off and on

listen to the pronunciation of off and on
İngilizce - Türkçe
arada sırada
kesintili olarak
bazen
zaman zaman
ara sıra

Dün geceden beri ara sıra kar yağıyor. - It has been snowing off and on since last night.

Tom ve Mary bir yıldır ara sıra çıkıyorlardı. - Tom and Mary have been dating off and on for a year.

arada sırada, zaman zaman. That's/This's not on! İng., k.dili. Doğru olmaz!/Olmaz!
kesintili
(deyim) ara sira, kesintili
bazen
intermittently
aralıklı olarak
intermittently
aralıklarla
intermittently
kesik kesik
İngilizce - İngilizce
intermittently

With so much worry, I only slept off and on last night.

not regularly; "they phone each other off and on"
not regularly; "they phone each other off and on
occasionally, sometimes, now and then, intermittently
off and on