oldukça

listen to the pronunciation of oldukça
Türkçe - İngilizce
pretty

The weather was hot. And pretty humid. - Hava sıcaktı. Ve hava oldukça nemliydi.

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

rather

It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain. - Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır.

The contract was rather loose. - Sözleşme oldukça gevşek.

quite

Your son must be quite tall by now. - Oğlun şimdiye kadar oldukça uzun olmalı.

It is quite a big number. - Oldukça büyük bir numara.

fairly

Tom did fairly well on the test he took yesterday. - Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı.

Tom speaks French fairly well, doesn't he? - Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi?

substantially
(Hukuk) substantial
whopping
rather, fairly, quite, pretty, to some extent: Su oldukça soğuk. The water's pretty cold
such

Such incidents are quite common. - Bu gibi olaylar oldukça yaygındır.

Mary was such a lovely bride. - Mary oldukça güzel bir gelindi.

well enough
a bit of a
reasonably

Tom was reasonably certain that Mary had stolen his grandfather's gold watch. - Tom, Mary'nin onun büyükbabasının altın saatini çaldığından oldukça emindi.

I'm reasonably certain of it. - Ben bundan oldukça eminim.

quite, fairly, rather, pretty
a whale of
somewhat

Research in this area is somewhat equivocal. - Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli.

well

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

Quite well, thank you. - Oldukça iyiyim, teşekkür ederim.

spanking
a good many

I have a good many things to do today. - Bugün yapacak oldukça çok şeyim var.

good

That's a pretty good idea. - O oldukça iyi bir fikir.

Tom is quite good at cooking. - Tom yemek pişirmede oldukça iyidir.

considerably

The cost of building the bridge blew out considerably. - Köprüyü yapmanın maliyeti oldukça arttı.

Your family has considerably increased since my last voyage. - Son yolculuğumdan beri ailen oldukça arttı.

a good bit
notably
relatively

The region is relatively rich in mineral resources. - Bölge maden kaynakları açısından oldukça zengindir.

goodish
muchly
widely
comparatively
tolerably
more or less
a trifle
a rather
considerable
plenty

This typewriter has seen plenty of use. - Bu daktilo oldukça sık kullanılmıştır.

sort

Tom can do all sorts of things quite well. - Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir.

I sort of had a crush on you. - Sana oldukça aşık oldum.

some

Under a microscope, some viruses appear quite beautiful. - Mikroskop altında, bazı virüsler oldukça güzel görünür.

Tom certainly has some pretty old-fashioned ideas. - Tom'un kesinlikle bazı oldukça eski-moda fikirleri var.

reasonable

The prices here are quite reasonable. - Buradaki fiyatlar oldukça makul.

That's a fairly reasonable price. - O oldukça makul bir fiyat.

middling
oldukça büyük
sizeable
oldukça çok
a great deal

He earns a great deal. - O, oldukça çok kazanır.

Tom reads a great deal. - Tom oldukça çok okur.

oldukça az
rather than
oldukça erken
very early
oldukça geniş
wide
oldukça büyük
pretty big
oldukça büyük
liberal
oldukça büyük
quite big
oldukça büyük
sizable

Tom won a sizable amount of money. - Tom oldukça büyük bir miktarda para kazandı.

oldukça büyük
awful
oldukça büyük
goodish
oldukça büyük miktar
an awful lot
oldukça farklı
a long way off
oldukça genç
youngish
oldukça geç
latish
oldukça iyi
fairly well

Tom can dance fairly well, can't he? - Tom oldukça iyi dans edebilir, değil mi?

Swimming is one thing I can do fairly well. - Yüzme oldukça iyi yapabildiğim bir şey.

oldukça kötü
baddish
oldukça kısa
shortish
oldukça soğuk
rather cold
oldukça uzak
a good distance off
oldukça yavaş
stepwise
oldukça zayıf
faintish
ömürü oldukça as long as one lives;
for the rest of one's life
epey, oldukça çok
very, very much
buradan oldukça uzak
It's quite far from here
Türkçe - Türkçe
Yetecek kadar, epey, hayli: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay
Yetecek kadar, epey, hayli
bir hayli
hayli
İngilizce - Türkçe
pretty much
oldukça