good

listen to the pronunciation of good
İngilizce - Türkçe
{s} güzel

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

Gerçekten güzel koktu. - It smelled really good.

iyi

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

İyi akşamlar, nasılsın? - Good evening, how are you?

{s} hayırlı
âlâ

Onlar iyi konut alamadı. - They could not get good housing.

Sizinki gibi öyle iyi bir kamera alamam. - I can't afford such a good camera as yours.

{i} hayır

Tom o kadar iyi bir öneriye sadece hayır diyemedi. - Tom just couldn't say no to an offer that good.

Bugün kendini iyi hissetmiyorsan evde kalman gerekir.Hayır, hayır. Ben iyi olacağım - If you're not feeling good today you should stay home No, no. I'll be fine.

{s} yararlı

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

bozulmamı
{s} sağlığa yararlı
kerim
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

oh
mal

İthalat malları yüksek vergilere tabidir. - Import goods are subject to high taxes.

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

(Osmanlıca) sahih
hasenat
(Osmanlıca) kifayetli
sağlamlaştırmak
makbul
sağlıklı

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

O, birkaç yıldır sağlıklı değil. - He has not been in good health for some years.

salah
rabıtalı
çıkar

Çok güzel!Çok başarılı bir iş çıkardın. - Very good! You did an excellent job.

İyi iş çıkarıyorsun, aynen devam! - Keep up the good work!

{s} uslu
menfaat

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

çürümüş olmayan
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

çok iyi

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

doğruluk
fayda

Sigara içmek sağlık için faydalı değildir. - Smoking is not good for the health.

Sizin için balık yemek faydalı mı? - Is eating fish good for you?

yarar

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

iyilik

Kötülüğe karşı iyilik yap. - Render good for evil.

O bana bir iyilik yaptı. - He did me a good turn.

başarılı

Çok güzel!Çok başarılı bir iş çıkardın. - Very good! You did an excellent job.

Çocuklar okulda başarılı olsunlar diye çok stres altına sokuluyor, ama kendi iyilikleri için. - There's so much stress put on kids to perform well in school, but with good reason.

iyiler

En iyiler çoğunlukla iyilerin düşmanıdır. - The best is often the enemy of the good.

Tom ve Mary birbirlerine karşı iyiler. - Tom and Mary are good for each other.

komple
becerikli
tam

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at fixing watches.

O, tam senin gibi, iyi bir golfçü. - He, just like you, is a good golfer.

güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

sağlam

Endişelenme. Eminim, Tom'un henüz burada olmamasının sağlam bir nedeni var. - Don't worry. I'm sure there's a good reason why Tom isn't here yet.

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

saygıdeğer
sevecen
yerinde

Bütün ailemin sağlığı yerinde. - My family are all in good health.

O, sağlığı yerinde görünüyor. - He seems to be in good health.

iyi ahlaklı
yakşı
(the ile) iyi insanlar
yardımsever
namuslu
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

Kimse ona uygun bir fırsat tanımadı. - No one gave him a good chance.

ünlem iyi
{s} çok

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

{s} emin

Tom Mary'nin iyi zaman geçirdiğinden emin olmak için zahmete katlandı. - Tom went out of his way to make sure Mary had a good time.

Tom kesinlikle hepimizin eğlendiğinden emin oldu. - Tom certainly made sure we all had a good time.

{s} dolu dolu
{s} (bet.ter, best)
(isim) hayır
(deyim) good few /many ( +plural) bircok
peki

Peki, biri iyi olmak zorunda. - Well someone has to be good.

Bugün Pekin'de hava çok iyi. - The air is very good in Beijing today.

(zarf) oldukça
oldukça

Tom yemek pişirmede oldukça iyidir. - Tom is quite good at cooking.

Tom notasız piano çalmada oldukça iyidir. - Tom is pretty good at playing piano by ear.

(Politika, Siyaset) ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Dükkân deri ürünler getirdi. - The shop carried leather goods.

cici
aferin

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

Aferin böyle devam et, Tom. - Keep up the good work, Tom.

taze

Taze meyve, sağlık için iyidir. - Fresh fruit is good for the health.

Taze meyve, sizin için iyidir. - Fresh fruit is good for you.

(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
uslu durmak
neredeyse

Bu neredeyse doğru olamayacak kadar çok iyi - It's almost too good to be true.

Polis, neredeyse bir aydır çalınan eşyaları arıyor. - The police have been searching for the stolen goods for almost a month.

iyi mi
iyiydi
iyiye
good luck
{i} uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

good manners
görgü

Onun görgü yokluğu yüzünden dehşete düştüm. - I was appalled by her lack of good manners.

Selamlar, görgü kurallarının temelidir. - Greetings are the basis of good manners.

better
daha iyi

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

Bir dizüstü, bir masaüstünden daha iyidir. - A laptop is better than a desktop.

best
en iyi

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

goodness
iyilik

İyilik, şiddetten daha fazlasını yapar. - Goodness does more than violence.

Alçak için bilgelik ve iyilik iğrenç görünüyor. - Wisdom and goodness to the vile seem vile.

good morning
Günaydın

Günaydın. Bugün hava güzel. - Good morning. We have good weather today.

Merhaba, Tom. Günaydın. - Hello, Tom. Good morning.

good night
İyi geceler

İyi geceler ve tatlı rüyalar. - Good night and sweet dreams.

Tom Mary'ye iyi geceler öpücüğü verdi. - Tom kissed Mary good night.

good evening
iyi geceler
good looking
iyi görünümlü

Tom iyi görünümlü ve karizmatiktir. - Tom is good looking and charismatic.

good afternoon
iyi günler
good buy
kelepir
good bye
hoşçakal
good bye
güle güle
good company
hoşsohbet
good evening
iyi akşamlar

Herkese iyi akşamlar. - Good evening, everyone.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar! - Good evening, ladies and gentlemen.

good looking
yakışıklı

Tom bir grupta çalıyor ve çok yakışıklı. - Tom plays in a band, and is very good looking.

O gerçekten yakışıklı. - He's really good looking.

good will
sağistem
good call
iyi düşünmüşsün
good call
doğru tesbit
good corporate governance
iyi kurumsal yönetim
good for
e yarar
good for nothing
(Argo) boktan
good for nothing
(deyim) bir işe yaramaz
good for nothing
iki paralık
good fortune
talih

Yanan binadan kurtarılacak kadar iyi bir talihe sahipti. - He had the good fortune to be rescued from the burning building.

good fortune
şans

Çoğu insan erkekleri sadece onların başarıları ya da iyi şansıyla değerlendirir. - Most people judge men only by their success or their good fortune.

Güzel bir kızla evlenmek için iyi şansı vardı. - He had the good fortune to marry a pretty girl.

good health to you
sıhhatler olsun
good health to you
saatler olsun
good job
yakışır!
good job
iyi iş çıkardın!
good luck
baht
good luck
hayırlı ola!
good luck
akyazı
good luck with it
hayırlısı
good luck with it
hayırlı olsun
good luck with it
hayırlısı olsun
good luck!
rasgele
good morning after supper
üsküdar'da sabah oldu
good night!
allah allah!
good sense
aklı selim
good will
(Kanun) peştemaliye
good will
(Ticaret) dürüstlük
good will
hüsnüniyet
good work
(Bilgisayar) iyi çalışmalar
Good evening
İyi akşamlar!

Herkese iyi akşamlar. - Good evening, everyone.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar! - Good evening, ladies and gentlemen.

good God!
Aman Yarabbi!
good God!
aman Allahım!
good Heavens!
Aman Yarabbi!
good Heavens!
Allah Allah!
good Heavens!
Tanrım!
good Lord!
Hay Allah
good Lord!
Allah Allah!
good afternoon
tünaydın

Tünaydın bayanlar ve baylar. - Good afternoon, ladies and gentlemen.

good and
çok
good and
tamamen

O tamamen sarhoş olmuştu. - He was good and drunk.

good at
bir işte başarılı
good at
de iyi

Yamada-san gitar çalabilir ve o şarkı söylemede de iyidir. - Yamada-san can play the guitar, and she's good at singing too.

Tom gitar çalabilir ve şarkı söylemede de iyidir. - Tom can play the guitar and is also good at singing.

good book
iyi kitap
good breeding
terbiye
good buy
kazançlı alışveriş
good by
hoşçakal
good condition
iyi durum

Biz doğayı iyi durumda tutmalıyız. - We must keep nature in good condition.

O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş. - That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.

good copy
ilginç haber
good day
Allahaısmarladık
good day
merhaba
good day
güle güle
good day
iyi günler

İyi günler, nasılsınız? - Good day, how are you?

İyi günler. Siz Bay Sherlock Holmes musunuz? - Good day. Are you Mr. Sherlock Holmes?

good deal
iyi el
good delivery
koşullara uygun teslim
good evening
akşamlar hayrolsun
good example
iyi örnek

Hiç iyi örneklerin var mı? - Do you have any good examples?

Senin erkek kardeşine iyi örnek olman gerekiyor. - You should be setting a good example for your younger brother.

good faith
iyi niyet
good fellow
hoş şohbet kimse
good fellow
iyi adam
good for nothing
hiçbir işe yaramaz
good for nothing
mendebur
good for nothing
serseri
good for nothing
işe yaramaz
good for nothing
faydasız
good for you!
Aferin!
good gracious!
Tuhaf şey!
good grief
Hay Allah!
good health
sağlıklı olma

Yoksul ve sağlıklı olmak zengin ve hasta olmaktan iyidir. - It's better to be poor and in good health than rich and ill.

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

good humor
hoş mizaç
good humored
hoş mizaçlı
good humoredness
şakacılık
good humour
hoş mizaç
good humour
şakacılık
good job
çok iyi

Çok iyi bir iş yaptın. - You did a very good job.

Çok iyi bir iş yaptın. - You have done a very good job.

good judgement
iyi karar
good judgment
iyi karar
good luck
iyi şans

Tom Mary'ye iyi şans diledi. - Tom wished Mary good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

good luck charm
iyi şans duası
good luck!
Bol şanslar!
good manner
iyi terbiye
good morning
iyi sabahlar

İyi sabahlar, doktor! - Good morning, doctor!

good nature
iyi mizaç
good natured
iyi huylu

Tom cömert ve iyi huyludur. - Tom is generous and good natured.

good naturedness
iyi huyluluk
good night
iyi geceler

O, bana iyi geceler diledi. - She wished me good night.

Tom Mary'ye iyi geceler öpücüğü verdi. - Tom kissed Mary good night.

good old days
geçmiş iyi günler
good person
iyi insan
good quantum number
geçerli quantum sayısı
good riddance
Çok şükür!
good riddance
Kurtulduk!
good samaritan
merhametli insan
good sense
iyi duyu
good shape
iyi şekil
good shepherd
iyi kılavuz
good sized
iri
good temper
iyi huy
good tempered
iyi serleştirilmiş
good temperedness
iyi serleşmişlik
good value
gerçek değer
good weather
iyi hava

Umarım bu iyi hava o zamana kadar devam edecek. - I hope this good weather will hold till then.

İyi hava sebzelerin fiyatını düşürdü. - The good weather sent the price of vegetables down.

good word
iyi söz

İyi sözler çok değerlidir , ama neredeyse hiçbir maliyeti yoktur. - Good words are worth a lot, but cost almost nothing.

good-fellowship
arkadaşlık
good-fellowship
sohbet
good-humoured
şen
good-humoured
neşeli
good-humoured
güler yüzlü
good-looking
cazip
good-looking
çekici
good-looking
güzel

Mary çok güzel bir kadın. - Mary is a very good-looking woman.

O, güzel olduğunu söyledi. - She said that she was good-looking.

good-looking
yakışıklı

Tom yakışıklı bir adamdır, ama çok samimi değil. - Tom is a good-looking guy, but he's not too friendly.

Tom son derece yakışıklı bir adam. - Tom is an extremely good-looking man.

good-natured
yardımsever
good-natured
yumuşak
good-natured
hoşgörülü
good-natured
iyi huylu

Aslında o güzel değil ama iyi huylu. - Indeed she is not beautiful, but she is good-natured.

O yakışıklı değil, şüphesiz, fakat o iyi huyludur. - He is not handsome, to be sure, but he is good-natured.

good-will ambassador
iyi niyet elçisi
goods
mal

Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler. - Different countries import many goods.

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

best
{i} en iyisi

Sınavda elimden gelenin en iyisini yapacağım. - I'll do my best on the test.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

goods
eşya

Eşya postaneye gönderildiğinde, mallar postanenin hatasından dolayı kayboldu. - When the thing was sent into the post office, the goods were lost due to the mistake of the post office.

Daha az sayıda işçi eşya satın alacak paralı daha az sayıda insan anlamına geliyordu. - Fewer workers meant fewer people with money to buy goods.

goods
(Hukuk) mallar
goods
ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü. - Mass production reduced the price of many goods.

good job
tebrikler
good appetite
afiyet olsun
Good news
(isim) Müjde
be good
uslu dur
better
iyileştirmek

Çalışma şartlarını iyileştirmek istiyorlar. - They want to better their working conditions.

better
{i} daha iyisi

Sen benden daha iyisin. - You are better than me.

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

good bye
esen kalın
good deal
fena değil
good for you
aferin
best
optimal
goods
yük

Beklenildiği gibi, ithal malların fiyatı yükseldi. - As expected, the price of imported goods rose.

İthalat malları yüksek vergilere tabidir. - Import goods are subject to high taxes.

a good
en az

İstasyondan okula en az beş kilometre idi. - It was a good five kilometers from the station to the school.

Bu kitapları beğeneceğine söz veremem ama sanırım en azından onları bir gözden geçirmen iyi bir fikir olurdu. - I can't promise that you'll like these books but I think it would be a good idea to at least look them over.

a good
epey

Geçen yaz epeyce yağmur yağdı. - We had a good deal of rain last summer.

Bir çocuk için epeyce bir zekaya sahip. - He has a good deal of intelligence for a child.

a good
birçok

Birçok kişi oradaydı. - A good many people were there.

Pozisyon için birçok iyi adaylar vardı. - There were a good many candidates for the position.

be good
uslu durmak
best
feriştah
best
ekstra
Türkçe - Türkçe

good teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

BEST
(Osmanlı Dönemi) f. Düğüm
BETTER
(Osmanlı Dönemi) f. (Bed-ter) Daha kötü. Çok fena
İngilizce - İngilizce
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

An item of merchandise
Holy

Good Friday.

Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

With "and", extremely

The soup is good and hot.

Large in amount or size

a good amount of seeds.

Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

Effective

a good worker.

Healthful

Walking is good for you.

Favourable

good weather.

Of people, competent or talented

a good swimmer.

Of food, having a particularly pleasant taste

The food was very good.

A result that is positive in the view of the speaker
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
Pleasant; enjoyable

We had a good time.

Reasonable in amount

all in good time.

Entire

The car was a good ten miles away.

Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

Beneficial; worthwhile

a good job.

{a} having desirable qualities, fit
{a} well

I really don't feel well. - I really don't feel good.

What are some tasty foods that would go well with potatoes? - What are some good foods to eat with potatoes?

{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
If something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them. Furlaud urged him to resign for the good of the country I'm only telling you this for your own good! = benefit
appealing to the mind; "good music"; "a serious book"
{s} excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
nice, excellent, of high quality
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
This book is in average worn condition It has all pages or leaves present Any defects should be noted
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
feelings You use good old before the name of a person, place, or thing when you are referring to them in an affectionate way. Good old Harry. Reliable to the end
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
Good is what is considered to be right according to moral standards or religious beliefs. Good and evil may co-exist within one family. evil
The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
emphasis You use good to emphasize the great extent or degree of something. We waited a good fifteen minutes This whole thing's got a good bit more dangerous
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
feeling healthy and free of aches and pains; "I feel good"
Good describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted (AB Bookman )
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; followed especially by at
Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or reblued; principal lettering, numerals, and design on metal legible; wood refinished, scratched, bruised, or minor cracks repaired; in good working order
morally admirable
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good"
An average used book that has all pages or leaves present There will be a little wear, and any defects will be noted
having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others; "his benevolent smile"; "a benevolent nature"
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
A reasonable amount of time
capable of pleasing; "good looks"
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc
If someone or something is no good or is not any good, they are not satisfactory or are of a low standard. If the weather's no good then I won't take any pictures I was never any good at maths
that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization"
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
That which is desirable The object of the will The will, by nature, desires the good Even if the will chooses evil, it must desire it as a good It must impose this deception upon the object in order for that object to be desirable Also, ontologically, that which perfects a nature is a true good
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; opposed to harm, etc
having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office"
Well, especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible
Good Book
The Christian Bible
Good Friday
The Friday before Easter Sunday, believed by Christians to be the day on which Christ was crucified
Good Fridays
plural form of Good Friday
Good King Henry
A species of goosefoot, Chenopodium bonus-henricus, native to Britain and much of Europe, cultivated as a vegetable
Good Samaritan
The subject of a particular New Testament parable
Good Samaritan
A person who gives help or sympathy to someone in distress
Good Samaritan law
A law that exempts from legal liability a person who attempts to give reasonable aid to another person who is injured, ill, or otherwise imperiled
Good Samaritan law
A law that requires able persons, without putting themselves at risk, to provide reasonable aid to persons who are injured, ill, or otherwise imperiled
Good Samaritan laws
plural form of Good Samaritan law
Good Thing
Something that is conventionally accepted as good beyond doubt
good God
Expression of surprise, contempt, outrage, disgust, boredom, frustration

Good God, sir, exclaimed the officer, is it possible? And the next moment his eye lighted up with professional ambition. This will make a deal of noise, he said.

good afternoon
A greeting said when meeting somebody in the afternoon
good and
Very; exceptionally; utterly

he doesn't insist on the whole vegetable-meat-fish-eggs aspect of eating, saying I'll get around to that when I'm good and ready for it.

good as gold
Of enduring value
good as gold
Very well-behaved

But to be sure baby was as good as gold, a perfect little dote in his new fancy bib.

good day
A dismissal
good day
A somewhat formal greeting generally used between sunrise and sunset
good drunk
A person who is cheerful and companionable when intoxicated, retaining reasonable control of his or her mental and emotional faculties

The boss and my fellow workers were well aware of my drinking habits, but I had always been able to keep my wits about me. I was a good drunk, as they say.

good egg
A good person, someone to be trusted; a friend
good ending
An ending that occurs when the player finishes a video game and is completely successful, as opposed to a bad ending
good endings
plural form of good ending
good enough for jazz
Good enough
good enough to eat
Supremely beautiful; aesthetically pleasing

The colours in this artwork are good enough to eat.

good evening
Used as a greeting in the evening
good faith
Having or done with good, honest intentions; well-intentioned

A good faith attempt.

good faith
Good, honest intentions, even if producing unfortunate results

Although this behavior may look suspicious, we should assume good faith.

good faith
Presuming that all parties to a discussion are honest and intend to act in a fair and appropriate manner

Good faith bargaining.

good fences make good neighbors
It is better to mind one's own business than get involved with other people's affairs
good for you
An exclamation of encouragement or congratulation

You got married? Good for you!.

good for you
healthy

Eating fruit is good for you.

good form
Behavior that is both morally and socially correct; proper manner, decorum or etiquette

The queen is a model of good form.

good going
well done; congratulations!
good golly
expression of surprise, contempt, outrage, disgust, boredom, frustration
good gracious
Oh my God
good gravy
Used to express surprise or anger without a hint of profanity
good grief
An expression of dismay and disgust
good grief
An expression of surprise or shock
good guy
a hero
good guy
an all-around pleasant person; usually used in reference to a male

He was an all-around good guy to visit with and be around.

good health
a state of living without illness, both mental and physical; health
good health
Used when making a toast

Good health, Ned, says J. J.

good health
translation of Gesundheit, etc
good heavens
An exclamation of surprise or shock
good hiding
A severe thrashing or beating
good house
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

Here is a very creditable good house just by, where thou may'st find good entertainment for thyself and thy cattle till morning..

good job
a good thing

Good job Sarah isn't scared of spiders, I don't think I could cope without someone to remove them.

good job
well done; congratulations!

If you hadn't hit that last ball, we would have lost. Good job!.

good jobs
plural form of good job
good length
The area on a pitch considered to be the best place to pitch the ball in order to either get the batsman out, or restrict him from scoring; the length at which the ball bounces just too far away for it to be comfortably played either on the front foot or the back foot
good length
Describing a ball so pitched
good lick
Something useful; a good deed

If you could carry that bucket of water over here, that'd be a good lick.

good luck
A phrase said to wish fortune on someone or as encouragement
good luck
Positive fortune
good manners
The treatment of other people with courtesy and politeness, and showing correct public behaviour

In most countries, it is considered to be good manners to offer your seat to an elderly person on crowded public transport.

good morning
Said to someone who has come to a belated realization
good morning
An exercise performed by bending forward at the waist and then returning to a standing posture, while bearing a barbell across the shoulders
good morning
A greeting said when parting from someone in the morning
good morning
Used as a greeting when meeting somebody for the first time in the morning
good morning
used to greet someone who has just awakened (irrespective of the time of day)
good mornings
plural form of good morning
good news
News (new information) of pleasant, fortunate, or happy events
good news
The message of Jesus concerning the salvation of the faithful (as elaborated in the Gospels)
good night
A farewell said in the evening or before going to sleep
good offices
The beneficial services and acts of a third party; especially when used to mediate between people in a dispute
good ol'
Eye dialect spelling of good old
good ol' boy
Alternative form of good old boy
good ol' boys
plural form of good ol' boy
good old
Reliable; typical; consistently good

There's nothing like a good old American action film.

good old boy
A friendly, unambitious, relatively uneducated, sometimes racially biased white man who embodies the stereotype of the folksy culture of the rural southern USA

White Lightning concerns a good old boy named Gator McKluskey (Burt Reynolds) who is serving time in the Arkansas pen for messing around with illegal liquor.

good old boy
A male friend or chum, especially a schoolmate; a man with an established network of friends who assist one another in social and business situations; a decent, dependable fellow

Tell these fellows to say to their Sultan that he is a good old boy, and that we thank him very much.

good old boy network
Alternative form of old boy network
good old boys
plural form of good old boy
good ole
Eye dialect spelling of good old
good ole boy
Alternative form of good old boy
good on you
An exclamation of encouragement or congratulation; well done

You got married? Good on you!.

good people
A good person
good riddance
Used to indicate that a departure, or loss is welcome
good sense
common sense
good show
An exclamation of praise or endorsement of an achievement
good sport
someone who exhibits polite behaviour even or especially when things go wrong
good sport
someone who can take a joke
good standing
The status of a person who is known to be of good character and to be trustworthy
good standing
The status of a member of a profession who is not suspended or disbarred, and is registered with a proper authority and has paid any registration fees
good things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
good time
A period of time spent at some pleasant, enjoyable or entertaining activity
good times
A period of prosperity or happiness

Let the good times roll!.

good times
plural form of good time

We were having good times and bad times, but persevering.

good to go
Ready for use or ready for normal operation, especially after repair or renewal

I replaced the broken spring and now the toaster is good to go.

good to go
Ready for some specific task or ready for normal activity, especially after preparation or recovery

The doctor examined me and says I'm good to go.

good turn
A good deed; a thoughtful or selfless act

One good turn deserves another.

good value
Friendly; easy-going
good value
Funny; humorous
good-fellowship
the spirit of goodwill that exists among friends; comradeship
good-for-nothing
A person of little worth or usefulness
good-humored
happy, cheerful, amiable
good-king-henry
alternative spelling of the plant Good King Henry
good-natured
Of or pertaining to a perpetual kind disposition
good-naturedness
The quality of being good-natured
good-neighborliness
the state of being good neighbors
good-neighborliness
friendship and cooperation with, and noninterference in the internal affairs of another country
good-tempered
Not easily irritated; affable
good-time
Who enjoys pleasurable activities without regard to the consequences
good-time Charlie
an affable or happy-go-lucky convivial man

I couldn't be a good-time Charlie ... when I was a kid I was taught not to talk or joke or laugh at the table -- A.J.Liebling.

good friends
close friends, close companions
good afternoon
hello, good day, goodbye
good afternoon
a conventional expression of greeting or farewell
good afternoon
formulae You say `Good afternoon' when you are greeting someone in the afternoon. used to say hello when you are greeting someone in the afternoon, especially someone you do not know good evening, good morning good morning
good joke
funny joke, amusing gag
good looking
beautiful, handsome
good manners
a courteous manner
good manners
etiquette, politeness, good breeding, proper decorum
good night
hello! goodbye!
good-bye
a farewell remark; "they said their good-byes"
good-bye
see you later!, farewell!
good boy
well-behaved boy, boy who does good deeds
good call
used to express approval of a person's decision or suggestion
good call
statement of agreement
Good Lord
Said when you are suddenly surprised, annoyed, or worried about something

Good Lord! Is that the time?.

a good beginning makes a good ending
Good beginnings promise a good end. Start off on a good note to reap the benefits at the end
best
To beat in a contest; to surpass in skill or achievement

You did not win because I was sloppy. You bested me, Uncle. I've never seen you fight like that before.”.

best
The person (or persons) who is (are) most excellent
best
Superlative form of well: most well
best
The supreme effort one can make

I did my best.

best
Superlative form of good: most good
better
Comparative form of well: more well

I’ve had enough of cycling with you chaps. I can spend my Sundays better than in tormenting cats and quarrelling and fighting.”.

better
Alternative spelling of bettor
better
To improve
better
Comparative form of good or well: more good or well
better
An entity, usually animate, deemed superior to another

He quickly found Ali his better in the ring.

better
in a superior way; to a greater degree, more than -
better
Better is the comparative of well
better
Better is the comparative of good
good bye
sayonara
Good news
glad tidings
best
{a} most good, most choice, most preferable
better
{v} to improve, mend, advance, exceed
better
{n} an advantage
better
{a} more good or choice
good at
Skilled at doing or dealing with a specified thing. "She is good at cooking."
good grief
An exclamation of surprise or alarm
Best
bettermost
Good Humor
a type of ice cream sold in the US
Good fortune
blessing
Good luck
gl
Good luck
fortune
Goodly
godelich
Goodly
goodlich
Goodness
godlyhead
a good name is better than good oil
good demeanor and good manners gives greater honor than external adornment
best
having the indicated rank, as fourth-best (fourth highest in rank among the cards held)
good