better

listen to the pronunciation of better
İngilizce - Türkçe
daha iyi

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

{i} daha iyisi

Sen benden daha iyisin. - You are better than me.

Tom Mary'ye ödünç para vermekten daha iyisini bilmeliydi. - Tom should have known better than to lend money to Mary.

iyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

Biz iyileşmek zorundayız. - We've got to get better.

ıslah etmek
-den daha iyi
ıslah olmak
daha yakşı
yakşırak
geliştirmek

Kendimi geliştirmek için her şeyi yapmaya hazırım. - I'm prepared to do anything to better myself.

İngilizceni geliştirmek istiyorsan onun konuşulduğu ülkelere gitsen iyi olur. - If you are to improve your English, you had better go to countries where it is spoken.

gelişmek
daha iyi bir hale getirmek
daha iyi bir hale gelmek
{s} daha çok. z. daha iyi bir şekilde
better half eş
iyisimi
{i} üstün kimse
daha iyi bir şekilde

Tom sorunla daha iyi bir şekilde ilgilenebilirdi. - Tom could have dealt with the problem in a better way.

{i} üstünlük
kötü de olsa
better and better gittikçe dahabe better off daha iyi durumda olmak
anca beraber kanca ber
daha çok

Ben kahveyi daha çok severim. - I like coffee better.

Kahveyi çaydan daha çok seviyorum. - I like coffee better than tea.

{f} geçmek
for better or for worse iyi de olsa
{s} (good ve well'in üstünlük derecesi)
{f} daha iyi yapmak

Gelecek sefer daha iyi yapmak zorundasın. - We have to do better next time.

Dünyamızı daha iyi yapmak için çalışalım. - Let's try to make our world better.

daha güzel

İnsanlar birbirleriyle dostça ilişkiler kurunca dünyanın daha güzel bir yer olmasını umut ediyorum. - If people have friendly relationships, I hope the world will be a better place.

Nereye gidersen git evinden daha güzel bir yer bulamazsın. - Wherever you may go, you will not find a better place than your home.

daha iyi şekilde

Ne kadar çok çabalarsam çabalayayım, onu, onun yapabildiğinden daha iyi şekilde yapamam. - No matter how hard I try, I can't do it any better than she can.

Daha iyi şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. - We know we can do better.

daha ziyade
iyileştirmek

Çalışma şartlarını iyileştirmek istiyorlar. - They want to better their working conditions.

ilerletmek
iyi

Nakido, Twitter'dan daha iyidir. - Nakido is better than Twitter.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

düzeltmek
optimal
well
kuyu

Tom komşusuyla bir kuyuyu paylaştı. - Tom shared a well with his neighbor.

Tom çok fazla su kullanmamak için dikkatli olmak istiyor. Onun kuyusu neredeyse kuru. - Tom wants to be careful not to use too much water. His well is almost dry.

good
{s} güzel

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi. - At last a good idea struck me.

get better
düzelmek
well
{f} fışkırmak
get better
iyileşmek

Ben gitarda iyileşmek istiyorum. - I want to get better at guitar.

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

good
{s} iyi

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

well
iyi

Annem İngilizce'yi çok iyi konuşamaz. - My mom doesn't speak English very well.

Bakır elektriği iyi iletir. - Copper conducts electricity well.

get better
İyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

Biz iyileşmek zorundayız. - We've got to get better.

good
{s} hayırlı
better bend than break
eğilen baş kesilmez
better by far
çok daha iyi
better games
(Bilgisayar) daha iyi oyunlar
better luck next time
(deyim) bir dahaki sefere (artık)
better quality
(Bilgisayar) daha iyi
better quality
daha iyi kalite
better still
çok daha iyi
better than nothing at all
hiç yoktan iyi
better and better
gittikçe daha iyi
better half
better half
karı
better off
daha zengin

Sen bensiz daha zenginsin. - You're better off without me.

Yalnız daha zenginim. - I'm better off alone.

better than
den daha iyi
better yet
henüz

Henüz daha iyi bir şey bulmadım. - I haven't found anything better yet.

Better bend than break
(Atasözü) Eğilmek kırılmaktan yeğdir
Better late than never
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
better fed
iyi beslenmiş
better half
Birinin eşi, karısı veya kocası
better half
k. dili eş
better known
iyi bilinen
better lose the saddle than the horse
(Atasözü) Zararın neresinden dönülürse kardır
better luck next time
bir dahaki sefere artık
better luck next time
bir dahaki sefere
better off
Daha iyi durumda, daha varlıklı, daha zengin. "Are you better off renting an apartment than buying a house?"
better off
Hali vakti yerinde
better paid
daha iyi ücretli
better safe than sorry
daha üzgün daha güvenli
better shaped
daha şekilli
better than ever
her zamankinden daha iyi
better than nothing
hiçbir şey daha iyi
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Hiç yoktan iyidir ama daha iyi olabilirdi
better to
daha iyi
better understanding
daha iyi anlaşılmasını
better yet
Daha da iyisi,

Tomorrow. If you can work it out. Or better yet, this evening.

better-cut
iyi kesilmiş
better-paid
iyi ödenmiş
better-than-expected
beklenenden daha iyi
better-than-expected
umulandan daha iyi
better half
{k} eş (kadın/erkek): Where's your better half? Eşin nerede? Better late than never. Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
better half
hayat arkadaşı

Senin hayat arkadaşın nerede? - Where's your better half?

better half
(Fiili Deyim ) hayat arkadaşı , karı yada koca
better late than never
geç olsun güç olmasın
better loved
daha çok sevilen
better off
daha varlıklı

O, öncekinden daha varlıklıdır. - He is better off than before.

Tom üniversiteye gitseydi daha varlıklı olup olmayacağını merak etmekten kendini alamıyor. - Tom can't help wondering whether he would have been better off if he had gone to college.

better oneself
kendini geliştirmek
better oneself
kendini eğitmek
better oneself
daha çok kazanmak
better than
-den daha iyi
be better off dead
Ölse daha iyi olmak
be better off
(deyim) daha iyi olmak
be better off
(deyim) daha iyi bir şey olmak
be better
daha iyi
be on a better footing than ever
araları her zamankinden daha iyi olmak
be better off
daha iyi durumda olmak
be on a better footing
araları her zamankinden daha iyi olmak
good
âlâ

Sizinki gibi öyle iyi bir kamera alamam. - I can't afford such a good camera as yours.

Onlar iyi konut alamadı. - They could not get good housing.

well
{i} iyi durum

Tom hâlâ iyi durumda. - Tom is still doing well.

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

good
çok

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

good
{i} hayır

Bugün kendini iyi hissetmiyorsan evde kalman gerekir.Hayır, hayır. Ben iyi olacağım - If you're not feeling good today you should stay home No, no. I'll be fine.

Tom o kadar iyi bir öneriye sadece hayır diyemedi. - Tom just couldn't say no to an offer that good.

well
{i} sondaj kuyusu
well
{i} petrol kuyusu

Bu petrol kuyusu beni zengin edecek. - This oil well is going to make me rich.

Bu petrol kuyusu günde 100 varilden daha fazla üretiyor. - This oil well produces more than 100 barrels per day.

well
{s} güzel

İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir. - Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.

Mariko İngilizceyi güzel konuşur. - Mariko speaks English well.

well
çeşme
two wheels are better than four
(Ev ile ilgili) Riding a bike is better than driving a car
well
sağlıklı

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

Hasta da olsa sağlıklı olsa o her zaman mutludur. - Whether sick or well, she is always cheerful.

betters
daha iyi
far better
çok daha
good
cici
good
{s} sağlığa yararlı
good
(Politika, Siyaset) ürün

Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü. - Mass production reduced the price of many goods.

Bu iyi hava devam ederse, iyi bir ürün alacağız. - We'll have a good crop if this good weather keeps up.

good
{s} yararlı

Sanırım bu kitabı okumanız yararlıdır. - I think it's good for you to read this book.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

good
bozulmamı
i hope you will get better soon
geçmiş olsun
like better
daha çok istemek
well
şey!

Kafamda çok şeyler olduğu için dün gece iyi uyuyamadım. - I couldn't sleep well last night because there were lots of things on my mind.

Bizimle her şey iyidir. - Everything is well with us.

good
aferin

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

Haydi, Spot. Yuvarlan. Aferin oğluma! - Come on, Spot. Roll over. That's a good boy!

good
kerim
well
e
well
{i} bagaj
Feel better
Geçmiş olsun
a lot better
çok daha iyi
better still
daha iyi
better still
iyi ya
bettering
(Politika, Siyaset) düzelme
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyisine layık olmak
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyisini hak etmek
deserve better of
(Konuşma Dili) daha iyilerine layık olmak
get better
iyi olmak

Fransızca konuşmada daha iyi olmak istiyorum. - I want to get better at speaking French.

Daha iyi olmak istiyorsan bu ilacı almak zorundasın. - If you ever want to get better, you have to take this medicine.

get better
onmak
get better
ayağa kalkmak
get better
durumu düzelmek
get better
iflah olmak
get the better of
galip gelmek
get the better of
(Konuşma Dili) zafer kazanmak
get the better of
(Konuşma Dili) üstün gelmek
good
menfaat

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

good
yarar

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır. - Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity.

good
çıkar

Tom, dans için müzik seçimi konusunda iyi bir iş çıkardı. - Tom did a pretty good job of selecting music for the dance.

İyi bir iş başardın. Senin için şapkamı çıkarmak istiyorum. - You have done a good job. I'll take my hat off to you.

good
fayda

Sizin için balık yemek faydalı mı? - Is eating fish good for you?

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

good
makbul
good
(Osmanlıca) sahih
good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
uslu durmak
good
sağlamlaştırmak
good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
neredeyse

Sorun neredeyse çözüldü. - The problem is as good as settled.

Neden böyle iyi arkadaş olduklarını anlayamıyorum. Onların neredeyse hiç ortak yönleri yok. - I can't understand why they're such good friends. They have hardly anything in common.

good
taze

Taze meyve, sizin için iyidir. - Fresh fruit is good for you.

Taze meyve, sağlığın için yararlıdır. - Fresh fruit is good for your health.

good
oh
good
{s} uslu
good
(Osmanlıca) kifayetli
good
salah
good
iyilik

Yanlış zamanda konuşulan bir söz iyilikten çok daha fazla zarar yapabilir. - A word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.

Şu iyilik timsali tiplere dayanamam. - I can't stand those goody-goody types.

good
hasenat
good
uygun

Uygun bir zamanda orada olmak isterim. - I would like to be there in good time.

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

good
mal

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

Bu mallar için gümrük vergisi yok. - These goods are free of duty.

good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

good
çok iyi

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

good
çürümüş olmayan
good
sağlıklı

Tom sağlıklı gibi görünüyor. - Tom seems to be in good health.

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

good
rabıtalı
good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
good
doğruluk
much better
çok daha iyi

Aynı şeyi söylemenin çok daha iyi ve kısa bir yolu yok mu? - Isn't there a much better and shorter way of saying the same thing?

İspanya, Latin Amerika'yı işgal etmeseydi, çok daha iyi olurdu. - It would have been much better if the Spanish hadn't invaded Latin America.

never better
Hiç bu kadar iyi olmamıştı
one is no better than the other
al birini vur ötekine
the better part of
(deyim) yarısından fazla
think better of
bir şeyi yapmaktan vazgeçmek
well
da
well
{i} asansör boşluğu
well
{i} sahanlık
well
yolunda

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. - So far everything has been going well.

well
hokka
well
(Coğrafya) kuyu (yeraltı suyu)
well
asansör kuyusu
well
haklı olarak
well
dahi
well
pekala!

Pekala, ben sadece tost ve kahve alacağım. - Well, I'll only take toast and coffee.

Pekâlâ, şimdilik işe yarar. - Well, it'll do for the time being.

well
ha
well
apartman boşluğu
well
kaynak
well
(Avcılık) kaldıraç
well
(Otomotiv) kanal
well
pek ala
well
yuva
well
diyordum ki…
well
oldu

O, Japonya tarihine iyice aşina oldu. - He got well acquainted with the history of Japan.

Benim için sürpriz oldu, o çok iyi İngilizce konuştu. - To my surprise, she spoke English very well.

well
(Coğrafya) kuyu (petrol ve gaz)
well
hazne
well
hani
well
(Tıp) çukurcuk
well
(Havacılık) çukur
well
tamam

Sanırım söylemek istediğim bir şeyi neredeyse tamamen söylemek için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to say pretty much anything I want to say.

Tamamen NTT'ye ait şirket, iyi kazanıyor. - The company, wholly owned by NTT, is doing well.

well
boşluk
well
su deposu
you'd better give it up
bu sevdadan vazgeç
well
hakkıyle
all the better
isabet
all the better
daha iyi
cause to feel better
daha iyi hissetmesine neden ol
get better
iyileş

Onun yakında iyileşeceğini umuyorum. - I hope that she'll get better soon.

Yakında iyileşeceğini umuyorum. - I hope you'll get better soon.

get the better
daha iyisini al
get the better of
yenmek
get the better of
üstün çıkmak
get the better of
hakkından gelmek
good
becerikli
good
sağlam

Tom'un sağlam bir el sıkışması var. - Tom has a good firm handshake.

O, fon sağlamada iyidir. - He's good at fund raising.

good
güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

O kesinlikle iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow for sure, but not trustworthy.

good
iyiler

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

Tom ve Mary birbirlerine karşı iyiler. - Tom and Mary are good for each other.

good
yardımsever
good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

good
komple
good
tam

Tam o sırada aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea occurred to me just then.

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at repairing watches.

good
(the ile) iyi insanlar
good
sevecen
good
başarılı

O bir şarkıcı olarak başarılı olmuştu ve o çok popüler oldu. - He had made good as a singer and he became very popular.

Eğer başarılı olacaksan iyi bir başlangıç yapmalısın. - If you are to succeed, you must make a good start.

good
saygıdeğer
good
iyi ahlaklı
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. (Bed-ter) Daha kötü. Çok fena
İngilizce - İngilizce
Comparative form of good or well: more good or well
Comparative form of well: more well

I’ve had enough of cycling with you chaps. I can spend my Sundays better than in tormenting cats and quarrelling and fighting.”.

To improve
An entity, usually animate, deemed superior to another

He quickly found Ali his better in the ring.

Alternative spelling of bettor
Better is the comparative of well
Better is the comparative of good
in a superior way; to a greater degree, more than -
{v} to improve, mend, advance, exceed
{n} an advantage
{a} more good or choice
You say `That's better' in order to express your approval of what someone has said or done, or to praise or encourage them. `I came to ask your advice -- no, to ask for your help.' --- `That's better. And how can I help you?'
One who has a claim to precedence; a superior, as in merit, social standing, etc
If someone betters a high achievement or standard, they achieve something higher. He recorded a time of 4 minutes 23, bettering the old record of 4-24
More, in reference to value, distance, time, etc
(comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond"
If you say that you expect or deserve better, you mean that you expect or deserve a higher standard of achievement, behaviour, or treatment from people than they have shown you. Our long-suffering mining communities deserve better than this
the superior one of two alternatives; "chose the better of the two"
(good, better, best)
Improved in health; less affected with disease; as, the patient is better
more than half; "argued for the better part of an hour"
from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better
usually in the plural
someone who bets
against your better judgment: see judgment to be better than nothing: see nothing the better part: see part
My better half A jocose way of saying my wife As the twain are one, each is half Horace calls his friend animæ dimidium meæ (1 Odes iii 8 ) To be better than his word To do more than he promised To think better of the matter To give it further consideration; to form a more correct opinion respecting it
melhor miljoor closed fechado/a fèshjaadoe/fèshjaada nearby perto pèrtoe
Greater in amount; larger; more
(comparative of `good') changed for the better in health or fitness; "her health is better now"; "I feel better"
If you know better than someone, you have more information, knowledge, or experience than them. He thought he knew better than I did, though he was much less experienced
{i} something which is preferable, something which is more desirable
In a superior or more excellent manner; with more skill and wisdom, courage, virtue, advantage, or success; as, Henry writes better than John; veterans fight better than recruits
If a feeling such as jealousy, curiosity, or anger gets the better of you, it becomes too strong for you to hide or control. She didn't allow her emotions to get the better of her
More correctly or thoroughly
get better; "The weather improved toward evening"
You can say that someone is better doing one thing than another, or it is better doing one thing than another, to advise someone about what they should do. Wouldn't it be better putting a time-limit on the task? Subjects like this are better left alone
If someone knows better than to do something, they are old enough or experienced enough to know it is the wrong thing to do. She knew better than to argue with Adeline
"She had never sung better"; "a deed better left undone"; "better suited to the job" from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better
One who bets or lays a wager
If you get the better of someone, you defeat them in a contest, fight, or argument. He is used to tough defenders, and he usually gets the better of them
{f} upgrade, improve, enhance, enrich
(comparative of `good') superior to another (of the same class or set or kind) in excellence or quality or desirability or suitability; more highly skilled than another; "You're a better man than I am, Gunga Din"; "a better coat"; "a better type of car"; "a suit with a better fit"; "a better chance of success"; "produced a better mousetrap"; "she's better in math than in history"
Having good qualities in a greater degree than another; as, a better man; a better physician; a better house; a better air
To give advantage to; to support; to advance the interest of
Preferable in regard to rank, value, use, fitness, acceptableness, safety, or in any other respect
from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better "
If you are better after an illness or injury, you have recovered from it. If you feel better, you no longer feel so ill. He is much better now, he's fine The doctors were saying there wasn't much hope of me getting better
adj [very good {compared to something else}] lebih baik (baik)
Advantage, superiority, or victory; usually with of; as, to get the better of an enemy
You can use expressions like `The bigger the better' or `The sooner the better' to say that you would prefer it if something is big or happens soon. The Irish love a party, the bigger the better
To become better; to improve
If you say that someone would be better off doing something, you are advising them to do it or expressing the opinion that it would benefit them to do it. If you've got bags you're better off taking a taxi
as, ten miles and better
To improve the condition of, morally, physically, financially, socially, or otherwise
If you like one thing better than another, you like it more. I like your interpretation better than the one I was taught They liked it better when it rained
If you say that something has happened or been done for better or worse, you mean that you are not sure whether the consequences will be good or bad, but they will have to be accepted because the action cannot be changed. I married you for better or worse, knowing all about these problems
More advanced; more perfect; as, upon better acquaintance; a better knowledge of the subject
You use had better or 'd better when you are advising, warning, or threatening someone, or expressing an opinion about what should happen. It's half past two. I think we had better go home You'd better run if you're going to get your ticket In spoken English, people sometimes use better without `had' or `be' before it. It has the same meaning. Better not say too much aloud
In a higher or greater degree; more; as, to love one better than another
To improve or ameliorate; to increase the good qualities of
comparative of good or well
To surpass in excellence; to exceed; to excel
"She had never sung better"; "a deed better left undone"; "better suited to the job"
If you intend to do something and then think better of it, you decide not to do it because you realize it would not be sensible. Alberg opened his mouth, as if to protest. But he thought better of it
to make better; "The editor improved the manuscript with his changes"
If you go one better, you do something better than it has been done before or obtain something better than someone else has. Now General Electric have gone one better than nature and made a diamond purer than the best quality natural diamonds
Better is used to form the comparative of compound adjectives beginning with `good' and `well.' For example, the comparative of `well-off' is `better-off.'
If something changes for the better, it improves. He dreams of changing the world for the better
comparative of `well'; in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc ; "She had never sung better"; "a deed better left undone"; "better suited to the job"
comparative of `well'; in a better or more excellent manner or more advantageously or attractively or to a greater degree etc
better an egg today than a hen tomorrow
It is better to have a sure thing now than a possibility of more later
better half
A person's close friend or companion
better half
A person's spouse or lover, most commonly a man's wife. Generally a compliment or sign of respect

My better half won't be coming tonight.

better halves
plural form of better half
better late than never
It's better to do something late, than to never do it at all

Their insolence and recklessness must be opposed, and better late than never.

better light
A way of presenting or perceiving something such that it appears more favourably than by an alternative presentation or perception

Knowing the real reasons for his action enabled her to view them in a better light.

better off
Comparative form of well off: more well off

I think it would be better off in the bag.

better safe than sorry
It is preferable to be cautious in one's choices and actions than to suffer afterwards
better than nothing
barely useful, almost useless, but nevertheless better than nothing at all
better than sex
superlative; wonderful
better to have loved and lost than never to have loved at all
Having experience of love, even if it ended, is better than having no experience of love
better to have loved and lost than never to have loved at all
Love is worthwhile despite the pain involved in separation
better to light a single candle than to curse the darkness
In the face of bad times or hopelessness, it is more worthwhile to do some good, however small, in response than to complain about the situation
better-off
Alternative spelling of better off
better-off
Comparative form of well-off: more well-off
better off dead
(Ev ile ilgili) 1. Ususally implying that someone is a useless piece of crap. 2. Situation where there is no upside, therefore the only way out is to commit suicide and/or, be killed. 3. Suggests pain will not yield, and only escape is death
better still
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
better then a poke in the eye with a Blunt stick
(deyim) (Aus) Better than nothing at all but could have been better
better yet
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
Better Business Bureau
a US organization for businesses and their customers. When customers believe they have been treated unfairly by a company or have bought a bad product, they often ask the Better Business Bureau for advice. Any of several U.S., Puerto Rican, and Canadian organizations formed to protect communities from unfair, misleading, or fraudulent advertising and selling practices. Organized at the local level, Better Business Bureaus investigate and set standards for business practices, receive complaints of improper practices, and conduct educational campaigns alerting the public to methods of deceit and fraud in advertising and selling
Better Homes and Gardens
a US magazine with lots of pictures of beautiful houses, and articles about how to make your home more beautiful. There is a similar magazine in the UK called Homes and Gardens
Better Homes and Gardens
monthly American magazine devoted to topics concerning the home (interior decorating, gardening, cooking, family, etc.)
better be on the safe side
better to act cautiously beforehand than to suffer afterward
better business bureau
A business-monitoring organization funded by dues from more than 100,000 member companies It operates primarily at the local level to protect consumers against fraudulent and deceptive advertising (Ch 2)
better business bureau
A national member organization that uses codes of ethics, news alerts, databases, and other programs to maintain a high level of trust between businesses and the public
better business bureau
A private non-profit organization which offers services to its members (businesses) and to consumers The main service to consumers is a rating on a member business which reflects the number of customer complaints received (if any) and how the complaints were settled
better half
one's husband or wife, one's partner
better half
spouse: a person's partner in marriage
better half
One's spouse
better late than never
it is better to do something at a later date than planned rather than to never do it at all
better off
in a better condition, in a better situation
better off
in a more fortunate or prosperous condition; "she would have been better off if she had stuck with teaching"; "is better off than his classmate"
better off(p)
in a more fortunate or prosperous condition; "she would have been better off if she had stuck with teaching"; "is better off than his classmate
better part of something
majority of , main part of
better safe than sorry
it's better to be cautious than to regret it later
better than a kick in the balls
expression indicating that a person should be grateful with the situation because it could be much worse
better than ever
in a better condition than ever before
better than nothing
it is better to have this than to have nothing at all
better understanding
more in-depth understanding, more clear comprehension
better(p)
(comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond
better-known
more familiar or renowned than the other of two; "the better-known book of the two
better-known
more familiar or renowned than the other of two; "the better-known book of the two"
be better off
be in a better condition, be in a better situation
be better than one's word
do more than one had promised
'd better
Contraction of had better

But you'd better take your diamond ring, you'd better pawn it, babe.

build a better mousetrap
To invent the next great thing; to have a better idea

Of all the inventors to obtain patents, only a few have really built a better mousetrap.

discretion is the better part of valour
It is often wiser to refrain from seemingly brave speech or action

The better part of valour is discretion; in the which better part, I have saved my life.

for better or worse
No matter what the future may hold

For better or worse, he’s the president.

get better
To improve
get better
To recover from an illness
get the better of
To overwhelm or overcome; to influence heavily; to tend to control or persuade

Many people returned to work a bit anxious, they acknowledged, but grimly determined not to let terrorists get the better of them.

gets better
Third-person singular simple present indicative form of get better
getting better
Present participle of get better
good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

good
Effective

a good worker.

good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Healthful

Walking is good for you.

good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Reasonable in amount

all in good time.

good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
Holy

Good Friday.

good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
An item of merchandise
good
A result that is positive in the view of the speaker
good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
had better
Should; ought to; need to

Will we get it finished? / We had better..

have seen better days
To be in poor condition, to be worn-out

Your sofa has certainly seen better days, isn't it time you got a new one?.

it's better to ask forgiveness than permission
The value of acting promptly and making a mistake requiring forgiveness is greater than value of delaying to get permission
prevention is better than cure
it is better to prevent the creation of a bad thing, than to destroy it
strictly better
That leads to a better outcome no matter what the other player does
think better of
To change one's mind concerning, especially to decide against

He got halfway out the door, thought better of it, and decided to stay home, instead.

two heads are better than one
Some problems may be solved more easily by two (or more) people working together than by one working alone
well
Accurately, competently

He does his job well.

well
Prudent; good; well-advised

On leaving the operating table it is well to put the patient in a bed previously warmed and supplied with hot cans.

well
Very (as a general-purpose intensifier)

Hey, you should've seen it, it was well good.

well
To seep out of the surface

Blood welled from the wound.

well
To have something seep out of the surface

Her eyes welled with tears.

well
Used in speech to fill gaps; filled pause

It was a bit...well...too loud.

well
A vertical, cylindrical trunk in a ship, reaching down to the lowest part of the hull, through which the bilge pumps operate
well
Used to acknowledge a statement or situation (short form for "that is well")

B: Well, I guess we're sleeping under the stars tonight.

well
Completely, fully

A well done steak.

well
The cockpit of a sailboat
well
A well drink

They're having a special tonight: $1 wells.

well
The playfield of the video game Tetris
to have seen better days
witnessed happier times in the past; not in very good shape
for better or worse
whether the outcome is good or bad
betters
{n} superiors in age or qualities
good
{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
good
{a} having desirable qualities, fit
well
{n} a spring, source, cavity
well
{a} not amiss, rightly, properly, sufficiently
well
{a} not sick, recovered, happy, convenient
well
{v} to spring
well
{a} good

What are some good foods to eat with potatoes? - What are some tasty foods that would go well with potatoes?

I really don't feel good. - I really don't feel well.

have seen better days
(deyim) Not in good condition, worn out (at the time of speaking)
Good
heavy
WELL
preserve
Well
welp
Well
weel
bettered
enhanced, increased in quality; beautified; perfected
bettered
past of better
bettering
changing for the better
bettering
present participle of better
betters
third-person singular of better
betters
plural of better
good
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
good
Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth
good
The rating you get on a step when you hit the arrow more than slightly off-beat
good
If someone makes good a threat or promise or makes good on it, they do what they have threatened or promised to do. Certain that he was going to make good his threat to kill her, she lunged for the gun He was confident the allies would make good on their pledges
good
Pleasant; enjoyable
good
that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization"
good
Well, especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible
good
The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?"
good
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
good
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
good
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
good
Someone who is good is morally correct in their attitudes and behaviour. The president is a good man For me to think I'm any better than a homeless person on the street is ridiculous. bad
good
Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; often followed by to or toward, also formerly by unto
good
Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit
good
* The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
good
An object-oriented object-oriented framework framework for graphical applications from TU Ilmenau running under X Windows X-Window-System with special support to IRIS GL, OpenGL OpenGL, VOGL, etc - /GOOD
good
many approaches to ethics are centred on achieving what is good, although others are based on doing what is right Priority to one goal need not exclude the other, but might shape the contents or limit how we pursue the other We can ask about the relationship between human goodness and the goodness of other things, such as a knife that cuts well On some views, goodness is reduced to one quality, like happiness or pleasure or satisfying desire, but others think of goodness as inherently complex In either case, goodness has a place in moral psychology, motivating our actions and explaining our emotions
good
If you make good some damage, a loss, or a debt, you try to repair the damage, replace what has been lost, or repay the debt. It may cost several billion roubles to make good the damage. = put right
good
feelings People say `Good for you' to express approval of your actions. `He has a girl now, who he lives with.' --- `Good for him.'
good
Of people, competent or talented
good
A moveable tangible object For the purposes of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, goods do not include things bought for personal use or at an auction or foreclosure sale, nor may they be ocean-going vessels or aircraft
good
If something changes or disappears for good, it never changes back or comes back as it was before. The days of big-time racing at Herne Hill had gone for good A few shots of this drug cleared up the disease for good
good
tending to promote physical well-being; beneficial to health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good night's sleep"; "the salutary influence of pure air"
good
With "and", extremely. (The soup is good and hot.)"
good
Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp
good
good deal: see deal in good faith: see faith so far so good: see far good as gold: see gold good gracious: see gracious good grief: see grief good heavens: see heaven good job: see job good lord: see lord for good measure: see measure the good old days: see old in good shape: see shape to stand someone in good stead: see stead in good time: see time too good to be true: see true. Good Buy Cape of Good Hope Good Feelings Era of Good Friday Good Hope Cape of Good Neighbour Policy Henry Beauclerc French: Good Scholar Hywel the Good John the Good Philip the Good William the Good
good
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
good
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
good
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
good
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
good
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
good
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
good
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
good
A reasonable amount of time
good
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
good
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
good
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
Türkçe - İngilizce

better teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

well
wishing you well
better