a good beginning makes a good ending

listen to the pronunciation of a good beginning makes a good ending
İngilizce - İngilizce
Good beginnings promise a good end. Start off on a good note to reap the benefits at the end
a good beginning makes a good ending

  Heceleme

  a good be·gin·ning makes a good end·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı gîd bîgînîng meyks ı gîd endîng

  Telaffuz

  /ə gəd bəˈgənəɴɢ ˈmāks ə gəd ˈendəɴɢ/ /ə ɡɪd bɪˈɡɪnɪŋ ˈmeɪks ə ɡɪd ˈɛndɪŋ/

  Günün kelimesi

  motile