good corporate governance

listen to the pronunciation of good corporate governance
İngilizce - Türkçe
iyi kurumsal yönetim
good governance
iyi yönetişimin
good corporate governance

  Heceleme

  good cor·po·rate gov·ern·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  gîd kôrprıt gʌvırnıns

  Telaffuz

  /gəd ˈkôrprət ˈgəvərnəns/ /ɡɪd ˈkɔːrprət ˈɡʌvɜrnəns/

  Günün kelimesi

  doodad