aferin!

listen to the pronunciation of aferin!
Türkçe - İngilizce
good show!
{k} That's the ticket
{k} That's the stuff
well done
good for you
good

Come on, Spot. Roll over. That's a good boy! - Haydi, Spot. Yuvarlan. Aferin oğluma!

Keep up the good work. - Aferin, böyle devam et.

(Argo) bounce
good mark
great job
euge
way to go
good job
bully
formerly a certificate of commendation (given to a student)
very nice
done well
bravo, well done, good for you, good mark
Bravo! Well done!
attaboy
bravo
{ü} righto
rightoh
Türkçe - Türkçe

aferin! teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AFERİN
(Osmanlı Dönemi) f. Beğenmek, alkış, yaşa, varol
AFERİN
(Osmanlı Dönemi) Yaratan, yaratıcı
aferin
Övme, takdir ve beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo: "Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!"- R. N. Güntekin. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Eskiden öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı
aferin
Aziz Nesin'in bir hikaye kitabı
aferin
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo
aferin!