uzağa

listen to the pronunciation of uzağa
Türkçe - İngilizce
away

They took Tom away on a stretcher. - Onlar Tom'u bir sedye üzerinde uzağa aldılar.

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

apart
far

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

Fred went so far as to say that he had hated me. - Fred benden nefret ettiğini söyleyecek kadar uzağa gitti.

insofar
afield
off
clear
to a distance
far afield
away, far
far away

Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone. - Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim.

They sent ambassador Tom Jackson as far away from Washington as they ever could. - Onlar büyükelçi Tom Jackson'ı ellerinden geldiği kadar Washington'dan uzağa gönderdiler.

ab
uzak
distant

She is distantly related to him. - O, ona uzaktan akrabadır.

We live many miles distant from each other. - Biz birbirimizden kilometrelerce uzakta yaşıyoruz.

uzak
remote

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Aktivistler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

She was born in a remote village in Nepal. - O, Nepal'de uzak bir köyde doğdu.

uzak
(İnşaat) away

I went all the way to see her only to find her away from home. - Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm.

The capital of Himachal Pradesh, Shimla, is only 115 kilometres away from Chandigarh. - Himachal Pradesh'in başkenti Shimla, Chandigarh'tan sadece 115 kilometre uzak.

uzak
far

His work was acceptable, but far from excellent. - Onun çalışması kabul edilebilir, ama mükemmel olmaktan uzak.

To take something too far. - Bir şey alamayacak kadar çok uzak.

uzağa gitmek
go far away
uzağa koymak
distance
uzaktan uzağa
1. very distant. 2. from a great distance, from faraway
uzak
{s} off

Tom put his bags in the trunk, then hopped in the car and drove off. - Tom çantalarını bagaja koydu, sonra arabaya bindi ve arabayla uzaklaştı.

Keep your hands off my bicycle. - Ellerini bisikletimden uzak tut.

uzak
far away

How far away is the airport? - Havaalanı ne kadar uzak?

It is not far away from the hotel. - O, otelden çok uzakta değildir.

uzak
far off

There is a place not far off from here where we can use the phone. - Telefon kullanabileceğimiz buradan uzakta olmayan bir yer var.

He who wants to travel the path of wisdom must not fear failure, for no matter how much progress he makes, his goal remains unattainably far off. - Bilgelik yolunda yürümek isteyen hatadan korkmamalı, zira ne kadar çok gelişme yaparsa yapsın hiç önemi yok, onun amacı elde edilemeyecek kadar uzak kalır.

uzak
outlying
uzak
distent
uzak
distance place
uzak
outside

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

uzak
off the beaten track
uzak
at a distance, faraway
uzak
out-of-the-way

Nobody ever comes to see us in this out-of-the-way village. - Bu uzak köyde hiç kimse asla bizi görmeye gelmez.

uzak
a long way off
uzak
afar

To love humanity, it must be viewed from afar. - İnsanlığı sevmek için uzaktan izlenebilir olmalıdır.

The islet resembled a tortoise from afar. - Adacık uzaktan bir kaplumbağaya benziyordu.

uzak
far-off
uzak
apart

Your parents can't keep us apart forever. - Anne baban bizi sonsuza kadar uzak tutamazlar.

Tom found Mary an apartment not too far from where she works. - Tom, Mary'ye çalıştığı yerden çok uzak olmayan bir daire buldu.

uzak
faraway

Books can transport you to faraway lands, both real and imagined. - Kitaplar sizi hem gerçek hem de hayali uzak memleketlere götürebilir.

uzak
farther

As I recall, Tom's house is a little farther in from the main road. - Hatırladığım kadarıyla, Tom'un evi ana yoldan biraz daha uzak.

They moved farther away from the fire. - Onlar yangından uzaklaştılar.

uzak
improbable
uzak
beyond the reach of
uzak
out

Try to stay out of trouble. - Beladan uzak kalmaya çalışın.

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

uzak
(Pisikoloji, Ruhbilim) distal
uzak
unlikely

I think it's highly unlikely that Tom will go bowling. - Bence Tom'un bowlinge gideceği uzak ihtimal

It's highly unlikely that our taxes will be lowered. - Vergilerimizin düşürülmesi uzak ihtimal.

uzak
free

Your composition is free from all grammatical mistakes. - Kompozisyonun tüm dil bilgisi hatalarından uzak.

You must keep this machine free from dust. - Bu makineyi tozdan uzak tutmalısınız.

uzak
(Askeri) deep
uzak
tele

We can see distant objects with a telescope. - Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz.

The invention of the telephone made it possible to communicate with people far away. - Telefonun icadı, uzak mesafelerdeki insanlarla haberleşmeyi mümkün hale getirdi.

uzak
out of reach
Uzak
remoteness
uzak
from far
uzak
trap
daha uzağa
farther

I can walk no farther. - Daha uzağa yürüyemem.

We cannot go any farther without a rest. - Biz dinlenmeden daha uzağa gidemeyiz.

en uzağa
farthest
ne kadar uzağa
how far?
o atışla topu ne kadar uzağa attınız
How far did you hit the ball with that stroke
uzak
(someone, something) who or which has nothing to do with, who or which has no connection with
uzak
aloof

He always stands aloof from the masses. - O her zaman kitlelerden uzak duruyor.

uzak
{s} back

Tom got back in his car and drove away. - Tom arabasına döndü ve uzaklaştı.

I'd stand back if I were you. - Terinde olsam uzak dururum.

uzak
distance

It happened that I saw my friend walking in the distance. - Tesadüfen arkadaşımın uzakta yürüdüğünü gördüm.

She caught sight of a rowing boat in the distance. - O, uzakta kürek çeken bir teknenin görüntüsünü gördü.

uzak
recluse
uzak
distant, remote, far, faraway, far-off
uzak
distant; far, far-off, faraway, remote, off the beaten track, out-of-the-way; improbable, unlikely, outside; distance place
uzak
removed

Fadil's job kept him removed from the outside world. - Fadıl'ın görevi onu dış dünyadan uzak tuttu.

The injured were removed from the scene. - Yaralı, olay yerinden uzaklaştırıldı.

uzak
wide

You're wide of the mark. - Sizin tahmin hedeften uzak.

uzak
standoffish
uzak
(someone) who has no talent at all for; (someone) who is unable to (do something)
uzak
out of the way

With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company. - Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi.

Keep out of the way, please. - Yoldan uzak durun, lütfen.

uzak
cool

Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight. - Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın.

uzak
unlikely, improbable
uzak
insofar
uzak
{s} outlandish
uzak
outoftheway
Türkçe - Türkçe

uzağa teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

uzaktan uzağa
Biraz, az buçuk, tam değil
uzaktan uzağa
İlgisi az olan
uzaktan uzağa
Çok uzaktan (duyulan)
Uzak
dür
Uzak
(Osmanlı Dönemi) IRÂK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) HACUN
Uzak
baide
Uzak
finnari
Uzak
(Osmanlı Dönemi) SAHİK
Uzak
(Osmanlı Dönemi) ŞESU'
Uzak
münezzeh
Uzak
ırak
Uzak
(Osmanlı Dönemi) TAMİS
uzak
İhtimali az olan
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi!Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
uzak
Uzak yer
uzak
(Osmanlı Dönemi) baîd
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi
uzak
Nuri Bilge Ceylan'ın, 2002 Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan filmi
uzak
Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan
uzak
Eli, gücü veya hükmü yetişmez. İhtimali az olan
uzak
Arada çok zaman bulunan
uzak
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa
uzağa