fresh

listen to the pronunciation of fresh
İngilizce - Türkçe
taze

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris I must freshen up on my French.

Taze ıstakozun görünüşü iştahımı açtı. - The sight of fresh lobster gave me an appetite.

{s} körpe
fresh air camp açık hava kampı
{s} dinç

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

{s} ışıl ışıl
{s} taze (hava)
{s} zinde
{s} canlı

Anılar çok taze ve canlıdır. - The memories are very fresh and vivid.

yaş

Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşar. - Fish such as carp and trout live in fresh water.

O balık tatlı suda yaşar. - That fish lives in fresh water.

dirilik
kütür kütür
körpelik
yeniden yapılan
dumanı üstünde
taravet
acemilik
yeni yapılmış
çiçeği burnunda
yorulmamış
arsız
sulu
tatlı temiz
küstah

Bana karşı küstahlık yapma. - Don't be fresh to me.

rüzgârlı ve serin
kullanılmamış
toy
taze pişmiş

Bu dükkâna her ne zaman gitsem, taze pişmiş taiyaki kekleri satıyorlar. - Whenever I go to this store, they're selling freshly baked taiyaki cakes.

Ben taze pişmiş ekmek kokusu seviyorum. - I love the smell of freshly baked bread.

genç
sert

Paranın konuştuğu bu sert, küçük dünyada, onun hayat tarzı derin bir nefes taze hava gibi. - In this harsh, petty world where money does the talking, his way of life is like a breath of fresh air.

deneyimsiz
(su/vb.) tatlı
tatlı

Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşar. - Fish such as carp and trout live in fresh water.

O balık tatlı suda yaşar. - That fish lives in fresh water.

sağlıklı

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

Gıda, taze ve sağlıklıdır. - The food is fresh and healthy.

acemi
temiz

Bu dumanlı havanın odadan çıkmasına ve biraz temiz havanın içeri girmesine izin ver. - Let this smoky air out of the room and let some fresh air in.

Temiz hava almak için dışarı çıktı. - He went outside for a breath of fresh air.

yeni

Tom yeni bir başlangıç yapabilmeyi diliyor. - Tom wishes he could make a fresh start.

Tom taze suyla yeniden doldurmadan önce, suyu şişeden boşalttı. - Tom emptied the water out of the bottle before he refilled it with fresh water.

yeniden süt vermeye başlayan taze taze
{s} günlük
{s} yüzsüz
taptaze
{s} giyilmemiş
{s} serin

Biraz serin tatlı su iç. - Drink some cool freshwater.

taze taze
dili küstah
fresh breez
serin canlı
serinlik
{s} k.dili. fazla samimi davranan, sulu, cıvık
denize dökülen akarsu
{s} hayat dolu
yeni olmuş
serin (hava)
tatlı (su)
tuzsuz (tereyağı)
frişka
freshness
tazelik

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

fresh beginning
Yeni başlangıç
fresh air
açık hava
fresh breeze
(Meteoroloji) sert briz
fresh fruit
yaş meyve
fresh grape
(Gıda) yaş üzüm
fresh out of
tüketmek
fresh start
yeni bir başlangıç

Hayatında yeni bir başlangıç yapmalısın. - You should make a fresh start in life.

Tom yeni bir başlangıç ​​istedi. - Tom wanted a fresh start.

fresh water
yumuşak su
fresh water biology
tatlı su biyolojisi
fresh air
taze hava

Tom taze havayı sever. - Tom enjoys the fresh air.

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

fresh air
temiz hava

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Işık sağlık için temiz havanın gerekli olduğu kadar gereklidir. - Light is as necessary as fresh air is for health.

fresh air inlet
taze hava girişi
fresh air ventilator
taze hava vantilatörü
fresh bean
taze fasulye
fresh blood
yeni eleman
fresh blood
taze kan
fresh breeze
şiddetli rüzgâr
fresh breeze
şiddetli rüzgar
fresh food
taze besin
fresh money
taze para
fresh water
tatlı su

Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşar. - Fish such as carp and trout live in fresh water.

Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşamaktadır. - Fish like carp and trout live in fresh water.

fresh as a daisy
bir papatya gibi taze
fresh chickpeas
taze nohut
fresh coat of paint
taze boya katı
fresh complexion
taze cilt
fresh earthed craters
taze topraklı kraterler
fresh faced
taze yüzlü
fresh fish
(Gıda) taze balık
fresh for the morrow
yarın için taze
fresh fruit
taze meyve
fresh milk
taze süt
fresh off
Müteakiben
fresh off
Hemen ardından

Fresh off a major speech on Iraq, the President on Wednesday turns his attention to the extremely difficult task of trying to broker Mideast peace.

fresh out
yeni bitti
fresh out
tükendi
fresh out
kalmadı
fresh page
taze sayfa
fresh up
kadar taze
fresh wind
taze rüzgar
fresh, or new
Taze veya yeni
fresh-faced
taze yüzlü
fresh air fan
taze hava fanı
fresh air fan
taze hava vantilatörü
fresh air flue
temiz hava bacası
fresh air flue
taze hava bacası
fresh air friend
temiz hava delisi
fresh air grille
taze hava ızgarası
fresh air heating system
(Otomotiv) dış hava ısıtıcısı
fresh air hose
taze hava hortumu
fresh air inlet
taze hava emme deliği
fresh air inlet
temiz hava girişi
fresh air make up
taze hava oranı
fresh air pipe
taze hava borusu
fresh air unit
taze hava ünitesi
fresh bagel
(Gıda) taze simit
fresh broad bean
(Gıda) taze bakla
fresh butter
(Gıda) tereyağlı
fresh caviar
(Gıda) taze siyah havyar
fresh chicken
(Gıda) taze piliç
fresh coriander
taze kişniş
fresh fields and pastures new
(deyim) yeni yerler
fresh fields and pastures new
(deyim) yeni eylem alanları
fresh fields and pastures new
(deyim) değişik yerler
fresh french beans
(Gıda) zeytinyağlı çalı fasulyesi
fresh frozen plasma
(Askeri) taze dondurulmuş kan plazması
fresh fruit basket
(Gıda) taze meyve sepeti
fresh fuel
(Nükleer Bilimler) taze yakıt
fresh fuel element
(Nükleer Bilimler) taze yakıt elemanı
fresh magazine
(Avcılık) yeni şarjör
fresh money
yeni para
fresh mortar
taze harç
fresh of the day
sabah serinliği
fresh oil
(Tekstil) taze yağ
fresh okra
(Gıda) taze bamya
fresh paint
ıslak boya
fresh pasta
(Gıda) kurutulmamış (taze) makarna
fresh products
taze ürünler
fresh target
(Askeri) YENİ HEDEF: Gözetleyici veya tanzimci tarafından ateş gemisine ateşin bilgisayar hesapları sonucuna istinaden düzeltme yapılarak orijinal hedefinden yeni hedefe kaydırılması yolunda bir istek veya emir
fresh water
tatlısu
fresh water cooler
ısı alıp veren cihaz
fresh water cooling
taze su soğutması
fresh water cooling
tatlı su ile soğutma
fresh water cooling
tatlı su soğutması
fresh water cooling kit
tatlı su soğutması kiti
fresh water damage
(Sigorta) tatlı su hasarı
fresh water pump
tatlı su pompası
fresh water pump
içme suyu pompası
fresh water system
tatlı su devresi
fresh wind
(Havacılık) sınırlı yüzey rüzgarı
fresh woods and pastures new
(deyim) yeni yerler
fresh woods and pastures new
(deyim) yeni eylem alanları
fresh woods and pastures new
(deyim) değişik yerler
fresher
{i} birinci sınıf öğrencisi (kolej)
freshly
taze taze
freshly
taze

Ben taze pişmiş ekmek kokusu seviyorum. - I love the smell of freshly baked bread.

Taze pişmiş ekmek kokusunu severim. - I like the smell of freshly-baked bread.

cold stupid fresh
(Argo) çok iyi
fresh water
(Askeri) taze su
fresh water
(Askeri) temiz su

Temiz suyumuz bitiyor. - We're running out of fresh water.

Havuzun suyunu çektik ve temiz suyla doldurduk. - We drained the pond and filled it with fresh water.

freshness
körpelik
freshness
yenilik
get fresh with
sulanmak
as fresh as
kadar taze
fresher
birdemde birinci sınıf öğrencisi
fresher
{f} daha taze

Bu ambalajdaki yumurtalar diğer ambalajdakilerden daha tazedir. - The eggs in this case are fresher than those in the other case.

freshest
en taze
freshly
anca
freshly
henüz
freshly
daha şimdi
freshness
acemilik
freshness
dirilik
make fresh
tazeleştir
as fresh as
gibi taze
as fresh as a daisy
Neşeli, dinç
fresher
taze

Bu ambalajdaki yumurtalar diğer ambalajdakilerden daha tazedir. - The eggs in this case are fresher than those in the other case.

get fresh
olsun taze
give fresh impetus
(deyim) Canlandırmak, yeni bir ivme kazandırmak
re fresh
yeniden taze
take a fresh look
yeniden bakmak

have prompted people to take a fresh look at this.

take a fresh look
kontrol etmek
take a fresh look
gözden geçirmek
a fresh start
yeniden başlama
a fresh start
yeni bir başlangıç
as fresh as daisy
hayat dolu
as fresh as daisy
gencecik
as fresh as daisy
taptaze
as fresh as paint
zeki
as fresh as paint
cin gibi
as fresh as paint
pırıl pırıl
break fresh ground
(deyim) yeni keşiflerde bulunmak,çığır açmak
break fresh ground
çığır açmak
breath of fresh air
(deyim) yeknesak bir duruma hoş bir değişiklik getiren biri veya bir şey
fresher
(isim) birinci sınıf öğrencisi (kolej)
fresher
çömez
freshly
yeni

Yeni demlenmiş kahve kokusunu seviyorum. - I love the aroma of freshly brewed coffee.

Yeni pişirilmiş bir kek kolayca kesilmez. - A freshly baked cake doesn't cut easily.

freshness
{i} serinlik
get fresh with smb
yüzsüzlük yapmak
get fresh with smb
küstahlık etmek
get fresh with smb
sulanmak
get some fresh air
hava almak
give a fresh impetus to
canlandırmak
keep fresh bag
yiyecek saklama torbası
let some fresh air into
havalandırmak
make a fresh start
yeniden başlamak
make a fresh start
yeni bir başlangıç yapmak
not fresh
taze değil
not fresh
bayat
this is not quite fresh
bu taze değil
very fresh
(Gıda) taptaze
İngilizce - İngilizce
A rush of water, along a river or on to the land; a flood

They went on very well with their work until it was nigh done, when there came the second epistle to Noah's fresh, and away went their mill, shot, lock, and barrel.

Without salt; not saline

Additional changes that occur when water enters the lungs depend on whether the water is fresh or salt.

Rested; not tired or fatigued
Of plant material, still green and not dried

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

Having only the files and settings of a specific release of the software package; without updates or upgrades that were released subsequent to the release of a specific version

QA uses a fresh copy of the old version to test backward-compatibility of new add-ons.

Of produce, not from storage

I had a fresh salad made from vegetables straight out of the garden.

Refreshing or cool

What a nice fresh breeze.

Rude, cheeky, or inappropriate

No one liked his fresh comments.

{a} not salt, cool, new, brisk, ruddy, sweet
{n} a fall of land water into a river, a flood
very recently; newly
If you say that the weather is fresh, you mean that it is fairly cold and windy. It was a fine, fresh summer morning Outside the breeze was fresh and from the north
not stale or old; "fresh bread"; "a fresh scent"
{s} young; invigorated; not stale, not spoiled, still good to be eaten ; newly arrived, inexperienced; new; newly made (i.e. fresh cup of coffee); not salty (water); pure, clean (i.e. air); (Meteorology) cool, (of wind) blowing strong; (of a cow) that recently gave birth to a calf; bold, saucy, impertinent (Slang); aware of the facts, up-to-date (Slang); marvelous, wonderful (Slang)
A collection C is fresh if modification of any pre-existing collection's contents can never modify the contents of C and if modifications to C can never modify the contents of any pre-existing collection Immutable collections cannot be modified, so a fresh immutable collection can share structure with other immutable collections
New; original; additional
raw food that has not been frozen or heated, and contains no preservatives Irradiation at low levels is allowed The terms “fresh milk” or “freshly baked bread,” are allowed
A stream or spring of fresh water
Has a clean, lively character An excellent quality for young, especially white, wines
If you describe something as fresh, you like it because it is new and exciting. These designers are full of fresh ideas. a fresh image. = original
Said of a young fruity wine with moderate acidity, such as Muscadet and red wines from the Gamay grape
If you describe something as fresh, you mean that it is pleasant, bright, and clean in appearance. Gingham fabrics always look fresh and pretty
bath
Lately produced, gathered, or prepared for market; not stale; not dried or preserved; not wilted, faded, or tainted; in good condition; as, fresh vegetables, flowers, eggs, meat, fruit, etc
Implies the lively fruity acidity, maybe a little bite of acid, found in youthful light reds, rose's and most whites All young whites should be fresh The opposite is flatness, staleness
A positive characteristic applying to freshly harvested and roasted coffee whose flavor is particularly vivid An aromatic highlight in the coffee bean and brew that is highly pleasing The result of extremely volatile organic compounds, particularly those containing sulfur, evoking a strong sensation on the olfactory membranes
not yet used or soiled; "a fresh shirt"; "a fresh sheet of paper"; "an unused envelope"
Having a lively, clean and fruity character An essential for young wines
not containing or composed of salt water; "fresh water"
Term applied to water with salinity less than 0 5 ppt dissolved salts (Cowardin et al 1979)
{i} fresh period of the day, cool period; early part
{i} make fresh; become fresh
The mingling of fresh water with salt in rivers or bays, as by means of a flood of fresh water flowing toward or into the sea
The wine has a lively fruityacidity, maybe a little bite of acid, as found in youthful light reds, rose's and most whites All young whites should be fresh The opposite is flatness, staleness
not soured or preserved; "sweet milk"
New alloy mixed with new fine gold, no scraps or recycle added
very recently; "they are newly married"; "newly raised objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh out of tomatoes"
not artificial; "fresh cut flowers"
Something that is fresh has been done, made, or experienced recently. There were no fresh car tracks or footprints in the snow With the memory of the bombing fresh in her mind, Eleanor became increasingly agitated
To refresh; to freshen
If something smells, tastes, or feels fresh, it is clean or cool. The air was fresh and for a moment she felt revived
lately come or made public; as, fresh news; recently taken from a well or spring; as, fresh water
improperly forward or bold; "don't be fresh with me"; "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent boy given to insulting strangers"
adj 1 (of an object yielded by a function) having been newly-allocated by that function (The caller of a function that returns a fresh object may freely modify the object without fear that such modification will compromise the future correct behavior of that function ) 2 (of a binding for a name) newly-allocated; not shared with other bindings for that name
(of a cycle) beginning or occurring again; "a fresh start"; "fresh ideas"
adj [not used/recently made/not tinned or frozen (Our juice is made from ~ oranges )] segar
Possessed of original life and vigor; new and strong; unimpaired; sound
To be labeled as "fresh," a food must be raw, not processed, frozen, or otherwise preserved
Rested and ready to engage with the enemy immediately
A fresh thing or amount replaces or is added to a previous thing or amount. He asked Strathclyde police, which carried out the original investigation, to make fresh inquiries I need a new challenge and a fresh start somewhere else. = new
Fresh paint is not yet dry
If you feel fresh, you feel full of energy and enthusiasm. It's vital we are as fresh as possible for those matches
A flood; a freshet
not canned or otherwise preserved; "fresh vegetables"
Having a lively, clean and fruity character Young wines should be fresh
of a kind not seen before; "the computer produced a completely novel proof of a well-known theorem"
Youthful; florid; as, these fresh nymphs
Cooling, quite acid wine, although well balanced It is a positive feature mainly of the white wines
New or clean
Referencing a new idea or a never-thought-of-before concept
with restored energy having recently calved and therefore able to give milk; "the cow is fresh
Fresh water is water that is not salty, for example the water from rivers or lakes
free from impurities; "clean water"; "fresh air"
Without salt (especially of water)
recently made or obtained; occurring again; repeated; as, a fresh supply of goods; fresh tea, raisins, etc
improperly forward or bold; "don't be fresh with me"; "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent boy given to insulting strangers" not yet used or soiled; "a fresh shirt"; "a fresh sheet of paper"; "an unused envelope" not stale or old; "fresh bread"; "a fresh scent" not canned or otherwise preserved; "fresh vegetables" not containing or composed of salt water; "fresh water" (of a cycle) beginning or occurring again; "a fresh start"; "fresh ideas" of a kind not seen before; "the computer produced a completely novel proof of a well-known theorem" not soured or preserved; "sweet milk" with restored energy having recently calved and therefore able to give milk; "the cow is fresh
Fresh food has been picked or produced recently, and has not been preserved, for example by being frozen or put in a tin. locally caught fresh fish. fresh fruit
imparting vitality and energy; "the bracing mountain air"
Renewed in vigor, alacrity, or readiness for action; as, fresh for a combat; hence, tending to renew in vigor; rather strong; cool or brisk; as, a fresh wind
with restored energy
fresh air
The natural, clean air from outside, as opposed to the relatively stuffy air inside

After spending all week locked up in his room working on his project, James was pleased to get some fresh air in the park.

fresh country eggs
A common way to describe ordinary chicken eggs on a breakfast menu, especially in expensive restaurants and hotels
fresh legs
A substitute who has yet to play in the match, and therefore has more energy than those already on the field

The tired France were unable to break down the German defence, so they brought on some fresh legs.

fresh meat
A person or group of people who arouse one's interest, either as a new target for deception, humiliation or ridicule, or as a potential love interest or one night stand
fresh off the boat
Newly arrived from a foreign place, especially as an immigrant who is still unfamiliar with the customs and language of his or her new environment

Metropolis is the story of a harmless, hapless, nameless young German immigrant, fresh off the boat in 1860-something, who has a knack for naively stumbling into complicated plots through no fault of his own.

fresh out of
having completely exhausted one's supply of (a commodity)

Judy the receptionist had looked at me like I was a mental case trick-or-treater and she was fresh out of candy.

fresh out of
of someone who has recently left one stage of life to begin another

Fresh out of the South and a tour of duty in Vietnam, I was seriously conservative and frightened to death of almost everything.

fresh start
A new beginning, without prejudices

After the past disputes between the two countries, both sides decided to make a fresh start by agreeing to trade with each other again.

fresh water
Water with a very low content of dissolved salt, as opposed to brackish water or salt water
fresh-faced
looking young and healthy
fresh off the boat
Fresh off the boat (often abbreviated as F.O.B., FOB, F.O.T.B., FOTB, fobbish, freshie,boat,fobster, or fobbie) is a slang phrase applied to people of foreign nationality who have arrived in a host nation as tourists, immigrants, students, or, most commonly, as work permit applicants. The term is commonly applied to Eastern and Southern Pacific Asians, as well as South Asians, in the United States, Canada and Australia, as well as to Pacific Islanders in Australia and New Zealand. It was originally applied to European immigrants to America who had just stepped off of ship
fresh out
Do not have any, all used up. "I wish I could lend you some rice, but I'm fresh out."
fresh up
To wing it, or otherwise come up with something out of nothing. Often sarcastic. Example: No, I don't have my paper done, but I think I can fresh-up something by this afternoon
fresh up
To look nice with your clothes neatly pressed. Example: Since John got his new job he really looks fresh-up
fresh air
You can describe the air outside as fresh air, especially when you mean that it is good for you because it does not contain dirt or dangerous substances. `Let's take the baby outside,' I suggested. `We all need some fresh air.'
fresh air
Outdoor air introduced into HVAC system
fresh air
An adjustable measure of free air that is brought into a HVAC system This can be adjusted by damper systems located on the exterior of the HVAC unit
fresh air
clean pure air, country air
fresh as a rose
blooming, looking beautiful
fresh bean
beans eaten before they are ripe as opposed to dried
fresh blood
reinforcements, new soldiers (in a war); new additions or members (employees, etc.); blood that has not yet dried
fresh breeze
wind moving 19-24 knots; 5 on the Beaufort scale
fresh breeze
A wind with a speed of from 19 to 24 miles (30 to 38 kilometers) per hour, according to the Beaufort scale
fresh breeze
fairly strong wind
fresh chapter
new chapter
fresh complexion
young and healthy looking skin
fresh food
food that is not preserved by canning or dehydration or freezing or smoking
fresh gale
wind moving 39-46 knots; 8 on the Beaufort scale
fresh gale
A wind with a speed of from 39 to 46 miles (62 to 74 kilometers) per hour, according to the Beaufort scale
fresh meat
meat cut from an animal which was recently killed; reinforcements (in war); newcomers
fresh milk
milk which has only recently been taken from the cow (or goat, etc.)
fresh news
new information, recent report or bulletin
fresh paint
paint not yet dry, new paint, wet paint
fresh rations
new food supplies
fresh start
an opportunity to start over without prejudice
fresh start
{i} clean slate, new beginning, chance to start over without prejudice
fresh water
water that is not salty
fresh water
Water that is relatively free of salts
fresh water
Available, but expensive There are 20 water points supplying 15 m3/h and 200 m3 throughput / hour / quay
fresh water
Water that generally contains less than 1,000 milligrams per liter of dissolved solids Usually, more than 500 mg/L of dissolved solids is undesirable for drinking water and many industrial uses
fresh water
Low salt water (less than 0 5 parts per thousand dissolved salts)
fresh water
Water found rivers, lakes, and rain, that is distinguished from salt water by its appreciable lack of salinity
fresh water
water containing less than 1,000 parts per million (ppm) of dissolved solids of any type
fresh water
water which is not salty
fresh water
Lakes and rivers running off the land to the sea and having much lower solute concentrations than the ocean into which most eventually drain, water containing less than 1,000 parts per million, ppm of dissolved solids of any type, water that contains less than 1,000 milligrams per liter, mg/L, of dissolved solids, generally, more than 500 mg/L of dissolved solids is undesirable for drinking and many industrial uses, (see saline water)
fresh water
Water other than seawater; covers only about 2 percent of earth's surface, including streams, rivers, lakes, ponds, and water associated with several kinds of wetlands
fresh water
Water that contains less than 1,000 mg/l total dissolved solids
fresh water
Water that generally contains less than 1000 milligrams per litre of dissolved solids such as metals, nutrients, etc
fresh water
Water having a salinity of less than 0 5 ppt, or alternatively, less than 2 ppt (Lincoln, Boxshall & Clark 1982)
fresh water
water that contains less than 1,000 milligrams per liter (mg/L) of dissolved solids
fresh water
Water without salinity
fresh water
Fresh water has a TDS concentration of less than 1,500 ppm Brackish waters are highly mineralized and have a TDS concentration between 1,500 ppm and 15,000 ppm Saltwaters have a TDS concentrations greater that 15,000 ppm
fresh water
Water that generally contains less than 1,000 mg/L of dissolved solids
fresh water
Water that generally contains less than 1,000 parts per million of dissolved solids
fresh wind
brisk wind, fairly strong wind
fresh wound
recent injury, injury that has not yet begun to heal
fresh(a)
not artificial; "fresh cut flowers
fresh-
Fresh- is added to past participles in order to form adjectives which describe something as having been recently made or done. a vase of fresh-cut flowers. a meadow of fresh-mown hay
fresh-cut
cut recently; "fresh-cut flowers"
fresh-cut
cut recently; "fresh-cut flowers
fresh-faced
fresh-faced people have a face that looks young and healthy
breath of fresh air
Something relieving, refreshing, or new

After all those old policies and procedures, the new management approach is a breath of fresh air around here.

fresher
Comparative form of fresh: more fresh
freshly
In a rude or impertinent manner

He freshly pinched her bottom...and she liked it.

freshly
Recently, newly

The freshly picked flowers will wilt in a few days but for now are still fragrant.

get fresh
To flirt
hotter than a fresh fucked fox in a forest fire
extremely hot, in any sense: hot weather"." Tucson Weekly., sexually arousedA Dirty Shame, 2004, wanted by the policeAnother Day in Paradise, 1999, etc
freshness
the state, quality, or degree of being fresh
get fresh
(deyim) Act in a sexual way, come onto her

When he's had a few drinks, he tries to get fresh with me.

give fresh impetus
(deyim) Invigorate, revitilize; animate, revive
The Fresh Prince
Will Smith (born 1968), American rap musician and actor
as fresh as a daisy
clean and tidy, sweet, young-looking
as fresh as paint
very new
breath of fresh air
a welcome relief; "the new management was like a breath of fresh air
breath of fresh air
something new and refreshing; gust of clean sweet-smelling air
fresher
A freshman
fresher
First year students are often called freshers during their first couple of weeks at university   Freshers have the opportunity to find out more about the university and societies on offer during a Freshers Fair or Freshers Week
fresher
Freshers are students who have just started their first year at university or college. a student who has just started at a college or university (freshman)
fresher
This refers to a member of the College in their first year, and is normally applied to first year undergraduates [University]
fresher
a first-year undergraduate
fresher
Fresher is the comparative form of fresh
fresher
{i} first-year student, freshman (Slang)
fresher
of fresh
fresher
A first year or novice debater MAD loves freshers so much (no, not like that - well, not most of us anyway) that we run the freshers competition early in first semester, offer training sessions, hold social functions for you to meet each other and all the old hacks, send you to Easters, and generally let you get away with anything cause you're young and impressionable (yeah right...)
freshest
superlative of fresh
freshly
If something is freshly made or done, it has been recently made or done. freshly baked bread. freshly cut grass. = recently. freshly ground/picked/made etc recently ground, picked etc
freshly
In a fresh manner; vigorously; newly, recently; brightly; briskly; coolly; as, freshly gathered; freshly painted; the wind blows freshly
freshly
recently, lately; in a fresh way, vigorously
freshly
very recently; "they are newly married"; "newly raised objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh out of tomatoes"
freshly
in an impudent or impertinent manner; "a lean, swarthy fellow was peering through the window, grinning impudently"
freshness
originality by virtue of being new and surprising
freshness
{i} vigor, liveliness; newness, recentness
freshness
originality by virtue of being refreshingly novel the property of being pure and fresh (as if newly made); not stale or deteriorated; "she loved the freshness of newly baked bread"; "the freshness of the air revived him"
freshness
The state or quality of being fresh
freshness
the trait of being rude and impertinent; inclined to take liberties
freshness
an alert and refreshed state
freshness
originality by virtue of being refreshingly novel
freshness
The state of being fresh
freshness
the property of being pure and fresh (as if newly made); not stale or deteriorated; "she loved the freshness of newly baked bread"; "the freshness of the air revived him"
made a fresh start
opened a new page, turned a new leaf, started all over again
still fresh
remains fresh, didn't lose its vitality
fresh