ara sıra

listen to the pronunciation of ara sıra
Türkçe - İngilizce
sometimes

Do you sometimes study in the library? - Ara sıra kütüphanede ders çalışır mısın?

Lucy sometimes visits May. - Lucy ara sıra May'i ziyaret eder.

occasionally

We will visit you occasionally. - Sen ara sıra ziyaret edeceğiz.

They visited me occasionally. - Onlar beni ara sıra ziyaret ettiler.

once in a while

I go to the movies once in a while. - Ara sıra sinemaya giderim.

I hear from him once in a while. - Ara sıra ondan haber alırım.

from time to time

My uncle comes to see me from time to time. - Amcam ara sıra beni görmeye gelir.

My son came to see me from time to time. - Ara sıra oğlum beni ziyarete geliyordu.

on and off

It has been raining on and off since noon. - Öğleden beri ara sıra yağmur yağıyor.

It has been raining on and off since this morning. - Bu sabahtan beri ara sıra yağmur yağıyor.

on occasion

I am absent from school on occasion. - Ara sıra okula gitmem.

They eat meat on occasion. - Onlar ara sıra et yerler.

now and again

Let me hear from you now and again, will you? - Ara sıra senden haber almama izin ver, verecek misin?

now and then

If you have time, drop me a line now and then. - Eğer zamanınız varsa, ara sıra birkaç satır yaz.

He still comes to see me now and then. - O hâlâ ara sıra beni görmeye gelir.

in snatches
every once in a while

Every once in a while, I take my boyfriend a lunch while he's at work. - Ara sıra erkek arkadaşıma o işteyken bir öğle yemeği götürürüm.

Every once in a while I study Esperanto. - Ara sıra Esperanto çalışıyorum.

betweenwhiles
every now and then

Tom enjoys a glass of wine every now and then. - Tom ara sıra bir bardak şarabı sever.

I hear from him every now and then. - Ara sıra ondan haber alıyorum.

by snatches
in places
ever and anon
from time to time, now and then, at times, on and off, every so often
off and on

It has been snowing off and on since last night. - Dün geceden beri ara sıra kar yağıyor.

He attends meetings off and on. - O, ara sıra toplantılara katılır.

every now and again
sporadic

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

(deyim) few and far between
ever and none
here and there
every so often
betweentimes
interval
while

Tom goes to Boston every once in a while. - Tom ara sıra Boston'a gider.

Don't just read books. Go outside once in a while and get some exercise. - Sadece kitap okumayın. ara sıra dışarı gidin ve biraz egzersiz yapın.

ara sıra olabilen
odd
ara sıra olan
snatchy
ara sıra olan
sporadic
ara sıra uğraşmak
dabble in
ara sıra yağmur yağan
showery
ara sıra/da sırada
now and then, from time to time, occasionally
ancak ara sıra iyi olan
spotty
arasıra
betimes
arasıra
once in a while
arasıra
sometimes

Write to me sometimes and let me know how you are doing. - Arasıra bana yaz ve nasıl olduğundan beni haberdar et.

arasıra
here and there
arasıra
here
Türkçe - Türkçe
Seyrek olarak, zaman zaman

Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz.- F. R. Atay.

çat pat
ara sıra