izinli

listen to the pronunciation of izinli
Türkçe - İngilizce
allowed

You're allowed to do that. - Onu yapmaya izinlisin.

I'm sorry, I'm not allowed to give you that information. - Özür dilerim, o bilgiyi size vermeye izinli değilim.

(Kanun) licensee
approved
licensed
on vacation
off

He is off work for a few days. - O, birkaç günlüğüne izinlidir.

The policeman was off duty when he was shot to death. - Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi.

(someone) who has permission (to do something)
off duty

Are you off duty tonight? - Bu gece izinli misin?

Tom was off duty this afternoon. - Tom bu öğleden sonra izinliydi.

on leave

He's just gone on leave. - O az önce izinli gitti.

He is planning to go home on leave. - İzinli olarak eve gitmeyi planlıyor.

(doing something) with permission, having gained permission to do so
authorized
(someone) who is on vacation/leave
permitted

Tom is permitted to do that. - Tom bunu yapmak için izinli.

izin
allowance
izin
{i} permission

She wanted my permission to use the telephone. - Telefonu kullanabilmek için benden izin istedi.

izin
leave

Will you permit us to leave now? - Şimdi gitmemize izin verir misin?

Tom applied for a leave of absence. - Tom izin için başvurdu.

izin
permit

They were not permitted to cross into Canada. - Onların Kanada'ya geçmeleri için izin verilmedi.

Put out your cigarette. Smoking's not permitted here. - Sigaranı söndür. Burada sigara içmeye izin verilmez.

izinli bant
allowed band
izinli işten ayrılma
(Ticaret) leave
izinli geçiş
allowed transition
izinli gün
off day
izinli olarak
allowedly
izinli olmak
be on pass
izinli saatler
(Ticaret) absence hours
izin
permission, leave, okay, OK, consent, the go-ahead; permit, licence, license; discharge
izin
concession
izin
sanction
izin
day off

Half the office took a day off. - Ofisin yarısı izin aldı.

I took a paid day off yesterday. - Dün bir gün ücretli izin aldım.

izin
authorization
izin
{i} holiday

Circumstances do not permit me such a holiday. - Koşullar bana böyle bir tatil izin vermez.

I am, by no means, allowed to become ill now, tomorrow is my holiday. - Şimdi hiçbir şekilde hasta olmama izin verilmiyor. Yarın benim tatilim.

izin
(Politika, Siyaset) admission
izin
licence
izin
dismissal
izin
clearance
izin
license

Why wouldn't you let me get a driver's license? - Neden ehliyet almama izin vermedin?

Let me take a look at your driver's license. - Ehliyetine bakmama izin ver.

izin
authorisation
izin
the go-ahead
izin
ok
izin
okay
izin
go-ahead
izin
countenance
izin
leave of absence
izin
consent

His mother will not consent to his going there alone. - Annesi onun oraya yalnız gitmesine izin vermeyecek.

If I'd known that it would come to this, I would have never consented. - İşin buraya geleceğini bilseydim, izin vermezdim.

izin
green light
izin
permit to
izin
allowed to

The natives were not allowed to enter the district. - Yerlilerin bölgeye girmesine izin verilmiyor.

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

izin
allowing

Tom has been allowing me to borrow his bicycle every Monday. - Tom her pazartesi onun bisikletini ödünç almama izin veriyor.

I think it's time for me to stop allowing her to always have her own way. - Sanırım onun her zaman istediğini yapmasına izin vermeyi durdurmamın zamanıdır.

izin
of leave
İzinli olmak
to be on leave
düşmana saldırmaya izinli özel ticaret gemisi
privateer
izin
pass

Don't let opportunities pass by. - Fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin.

We won't let you pass away. - Ölmene izin vermeyeceğiz.

izin
discharge
izin
vacation

I'm on a paid vacation. - Ben ücretli izindeyim.

I'm going to take my vacation in September rather than July. - İzinimi temmuzda değil eylülde alacağım.

izin
imprimatur
izin
vac

I'm on a paid vacation. - Ben ücretli izindeyim.

Workers in France receive four weeks of paid vacation each year. - Fransa'da işçiler her yıl dört haftalık ücretli izin alırlar.

izin
toleration
izin
leave (of absence); vacation
izin
(Hukuk) permit, admission, imprimatur
izin
excuse

Would you excuse us for a second? - Bize bir saniye izin verir misin?

Will you excuse me for a moment? - Bana biraz izin verir misiniz?

izin
{i} permitting

I will come, weather permitting. - Hava izin verirse, gelirim.

izin
liberty
izin
{i} furlough

Most government workers are on furlough. - Çoğu hükümet çalışanı izinde.

izin
dismiss
izin
(Askeriye) discharge
kafası izinli olmak
slang for one's mind to be elsewhere; to wool-gather
Türkçe - Türkçe
İzin alarak belli bir süre için bir yerden ayrılmış, mezun: "İlk bakışta bana izinli çıkmış bir hasta bakıcı gibi göründü."- R. N. Güntekin
İzin alarak belli bir süre için bir yerden ayrılmış, mezun
izin
Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil
izin
Mezuniyet
izin
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
izin
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet: "Viyana'dan döneli bir ay olmuştu ve izni üç hafta sonra bitiyordu."- H. E. Adıvar
izin
(Osmanlı Dönemi) müsaade
İZİN
(Osmanlı Dönemi) Bak: İzn
izinli