püskürtmek

listen to the pronunciation of püskürtmek
Türkçe - İngilizce
spray
repel
(for a volcano) to spew out, spume forth (lava)
pulverize
atomize
belch
spray on
dash
eject
squirt
to spray; to dust
vomit
vaporize
beat off
vigorously to repel, repulse, or drive back (an attacker)
spout
repulse
to spray, to belch; to repulse, to repel, to fight sb/sth off
drive back
spurt
comminute
spew out
fire
fight off
atomise
off beat
{i} pulverization
püskürtme
(İnşaat) injection
püskürtme
jetting
püskürtme
repelling
püskürtme
comminution
püskürtme
sputtering
püskürtme
spout
püskürtme
{i} eructing
püskürtme
repulse

They failed to repulse our attack. - Saldırılarımızı püskürtmeyi başaramadılar.

boya püskürtmek
spray paint
geri püskürtmek
to repulse
geri püskürtmek
beat back
kum püskürtmek
to sandblast
kum püskürtmek
sandblast
lav püskürtmek
vomit
püskür
erupt

At least 31 people have been killed by the eruption. - Püskürme sonucu en az 31 kişi öldü.

The Bárðarbunga is erupting in Iceland. - Bárðarbunga İzlanda'da püskürüyor.

püskürtme
spray

Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying. - Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı.

püskürtme
{i} spraying

Tom grabbed a fire extinguisher and started spraying. - Tom bir yangın söndürücü kaptı ve püskürtmeye başladı.

püskürtme
{i} spreading
püskürtme
spraying, dusting
püskürtme
spraying; injection; repelling
püskürtme
(düşman) rollback
püskürtme
vomit
püskürtme
auto. injecting, injection (of fuel)
püskürtme
belching
püskürtme
(a volcano's) spewing out (lava)
püskürtme
(Nükleer Bilimler) ejection
püskürtme
(Tekstil) pulverization
saldırıyı püskürtmek
to repel an attack, to repulse an attack, to beat off an attack
Türkçe - Türkçe
Fışkırtmak
Geri dönmek zorunda bırakmak
Geri dönmek zorunda bırakmak: "Düşmanı, hem de kanadı kırık hâlimizle, hangi güçle geri püskürttük?"- H. Taner
Hızla ve savurtarak çıkarmak
töskürtmek
püskürtme
Sulu boya püskürterek çeşitli tonlarda yüzeyler elde etme tekniği veya bu teknikle yapılmış resim
püskürtme
Sıçramış, fırlamış
püskürtme
Püskürtülerek yapılmış
püskürtme
Püskürtmek işi
püskürtmek