didn't like that book, so I gave it away.

give away
To relinquish control over

It was a risk: Editors like to control magazine content .

give away
To unintentionally reveal a secret, or expose someone

He gave away his hiding place when he accidentally sneezed.

give away
To concede an advantage in weight, time, height etc

Despite giving away twenty pounds in weight, the challenger found a knock-out blow in the second round.

give away the store
To transact, trade, or negotiate badly, by paying, providing, or conceding too much to the other party

Bush's tax plan offers next to nothing to average Americans, while giving away the store to multimillionaires, said Senate Minority Leader Harry Reid.

give the store away
Alternative form of give away the store
give-away shop
A shop where people can bring and take goods without paying or getting paid
give-away shops
plural form of give-away shop
given away
Past participle of give away
gives away
Third-person singular simple present indicative form of give away
giving away
Past participle of give away
glance away
intransitive: To look at something else briefly, then look back again

When I told him the truth, he glanced away, and then replied.

go away
To travel somewhere, especially on holiday or vacation
go away
To become invisible, vanish or disappear
go away
To depart or leave a place
go away
Command asking someone to leave them alone
go-away bird
The grey lourie. Corythaixoides concolor
going away dress
A semi-formal dress, worn by a bride when leaving the reception for her honeymoon
home away from home
A place in which one is as comfortable as one's actual home
keep away from
To avoid

He tried to keep away from danger.

keep away from
To deny access to

He tried to keep him away from his daughter.

keep away from
To evade

He tried to keep away from his pursuers.

keep-away
A child's game in which players throw a ball or other similar object so as to prevent a selected player from catching it. When the selected player catches the thrown object, he or she trades places with whoever threw it in a manner that allowed it to be caught
lock away
to lock up; to lock in a safe place
make away
To destroy
make away
To kill
make away
To get rid of, dispose of

Will you,’ said he, ‘on your honour, let me see them uncurtailed, and not offer to make them away; no, not a single paper?’.

make away
To depart, leave; to make off
make away
To kill oneself, commit suicide

Hostratus the friar took that book which Reuchlin had written against him, under the name of Epist. obscurorum vivorum, so to heart, that for shame and grief he made away himself.

make away with
to transfer or alienate; hence, to spend; to dissipate
make away with
to steal
melt away
To fade or wane

It came at last. The sky lightened, the mist melted away, and then a long, low, far-off streak of pale yellow light floated on the eastern horizon.

pack away
to eat a great deal (informal)

Have you ever seen someone pack away five hot dogs in one sitting?.

pack away
to store away, place out of the way, or stash, especially for the longer term

She packed away her warm sweaters for the summer.

pass away
To die

He was wise, for he had seen a long succession of mechanical toys arrive to boast and swagger, and by-and-by break their mainsprings and pass away.

passed away
Simple past tense and past participle of pass away. (to die)
passes away
Third-person singular simple present indicative form of pass away. (to die)
passing away
Present participle of pass away. (to die)
piss away
To spend wastefully

The old mayor pissed millions of dollars away on stuff nobody wanted.

plug away
To persist or continue, as with an effort

He kept plugging away at the work until it was done.

pull away
To move ahead

Schumacher is beginning to pull away from the rest of the racers.

put away
To catch a fly ball or tag out a baserunner
put away
To place out of the way, clean up

I put the clothes away so as to neaten the room.

put away
To strike out a batter
put away
To send (someone) to prison

He was convicted and they put him away for 10 years.

put away
To consume (food or drink), especially in large quantities

You wouldn't think such a small person could put away so much food.

put away
To take a large lead in a game
put away
To fend off, deflect; to dismiss

A sayd the kynge, syn ye knowe of your aduenture puruey for hit, and put awey by your craftes that mysauenture.

put away
To discard, divest oneself of

When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

put away
To divorce

And the pharyses cam and axed hym a question: whether it were laufull for a man to putt awaye hys wyfe.

put away
To store, add to one's stores for later use

Preparing for the worst, they put away food for the winter.

ran away
Simple past of run away
ridden hard and put away wet
Mistreated; not properly cared for

Alexandra collapsed onto the leather couch in the library, feeling as if she were a horse who had just been ridden hard and put away wet.

right away
Very soon; quickly; immediately

This item is urgent, so please start on it right away.

run away
To flee by running

The crowd had to run away from the burning structure with only the clothes on their backs.

run away
To leave home, or other place of residence, usually unannounced, or to make good on a threat, with such action usually performed by a child or juvenile

The little boy was unhappy about having to take a bath every day and decided to run away from home.

run away with
To leave secretly with another person. Usually with the intention of getting married or of living together against the wishes of the family
run away with
To be misled by imagining that one's desires can come true

He allowed his emotions to run away with him.

running away
Present participle of run away
runs away
Third-person singular simple present indicative form of run away
send away
To send to a particular place for a long time, as a family member, an employee, etc

We are going to send our son away to live with his uncle in America for a year.

send away
To dismiss from one's presence

The salesman was taking up too much time with his nonsense, so I sent him away.

away