be good

listen to the pronunciation of be good
İngilizce - Türkçe
uslu dur
uslu durmak
good
{s} güzel

Gerçekten güzel koktu. - It smelled really good.

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

good
{s} iyi

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

Doktor olarak iyi değil. - He is no good as a doctor.

good
{s} hayırlı
good
âlâ

Sizinki gibi öyle iyi bir kamera alamam. - I can't afford such a good camera as yours.

Daha az sayıda işçi eşya satın alacak paralı daha az sayıda insan anlamına geliyordu. - Fewer workers meant fewer people with money to buy goods.

good
çok

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

good
{i} hayır

Tom ve Mary çıkıyorlar mı? Hayır, sadece iyi arkadaşlar. - Are Tom and Mary dating? No, they're just good friends.

Tom o kadar iyi bir öneriye sadece hayır diyemedi. - Tom just couldn't say no to an offer that good.

good
{s} sağlığa yararlı
good
bozulmamı
good
(Politika, Siyaset) ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Dükkân deri ürünler getirdi. - The shop carried leather goods.

good
cici
good
{s} yararlı

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

good
aferin

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

Aferin böyle devam et, Tom. - Keep up the good work, Tom.

good
kerim
good
menfaat

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
good
(Osmanlıca) sahih
good
sağlamlaştırmak
good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
doğruluk
good
oh
good
uygun

Kimse ona uygun bir fırsat tanımadı. - No one gave him a good chance.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

good
(Osmanlıca) kifayetli
good
sağlıklı

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

O, birkaç yıldır sağlıklı değil. - He has not been in good health for some years.

good
rabıtalı
good
salah
good
hasenat
good
çürümüş olmayan
good
fayda

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

good
çıkar

Çok güzel!Çok başarılı bir iş çıkardın. - Very good! You did an excellent job.

Tom bugün gerçekten iyi iş çıkardı. - Tom really did a good job today.

good
iyilik

Bilimsel bilginin her artışıyla insanın kötülük için gücü iyilik için gücü gibi aynı oranda artırılır. - With every increase of scientific knowledge, man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good.

O bana bir iyilik yaptı. - He did me a good turn.

good
uslu durmak
good
makbul
good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

good
çok iyi

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
neredeyse

Neredeyse herkes iyi yemeği takdir ediyor. - Almost everybody appreciates good food.

Bu neredeyse doğru olamayacak kadar çok iyi - It's almost too good to be true.

good
taze

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

Taze meyve, sağlığın için yararlıdır. - Fresh fruit is good for your health.

good
yarar

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

good
{s} uslu
good
mal

İthalat malları yüksek vergilere tabidir. - Import goods are subject to high taxes.

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

to be good
uslu durmak
good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

good
tam

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at repairing watches.

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at fixing watches.

good
iyi ahlaklı
good
saygıdeğer
good
namuslu
good
yakşı
good
(the ile) iyi insanlar
good
sağlam

O, fon sağlamada iyidir. - He's good at fund raising.

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

good
becerikli
good
iyiler

Tom ve Mary birbirlerine karşı iyiler. - Tom and Mary are good for each other.

En iyiler çoğunlukla iyilerin düşmanıdır. - The best is often the enemy of the good.

good
başarılı

Çocuklar okulda başarılı olsunlar diye çok stres altına sokuluyor, ama kendi iyilikleri için. - There's so much stress put on kids to perform well in school, but with good reason.

Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasın. - To be successful, you have to establish a good plan.

good
yardımsever
good
güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

good
komple
good
sevecen
good
yerinde

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

O, sağlığı yerinde görünüyor. - He seems to be in good health.

good
iyi mi
good
iyiydi
good
iyiye
be good for
(deyim) (+noun) bir seyi yapabilmek veya yapmak icin istekli olmak,gerekli nitelikleri,kuvveti bulunmak
be good for
yaramak (bir işe)
be good for
iyi gelmek
be good for
(belirli bir süre için) dayanmak: That rug's good for another twenty years. O halı bir yirmi yıl daha dayanır
be good for
(belirli bir işe)
good
peki

Bugün Pekin'de hava çok iyi. - The air is very good in Beijing today.

Peki, biri iyi olmak zorunda. - Well someone has to be good.

good
{s} (bet.ter, best)
good
{s} dolu dolu
good
{s} emin

Tom Mary'nin iyi zaman geçirdiğinden emin olmak için zahmete katlandı. - Tom went out of his way to make sure Mary had a good time.

Tom'un iyi bir öğretmen olacağına eminim. - I bet Tom would be a good teacher.

good
ünlem iyi
good
(zarf) oldukça
good
oldukça

Tom notasız piano çalmada oldukça iyidir. - Tom is pretty good at playing piano by ear.

Tom'un köpeği oldukça iyi bir yüzücü. - Tom's dog is a pretty good swimmer.

good
(deyim) good few /many ( +plural) bircok
good
(isim) hayır
İngilizce - İngilizce

be good teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
A result that is positive in the view of the speaker
good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
Holy

Good Friday.

good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

good
Effective

a good worker.

good
Healthful

Walking is good for you.

good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
An item of merchandise
good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Reasonable in amount

all in good time.

good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

good
{a} having desirable qualities, fit
good
{a} well

I really don't feel well. - I really don't feel good.

What are some tasty foods that would go well with potatoes? - What are some good foods to eat with potatoes?

good
{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
Good
heavy
be good for
be worth -, be suitable for -
good
That which is desirable The object of the will The will, by nature, desires the good Even if the will chooses evil, it must desire it as a good It must impose this deception upon the object in order for that object to be desirable Also, ontologically, that which perfects a nature is a true good
good
Useful for a particular purpose (it's a good watch)
good
a grading term for a coin that is very worn but which has most of the devices outlined
good
{i} benefit, asset; something positive; virtue, decency, honor
good
agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners"
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people" that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization" benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?" thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning" generally admired; "good taste" resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well" not left to spoil; "the meat is still good" not forged; "a good dollar bill" having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office" morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body" appealing to the mind; "good music"; "a serious book" agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners" most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes" capable of pleasing; "good looks" of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
Wares; commodities; chattels; - - formerly used in the singular in a collective sense
good
Truth Appearance
good
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
good
bueno / buena; Good afternoon , Buenas tardes ; Good-bye , Adios ; Good evening ; Good night , Buenas noches ; Good morning , Buenos dias
good
A spell descriptor denoting spells usable by good and neutral beings Also an aspect of alignment that focuses on protecting innocent life; the opposite of evil Good creatures maintain a strong respect for life, concern themselves with the dignity of sentient beings, and make personal sacrifices to help others Also, when capitalized, a spell domain composed of nine divine spells and a granted power embodying the principles of good
good
Used in the context of general equities Including among the group and side (buy or sell) being discussed during the block call
good
opposed to evil
good
To manure; to improve
good
having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer"; "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect was achieved by skillful retouching"
good
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; followed especially by at
good
Good means of a high quality, standard, or level. Exercise is just as important to health as good food His parents wanted Raymond to have the best possible education good quality furniture. poor
good
If you describe a piece of news, an action, or an effect as good, you mean that it is likely to result in benefit or success. On balance biotechnology should be good news for developing countries I had the good fortune to be selected This is not a good example to set other children I think the response was good. bad
good
not left to spoil; "the meat is still good"
good
Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or reblued; principal lettering, numerals, and design on metal legible; wood refinished, scratched, bruised, or minor cracks repaired; in good working order
good
Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; followed especially by for
good
tending to promote physical well-being; beneficial to health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good night's sleep"; "the salutary influence of pure air"
good
morally admirable
good
Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; often followed by to or toward, also formerly by unto
good
A good estimate or indication of something is an accurate one. We have a fairly good idea of what's going on This is a much better indication of what a school is really like Laboratory tests are not always a good guide to what happens in the world. poor
good
Favourable
good
Any article, natural or man-made substance, material, supply, or manufactured product, including inspection and test equipment, and excluding technology
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people"
good
Someone, especially a child, who is good obeys rules and instructions and behaves in a socially correct way. The children were very good I'm going to be a good boy now Both boys had good manners, politely shaking hands. bad
good
adj [clever (He's a good cook )] pandai 2 adj [not bad (That was a ~ meal )] baik
good
Yield prospects are normal Moisture levels are adequate and disease, insect damage, and weed pressures are minor Pastures are providing adequate feed supplies for the current time of year
good
A reasonable amount of time
good
To make good; to turn to good
good
Anything that anyone wants All options or alternatives are goods Goods can be tangible or intangible [FACS]
good
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
good
That which possesses desirable qualities, promotes success, welfare, or happiness, is serviceable, fit, excellent, kind, benevolent, etc
good
Of food, healthful; full of vitamins and minerals
good
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
good
promoting or enhancing well-being; "an arms limitation agreement beneficial to all countries"; "the beneficial effects of a temperate climate"; "the experience was good for her"
good
Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc
good
describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted
good
Goody-goody; lacking in spirit or personality
good
feelings You use good old before the name of a person, place, or thing when you are referring to them in an affectionate way. Good old Harry. Reliable to the end
good
This book is in average worn condition It has all pages or leaves present Any defects should be noted
good
financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
good
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
good
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good"
good
Good is what is considered to be right according to moral standards or religious beliefs. Good and evil may co-exist within one family. evil
good
Someone who is in a good mood is cheerful and pleasant to be with. People were in a pretty good mood He exudes natural charm and good humour A relaxation session may put you in a better frame of mind. bad
good
A person's good eye, arm, or leg is the one that is healthy and strong, if the other one is injured or weak. bad
good
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
good
in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc
good
Acting in the interest of good; ethical (good intentions)
good
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
good
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
In law, a comprehensive name for almost all personal property as distinguished from land or real property
good
Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; said of persons or actions
good
Not lacking or deficient; full; complete
good
If you say that doing something is no good or does not do any good, you mean that doing it is not of any use or will not bring any success. It's no good worrying about it now We gave them water and kept them warm, but it didn't do any good There is no way to measure these effects; the chances are it did some good
good
thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning"
good
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; opposed to harm, etc
good
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
good
that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization"
good
Well, especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible
good
Good describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted (AB Bookman )
good
The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
Pleasant; enjoyable
good
capable of pleasing; "good looks"
good
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
good
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
good
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
good
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
good
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
good
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc
good
If someone makes good a threat or promise or makes good on it, they do what they have threatened or promised to do. Certain that he was going to make good his threat to kill her, she lunged for the gun He was confident the allies would make good on their pledges
good
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
good
morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
good
nice, excellent, of high quality
good
{s} excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
good
appealing to the mind; "good music"; "a serious book"
good
If something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them. Furlaud urged him to resign for the good of the country I'm only telling you this for your own good! = benefit
good
emphasis You use good to emphasize the great extent or degree of something. We waited a good fifteen minutes This whole thing's got a good bit more dangerous
good
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
good
feeling healthy and free of aches and pains; "I feel good"
good
If someone or something is no good or is not any good, they are not satisfactory or are of a low standard. If the weather's no good then I won't take any pictures I was never any good at maths
good
having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office"
good
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
good
The rating you get on a step when you hit the arrow more than slightly off-beat
good
A tangible physical entity p 249
good
Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp
good
Of food, having a particularly pleasant taste
good
If you say that something will do someone good, you mean that it will benefit them or improve them. The outing will do me good It's probably done you good to get away for a few hours You don't do anybody any good by getting yourself arrested
good
generally admired; "good taste"
good
`As good as' can be used to mean `almost.' His career is as good as over The vote as good as kills the chance of real reform. = practically
good
You say `Good' or `Very good' to express pleasure, satisfaction, or agreement with something that has been said or done, especially when you are in a position of authority. `Are you all right?' --- `I'm fine.' --- `Good. So am I.' Oh good, Tom's just come in see also best, better, goods
good
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
An average used book that has all pages or leaves present There will be a little wear, and any defects will be noted
good
not forged; "a good dollar bill"
good
having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others; "his benevolent smile"; "a benevolent nature"
good
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
good
deserving of esteem and respect; "all respectable companies give guarantees"; "ruined the family's good name"
good
good deal: see deal in good faith: see faith so far so good: see far good as gold: see gold good gracious: see gracious good grief: see grief good heavens: see heaven good job: see job good lord: see lord for good measure: see measure the good old days: see old in good shape: see shape to stand someone in good stead: see stead in good time: see time too good to be true: see true. Good Buy Cape of Good Hope Good Feelings Era of Good Friday Good Hope Cape of Good Neighbour Policy Henry Beauclerc French: Good Scholar Hywel the Good John the Good Philip the Good William the Good
good
With "and", extremely. (The soup is good and hot.)"
good
Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth
good
If something changes or disappears for good, it never changes back or comes back as it was before. The days of big-time racing at Herne Hill had gone for good A few shots of this drug cleared up the disease for good
good
A moveable tangible object For the purposes of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, goods do not include things bought for personal use or at an auction or foreclosure sale, nor may they be ocean-going vessels or aircraft
good
Of people, competent or talented
good
feelings People say `Good for you' to express approval of your actions. `He has a girl now, who he lives with.' --- `Good for him.'
good
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
good
If you make good some damage, a loss, or a debt, you try to repair the damage, replace what has been lost, or repay the debt. It may cost several billion roubles to make good the damage. = put right
good
many approaches to ethics are centred on achieving what is good, although others are based on doing what is right Priority to one goal need not exclude the other, but might shape the contents or limit how we pursue the other We can ask about the relationship between human goodness and the goodness of other things, such as a knife that cuts well On some views, goodness is reduced to one quality, like happiness or pleasure or satisfying desire, but others think of goodness as inherently complex In either case, goodness has a place in moral psychology, motivating our actions and explaining our emotions
good
An object-oriented object-oriented framework framework for graphical applications from TU Ilmenau running under X Windows X-Window-System with special support to IRIS GL, OpenGL OpenGL, VOGL, etc - /GOOD
good
* The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit
good
benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?"
good
Someone who is good is morally correct in their attitudes and behaviour. The president is a good man For me to think I'm any better than a homeless person on the street is ridiculous. bad
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information
be good

  Türkçe nasıl söylenir

  bi gîd

  Telaffuz

  /bē gəd/ /biː ɡɪd/

  Etimoloji

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bEon; akin to Old High German bim am, Latin fui I have been, futurus about to be, fieri to become, be done, Greek phynai to be born, be by nature, phyein to produce.

  Videolar

  ... And they actually were pretty good. ...
  ... They have too much of a public good. ...

  Günün kelimesi

  oligopsony