çekici

listen to the pronunciation of çekici
Türkçe - İngilizce
tow truck

He drives a tow truck. - O bir çekici sürücüsüdür.

We're waiting for a tow truck. - Bir çekici bekliyoruz.

attractive

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

His niece is attractive and mature for her age. - Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur.

charming

You look very charming today. - Bugün çok çekici görünüyorsun.

He thought of himself as being charming enough. - O, kendini yeterince çekici olarak düşündü.

appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

I think that's really appealing. - Bence o gerçekten çekici.

sexy

Mary thinks that German accents are sexy. - Mary Alman aksanlarının çekici olduğunu düşünüyor.

catching
attractive, adorable, inviting, charming, glamorous, devastating, eye-catching, alluring, appealing, engaging, seductive, desirable
quaint
eye-catching
taking
gainly
pulchritudinous
bootylicious
devastating
good-looker
fascinating

Am I really that fascinating? - Gerçekten bu kadar çekici miyim?

fetch
breakdown van
distractive
puller
intriguing

That sounds intriguing. - O ilgi çekici görünüyor.

That's a very intriguing idea. - O çok ilgi çekici bir fikir.

tug
likable
(Otomotiv) tow car
enticing
(Fizik) charm

He thought of himself as being charming enough. - O, kendini yeterince çekici olarak düşündü.

Joan is as charming as her sister. - Joan kız kardeşi kadar çekici.

(Otomotiv) coach
canny
fascinate
(Argo) hottie
(Askeri) tugboat
currently
(Argo) fly
tower
pretty

She is very pretty, but not alluring. - O çok güzel ama çekici değil.

This is pretty remarkable. - Bu oldukça dikkat çekici.

good-looking
inviting
alluring

Who is more alluring, Madonna or Marilyn Monroe? - Kim daha çekici, Madonna mı yoksa Marilyn Monroe mu?

Which painting is more alluring, Madame X or the Mona Lisa? - Hangi tablo daha çekici, Madame X mi yoksa Mona Lisa mı?

desirable
breakdown truck
wrecker, tow truck
wrecker
towing truck
charismatic

Your grandfather is very charismatic. - Büyük baban çok çekici.

juicy
tractive
bewitching
haul
endearing
captivating
(force, vehicle, instrument, etc.) which can pull, draw, haul, drag, or tug something
catchy
attractive, appealing
magnetic
engrossing
witching
seductive
darling
enthralling
breakdown van; haulier
tractor
engaging
comely
{s} stunning

You really do look stunning. - Gerçekten çekici görünüyorsun.

{s} ravishing

You look ravishing in that dress. - O elbisenin içinde çekici duruyorsun.

adorable

Tom is just adorable. - Tom sadece çok çekici.

prepossessing
fetching
nifty
graceful
dikkat çekici
remarkable

We've had some remarkable results. - Bazı dikkat çekici sonuçlar elde ettik.

Tom is a remarkable person. - Tom dikkat çekici bir kişi.

ilgi çekici
interesting

Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting. - Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir.

That job wasn't very interesting. However, the pay was good. - O iş, çok ilgi çekici değildi. Ancak, ücreti iyiydi.

çekici ile çekmek
tow
çekici kadın
killer
çekici kadın
cookie
çekici araç
(Otomotiv) tow truck
çekici araç
wrecker
çekici araç
(Askeri,Teknik) towing vehicle
çekici kadın
witch
çekici kimse
knockout
çekici kılmak
endear
çekici şey
knockout
çekici araç
wrecker, tow truck
çekici bakış
eye appeal
çekici bayan
charming lady
çekici bulmak
find someone attractive
çekici bulmak
find attractive
çekici erkek
heartthrob
çekici güç
tractive power
çekici güç
attractive force
çekici ile götürmek
tow away
çekici kadın
cooky
çekici kamyon
tow truck

I've already called for a tow truck. - Zaten bir çekici kamyon çağırdım.

çekici kamyon
truck trailer
çekici kimse
lodestone
çekici kimse
loadstone
çekici kimse
stunner
çekici kimse
honeypot
çekici kuvvet
(Askeri) tractive force
çekici kız
juicy girl
çekici kız
cutie
çekici olmayan
uninviting
çekici olmayan
unprepossessing
çekici parası
towage
çekici pervane
tractor airscrew
çekici sinir
(Pisikoloji, Ruhbilim) abducens nerve
çekici taraf
allurement
çekici taşıt
towing vehicle
çekici tuzak
spider's web
çekici tuzak
spider web
çekici uçak
(Askeri) tow plane
çekici ve tahrik eden kız
nymphet
çekici ve çapkın erkek
Don Juan
çekici şey
lodestone
çekici şey
loadstone
dikkat çekici
eye catching
dikkat çekici
spectacular
dikkat çekici
conspicuous

It's too conspicuous. - Bu çok dikkat çekici değil.

He was conspicuous in his suit. - O, takım elbisesinin içinde dikkat çekiciydi.

dikkat çekici biçimde
conspicuously
dikkat çekici
gripping
dikkat çekici
attention grabbing
dikkat çekici
eye-catching
dikkat çekici
attention-grabbing
dikkat çekici
attention getting
en çekici
cutest
geri çekici
retractor
ilgi çekici
attracted

He's attracted to Asian girls. - O Asyalı kızlar için ilgi çekici.

Tom seems attracted to Mary. - Tom Mary'ye ilgi çekici görünüyor.

ilgi çekici
challenging

It's both challenging and exciting. - Bu hem ilgi çekici hem de heyecan verici.

It is challenging and I am learning a lot. - O ilgi çekici ve ben çok şey öğreniyorum.

ilgi çekici
quicken the pulse
nem çekici
(Biyokimya) desiccant
nem çekici
(Tıp) hygroscopic
nem çekici
(Tıp) desicant
su çekici
water hammer
yargıç çekici
(Kanun) hammer
çekici gelmek
appeal to
çok çekici
tempting

I have to admit it's very tempting. - Onun çok çekici olduğunu kabul etmeliyim.

çekici güç
attractive power
dikkat çekici
striking

Striking differences existed between the two boys. - İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı.

gösteriş, çekici hareket
hits, taking action
ilgi ve dikkat çekici olma durumu
state interest and be attractive
araba çekici
car spotter
ayak çekici
oliver
ağ çekici
(Denizbilim) net hauler
baskı çekici
face hammer
basma çekici
print hammer
başka ilgi çekici neler var
What other interesting things are there to see
beton çekici
(İnşaat) rebound hammer
beton çekici
(İnşaat) concrete test hammer
buhar çekici
steam hammer
conta çekici
ball pin hammer
daire dişli çekici demiri
circle drawbar
delme çekici
drilling hammer
demirci el çekici
uphand sledge
demirci çekici
blacksmiths hammer
demirci çekici
blacksmith hammer
demirci çekici
sawder
demirci çekici
forge hammer
dikkat çekici
well marked
dikkat çekici
striking, conspicuous
dikkat çekici
salient
dikkat çekici
egregious
dikkat çekici
marked
dikkat çekici
arresting
dikkat çekici
signal
dikkat çekici reklam yapmak
stunt
doktor çekici
plessor
duvarcı çekici
gavel
dövme çekici
sledge
el çekici
hand hammer
elektrik çekici
electric hammer
erkek çocuğu için ilgi çekici bir oyuncak arıyorum
I would like an interesting game for a boy
et çekici
steak hammer
fiziksel olarak çekici
well-stacked
güzel ve çekici kız
looker
güç çekici
power-hammer
hava çekici
pneumatic hammer
hava çekici
pneumatic hammer, air hammer
iki tekerlekli çekici
dolly
ilgi çekici
attractive

What do you find attractive about her? - Onun hakkında ilgi çekici ne bulabilirsin?

ilgi çekici
interesting, gripping
ilgi çekici
absorbing
ilgi çekici
intriguing

That's a very intriguing idea. - O çok ilgi çekici bir fikir.

The thought of being eaten alive was both frightening and intriguing. - Canlı yenilme düşüncesi korkutucu ve ilgi çekici.

ilgi çekici bir şekilde
spectacularly
ilgi çekici bir şekilde
grippingly
ilgi çekici program
drawing card
ilgi çekici şey
goody
ilgi çekici şey
draw
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
camp
istim çekici
steam hammer
kalafat çekici
caulking hammer
kazık çekici
pile extractor
marangoz çekici
carpenter's hammer
matkap çekici
drilling hammer
muayene çekici
plexor
müşteri çekici ucuz mal
leading article
ortaya çekici kuvvet
centripetal force
panel dövme çekici
(Otomotiv) panel beating hammer
perküsyon çekici
plexor
perçin çekici
(İnşaat) ball peen hammer
perçin çekici
(İnşaat) puncheon
perçin çekici
riveting hammer
raspa çekici
scaling hammer
seyirci çekici oyunlar
hokum
soyma çekici
kevel
soyma çekici
kevil
soyma çekici
face hammer
sualtı çekici
(Askeri) underwater hammer
sualtı çekici
(Askeri) submergible hammer
tarama çekici
diamond hammer
taş çekici
knapping hammer
taşçı çekici
axhammer
taşçı çekici
stone hammer
taşçı çekici
(İnşaat) stonemason's hammer
taşçı çekici
(İnşaat) hack hammer
taşçı çekici
crandall
taşçı çekici
(İnşaat) mason's hammer
tırnak çekici
claw hammer
yazma çekici
(Bilgisayar,Teknik) print hammer
yontma çekici
hack hammer
yüze çekici
adsorber
Türkçe - Türkçe
Çekme işini yapan
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip: "Necdet için bu öbüründen daha çekici değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt
Kendisi için eğilim uyandıran, alımlı, cazibeli, cazip
calip
ilgi çekici
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
şeytan çekici
Hareketli ve becerikli çocuk
çekici