sevecen

listen to the pronunciation of sevecen
Türkçe - İngilizce
affectionate

Your cat isn't very affectionate, isn't he? - Senin kedin çok sevecen değil, değil mi?

Tom is a very affectionate person. - Tom çok sevecen bir kişidir.

merciful
kind

Layla was kind, sweet, and caring. - Leyla nazik, tatlı ve sevecendi.

humane
heartthrob
kindly
kind-hearted
loving

Linda was a very loving mother. - Linda çok sevecen bir anneydi.

Layla seemed a very loving mother. - Leyla çok sevecen bir anne gibi görünüyordu.

benign
caressing
tender, affectionate, compassionate, kindly, merciful
tender
endearing
compassionate
sisterly
benignant
tender; compassionate
charitable
soft
good
kindhearted
sevecen bir halde
mercifully
sevecen bir şekilde
caressingly
sevecen bir şekilde
benignantly
sevecen tavır
kindly bearing
Türkçe - Türkçe
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
sevecen