sevecen

listen to the pronunciation of sevecen
Türkçe - İngilizce
affectionate

Tom is a very affectionate person. - Tom çok sevecen bir kişidir.

Your cat isn't very affectionate, isn't he? - Senin kedin çok sevecen değil, değil mi?

kind

Layla was kind, sweet, and caring. - Leyla nazik, tatlı ve sevecendi.

humane
merciful
heartthrob
kindly
kind-hearted
loving

Layla seemed a very loving mother. - Leyla çok sevecen bir anne gibi görünüyordu.

Linda was a very loving mother. - Linda çok sevecen bir anneydi.

benign
sisterly
tender; compassionate
benignant
tender
compassionate
endearing
tender, affectionate, compassionate, kindly, merciful
caressing
soft
good
kindhearted
charitable
sevecen bir halde
mercifully
sevecen bir şekilde
caressingly
sevecen bir şekilde
benignantly
sevecen tavır
kindly bearing
Türkçe - Türkçe
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
sevecen