best

listen to the pronunciation of best
İngilizce - Türkçe
en iyi

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Bana göre Almanca dünyadaki en iyi dildir. - In my opinion, German is the best language in the world.

{i} en iyisi

İstakoz ciğeri toksik olabilir, onu yememek en iyisidir. - Lobster tomalley can be toxic and it's best not to eat it.

Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir. - It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.

ekstra
feriştah
en
en iyi taraf/yan/kısım
en çok

En çok bu kitabı seviyorum. - I like this book best.

En çok hangi konuları seversin? - What subjects do you like the best?

yapabileceğinin en iyisi

Tom yapabileceğinin en iyisini yapıyor. - Tom does the best he can.

Tom'un yapabileceğinin en iyisi bu mu? - Is this the best Tom can do?

en fazla

En fazla üç saat satın aldık. - We've bought three hours at best.

birinin elinden gelen
en iyi biçimde

En iyi biçimde sonuçlanmasını umuyoruz. - We're hoping for the best.

baskın çıkmak
{f} alt etmek
{f} geçmek

Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir? - What's the best way to contact you?

Sınavı geçmek için elimden geleni yapacağım. - I'll do my best to pass the examination.

{s} birinci sınıf
{s} (good ve well'in enüstünlük derecesi) en iyi, en hoş, en uygun
{f} yenmek
en iyi şekilde

Tom işi elinden gelen en iyi şekilde yaptı. - Tom did the job the best he could.

Elimden geldiğince şiiri en iyi şekilde çevirdim. - I translated the poem the best I could.

optimal
well
kuyu

Tom çok fazla su kullanmamak için dikkatli olmak istiyor. Onun kuyusu neredeyse kuru. - Tom wants to be careful not to use too much water. His well is almost dry.

Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir. - The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago.

good
{s} güzel

Gerçekten güzel bir tadı var. - This sure tastes good!

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

well
{f} fışkırmak
good
{s} iyi

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

İyi akşamlar, nasılsın? - Good evening, how are you?

well
iyi

Bu makas iyi kesmiyor. - These scissors don't cut well.

John, Fransızcayı iyi konuşamıyor. - John can't speak French well.

good
{s} hayırlı
best regards
saygılarımızla
best seller
en çok satan kitap
best buy
(Ticaret) karlı alışveriş
best fit
en uygun
best of breed
seçme
best of breed
türünün en iyisi
best of my knowledge
bildiğim kadarıyla
best rated
en çok oy alan
best regards
saygılarımla
best seller
en çok satılan
best wishes
mutluluklar
best wishes
her şey gönlünce olsun
best wishes
her şey gönlünüzce olsun
best man
sağdıç
best seller
en çok satılan kitap
best video return
en iyi video geri dönüşü
best available
(Bilgisayar) kullanılabilen en iyisi
best bet
En iyi yol veya çare
best boy
(Film) ışık asistanı
best buddy
en iyi dostum
best by
son kullanma tarihi
best firend
en yakın arkadaş
best firend
en iyi arkadaş
best fitting curve
en uygun U eğrisi
best known
En iyi bilinen

Sibirya Demiryolu, dünyadaki bir defada en uzun ve en iyi bilinen demiryoludur. - The Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world.

best man
Düğünde güveye kılavuzluk eden kimse, sağdıç
best of all
en iyisi
best of breed
türünün en iyisi, en çok istenilen özelliklere sahip, en kaliteli
best of luck
bol şanslar
best of the best
en iyi
best practices
en iyi uygulama kuralları
best practise
en iyi uygulama
best regards
en iyi bakmak
best regards
en iyi dileklerimle

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

best seller
liste başı kitap
best selling
En çok satan
best shaped
en iyi şekilli
best way
en iyi yolu
best İnterest
Üstün yarar.Best interest of patient: Hastanın üstün yararı. Best interest of children: Çocuğun üstün yararı
best-known
En iyi bilinen

Manhattan New York'ta en iyi bilinen ilçedir. - Manhattan is the best-known borough in New York.

best-laid
en iyi konulmuş
best-of-breed
best-of-doğurmak
best-selling author
en çok satan yazar
best available technology
en iyi hazır teknoloji
best available technology
en iyi kullanılabilir teknoloji
best before
son kullanma tarihi
best bet
en iyi yol/çare. I'll bet .../I'm willing to bet .../My bet is .... Bahse girerim ki
best bets
(Bilgisayar) en iyi isabetler
best bib and tucker
(deyim) kişilik giysi
best bib and tucker
bayramlıklar
best bib and tucker
{i} bayramlık giysi
best bib and tucker
{i} en iyi elbise
best clothe
en iyi elbise
best encryption
(Bilgisayar) en iyi şifreleme
best enhanced
(Bilgisayar) en iyi geliştirilmiş
best estimator
eniyi kestirici
best fit size
(Bilgisayar) en uygun boyut
best format
(Bilgisayar) en iyi biçim
best hated
en nefret edilen
best in class
sınıfın en iyisi
best in its class
sınıfında en iyi
best loved
en sevilen
best man
nikah tanığı
best match
uyumlu karı-koca
best match
uyumlu çift
best of its era
çağının en iyisi
best of its era
döneminin en iyisi
best of its period
döneminin en iyisi
best of luck
çok iyi şans
best of show
(Bilgisayar) gösterinin en iyisi
best of the web
(Bilgisayar) web'in en iyileri
best possible
(Bilgisayar) olabileceğin en iyisi
best possible price
(Turizm) mümkün olan en uygun fiyat
best practicable environmental option
en kullanışlı çevresel seçenek
best seller
çoksatar

Onun yeni romanı çoksatar oldu. - Her new novel has become a best seller.

best sellers
çok satan yayınlar
best selling
satış rekorları kıran
best smasher
en iyi smaççı
best smasher
en iyi smaçör
best thing since sliced bread
(deyim) bir grubun en iyisi
best thing since sliced bread
(deyim) el üstünde tutulan
best wishes
en içten dileklerimle
best wishes and kind regards
dilek ve temennilerimiz
best wishes for a happy new year
yeni yılınız kutlu olsun
best wishes for your birthday
doğum gününüz kutlu olsun
be on your best behaviour
En iyi davranış olmak
be among the best
en iyilerden olmak
be at one's best
formunda olmak
be at one's best
en iyi durumda olmak, formunda olmak
be at one's best
havasında olmak
be best remembered for
bir şeyiyle hatırlanmak
good
âlâ

İyi bir yer alabilmek için Tom erken geldi. - Tom showed up early so he could get a good seat.

Daha az sayıda işçi eşya satın alacak paralı daha az sayıda insan anlamına geliyordu. - Fewer workers meant fewer people with money to buy goods.

well
{i} iyi durum

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

Tom hâlâ iyi durumda. - Tom is still doing well.

good
çok

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

good
{i} hayır

Bugün kendini iyi hissetmiyorsan evde kalman gerekir.Hayır, hayır. Ben iyi olacağım - If you're not feeling good today you should stay home No, no. I'll be fine.

Tom ve Mary çıkıyorlar mı? Hayır, sadece iyi arkadaşlar. - Are Tom and Mary dating? No, they're just good friends.

all the best
her şey gönlünce olsun
well
{i} sondaj kuyusu
well
{i} petrol kuyusu

Bu petrol kuyusu günde 100 varilden daha fazla üretiyor. - This oil well produces more than 100 barrels per day.

Bu petrol kuyusu beni zengin edecek. - This oil well is going to make me rich.

well
{s} güzel

Güzel, gece çok uzun, değil mi? - Well, the night is quite long, isn't it?

O oldukça güzel söyledi. - She sang pretty well.

well
çeşme
well
sağlıklı

Hasta da olsa sağlıklı olsa o her zaman mutludur. - Whether sick or well, she is always cheerful.

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

best wishes
iyi dileklerimle
good
cici
good
(Politika, Siyaset) ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Bu iyi hava devam ederse, iyi bir ürün alacağız. - We'll have a good crop if this good weather keeps up.

good
{s} sağlığa yararlı
good
{s} yararlı

Sanırım bu kitabı okumanız yararlıdır. - I think it's good for you to read this book.

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

good
bozulmamı
the best
en iyisi

O, bu proje için en iyisidir. - He is the best for this project.

Kompozisyonun yine de en iyisi. - Your composition is the best yet.

well
şey!

Bizimle her şey iyidir. - Everything is well with us.

Kafamda çok şeyler olduğu için dün gece iyi uyuyamadım. - I couldn't sleep well last night because there were lots of things on my mind.

good
aferin

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

Haydi, Spot. Yuvarlan. Aferin oğluma! - Come on, Spot. Roll over. That's a good boy!

good
kerim
well
e
(my) best regards
sevgilerimle
(to) the best of my knowledge
bildiğim kadarıyla
best effort
(Bilgisayar) en iyi girişim
best practice
(Ticaret) üstün yöntem
best practice
(Ticaret) başaran yöntem
best regards
sevgilerimle
experience is the best teacher
(deyim) deneyim iyi öğretmendir
extend best wishes
en iyi dilekleri iletmek
get the best of
(deyim) başarmak
get the best of
alt etmek
get the best of
(deyim) hakkından gelmek
good
{s} uslu
good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

good
çok iyi

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

Benim çok iyi bir sözlüğüm yok. - I haven't a very good dictionary.

good
çürümüş olmayan
good
menfaat

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

good
fayda

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

good
rabıtalı
good
hasenat
good
uslu durmak
good
sağlıklı

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

Tom sağlıklı gibi görünüyor. - Tom seems to be in good health.

good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
neredeyse

Neredeyse herkes iyi yemeği takdir ediyor. - Almost everybody appreciates good food.

Bu neredeyse doğru olamayacak kadar çok iyi - It's almost too good to be true.

good
taze

Taze meyve, sizin için iyidir. - Fresh fruit is good for you.

Taze meyve, sağlığın için yararlıdır. - Fresh fruit is good for your health.

good
yarar

O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı. - He put her savings to good use.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
good
iyilik

Kötülüğe karşı iyilik yap. - Render good for evil.

O bana bir iyilik yaptı. - He did me a good turn.

good
mal

Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar. - They sell imported goods at the shop.

Bu mallar için gümrük vergisi yok. - These goods are free of duty.

good
uygun

Uygun bir zamanda orada olmak isterim. - I would like to be there in good time.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

good
salah
good
(Osmanlıca) sahih
good
(Osmanlıca) kifayetli
good
çıkar

Tom, dans için müzik seçimi konusunda iyi bir iş çıkardı. - Tom did a pretty good job of selecting music for the dance.

İyi iş çıkarıyorsun, aynen devam! - Keep up the good work!

good
sağlamlaştırmak
good
makbul
good
doğruluk
good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
oh
hope the best
hayırlısı olsun
let us hope for the best
hayırlısı olsun
level best
elden geleni yapmak
second best
(Ticaret) birinci en iyiden sonra gelen
the next best thing
bir sonraki en iyi şey
to the best of my knowledge
bildiğim kadarıyla
to the best of my memory
(deyim) hafızam beni yanıltmıyorsa
to the best of my memory
(deyim) hatırladığım kadarıyla
well
(Otomotiv) kanal
well
dahi
well
hani
well
apartman boşluğu
well
{i} sahanlık
well
(Avcılık) kaldıraç
well
asansör kuyusu
well
yolunda

Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. - So far everything has been going well.

Sanırım her şey yolunda gidiyor. - I think everything is going well.

well
(Havacılık) çukur
well
kaynak
well
boşluk
well
(Coğrafya) kuyu (petrol ve gaz)
well
{i} asansör boşluğu
well
pek ala
well
oldu

Benim için sürpriz oldu, o çok iyi İngilizce konuştu. - To my surprise, she spoke English very well.

O oldukça güzel söyledi. - She sang pretty well.

well
haklı olarak
well
bagaj
well
(Tıp) çukurcuk
well
hokka
well
ha
well
hazne
well
tamam

Tom sorunun tamamen farkındadır. - Tom is well aware of the problem.

Onun ailesi tamamen çok iyidir. - His family are all very well.

well
yuva
well
diyordum ki…
well
(Coğrafya) kuyu (yeraltı suyu)
well
pekala!

Pekâlâ, şimdilik işe yarar. - Well, it'll do for the time being.

Pekala, ben sadece tost ve kahve alacağım. - Well, I'll only take toast and coffee.

good
güvenilir

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

good
iyi ahlaklı
good
tam

Tam o sırada aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea occurred to me just then.

O, tam senin gibi, iyi bir golfçü. - He, just like you, is a good golfer.

good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

good
namuslu
good
(the ile) iyi insanlar
good
yakşı
good
yerinde

Keyfim çok yerinde değil. - I'm not in a very good mood.

O, sağlığı yerinde görünüyor. - He seems to be in good health.

good
sevecen
good
komple
good
saygıdeğer
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Düğüm
İngilizce - İngilizce
To beat in a contest; to surpass in skill or achievement

You did not win because I was sloppy. You bested me, Uncle. I've never seen you fight like that before.”.

Superlative form of well: most well
Superlative form of good: most good
The person (or persons) who is (are) most excellent
The supreme effort one can make

I did my best.

{a} most good, most choice, most preferable
it would be sensible; "you'd best stay at home"
adj terbaik (baik)
Building Excellent Schools Together
Highest bid or lowest offer at that given time Example......XYZ Bank has 50 offered at 500 Merrill Lynch is bidding 450 on 50, 500 trade, still 450 bid BEST
To get the better of
Best is the superlative of good. If you want further information the best thing to do is have a word with the driver as you get on the bus It's not the best place to live if you wish to develop your knowledge and love of mountains
Canadian physiologist (born in the United States) who assisted F
You use at best to indicate that even if you describe something as favourably as possible or if it performs as well as it possibly can, it is still not very good. This policy, they say, is at best confused and at worst non-existent
If you say that something is for the best, you mean it is the most desirable or helpful thing that could have happened or could be done, considering all the circumstances. Whatever the circumstances, parents are supposed to know what to do for the best
the person who is most outstanding or excellent; someone who tops all others; "he could beat the best of them"
most successfully; to the highest degree, most; better; advisable
In the highest degree; beyond all others
Utmost; highest endeavor or state; most nearly perfect thing, or being, or action; as, to do one's best; to the best of our ability
Banting in research leading to the discovery of insulin (1899-1978) (superlative of `good') having the most positive qualities; "the best film of the year"; "the best solution"; "the best time for planting"; "wore his best suit"
If you say that something is the best that can be done or hoped for, you think it is the most pleasant, successful, or useful thing that can be done or hoped for. A draw seems the best they can hope for The best we can do is try to stay cool and muddle through
Most intimately; most thoroughly or correctly; as, what is expedient is best known to himself
ad the most good
If you like something best or like it the best, you prefer it. The thing I liked best about the show was the music Mother liked it best when Daniel got money What was the role you loved the best? = most
having the indicated rank, as fourth-best (fourth highest in rank among the cards held)
If two people are the best of friends, they are close friends, especially when they have had a disagreement or fight in the past. Magda is now married to George Callerby and we are the best of friends
from a position of superiority or authority; "father knows best"; "I know better "
If you make the best of something, you accept an unsatisfactory situation cheerfully and try to manage as well as you can. In British English, you can also say that you make the best of a bad job. She instilled in the children the virtues of good hard work, and making the best of what you have
the supreme effort one can make; "they did their best"
Someone's best is the greatest effort or highest achievement or standard that they are capable of. Miss Blockey was at her best when she played the piano One needs to be a first-class driver to get the best out of that sort of machinery
superlative of good
Di Ti Sut
To beat in a contest
Best is the superlative of well. James Fox is best known as the author of White Mischief
get the better of; "the goal was to best the competition"
Best is used to form the superlative of compound adjectives beginning with `good' and `well'. For example, the superlative of `well-known' is `best-known'. see also second best, Sunday best
Highest Bid or lowest offer at that given time
customer service on the web
Most advanced; most correct or complete; as, the best scholar; the best view of a subject
formulae You can say `All the best' when you are saying goodbye to someone, or at the end of a letter. Wish him all the best, and tell him we miss him
the supreme effort one can make; "they did their best" the person who is most outstanding or excellent; someone who tops all others; "he could beat the best of them" Canadian physiologist (born in the United States) who assisted F
You use best of all to indicate that what you are about to mention is the thing that you prefer or that has most advantages out of all the things you have mentioned. It was comfortable and cheap: best of all, most of the rent was being paid by two American friends
If someone does something as best they can, they do it as well as they can, although it is very difficult. The older people were left to carry on as best they could
most excellent; as, the best man; the best road; the best cloth; the best abilities
Having good qualities in the highest degree; most good, kind, desirable, suitable, etc
in a most excellent way or manner; "he played best after a couple of martinis
If you do your best or try your best to do something, you try as hard as you can to do it, or do it as well as you can. I'll do my best to find out It wasn't her fault, she was trying her best to help
in a most excellent way or manner; "he played best after a couple of martinis"
Most; largest; as, the best part of a week
Bilan Énergétique du Systeme Tropical (CNES)
To the most advantage; with the most success, case, profit, benefit, or propriety
(superlative of `good') having the most positive qualities; "the best film of the year"; "the best solution"; "the best time for planting"; "wore his best suit"
(comparative and superlative of `well') wiser or more advantageous and hence advisable; "it would be better to speak to him"; "the White House thought it best not to respond"
{i} finest, most excellent; highest endeavor, hardest; holiday clothes, "Sunday best"; compliments, best wishes
to the best of your ability: see ability to hope for the best: see hope to the best of your knowledge: see knowledge best of luck: see luck the best part: see part at the best of times: see time the best of both worlds: see world. American-born Canadian physiologist noted for his work on the discovery and application of insulin
{s} having the most positive qualities, leading, top, foremost, prime, first, chief, principal, supreme, of the highest quality
superlative of well
If you say that a particular person knows best, you mean that they have a lot of experience and should therefore be trusted to make decisions for other people. He was convinced that doctors and dentists knew best
{f} get over on someone; beat someone
Canadian physiologist (born in the United States) who assisted F G Banting in research leading to the discovery of insulin (1899-1978)
The best is used to refer to things of the highest quality or standard. We offer only the best to our clients He'll have the best of care. worst
bettermost
top
best bet
The best proposal or plan

I think your best bet would be to book the Italian tour for the end of June.

best bib and tucker
attractive clothing
best boy
(film jargon) The first assistant to either the key grip (in charge of camera placement and movement) or the gaffer (in charge of lighting and electrics)
best boys
plural form of best boy
best efforts
An assurance of good-faith effort to achieve best results under prevailing circumstances
best efforts
An effort to sell securities without a firm underwriting
best friend
An especially close and trusted friend
best friend forever
A person who is an especially close and trusted friend over a long time period
best friends
plural form of best friend
best laid plans
A proverbial expression used to signify the futility of making detailed plans when the outcome is uncertain
best men
plural form of best man
best of
The attainment of a majority of wins in (an odd-numbered series of games)

A rubber consists of the best of three games, unless one side wins the first two games.

best of
The marketed-as-best works of (a particular artist) in compilation

He was listening to The Best of the Pink Floyd, smoking a joint.

best of all
Something superlative
best of all
Superlative, the greatest of something
best of both worlds
A combination of two seemingly contradictory benefits

That movie was both hilarious and touching; it was the best of both worlds.

best of breed
Any product thought to be the best of its type
best of the bunch
The best or most preferred person or item within a group

He proved the best of the bunch. He deserved better than being frozen like a Popsicle under that glacier.

best off
Superlative form of well off
best practice
A well defined procedure that is known to produce near-optimum results
best regards
Used as a polite closing of a letter
best thing since sliced bread
Alternative form of greatest thing since sliced bread
best-off
Alternative spelling of best off
best-off
Superlative form of well-off
best-selling
In marketing, highly popular with consumers purchasing goods within a specific class
best-selling
Superlative form of good-selling
best boy
The chief assistant to the gaffer on a movie or television set
best boy
Caterer Foley Synopsis
best boy
The assistant chief lighting technician or second electrician The term is generally used only in film and television
best boy
The assistant gaffer or the assistant to the key grip They are responsible for the routing and coiling of power cables necessary to run the lights for a shot
best boy
On a film set, the assistant to the Gaffer and Key Grip
best boy
The chief assistant to the gaffer on a set
best boy
assistant to the gaffer/chief electrician; lighting technician
best and final offer
BAFO (best and final offer): Term used in bids to indicate that no further negotiation on the amount or terms is possible. BAFO is issued often in response to the request a principal (customer) sends to those contractors or suppliers whose bids are within a close range of one another
best before
To be used or consumed before a certain date (message on perishable products indicating the date on which they are expected to lose freshness or spoil)
best boy
(Film) The person who helps the gaffer (= the person responsible for putting in and maintaining the electric wires) when a film or television programme is being made
best interest
'Best interests' or 'best interests of the child' is the doctrine used by most courts to determine a wide range of issues relating to the well being of children
best interests
Best interests or best interests of the child is the doctrine used by most courts to determine a wide range of issues relating to the well being of children
best practice
A description of the best way of performing a particular activity, especially in business, that can be used by other people or companies as a set of rules to follow. "We are currently developing a number of best practices to enhance network security."
Best Western
worldwide network of hotels
Best of luck!
good luck, may you have good luck, may you be successful
best before-
to be used or consumed before a certain date (message on perishable products indicating the date on which they are expected to lose freshness or spoil)
best bib and tucker
{i} Sunday best, one's finest clothing, one's best clothes
best bid
In any particular market, the most someone is currently willing to pay for that wine
best bid
The highest price at which any buyer is currently willing to pay for the security (See bid)
best bid
The price a prospective buyer is prepared to pay at a particular time for trading a unit of a given security Please note that the New York Stock Exchange and the American Stock Exchange do not provide Bid information on a delayed basis (See also "Bid" )
best bid
The highest price at which someone is willing to buy a security
best bid
The highest quoted bid among all the market participants This is the price at which a market sell order (as long as enough shares are bid and the bid is current) should be executed Also called inside bid or high bid Also see Bid
best bid
The highest quoted bid of all competing Market Makers to buy a particular stock at any given time (See Market Maker, bid price)
best bid
The highest quoted bid of all competing market makers to buy a particular stock at any given time The highest price someone is willing to pay for an asset
best bid
Bidder has submitted a bid containing several variables or components (discounts, wage rates, material costs, etc ) that are not necessarily all low but in combination is the best bid
best bid
The price a prospective buyer is prepared to pay at a particular time for trading a unit of a given security Please note that the American Stock Exchange and the New York Stock Exchange do not provide Bid information on a delayed basis (See also "Bid" )
best bid
The highest quoted bid of all competing Market Makers to buy a particular stock at any given time
best boy
The assistant to the Chief Electrician, or Head Gaffer
best buddy
best friend, closest friend
best buy
most worthwhile purchase, best bargain
best buy in town
greatest bargain around, low price
best effort
A resource allocation policy in which no request for scheduling is rejected Consequently, no level of service is guaranteed
best effort
A phrase taken from Federal Election Commission regulations used by candidates' campaign committees to excuse their failure to provide the FEC with complete disclosure information concerning their contributors For example, when only the name and address but not the employer or occupation of a contributor is given on a campaign finance form, the words "best effort" will sometimes be written in Some states require candidates to return checks to contributors if sufficient disclosure information is not provided
best effort
A quality of service (QOS) class in which no traffic parameters are specified and no guarantee given that traffic will be delivered ATM's available bit rate (ABR) and unspecified bit rate (UBR) are both best-effort services
best effort
A QoS class in which no specific traffic parameters and no absolute guarantee are provided Best effort includes UBR and ABR
best effort
An agreement where investment bankers agree to do their best to sell an issue to the public
best effort
A method of file transfer that sends files to recipients but does not allow the recipients to send back transfer status to the host Best effort file transfer increases the scope of the network by conserving network bandwidth, but data packets might be lost during transfer (Push)
best effort
Arrangement in which the investment banker does not guarantee the firm a fixed amount for its securities
best effort
An offering which is not underwritten and not purchased as a whole from the issuer, but is sold by securities dealers on a "sell what can be sold" basis
best evidence rule
rule that states that the original item must be presented as evidence whenever possible and that copies are only acceptable when the original is not available (Law)
best evidence rule
a rule of evidence requiring that to prove the content of a writing or recording or photograph the original is required
best fit
(Ticaret) In forecasting, software functions that compare multiple possible forecast methods to past actual demand to determine the best method to use in the future. Generically used to indicate the best alternative from given choices
best friend
the one friend who is closest to you
best judgement assessment
determination by the tax authorities of taxes to be levied based on the information at their disposal
best man
The best man at a wedding is the man who assists the bridegroom. The bridegroom's chief attendant at a wedding. the man who helps the bridegroom at a wedding ceremony
best man
principal attendant of the bridegroom at a wedding
best man
the principal groomsman at a wedding
best of
most desirable of, high quality of -
best of all
especially fortunate; "best of all, we don't have any homework!"
best of all
especially fortunate; "best of all, we don't have any homework!
best of breed
best of a kind; most recommended options; highest quality selections
best of breed
The top placement within a breed
best of breed
an application that provides the most comprehensive and effective functionality for an office or area
best of breed
Systems or functions that exhibit the highest level of performance in their class Tradeoffs occur in multiple-function systems when the costs of integrating several systems offset the benefits of having the best system in each individual area
best of breed
(Ticaret) Systems or functions that exhibit the highest level of performance in their class. Tradeoffs occur in multiple-function systems when the costs of integrating several systems offset the benefits of having the best system in each individual area
best of judgement
estimation of data that is as correct and accurate as possible for determining tax liability
best of the bunch
best one of the whole group, cream of the crop, creme de la creme
best part
crowning jewel, part which is the most enjoyable or fun, part which is the most interesting
best possible manner
the best way, the most effective or desirable way
best practice
Methods, tools or techniques that are associated with improved performance In new product development, no one tool or technique assures success; however a number of them are associated with higher probabilities of achieving success Best practices likely are at least somewhat context specific Sometimes called "effective practice "
best practice
The documented strategies and tactics employed by organizations to define the most efficient, effective methods to evolve and utilize their revenue and business opportunities in the delivery of their services
best practice
those practices that have produced outstanding results in another situation and that could be adapted for our situation (2)
best practice
an ongoing commitment by the business to change and continuous improvement in order to deliver the best possible performance
best practice
A particular way of doing business that has a positive impact on one or more of the following: customer satisfaction, employee satisfaction, or financial results Best practices involve top-level commitment, a linkage to strategic planning, process adaptations that reinforce desirable behaviors and outcomes for the organization, and measurements to tie the initiatives to critical business practices
best practice
External CSF Regional development
best practice
*: A superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization, usually recognized as "best" by the other peer organizations
best practice
A superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization, usually recognized as "best" by other peer organizations
best practice
A protocol or guideline which, when followed, produces a benchmark outcome (American Healthways, 1999)
best practice
Guide and documentation to describe and standardize the use of metadata elements that best support a community's needs
best practice
An activity or procedure that has produced outstanding results in another situation and could be adapted to improve effectiveness, efficiency, ecology, and/or innovativeness in another situation
best practice
The winning strategies, approaches, and processes that produce superior performance in an organization A best practice is a by-product of a successful end-result
best practice
From UNAIDS Best Practice Summary Booklet: "The concept of best practice is not reserved only for "ultimate truths" or "gold standards " For UNAIDS, best practice means accumulating and applying knowledge about what is working and not working in different situations and contexts In other words, it is both the lessons learned and the continuing process of learning, feedback, reflection and analysis (what works, how and why, etc )" Source: http: //www unaids org/bestpractice/Collection/summary/introduction html
best practice
Also known as competitive benchmarking, the methodology that determines state-of-industry performance or application
best practice
Used to refer to preferred techniques of working in the Evolution Hosting environment or to refer to techniques explicitly outlined by Sun Microsystems® and the J2EE Specification See Also J2EE
best practice
refers to the cooperative way in which enterprises and their employees work together continuously to strive to be the best possible in all key business processes The benefits can be seen in improvements in timeliness, cost, quality and customer service
best practice
Methods that are considered "state of the art" by the most respected in an industry Successful companies use different methods than unsuccessful companies
best practice
Strategies, activities, or approaches which have been shown through research and evaluation to be effective (Ref 8)
best practice
Learning how the best businesses in your field do those things which help them operate more effectively and efficiently, so becoming more profitable and competitive
best practice
For any business process, there is a set of practices that have been established that result in the lowest cost for that process As technology improves so do the business practices that utilize those improvements Since technology is constantly evolving, there should be a periodic review of best practices and their application to your business processes Back to Index
best practice
Programs or services that research or expert opinions have shown to be effective
best practice
Superior performance within a function independent of industry, leadership, management, or operational methods or approaches that lead to exceptional performance; best practice is a relative term and usually indicates innovative or interesting business practices which have been identified as contributing to improved performance at leading companies
best practice
State-of-industry performance or application
best practices
(Ticaret) Standard, published operating methods found to produce the best performance and results in a given industry or organization
best regards
all the best, hearty wishes, deepest blessings
best seller
top-selling, very successful in the market (especially of a book)
best seller
A best seller is a book of which a great number of copies has been sold. = blockbuster
best seller
a book that has had a large and rapid sale
best solution
best way of solving something
best thing since sliced bread
(Slang) definitely the best thing ever
best way possible
more successful method, best possible method
best wishes
all the best!, I wish you luck! (said in farewell)
best-kept secret
little known but excellent (of a restaurant, etc.)
best-known
most familiar or renowned; "Stevenson's best-known work is probably `Treasure Island'
best-seller
a popular product, especially a book, which many people buy
best-selling
A best-selling product such as a book is very popular and a large quantity of it has been sold
best-selling
selling in great numbers; "a best-selling novel"
best-selling
A best-selling author is an author who has sold a very large number of copies of his or her book
best-selling(p)
selling in great numbers; "a best-selling novel
be on one's best behaviour
(deyim) Behave extremely well and be very polite on a particular occasion

1. Now children, I want you all to be on your best behaviour when grandma arrives. 2. I'd just met his parents for the first time so I was on my best behaviour.

Sunday best
A person's finest clothing, especially the clothes one reserves to wear to church on Sunday

More than 250 people, most of them African-American churchgoers dressed in their Sunday best, erupted in screams when the presidential motorcade turned onto the street.

Sunday-best
Alternative spelling of Sunday best
all the best
Used to wish someone good luck
as best one can
In the best possible way, given the circumstances

We tried to make our lives comfortable as best we could.

at best
In the most favorable of conditions; at the most
at the best of times
At most
diamonds are a girl's best friend
A statement that suggests, while love is a luxury, material wealth (particularly jewellery) is more valuable in the long run
experience is the best teacher
Lessons learned from experience are the most lasting
get the best of
Alternative form of get the better of
give it one's best shot
To make one's best effort or attempt; to try as hard as possible

I didn't win the contest, but I sure gave it my best shot.

good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Healthful

Walking is good for you.

good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
Effective

a good worker.

good
An item of merchandise
good
A result that is positive in the view of the speaker
good
Reasonable in amount

all in good time.

good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
Holy

Good Friday.

good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

he who laughs last laughs best
success is better after having previously endured ridicule
honesty is the best policy
Honesty is the most honorable and fulfilling way to live one's life
hunger is the best sauce
Being hungry makes one less concerned about the taste of one's food
hunger is the best spice
When one is hungry, anything will taste good
level best
The very best that one can do

And baby did his level best to say it for he was very intelligent for eleven months everyone said and big for his age and the picture of health.

Türkçe - İngilizce

best teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

well
wishing you well
best