bazen

listen to the pronunciation of bazen
Türkçe - İngilizce
sometimes

Sometimes he drives to work. - O bazen işe arabayla gider.

I sometimes wonder if I am a girl. - Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum.

sometimes, occasionally, from time to time, now and then, now and again, every so often, on and off
every so often
at times

At times I can't understand him. - Bazen onu anlayamıyorum.

At times I confuse curve with carve. - Bazen curve'ü carve ile karıştırıyorum.

off-and-on
betimes
occasional

Occasionally, things don't go as planned. - Bazen işler planlandığı gibi gitmez.

Teachers should occasionally let their students blow off some steam. - Öğretmenler bazen öğrencilerinin stres atmasına izin vermeliler.

on occasion

We see them on occasion. - Bazen onlarla görüşürüz.

off and on
betweenwhiles
sometime

I sometimes wonder if I am a girl. - Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum.

We sometimes meet them. - Bazen onlarla buluşuyoruz.

sometimes, now and then
from time to time

Tom still writes to me from time to time. - Tom bazen bana hâlâ yazıyor.

I still think about you from time to time. - Hâlâ seni bazen düşünüyorum.

occasionally

They come here occasionally. - Onlar bazen buraya gelir.

There is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally. - Bu şehirde ciddi bir su sıkıntısı var, yani biz bazen banyo olmaktan vazgeçmeliyiz.

ever and anon
now and again
now and then
once in a while
every now and again
on and off
again
half the time
ab
while

It's good to try new things once in a while. - Bazen yeni şeyleri denemek iyidir.

betweentimes
bazen de
sometimes
bazen biri
now this, now that
bazen biri
now this now that
bazen söylenildiği gibi
as it was sometimes called
bazen ötekisi
now this, now that
bazen ötekisi
now this now that
kimi vakit, bazen
some time, sometimes
ve bazen de
and sometimes
Türkçe - Türkçe
Ara sıra, arada bir, kimi vakit: "Bazen bu yeknesak hayat beni çok sıkıyor."- H. E. Adıvar
Ara sıra, kimi vakit
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
bazen