bad

listen to the pronunciation of bad
İngilizce - Türkçe
kötü

Dekorasyon kötü değil. - The decorating isn't bad.

Kötü bir karın ağrım var. - I've got a bad stomachache.

{i} zarar

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Öğünler arasında yemek yeme sağlığınız için gerçekten zararlı mıdır? - Is eating between meals really bad for your health?

{s} fena

Fena değilim. Ama biraz yorgunum. - Not bad. But I'm a little tired.

Tom bir trafik kazasında fena halde yaralandı. - Tom was badly injured in a traffic accident.

{s} kokmuş
{s} rahatsız

Tom beni rahatsız etmeyi bırakmadı. - Tom wouldn't stop badgering me.

Kötü koku beni rahatsız etti. - The bad smell sickened me.

{s} sert

Benim kötü bir sert ensem var. - I have a bad stiff neck.

{s} sahte

Sahtekâr olma konusunda kötü bir üne sahiptir. - He has a bad reputation of being dishonest.

Sahte para her zaman geri gelir. - Bad money always comes back.

{s} kem

Tom emniyet kemerini takıyor olsaydı o kadar kötü yaralanmazdı. - If Tom had been wearing his seat belt, he wouldn't have been injured so badly.

{s} kokuşmuş
{s} terbiyesiz

İnsanları parmakla göstermek terbiyesizlik. - It's bad manners to point at people.

Ağzın doluyken konuşmak terbiyesizliktir. - It's bad manners to speak with your mouth full.

{i} yıkım
{s} bozuk

Bozuk İngilizce dünyanın en yaygın dilidir. - Bad English is the most widespread language in the world.

çürük

Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür - One bad apple spoils the barrel.

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

neşesiz
değersiz
yaramaz
mutsuz
geçersiz
talihsiz
ciddi

Kötü haber söylendiğinde o ciddi görünüyordu. - He looked grave when told the bad news.

yaman
ahlaksız
sağlıksız

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

(dil) kaba
hatalı

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

(para) sahte
zararlı

Sigara içmenin sağlık için zararlı olduğunu söylemeye gerek yok. - It goes without saying that smoking is bad for the health.

Her gün balık yemek sizin için zararlı mı? - Is eating fish every day bad for you?

şiddetli
yanlış

Onların yeteneğiyle ilgili yanlış bir şey yoktu, o sadece maliyet performansı kötü olan her bir ünite için giderin çok yüksek olmasıydı. - There was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad.

Aşağılık kompleksleri hakkında kötü şey onlara yanlış insanların sahip olması. - The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them.

{i} perişanlık
{s} küfürlü

Küfürlü dil, kötü bir kalbin işaretidir. - The cursing tongue is an indication of a bad heart.

{i} şanssızlık
{s} berbat

Bu berbat havada dışarı çıkmasan iyi olur. - You had better not go out in this bad weather.

Berbat bir baş ağrısı çekiyorum. - I'm suffering from a bad headache.

kifayetsiz
pişman
hasta

Hastanede bir sürü hasta gördüm, onlardan bazıları kötü şekilde yaralanmıştı. - I saw many patients at the hospital, some of whom were badly injured.

Paul bugün yatakta hasta. Çok kötü. - Paul is sick in bed today. That's too bad.

be bad at something bir şeyi becerememek
nahoş
{s} ciddi, vahim
keyifsiz
müteessir
{s} (worse, worst)
bad debt şüpheli alacak
in baddili güç durumda
{s} bozuk, bozulmuş (yiyecek). 6
{s} kötü, hoş olmayan
(Argo) güzel

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi. - I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better.

(Argo) harika
kaka
bitik
kara

Karaoke söylemede kötüyüm. - I'm bad at singing karaoke.

Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi. - José showed himself to be a person of bad character.

çok kötü

Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır. - Telling lies is a very bad habit.

Biz ona çok kötü davranırsak, haksızlık olur. - It would be unfair if we treated him so badly.

niteliksiz
kötü şey
bozulmuş (yiyecek)
bet
kötüydü
bad-tempered
huysuz
bad luck
uğursuzluk

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

Onu söylemek uğursuzluk getirir. - It's bad luck to say that.

badly
kötü bir şekilde

Daha önce ağrıyordu, ama asla şu andaki kadar kötü bir şekilde değil. - It's ached before, but never as badly as right now.

Ben kendimi kötü bir şekilde ifade etmiş olmalıyım. - I must have expressed myself badly.

bad apple
(Ev ile ilgili) sorun çıkaran
bad air
kötü hava
bad blood
düşmanlık

Romeo ve Juliet'te iki aile arasında düşmanlık vardı. - There was bad blood between the two families in Romeo and Juliet.

bad branch
kötü sapma
bad cheque
karşılıksız çek
bad condition
kötü durum
bad conductor
kötü iletken
bad debt
tahsil edilemeyen alacak
bad debt
şüpheli alacak
bad fortune
şanssızlık
bad fortune
talihsizlik
bad luck
aksilik
bad luck
kötü şans

Siyah kediler kötü şanstır. - Black cats are bad luck.

Başarısızlığını kötü şansa dayandırdı. - He attributed his failure to bad luck.

bad luck
şanssızlık
bad money
kalp para
bad patch
şanssızlık anı
bad patch
kötü zaman
bad person
kötü kişi
bad sector
bozuk sektör
bad tempered
huysuz
bad weather
kötü hava
bad-tempered
ters

Kötü huylu bir adam kızını tersledi. - The bad-tempered man snapped at his daughter.

bad actors
kötü aktörler
bad attitude
Kötü davranış, kötü tutum
bad break
kötü sonu
bad breath
(deyim) Ağız kokusu: "İ've been eating garlic, so İ may have bad breath."
bad command error
kötü komut hatası
bad company
Pek istenmeyen takım arkadaşı
bad cough
feci şekilde öksürmek
bad debts
şüpheli alacaklar
bad deed
kötü senet
bad eating habit
kötü yeme alışkanlığı
bad eating habits
düzensiz beslenme
bad egg
değersiz adam, işe yaramazın teki
bad girl
yaramaz kız
bad hair day
(deyim) çok zor ve problemli geçen gün
bad influence
kötü örnek
bad loser
kötü loser
bad lot
kötü çok
bad mannered
kötü huylu
bad marriage
kötü evlilik
bad mood
kötü bir ruh
bad penny
İstenmeyen şey
bad quarter of an hour
bir saat kötü çeyrek
bad to
kötü
worse
daha berbat
worse
daha kötü

Derhal doktoru çağır, yoksa hasta daha kötü olabilir. - Send for the doctor at once, or the patient may get worse.

Shylock aç gözlü, ve daha kötüsü,çok pintidir. - Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.

worse
{i} daha da kötüsü

Rüzgar şiddetli esiyordu ve daha da kötüsü, yağmur yağmaya başladı. - The wind was blowing violently, and to make matters worse, it began raining.

Daha da kötüsü kar yağmaya başladı. - To make matters worse, it began to snow.

worse
kötü

Belirtiler daha da kötüleşiyorsa bir doktora danışmalısın. - You should consult a doctor if the symptoms get worse.

Rüzgar şiddetli esiyordu ve daha da kötüsü, yağmur yağmaya başladı. - The wind was blowing violently, and to make matters worse, it began raining.

worse
{i} beteri

Her şeyin daha beteri de vardır. - It could always be worse.

worse
{i} daha kötüsü

Sen ondan daha kötüsün. - You're worse than him.

Sen Tom'dan daha kötüsün. - You're worse than Tom.

worse
beter

Bundan daha beter olabilir mi bilemiyorum! - I don't know if it could get any worse than this!

Her şeyin daha beteri de vardır. - It could always be worse.

worse
daha fena
badly
berbat

Mary berbat şekilde pişirdiği akşam yemeğinden utandı. - Mary was embarrassed by her badly cooked dinner.

Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı. - Mary has been badly let down.

bad luck
kör talih
bad tempered
kötü huylu
bad tempered
aksi

Şekerleme yapmadığı günlerde aksi olur. - On the days he doesn't take a nap, he's bad tempered.

badly
fena halde, fena bir şekilde: The team was badly beaten. Takım fena halde yenildi
badly
berbat bir şekilde

Mary berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğratıldı. - Mary has been badly let down.

Berbat bir şekilde yanmış pilot hâlâ pilot kabinindeydi. - The badly burnt pilot was still in the cockpit.

badly
fena halde

O, fena halde azarlanmış görünüyor. - It seems that he was badly scolded.

O, fena halde yeni bir elbise istiyor. - She wants a new dress badly.

badly
fena

Onun fena halde paraya ihtiyacı vardı. - She badly needed the money.

Fena şekilde yardımınıza ihtiyacım var. - I am badly in need of your help.

worst
en kötü

En kötüsü için hazır olmalısınız. - You should be ready for the worst.

Tom, kendisinin en kötü düşmanı. - Tom is his own worst enemy.

worst
en fena
badly
kötü

Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım. - I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident.

O, oğullarına kötü davrandı. - He behaved badly to his sons.

worst
{f} yenmek
badly
çok

Ekmek çok yumuşak olduğu için zor kesiliyor. - The bread is cutting badly because it's very soft.

Bizim çok fazla yiyeceğe ihtiyacımız var. - We are badly in need of food.

bad for
(deyim) zarar vermek
bad for
(deyim) hasar vermek
bad temper
sinirlilik
bad temper
damar
badder
(Argo) harika
badly
fena bir şekilde
badly
şiddetle

Bunu ne kadar şiddetle istiyorsun? - How badly do you want it?

Seni şiddetle özleyeceğiz. - We will miss you badly.

worst
yün iplik
worse
daha hasta
worse
daha çok

Tom'un başı düşündüğümden daha çok dertte. - Tom is in worse trouble than I thought.

worse
daha kötü şey

Yalnız olmaktan daha kötü şeyler var. - There are worse things than being alone.

Ben daha kötü şeyler duydum. - I've heard of worse things.

a bad beginning makes a bad ending
kötü başlayanın sonu da iyi olmaz
a bad beginning makes a bad ending
kötü bir başlangıç kötü bir sona sebeptir
a bad beginning makes a bad ending
kötü bir başlangıç kötü bir şekilde sonuçlanır
bad for
için kötü

Televizyonun çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Sigara içmek sizin için kötü. - Smoking is bad for you.

be bad
kötü
bad luck
kör şeytan/talih
bad luck
kutsuzluk
bad temper
hırçınlık

Gülmek hırçınlık için en etkili bir panzehirdir. - Laughing is the most effective antidote to bad temper.

bad temper
huysuzluk
bad tempered
ters
bad tempered
huylu
badly
ağır

O, kazada ağır yaralandı. - He was injured badly in the accident.

Tom ağır yaralanabilirdi. - Tom could've been badly hurt.

badly
çok: That child badly needs a new pair of shoes. O
badness
[n] fenalık
badness
kusurluluk
badness
{i} kötülük
badness
{i} elverişsizlik
worse
kötü durum

Tom düşündüğümüzden daha kötü durumda. - Tom is in worse shape than we thought.

Tom bundan çok daha kötü durumdaydı. - Tom has been in far worse situations than this.

worse
Gittikçe daha kötü bir hal aldı
worse
It got worse and worse
worse
daha fena bir şekilde
worse
daha fena şey
worse
{s} daha kötü, daha fena, beter: He's worse today. Bugün durumu daha kötü
worse
{i} daha kötü, daha fena, beter: That was bad enough, but worse was
worse
Hastalığı ağırlaştı
worse
It will be the worse forKendisi için
worst
en kötü şey

Yazla ilgili en kötü şey sıcaklık. - The worst thing about summer is the heat.

Bu olabilecek en kötü şey değil. - That's not the worst thing that could happen.

worst
en kötü şekilde

Bize en kötü şekilde ihanet edenler her zaman bizim için gözde olanlardır. - Those who betray us in the worst way are always those who are dearest to us.

worst
en kötü biçimde
worst
üstün gelmek
worst
{s} en kötü, en fena. i
worst
adamakıllı
worst
{i} en kötü durum

En kötü durum senaryosunda elimizden geldiği kadar mutlu görünmek zorunda kalacağız. - In the worst case scenario we'll just have to look as happy as we can.

Eğer en kötü durum senaryosu için hazır mısınız? - Are you ready for the worst-case scenario?

worst
{f} alt etmek
worst
en fena şekilde
worst
en fena surette
worst
(Tekstil) (yarn) yün iplik , kamgarn iplik
worst
en fenası
worst
fena halde
worst
en fena durum
worst
mağlup etmek
worst
en kötüsü

En kötüsü için hazır olmalıyız. - We need to prepare for the worst.

En kötüsü için kendinizi hazırlamalısınız. - You must prepare yourself for the worst.

İngilizce - İngilizce
error, mistake

Sorry, my bad!.

Not suitable or fitting

Do you think it is a bad idea to confront him directly?.

Tricky; stressful; unpleasant

Divorce is usually a bad experience for everybody involved.

Alternative past tense of bid. See bade
Bold and daring

Did you see what he wrote on that guy's forehead? What a bad ass!.

To shell (a walnut)

A curious specimen of Gloucestershire dialect c»me out in an assault case heard by the Gloucester court magistrates on Saturday. One of the witnesses, speaking of what a girl was doing at the time the assault took place, said she was ' badding ' walnuts in a pigstye. The word is peculiarly provincial : to ' bad ' walnuts is to strip away the husk. The walnut, too, is often called » 'bannut,' and hence the old Gloucestershire phrase, ' Come an' bad the bannuts.'.

Badly

I didn't do too bad in the last exam.

Evil; wicked

Be careful. There are bad people in the world.

Severe, urgent (of a need or want)

He is in bad need of a haircut.

Of food, spoiled, rotten, overripe

These apples have gone bad.

(Should we move() this sense?) Fantastic

You is sic] bad, man!.

Not good; unfavorable; negative

You have bad credit.

Of breath, malodorous, foul

Bad breath is not pleasant for anyone.

Seemingly non-appropriate, in manners, etc

It is bad manners to talk with your mouth full.

Faulty; not functional

I had a bad headlight.

A bad idea, decision, or method is not sensible or not correct. Economist Jeffrey Faux says a tax cut is a bad idea Of course politicians will sometimes make bad decisions That's not a bad way to proceed, just somewhat different The worst thing you can do is underestimate an opponent. = poor good
{a} ill, sick, wicked, hurtful, poor, imperfect
Barksdale AFB, Louisiana (code used herein)
A bad child disobeys rules and instructions or does not behave in a polite and correct way. You are a bad boy for repeating what I told you Many parents find it hard to discourage bad behaviour. = naughty
Food that has gone bad is not suitable to eat because it has started to decay. They bought so much beef that some went bad
If you feel bad about something, you feel rather sorry or guilty about it. You don't have to feel bad about relaxing I feel bad that he's doing most of the work Are you trying to make me feel bad? good
You use bad to indicate that something unpleasant or undesirable is severe or great in degree. He had a bad accident two years ago and had to give up farming This was a bad case of dangerous driving The pain is often so bad she wants to scream The floods are described as the worst in nearly fifty years
Banque Algerienne de Developpement
{s} harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)
to make the best of a bad job: see best bad blood: see blood bad luck: see luck to get a bad press: see press to go from bad to worse: see worse. A past tense of bid
Morectenglish | adronato
"; "a forged twenty dollar bill" having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice" characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life" keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase" capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you" physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises" nonstandard; "so-called bad grammar" below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital" not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
Bad is used to describe something unpleasant, undesirable or of poor quality
If you describe a piece of news, an action, or a sign as bad, you mean that it is unlikely to result in benefit or success. The closure of the project is bad news for her staff It was a bad start in my relationship with Warr The report couldn't have come at a worse time for the European Commission. good
keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase"
reproduced fraudulently; "like a bad penny "; "a forged twenty dollar bill"
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises"
awaited (with gen ; bidan) 709
If you have a bad back, heart, leg, or eye, it is injured, diseased, or weak. Alastair has a bad back so we have a hard bed
Of food, spoilt, rotten, overripe
very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm"
nonstandard; "so-called bad grammar"
{s} (Canadian and U.S. Slang) good; excellent, great, wonderful
reproduced fraudulently; "like a bad penny
having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice"
below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital"
ad wrong; acting against the law; not good
adj [evil] jahat 2 adj [not good] buruk 3 adj [wrong] salah
physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
Something that is bad is of an unacceptably low standard, quality, or amount. Many old people in Britain are living in bad housing The state schools' main problem is that teachers' pay is so bad It was absolutely the worst food I have ever had. = poor good
If you say that it is bad that something happens, you mean it is unacceptable, unfortunate, or wrong. Not being able to hear doesn't seem as bad as not being able to see You need at least ten pounds if you go to the cinema nowadays -- it's really bad. good
A bad person has morally unacceptable attitudes and behaviour. I was selling drugs, but I didn't think I was a bad person He does not think that his beliefs make him any worse than any other man. = wicked good + badness bad·ness They only recognise badness when they perceive it in others
feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night"
feelings If you say that it is too bad that something is the case, you mean you are sorry or sad that it is the case. It is too bad that Eleanor had to leave so soon Too bad he used his intelligence for criminal purposes. = a pity, a shame
Someone who is bad at doing something is not skilful or successful at it. He had increased Britain's reputation for being bad at languages He was a bad driver Rose was a poor cook and a worse mother. = poor good
"; "a forged twenty dollar bill"
A result that is negative in the eyes of the speaker
feelings If you say `too bad', you are indicating that nothing can be done to change the situation, and that you do not feel sorry or sympathetic about this. Too bad if you missed the bus. = hard luck
capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you"
(of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food"
{i} wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or
VARCHAR2(3) A YES value indicates that this constraint specifies a century in an ambiguous manner To avoid errors resulting from this ambiguity, rewrite the constraint using the TO_DATE function with a four-digit year See Also: the TO_DATE function in Oracle9i SQL Reference and Oracle9i Application Developer's Guide - Fundamentals
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt"
not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance"
evil, wicked
Black's Agricultural Dictionary, 2nd Edition, 1985 Ed D B Dalal-Clayton
Something that is bad is unpleasant, harmful, or undesirable. The bad weather conditions prevented the plane from landing We have been going through a bad time I've had a bad day at work Divorce is bad for children Analysts fear the situation is even worse than the leadership admits. good
badly, poorly
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good"
Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; the opposite of good; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news
You can say that something is not bad to mean that it is quite good or acceptable, especially when you are rather surprised about this. `How much is he paying you?' --- `Oh, five thousand.' --- `Not bad.' `How are you, mate?' --- `Not bad, mate, how's yourself?' He's not a bad chap -- quite human for an accountant That's not a bad idea
Icmet Diri
Bade
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
Bad Thing
An action that yields undesirable results to its subject
bad apple
A person who is not wholesome, honest, or trustworthy, especially one who has an adverse influence on others

While most union leaders are people of integrity, there are still bad apples.

bad apples
plural form of bad apple
bad bank
A bank created to specialize in the ownership of defaulted loans and their collection
bad banks
plural form of bad bank
bad beat
The losing of a hand after being the mathematical favorite to win at the start of the hand
bad beats
plural form of bad beat
bad blood
Feelings of hostility or ill will

All those wretched quarrels, in his humble opinion, stirring up bad blood, from some bump of combativeness or gland of some kind, erroneously supposed to be about a punctilio of honour and a flag,.

bad blood
A serious feud or grudge
bad boy
A man whose rebellious nature makes him attractive to women
bad boy
An undesirable task

Let's get this bad boy done!.

bad boy
A male criminal
bad boy
a powerful or impressive product or item:
bad boys
plural form of bad boy
bad breath
unpleasant smelling breath
bad check
A check/cheque written against a bank account with insufficient funds to pay the bearer the amount of the check
bad checks
plural form of bad check
bad debt
A debt which cannot be recovered from the debtor, either because the debtor doesn't have the money to pay or because the debtor cannot be found and/or forced to pay
bad debts
plural form of bad debt
bad egg
Someone whose behaviour is reprehensible or irresponsible; a rogue

My son had a drug problem and hired a bad egg as a chief accountant ... .

bad eggs
plural form of bad egg
bad ending
An ending that occurs when the player finishes the video game but is not completely successful for some reason, as opposed to a good ending
bad endings
plural form of bad ending
bad eye
A threatening glance
bad eye
A stare that is supposed to be harmful; the evil eye
bad eye
A disapproving regard
bad faith
The existentialist concept of denying one's total freedom of will
bad faith
A malicious motive by a party in a lawsuit. This has an effect on the ability to maintain causes of action and obtain legal remedies
bad faith
Intent to deceive or mislead another to gain some advantage; dishonesty or fraud in a transaction (such as knowingly misrepresenting the quality of something that is being bought or sold)
bad for you
unhealthy

Spending all day in front of the computer is bad for you.

bad form
Behaviour which is contrary to social expectations
bad form
rude; inappropriate
bad guy
a villain
bad guys
plural form of bad guy
bad hair day
A day when several things seems to be unmanageable or go wrong

What's the matter with Fred, he's criticising? Oh, he's just having a bad hair day.

bad hair day
A day when one's hair seems unmanageable
bad hair days
plural form of bad hair day
bad hat
naughty maker of mischief
bad hats
plural form of bad hat
bad influence
something or someone that teaches others to do wrong or to make them have bad thoughts about someone or encourages wrong actions and thoughts by example

girlfriend bad influence on my son, how can I get him to dump her.

bad influences
plural form of bad influence
bad iron
bad luck
bad joke
A situation that is badly planned, or illogical

Upon seeing Keyes' face, 15 MSNBC|MSNBC]] executives promptly resigned. Alan Keyes|Alan Keyes]]? Alan Keyes is Making Sense|Alan Keyes is Making Sense]] Alan Keyes? You've gotta be kidding me. Incidentally, the name of that show always seemed like a bad joke to me.

bad light
A weather condition where the light is so poor that the umpires feel that to continue playing would be dangerous
bad lot
A bad person

But he's a bad lot, is the master — a thorough bad lot, take my word for it, and I'm one as knows him well — too well, by a deal.

bad lots
plural form of bad lot
bad luck
Expressed to someone suffering misfortune
bad luck
misfortune
bad manners
The treatment of other people in an impolite or discourteous way, or incorrect behaviour in public

In some cultures, it is considered to be bad manners to talk with your mouth full.

bad medicine
Any advice or treatment that has no value or exacerbates the problem

Many economists believe that trying to spend your way out of a recession is bad medicine.

bad mind
malicious intent; animosity
bad money drives out good
Mediocre talent drives away real talent
bad money drives out good
Debased coinage (with low levels of precious metals) replaces purer coinage (with higher levels of precious metals)
bad name
Lack of reverence or esteem. Poor reputation
bad names
plural form of bad name
bad news
News of unpleasant, unfortunate or sad events

One of the rules of journalism is that news from Africa is always bad news.

bad news
An irritating, troublesome or harmful person, situation or thing

Many are warning Spears that he is bad news and is trying to use her.

bad off
In unfortunate circumstances, especially having financial difficulty

Who is worse off? This poor fellow who is desperately neurotic to the point of being amnesic, and wandering in and out of fugues, as bad off as he was? Or the so-called well-adjusted, productive businessman, and so forth, who is clinically sane by the same standards?.

bad pennies
plural form of bad penny
bad penny
A counterfeit or damaged penny
bad penny
A person or thing which is unpleasant, disreputable, or otherwise unwanted, especially one which repeatedly appears at inopportune times

But as the perennial bad penny of British political life, he keeps turning up at embarrassing moments.

bad seed
A genetic source of bad behavior or other results
bad taste in one's mouth
A feeling something is morally despicable as to cause nausea

The more I thought of my orders, the more it left a bad taste in my mouth.

bad taste in one's mouth
A feeling of disappointment and frustration
bad taste in one's mouth
A feeling of guilt, responsibility, or embarrassment as to cause nausea

Knowing that I had inadvertently aided a killer, left me with a bad taste in my mouth.

bad to the bone
Completely bad and evil; pure evil
bad-ass
cool, awesome, heroic, admirable
bad-assness
the state or characteristics of being bad-ass
bad-boy
Attributive form of bad boy

bad-boy attitude.

bad-faith
Attributive form of bad faith

bad-faith claim.

bad-lad split
a phonemic split of the phoneme /æ/ into a short /æ/ and a long /æː/, as heard in some varieties of British and Australian English, in which "bad" is pronounced /bæːd/ and "lad" is pronounced /læd/
bad-mannered
Of or pertaining to having bad manners; impolite

He was extremely bad-mannered and caused offence wherever he went.

bad-minded
suspicious, malicious or cynical
bad-talk
To disparage something, or to speak maliciously about someone
bad-tempered
Of or pertaining to bad temper; showing anger

His bad tempered outburst caught his friends by surprise.

bad apple
(Ev ile ilgili) a troublemaker
bad cough
Bad cough is American slang for to vomit
bad hair day
a day when one is unable to arrange one's hair into a satisfactory and pleasing style
bad penny
An unwanted thing that reappears or reoccurs repeatedly
badly
Very much; to a great degree

I want it so badly.

badly
ill, unwell

He's never badly. (He's never ill.).

worse
Comparative form of ill: more ill

She was very ill last week but this week she’s worse.

worse
Less skillfully
worse
Used to start a sentence

Her leg is infected. Still worse, she's developing a fever.

worse
A worse condition

His mood took a turn for the worse.

worse
Comparative form of badly: more badly

He drives worse than anyone I know.

worse
Of lower quality, less desirable
worse
Comparative form of bad: more bad

Your exam results are worse than before.

worse
More evil
worse
More severely or seriously
worse
More severe or serious
worst
Most unfavorable

That's the worst news I've had all day.

worst
Most harmful or severe

The worst storm we had last winter knocked down our power lines.

worst
Most ill

I'm feeling really ill - the worst I've felt all week.

worst
Superlative form of bad. Most inferior; doing the least good

I think putting oil on a burn is the worst thing you can do.

worst
(with the) ­Something that is worst

None of these photographs of me are good, but this one is definitely the worst.

badly
{a} in a bad manner, not well
badness
{n} a bad state, a want of good qualities
worse
{a} more bad, more ill
worse
{v} to worst, overcome
worse
{a} in a more bad manner, state or degree
worst
{a} most vile, most ill, most wicked
worst
{n} the most distressed or wicked state
worst
{v} to defeat, beat, overthrow, overcome
Bad luck
ill fortune
Worse
warre
Worse
worser
Worse
waur
bad luck
an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
bad luck
unnecessary and unforeseen trouble resulting from an unfortunate event
bad luck
an unpredictable outcome that is unfortunate; "if I didn't have bad luck I wouldn't have any luck at all
bad luck
absence of good fortune
bad luck
an unpredictable outcome that is unfortunate; "if I didn't have bad luck I wouldn't have any luck at all"
bad luck
hard cheese
bad temper
irritability, tendency to become angry easily, unpleasant personality
bad temper
a persisting angry mood
bad tempered
ill-tempered, angry, hot tempered, hot-headed
badder
of Bad, a
badder
The comparative of bad, in the sense of "very good"
badder
compar
baddest
The superlative of bad, in the sense of "very good"
badly
seriously, gravely; deplorably; in a difficult manner; extremely
badly
without skill or in a displeasing manner; "she writes badly"; "I think he paints very badly"
badly
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
badly
to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
badly
If something reflects badly on someone or makes others think badly of them, it harms their reputation. Teachers know that low exam results will reflect badly on them Despite his illegal act, few people think badly of him. well
badly
If you want or need something badly, you want or need it very much. Why do you want to go so badly? Planes landed at Bagram airport today carrying badly needed food and medicine. = much
badly
(`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill prepared"; "it ill befits a man to betray old friends"; "the car runs badly"; "he performed badly on the exam"; "the team played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill-conceived plan"
badly
evilly or wickedly; "treated his parents badly"; "to steal is to act badly
badly
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
badly
If something is done badly or goes badly, it is not very successful or effective. I was angry because I played so badly The whole project was badly managed The coalition did worse than expected, getting just 11.6 per cent of the vote. well
badly
in a disadvantageous way; to someone's disadvantage; "the venture turned out badly for the investors"; "angry that the case was settled disadvantageously for them"
badly
{s} in poor health; sorry, upset; dejected
badly
If someone behaves badly or treats other people badly, they act in an unkind, unpleasant, or unacceptable way. They have both behaved very badly and I am very hurt I would like to know why we pensioners are being so badly treated. well
badly
with unusual distress or resentment or regret or emotional display; "they took their defeat badly"; "took her father's death badly"; "conducted himself very badly at the time of the earthquake"
badly
in a disobedient or naughty way; "he behaved badly in school"; "he mischievously looked for a chance to embarrass his sister"; "behaved naughtily when they had guests and was sent to his room"
badly
If a person or their job is badly paid, they are not paid very much for what they do. You may have to work part-time, in a badly paid job with unsociable hours This is the most dangerous professional sport there is, and the worst paid. = poorly well see also worse, worst
badly
unfavorably or with disapproval; "tried not to speak ill of the dead"; "thought badly of him for his lack of concern"
badly
evilly or wickedly; "treated his parents badly"; "to steal is to act badly"
badly
In a bad manner; poorly; not well; unskillfully; imperfectly; unfortunately; grievously; so as to cause harm; disagreeably; seriously
badly
In a bad manner
badly
If someone or something is badly hurt or badly affected, they are severely hurt or affected. The bomb destroyed a police station and badly damaged a church One man was killed and another badly injured It was a gamble that went badly wrong. = seriously
badly
adverb poorly 1
badness
used of the degree of something undesirable e g pain or weather
badness
The quality of being bad
badness
{i} evilness; rottenness
badness
an attribute of mischievous children
badness
pain or weather
badness
used of the degree of something undesirable e
badness
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good"
bad