good gracious

listen to the pronunciation of good gracious
İngilizce - Türkçe
Allah Allah!
Tuhaf şey!
good gracious /heavens /lords
(deyim) aman Yarabbi ! Allah Allah! tuhaf sey!
Oh my God
Aman Tanrım

Aman tanrım, bir acemi aldı beni. - Oh my god, a newbie owned me!

Aman Tanrım, bir aslan! Arabaya bin! - Oh my God, it's a lion! Get in the car!

İngilizce - İngilizce
Oh my God
Oh my!, oh heavens! (exclamation of surprise)
good gracious